تحلیل امروز قیمت وینک

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۲۲ مرداد (۱۳ آگوست۲۰۲۲)

فهرست مطالب نمایش

وینک که روز ۲۶ جولای موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۱۱۵۰ دلاری خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفته بود، فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر WINK   از سد مقاومت‌های ۰/۰۰۰۱۳ ، ۰/۰۰۰۱۴ و ۰/۰۰۰۱۵ دلاری گذشت و با جهش چشمگیر روز ۲ آگوست تا مرز ۰/۰۰۰۱۸ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت اما با برخورد به خط روند متوقف شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در مسیر اصلاحی، وینک حمایت ۰/۰۰۰۱۵ دلاری را از دست داد و روز ۱۰ آگوست تا محدوده ۰/۰۰۰۱۳۵۰ دلاری اصلاح شد. با این حال در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب وینک در محدوده قیمت ۰/۰۰۰۱۴۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، وینک پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۰۰۰۱۱۵۰ دلاری در روز ۲۶ جولای فرصت پیدا کرد تا به روند صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر از سد مقاومت‌های مهم ۰/۰۰۰۱۳ ، ۰/۰۰۰۱۴ و ۰/۰۰۰۱۵ دلاری گذشت و روز گذشته موفق به لمس محدوده ۰/۰۰۰۱۸ دلاری شد. هر چند در این قیمت وینک با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر وینک تا مرز ۰/۰۰۰۱۳۵۰ دلاری پایین کشیده شد و در این منطقه مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۱۴۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۵ دلاری اولین سطح مقاومت برای وینک محسوب می‌شود. در صورتی که موفق به عبور از این سطح شود، مقاومت‌های بعدی در قیمت‌های ۰/۰۰۰۱۶ و سپس ۰/۰۰۰۱۸ دلاری قرار گرفته است. پس از آن محدوده قیمت ۰/۰۰۰۲۰ دلاری به عنوان سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۱۵ تا ۰/۰۰۰۱۶ دلاری نشود، محدوده ۰/۰۰۰۱۴ دلاری اولین سطح حمایت محسوب می‌شود. در صورت از دست دادن این سطح، محدوده ۰/۰۰۰۱۳۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۳ دلار قرار دارد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۰۰۰۱۲۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۲ دلار خط روند صعودی پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۲۲ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۶۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۱۵ تا  ۰/۰۰۰۱۶ دلار قرار دارد. پس از آن مانع بعدی محدوده ۰/۰۰۰۱۸ دلار است. سپس مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۰۰۰۱۹ و ۰/۰۰۰۲۰ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۱۴ تا  ۰/۰۰۰۱۳۸۰ دلار و سپس   ۰/۰۰۰۱۳۵۰ است پس از آن ۰/۰۰۰۱۲۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۲ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

 

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۱۲ مرداد (۳ اوت ۲۰۲۲)

وینک که روز ۲۰ جولای موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۱۳ دلاری نشده بود، مجبور به عقب‌نشینی شد و روز ۲۶ جولای تا محدوده ۰/۰۰۰۱۱۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.  به این ترتیب WINK  فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر وینک از سد مقاومت‌های ۰/۰۰۰۱۳ ، ۰/۰۰۰۱۴ و ۰/۰۰۰۱۵ دلاری گذشت و با جهش چشمگیر تا مرز ۰/۰۰۰۱۸ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت اما با برخورد به خط روند متوقف شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در مسیر اصلاحی، وینک حمایت ۰/۰۰۰۱۵ دلاری را از دست داد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۰۰۱۴۵۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، وینک پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۰۰۰۱۱۵۰ دلاری در روز ۲۶ جولای فرصت پیدا کرد تا به روند صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر از سد مقاومت‌های مهم ۰/۰۰۰۱۳ ، ۰/۰۰۰۱۴ و ۰/۰۰۰۱۵ دلاری گذشت و روز گذشته موفق به لمس محدوده ۰/۰۰۰۱۸ دلاری شد. هر چند در این قیمت وینک با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۱۴۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۴ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح حمایت برای وینک محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم وینک به روند صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۰۰۰۱۵ تا ۰/۰۰۰۱۶ دلاری اولین سطح مقاومت مهم خواهند بود، سپس در صورت عبور از این سطح محدوده ۰/۰۰۰۱۸ دلاری قرار دارد. سپس محدوده ۰/۰۰۰۱۹ تا ۰/۰۰۰۲۰ دلار به عنوان موانع مهم بعدی در نظر گرفته خواهند شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۱۵ تا ۰/۰۰۰۱۶ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۱۴۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۴ دلاری را هم از دست بدهد احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر نزولی حمایت بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۱۳ دلار و پس ازآن قیمت ۰/۰۰۰۱۲ دلاری خط روند صعودی به عنوان سطح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۱۲ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در حال از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۶۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۱۵ تا  ۰/۰۰۰۱۶ دلار قرار دارد. پس از آن مانع بعدی محدوده ۰/۰۰۰۱۸ دلار است. سپس مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۰۰۰۱۹ و ۰/۰۰۰۲۰ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۱۴ تا  ۰/۰۰۰۱۳۸۰ دلار و سپس   ۰/۰۰۰۱۳ است پس از آن ۰/۰۰۰۱۲ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۶ مرداد (۲۸ جولای ۲۰۲۲)

وینک که روز ۲۰ جولای موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۱۳ دلاری نشده بود، مجبور به عقب‌نشینی شد و روز ۲۶ جولای تا محدوده ۰/۰۰۰۱۱۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.  به این ترتیب WINK  فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و روز گذشته از سد خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۰۰۰۱۲ دلار عبور کرد. در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۰۰۱۲۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ووینک پس از اینکه موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۱۵ دلاری نشده بود، در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر وینک با یک خط روند نزولی کوتاه مدت روبرو شد و تا محدوده ۰/۰۰۰۱۱۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۱ دلاری پایین کشیده شد.  خط روند صعودی در این محدوده از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کرد تا وینک همچنان روند صعودی خود را حفظ کند. به این ترتیب حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد از سد خط روند نزولی کوتاه مدت و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۰۰۰۱۲ دلار عبور کند.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۱۲۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۳ دلاری اولین سطح مقاومت برای وینک محسوب می‌شود در صورتی که موفق به عبور ازا ین محدوده شود، انتظار داریم وینک به روند صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۰/۰۰۰۱۳۸۰ تا ۰/۰۰۰۱۴ و سپس ۰/۰۰۰۱۵ دلاری سطوح مقاومت مهم در نظر گرفته می‌شود. در صورت عبور از این موانع محدوده ۰/۰۰۰۱۶ و سپس ۰/۰۰۰۱۷ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهند شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۱۲۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۳ دلاری نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی اولین حمایت در محدوده ۰/۰۰۰۱۲ تا ۰/۰۰۰۱۱۸۰ دلار و سپس حمایت بعدی در نزدیکی ۰/۰۰۰۱۱۵۰ دلاری قرار دارد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت وینک را تا محدوده ۰/۰۰۰۱۱ و سپس ۰/۰۰۰۱۰۵۰  دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۶ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۵۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۱۲۵۰ و سپس ۰/۰۰۰۱۳ دلار قرار دارد. پس از آن مانع بعدی محدوده ۰/۰۰۰۱۳۸۰ تا ۰/۰۰۰۱۴ دلار است. سپس مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۰۰۰۱۵ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۱۲ تا  ۰/۰۰۰۱۱۸۰ دلار و سپس   ۰/۰۰۰۱۱۵۰ است پس از آن ۰/۰۰۰۱۱ تا  ۰/۰۰۰۰۱۰۵۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۱ مرداد (۲۳ جولای ۲۰۲۲)

وینک که اواسط ماه ژوئن تا محدوده ۰/۰۰۰۱۰ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب یک روند صعودی با شیب ملایم را آغاز کرد و با تکیه بر خط روند صعودی به حرکت خود ادامه داد. در این مسیر WINK روز ۱۲ جولای با لمس این خط روند، جهش چشمگیری را تجربه کرد و حتی موفق به لمس محدوده ۰/۰۰۰۱۵ دلاری هم شد. هر چند موفق به حفظ موقعیت خود نشد و دوباره در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر روز ۲۰ جولای هم وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۱۳ دلاری نشد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۰۰۱۲۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، وینک پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۰۰۰۱۰ دلاری این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر وینک روز ۱۲ جولای موفق به لمس محدوده ۰/۰۰۰۱۵ دلاری هم شد اما با لمس این محدوده ریجکت شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر تا محدوده ۰/۰۰۰۱۱۵۰ دلار پایین کشیده شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۱۲۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۳ دلاری اولین سطح مقاومت برای وینک محسوب می‌شود در صورتی که موفق بهع بور ازا ین محدوده شود، انتظار داریم وینک حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر محدوده ۰/۰۰۰۱۳۸۰ تا ۰/۰۰۰۱۴ و سپس ۰/۰۰۰۱۵ دلاری سطوح مقاومت مهم در نظر گرفته می‌شود. در صورت عبور از این موانع محدوده ۰/۰۰۰۱۶ و سپس ۰/۰۰۰۱۷ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهند شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۱۲۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۳ دلاری نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی اولین حمایت در محدوده ۰/۰۰۰۱۲ و سپس ۰/۰۰۰۱۱۵۰ دلاری خط روند صعودی قرار دارد و پس از آن محدوده ۰/۰۰۰۱۰۵۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت وینک را تا محدوده ۰/۰۰۰۱۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۱ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۱۲۵۰ و سپس ۰/۰۰۰۱۳ دلار قرار دارد. پس از آن مانع بعدی محدوده ۰/۰۰۰۱۳۸۰ تا ۰/۰۰۰۱۴ دلار است. سپس مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۰۰۰۱۵ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۱۲ و سپس  تا ۰/۰۰۰۱۱۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۱ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۰۱۰۵۰ دلار و سپس ۰/۰۰۰۱۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۲۳ تیر (۱۴ جولای ۲۰۲۲)

وینک که اواسط ماه ژوئن تا محدوده ۰/۰۰۰۱۰ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر Wink با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۰۰۱۱ تا ۰/۰۰۰۱۱۵۰ دلاری تا محدوده ۰/۰۰۰۱۲۵۰ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد و تا محدوده ۰/۰۰۰۱۱ دلاری اصلاح شد. در این قیمت وینک توسط خط روند صعودی حمایت شد تا روند صعودی خود را از دست ندهد. روز ۱۲ و ۱۳ جولای وینک با تقاضای قابل توجه روبر وشد و حتی تا مرز ۰/۰۰۰۱۵ دلار هم پیشروی کرد اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد و خیلی زود در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب وینک در محدوده ۰/۰۰۰۱۱۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۱۴۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، وینک پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۰۰۰۱۰ دلاری این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر وینک از سد خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۰۰۱۱۵۰ دلاری هم عبور کرد و تا محدوده ۰/۰۰۰۱۲۵۰ دلاری پیشروی کرد. پس از اصلاحی جزئي و کسب حمایت در محدوده ۰/۰۰۰۱۱ دلاری، وینک با جهش قیمتی روبرو شد و تا مرز ۰/۰۰۰۱۵ دلار هم به حرکت خود ادامه داد اما موفق به عبور از این سطح نشد و دوباره در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۱۱۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۱ دلاری اولین سطح حمایت برای وینک محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم وینک حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر محدوده ۰/۰۰۰۱۲ و سپس ۰/۰۰۰۱۳ دلاری اولین سطوح مقاومت در نظر گرفته می‌شود. در صورت عبور از این موانع محدوده ۰/۰۰۰۱۴ و سپس ۰/۰۰۰۱۵ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهند شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۱۲ دلاری نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی اولین حمایت در محدوده ۰/۰۰۰۱۱۵۰ و سپس ۰/۰۰۰۱۱ دلاری قرار دارد و پس از آن محدوده ۰/۰۰۰۱۰۵۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت وینک را تا محدوده ۰/۰۰۰۱۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۲۳ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۴۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۱۲ و سپس ۰/۰۰۰۱۳ دلار قرار دارد. پس از آن مانع بعدی محدوده ۰/۰۰۰۱۳۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۴ دلار است. سپس مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۰۰۰۱۵ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۱۱۵۰ و سپس  تا ۰/۰۰۰۱۱ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۰۱۰۵۰ دلار و سپس ۰/۰۰۰۱۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۱۸ تیر (۹ جولای ۲۰۲۲)

وینک که اواسط ماه ژوئن تا محدوده ۰/۰۰۰۱۰ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر وینک تا محدوده ۰/۰۰۰۱۲۸۰ دلاری پیشروی کرد، اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. به این ترتیب وینک  روز ۳۰ ژوئن تا محدوده ۰/۰۰۰۱۰۵۰ دلاری پایین کشیده شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا روند صعودی خود را از دست ندهد. پس از آن وینک به حرکت خود ادامه داد موفق شد  از خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۰۰۱۱۵۰ دلار عبور کند. در زمان نگارش این مطلب وینک در محدوده ۰/۰۰۰۱۲۲۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، وینک پس از اینکه در محدوده ۰/۰۰۰۱۲۸۰ دلاری با مقاومت روبرو شد در مسیر اصلاحی قرار گرفت و حتی تا محدوده  تا محدوده ۰/۰۰۰۱۰۵۰ دلاری اصلاح شد. در این محدوده اما وینک مورد حمایت قرار گرفت و این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر وینک از سد خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۰۰۱۱۵۰ دلاری هم عبور کرد.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۱۲۸۰ تا ۰/۰۰۰۱۳ دلاری اولین سطح مقاومت برای وینک محسوب می‌شود در صورت عبور از این محدوده، مانع بعدی در نزدیکی ۰/۰۰۰۱۴ تا ۰/۰۰۰۱۴۵۰ دلار قرار گرفته است و سپس محدوده ۰/۰۰۰۱۵ و ۰/۰۰۰۱۶ دلاری مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۱۲۸۰ تا ۰/۰۰۰۱۳ دلاری نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی اولین حمایت در محدوده ۰/۰۰۰۱۱۵۰ و سپس ۰/۰۰۰۱۱ دلاری قرار دارد و پس از آن محدوده ۰/۰۰۰۱۰۵۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت وینک را تا محدوده ۰/۰۰۰۱۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۱۸ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۷۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۱۲۸۰ تا ۰/۰۰۰۱۳ دلار قرار دارد. پس از آن مانع بعدی محدوده ۰/۰۰۰۱۴ تا ۰/۰۰۰۱۴۵۰ دلار است. سپس مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۰۰۰۱۵ و ۰/۰۰۰۱۶ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۱۱۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۱ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۰۱۰۵۰ دلار و سپس ۰/۰۰۰۱۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۱۲ تیر (۳ جولای ۲۰۲۲)

وینک که اواسط ماه ژوئن تا محدوده ۰/۰۰۰۱۰ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت WINK مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر وینک تا محدوده ۰/۰۰۰۱۲۵۰ دلاری پیشروی کرد، حتی محدوده ۰/۰۰۰۱۲۸۰ دلاری را هم لمس کرد اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. به این ترتیب وینک  روز ۳۰ ژوئن تا محدوده ۰/۰۰۰۱۰۵۰ دلاری پایین کشیده شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب وینک در محدوده ۰/۰۰۰۱۰۸۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، وینک پس از اینکه تا مرز ۰/۰۰۰۱۰ دلاری پایین کشیده شد در این قیمت با حمایت روبرو شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. حتی این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر جبران ارزش از دست رفته هم قرار بگیرد اما با برخورد به خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۰۰۱۲۵۰ دلاری متوقف شد. وینک در مسیر اصلاحی تا محدوده ۰/۰۰۰۱۰۵۰ دلاری اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۱۱ دلاری اولین سطح مقاومت برای وینک محسوب می‌شود در صورت عبور از این محدوده، مانع بعدی در نزدیکی ۰/۰۰۰۱۲ دلار قرار گرفته است و سپس محدوده ۰/۰۰۰۱۳ تا ۰/۰۰۰۱۴ دلاری مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۱۱ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۱۰۵۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۱۰ دلاری سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت وینک را تا محدوده ۰/۰۰۰۰۹ و ۰/۰۰۰۰۸۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۱۲ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۳۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۱۱ دلار قرار دارد. پس از آن مانع بعدی محدوده ۰/۰۰۰۱۲ تا ۰/۰۰۰۱۲۵۰ دلار است. سپس مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۰۰۰۱۳ تا ۰/۰۰۰۱۴ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۱۰۵۰ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۰۱۰ دلار و سپس ۰/۰۰۰۰۹۰ تا ۰/۰۰۰۰۸۵  دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۵ تیر (۲۶ ژوئن ۲۰۲۲)

وینک که روز ۱۱ ژوئن و با از دست دادن محدوده ۰/۰۰۰۱۵ دلاری ریزش سنگینی را تجربه کرده بود تا مرز ۰/۰۰۰۱۰ دلار پایین کشیده شد. WINK در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد با عبور از محدوده ۰/۰۰۰۱۱ دلاری تا مرز ۰/۰۰۰۱۲۲۰ دلار پیشروی کند. در این محدوده با مقاومت روبرو شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۰۰۱۲ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، وینک در یک کانال نزولی قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر وینک تا محدوده ۰/۰۰۰۱۰ دلاری پایین کشیده شد و در این قیمت با لمس کف کانال مورد حمایت قرار گرفت. پس از تثبیت موقعیت در محدوده ۰/۰۰۰۱۰ دلاری فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر وینک با عبور از محدوده ۰/۰۰۰۱۱ دلاری موفق شد تا مرز ۰/۰۰۰۱۲ دلاری پیشروی کند.

در حال حاضر وینک در محدوده ۰/۰۰۰۱۲ تا ۰/۰۰۰۱۲۵۰ دلار با مقاومت روبرو شده است، در صورتی که موفق به عبور از این سطح شود، انتظار داریم تا محدوده ۰/۰۰۰۱۳۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۴ و سپس ۰/۰۰۰۱۵ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۱۲ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۰۰۰۱۱۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۱ دلار اولین سطح حمایت محسوب می‌شود در صورت از دست دادن این حمایت محدوده قیمت ۰/۰۰۰۱۰۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۰ دلار می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند. در صورت هرگونه ریزش بیشتر محدوده ۰/۰۰۰۰۹۵ تا ۰/۰۰۰۰۹۰ دلاری سطح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۵ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۶۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۱۲ تا ۰/۰۰۰۱۲۵۰ دلار قرار دارد. پس از آن مانع بعدی محدوده ۰/۰۰۰۱۳۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۴ دلار است. سپس مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۰۰۰۱۵ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۱۱۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۱ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۰۱۰۵۰ دلار و سپس ۰/۰۰۰۱۰  دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۱ تیر (۲۲ ژوئن ۲۰۲۲)

وینک که پس از ریزش سنگین از دهم تا پانزدهم ژوئن در محدوده ۰/۰۰۰۱۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد و تا محدوده ۰/۰۰۰۱۱۸۰ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این سطح نشد تا روز ۱۸ ژوئن یکبار دیگر به محدوده ۰/۰۰۰۱۰ دلاری بازگردد. این بار هم WINK مورد حمایت قرار گرفت و با عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته موفق شد روز گذشته تا مرز ۰/۰۰۰۱۲ دلاری به حرکت خود ادامه دهد. هر چند در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده در محدوده ۰/۰۰۰۱۱۳۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد وینک در محدوده ۰/۰۰۰۱۰ دلاری از حمایت خوبی برخوردار است. روز ۱۸ ژوئن هم با لمس این محدوده حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد با عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۰۰۰۱۱ دلاری تا مرز ۰/۰۰۰۱۲ دلار پیشروی کند. هرچند با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد.

در حال حاضر محدوده خط روند نزولی در نزدیکی ۰/۰۰۰۱۱۸۰ تا ۰/۰۰۰۱۲ دلار اولین سطح مقاومت برای وینک محسوب می‌شود. در صورت عبور از این مانع محدوده ۰/۰۰۰۱۲۵۰ و سپس ۰/۰۰۰۱۳۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۴ دلاری سطوح مهم بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۱۱۸۰ تا ۰/۰۰۰۱۲ دلاری نشود اولین سطح حمایت در محدوده ۰/۰۰۰۱۱ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد. در صورت از دست رفته این سطح، محدوده‌های حمایتی بعدی در نزدیکی ۰/۰۰۰۱۰۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۰ دلار قرار گرفته‌اند.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۱ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۱۱۸۰ تا ۰/۰۰۰۱۲ دلار قرار دارد و مانع بعدی محدوده ۰/۰۰۰۱۲۵۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۰۰۰۱۳۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۴ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۱۱ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۰۱۰۵۰ دلار و سپس ۰/۰۰۰۱۰  دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۲۸ خرداد (۱۸ ژوئن ۲۰۲۲)

وینک که روزهای ۱۰ و ۱۱ ژوئن با از دست دادن حمایت ۰/۰۰۰۱۵ دلاری وارد فاز نزولی شده بود، روز ۱۵ ژوئن تا محدوده ۰/۰۰۰۱۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت WINK مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر وینک تا محدوده ۰/۰۰۰۱۱۵۰ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این مانع نشد. در زمان نگارش این مطلب وینک در محدوده قیمت ۰/۰۰۰۱۱ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد وینک با از دست دادن حمایت خط روند صعودی در محدوده قیمت ۰/۰۰۰۱۵ دلاری سقوط سنگینی را همراه با سایر ارزهای بازار تجربه کرد و تا مرز ۰/۰۰۰۱۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت با برخورد به خط روند حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۱۱ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح مقاومت محسوب می‌شود در صورت عبور از این سطح، مانع بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۱۲ دلاری و در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر قرار دارد، سپس محدوده ۰/۰۰۰۱۳ دلاری خط روند نزولی سطح مقاومت مهم بعدی برای وینک در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۱۱ دلاری نشود و سطح حمایت مهم ۰/۰۰۰۱۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۰۹۵ و سپس ۰/۰۰۰۰۹۰ تا ۰/۰۰۰۰۸۵ دلاری سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته خواهند شد.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۲۸ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۱۱ دلار قرار دارد و مانع بعدی محدوده ۰/۰۰۰۱۲ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۰۰۰۱۳ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۱۰ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۰۹۵ دلار و سپس ۰/۰۰۰۰۹۰ تا ۰/۰۰۰۰۸۵  دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۲۳ خرداد (۱۳ ژوئن ۲۰۲۲)

وینک که روز هشتم ژوئن موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده قیمت ۰/۰۰۰۱۶۵۰ دلاری نشده بود، در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر WINK حمایت خط روند صعودی در محدوده قیمت ۰/۰۰۰۱۵ دلاری را از دست داد و وارد روند نزولی شد‌. در این مسیر وینک حمایت ۰/۰۰۰۱۴۵۰ و سپس ۰/۰۰۰۱۴ تا ۰/۰۰۰۱۳۸۰ دلاری را از دست داد و امروز به زیر محدوده ۰/۰۰۰۱۳ دلاری سقوط کرد. در زمان نگارش این مطلب وینک در محدوده قیمت ۰/۰۰۰۱۲۸۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد وینک که در یک ماه اخیر درون یک مثلث قرار گرفته بود و با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث (خطوط روند نزولی و صعودی) به حرکت خود ادامه می‌داد. موفق به از ضلع بالای مثلث نشد و با از دست دادن ضلع پایین مثلث در محدوده قیمت ۰/۰۰۰۱۵ دلاری وارد فاز نزولی شد. در این مسیر وینک حمایت‌های مهم در محدوده ۰/۰۰۰۱۴ و ۰/۰۰۰۱۳ دلاری را از دست داد و امروز به زیر ۰/۰۰۰۱۳ دلار سقوط کرد.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۱۲۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۲ دلار محدوده تقاضا برای وینک محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم وینک حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در صورت تحقق این امر محدوده ۰/۰۰۰۱۳ تا ۰/۰۰۰۱۳۵۰ دلار اولین سطح مقاومت محسوب می‌شود و سپس محدوده فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۰۰۰۱۴ تا ۰/۰۰۰۱۴۵۰ دلار موانع مهم بعدی خواهند بود. در صورت عبور از این موانع، سطح مقاومت بعدی در نزدیکی ۰/۰۰۰۱۵ تا ۰/۰۰۰۱۵۵۰ دلار قرار گرفته است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۱۳ و ۰/۰۰۰۱۴ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۱۲۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۲ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۱۱ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۰۰۰۱۰ دلاری می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۲۳ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۲۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۱۳ تا ۰/۰۰۰۱۳۵۰ دلار قرار دارد و مانع بعدی محدوده ۰/۰۰۰۱۴ تا ۰/۰۰۰۱۴۵۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۰۰۰۱۵ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۱۲۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۲ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۱۱ دلار و سپس ۰/۰۰۰۱۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۱۸ خرداد (۸ ژوئن ۲۰۲۲)

وینک که همچنان با خط روند نزولی روبرو است، روز اول ژوئن هم با لمس این سطح در محدوده قیمت ۰/۰۰۰۱۷۵۰ دلاری متوقف شد و تا محدوده ۰/۰۰۰۱۴۵۰ دلاری کاهش قیمت را تجربه کرد. در این قیمت WINK با لمس خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد با عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۰۰۰۱۵ دلار تا محدوده خط روند نزولی پیشروی کرد. در زمان نگارش این مطلب وینک با خط روند نزولی روبرو شده است و با قیمت ۰/۰۰۰۱۵۸۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، وینک همچنان تحت تاثیر خط روند نزولی و صعودی قرار دارد و با لمس این سطوح به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر وینک با برخورد به خط روند صعودی در محدوده ۰/۰۰۰۱۴۵۰ دلاری حمایت شد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر از محدوده ۰/۰۰۰۱۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته گذشت تا یکبار دیگر شانس خود را برای عبور از خط روند نزولی امتحان کند.

در حال حاضر اولین سطح مقاومت برای وینک در محدوده ۰/۰۰۰۱۵۸۰ تا ۰/۰۰۰۱۶ دلار است و در صورت عبور از این سطح و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم تا محدوده ۰/۰۰۰۱۷۵۰ دلار و سپس ۰/۰۰۰۲۰ دلاری به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۱۵۸۰ تا ۰/۰۰۰۱۶ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۰۰۰۱۵ دلاری اولین سطح حمایت خواهد بود، سپس محدوده ۰/۰۰۰۱۴۵۰ دلار خط روند صعودی می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند. هرگونه ریزش بیشتر و از دست دادن این حمایت ممکن است وینک را تا محدوده ۰/۰۰۰۱۴ تا ۰/۰۰۰۱۳۸۰ دلار هم پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۱۸ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۵۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۱۵۸۰ تا ۰/۰۰۰۱۶ دلار قرار دارد و مانع بعدی محدوده ۰/۰۰۰۱۷ تا ۰/۰۰۰۱۷۵۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۰۰۰۲۰ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۱۵ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۱۴۵۰ دلار و سپس ۰/۰۰۰۱۴ و ۰/۰۰۰۱۳۸۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۱۵ خرداد (۵ ژوئن ۲۰۲۲)

وینک که روز ۱ ژوئن با برخورد به خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۰۰۱۷ تا ۰/۰۰۰۱۷۵۰ دلاری متوقف شده بود مجبور به عقب‌نشینی شد و روز گذشته تا محدوده ۰/۰۰۰۱۴۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت خط روند صعودی از قیمت حمایت کرد تا WINK ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب وینک در محدوده ۰/۰۰۰۱۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، وینک از روز ۱۱ می تحت تاثیر خط روند صعودی و نزولی قرار گرفته است و با لمس این سطوح به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر روز ۱ ژوئن با لمس خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۰۰۱۷۵۰ دلاری متوقف شد و روز گذشته تا مرز ۰/۰۰۰۱۴۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت خط روند صعودی از قیمت حمایت کرد تا وینک ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۱۵۵۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح مقاومت محسوب می‌شود در صورت عبور از این مانع محدوده ۰/۰۰۰۱۶ تا ۰/۰۰۰۱۶۵۰ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی مقاومت مهم بعدی خواهد بود. در صورت عبور از این محدوده، مانع بعدی در قیمت ۰/۰۰۰۱۷۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۸ دلار قرار گرفته است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۱۵ و سپس ۰/۰۰۰۱۶۵۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۱۴۵۰ دلاری خط روند صعودی را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۱۴ و سپس ۰/۰۰۰۱۳۵۰ دلار سطوح حمایت بعدی برای وینک در نظر گرفته خواهد شد.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۱۵ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در حال از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۱۵ تا ۰/۰۰۰۱۵۵۰ دلار قرار دارد و مانع بعدی محدوده ۰/۰۰۰۱۶ تا ۰/۰۰۰۱۶۵۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۱۷۵۰ و ۰/۰۰۰۱۸ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۱۴۵۰ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۱۴ تا ۰/۰۰۰۱۳۸۰   دلار و سپس ۰/۰۰۰۱۳۵۰ و ۰/۰۰۰۱۳ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۹ خرداد (۳۰ مه ۲۰۲۲)

وینک پس از اینکه روز ۲۴ می با محدوده ۰/۰۰۰۲۰ دلاری خط روند نزولی برخورد کرد، موفق به عبور از آن نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر WINK تا محدوده ۰/۰۰۰۱۴ دلاری پایین کشیده شد و در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر از سد میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۰۰۰۱۵ دلار عبور کرد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۰۰۱۵۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد وینک پس از اینکه موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۰۰۲۰ دلاری نشده بود، مجبور به عقب‌نشینی شد و تا محدوده ۰/۰۰۰۱۴ دلاری اصلاح شد. در این قیمت وینک مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب وینک فرصت پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند و امروز موفق شد از سد میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۰۰۰۱۵ دلاری عبور کند.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۱۶ دلار اولین سطح مقاومت برای وینک محسوب می‌شود در صورتی که موفق به عبور از این مانع شود، مقاومت بعدی در نزدیکی خط روند نزولی و محدوده قیمت ۰/۰۰۰۱۷۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۸ دلار قرار دارد. در صورت شکست خط روند نزولی و تثبیت موقعیت بالای آن، انتظار داریم وینک یکبار دیگر برای عبور از محدوده ۰/۰۰۰۲۰ دلاری تلاش کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۱۶ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۰۰۰۱۵ تا ۰/۰۰۰۱۴۵۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعتها و خط روند صعودی حمایت مهم برای وینک محسوب می‌شود و در صورت از دست دادن این سطح، احتمال کاهش قیمت تا محدوده ۰/۰۰۰۱۴ و ۰/۰۰۰۱۳ دلاری وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۹ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۵۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۱۶ دلار قرار دارد و مانع بعدی محدوده ۰/۰۰۰۱۷۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۸ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۱۹۵۰ و ۰/۰۰۰۲۰ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۱۵ تا ۰/۰۰۰۱۴۵۰ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۱۴ تا ۰/۰۰۰۱۳۸۰   دلار و سپس ۰/۰۰۰۱۳۵۰ و ۰/۰۰۰۱۳ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۵ خرداد (۲۶ مه ۲۰۲۲)

وینک پس از اینکه موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۱۶ دلاری نشده بود تا محدوده ۰/۰۰۰۱۴ و ۰/۰۰۰۱۳۸۰ دلاری اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت. WINK تقریبا ۱۰ روز در یک محدوده کوچک در حال رنج زدن بود و در نهایت روز ۲۴ می موفق شد از سد محدوده ۰/۰۰۰۱۵ دلاری عبور کند. با عبور از این سطح وینک جهش چشمگیری را تجربه کرد و تا مرز ۰/۰۰۰۲۰ دلاری به حرکت خود ادامه داد.‌ هر چند موفق به عبور از خط روند نزولی در این محدوده نشد تا دوباره مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر وینک امروز دوباره تا محدوده ۰/۰۰۰۱۵ دلاری پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب وینک در محدوده ۰/۰۰۰۱۵ دلار معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد WINK با وجود اینکه موفق شده بود با خروج از محدوده رنج بین ۰/۰۰۰۱۴ تا ۰/۰۰۰۱۵ دلاری تا مرز ۰/۰۰۰۲۰ دلار پیشروی کند. در این قیمت با برخورد به مقاومت خط روند نزولی متوقف شد و دوباره تا مرز ۰/۰۰۰۱۵ دلاری سقوط کرد.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۱۵ تا ۰/۰۰۰۱۴۵۰ دلاری اولین سطح حمایت برای وینک محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم وینک حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۰۰۰۱۶ دلاری اولین سطح مقاومت خواهد بود، سپس محدوده ۰/۰۰۰۱۷۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۸ دلاری قرار دارد و پس از آن خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۰۰۲۰ دلار سطح مقاومت مهم بعدی برای وینک در نظر گرفته خواهد شد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۱۶ و سپس ۰/۰۰۰۱۷۵۰ دلاری نشود و حمایت مهم ۰/۰۰۰۱۵ تا ۰/۰۰۰۱۴۵۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۱۳۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۳ دلاری سطح حمایت مهم خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند وینک را تا محدوده ۰/۰۰۰۱۲ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۵ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۱۶ دلار قرار دارد و مانع بعدی محدوده ۰/۰۰۰۱۷۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۸ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۱۹۵۰ و ۰/۰۰۰۲۰ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۱۵ تا ۰/۰۰۰۱۴۵۰ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۱۴ تا ۰/۰۰۰۱۳۸۰   دلار و سپس ۰/۰۰۰۱۳۵۰ و ۰/۰۰۰۱۳ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۱ خرداد (۲۲ مه ۲۰۲۲)

وینک که روز ۱۲ مه تا محدوده ۰/۰۰۰۱۳ دلاری سقوط کرده بود در این قیمت مورد حمایت خریداران قرار گرفت و حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد. در این مسیر WINK حتی تا محدوده ۰/۰۰۰۱۶ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این محدوده نشد و با لمس قیمت ۰/۰۰۰۱۶۵۰ دلار مجبور به عقب‌نشینی شد. در این مسیر وینک تا محدوده ۰/۰۰۰۱۴ تا ۰/۰۰۰۱۳۸۰ دلار هم اصلاح شد و در این قیمت توسط خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند‌. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و روز گذشته موفق شد با عبور از محدوده ۰/۰۰۰۱۴۵۰ دلاری، خط روند نزولی را بشکند و تا محدوده ۰/۰۰۰۱۵ دلاری پیشروی کند. در این قیمت وینک با مقاومت روبرو شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۰۰۱۴۶۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد وینک که در روزهای گذشته درون یک مثلث متقارن قرار گرفته بود و با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌داد، در نهایت روز گذشته موفق شد از سد خط روند نزولی (ضلع بالای مثلث) در محدوده ۰/۰۰۰۱۴۵۰ دلاری عبور کند و تا مرز ۰/۰۰۰۱۵ دلار به حرکت خود ادامه دهد. در این قیمت اما وینک با مقاومت روبرو شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۱۴۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۴ دلار سطح حمایت مهم برای وینک محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم وینک به مسیر صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۰/۰۰۰۱۶ و سپس ۰/۰۰۰۱۶۵۰ دلار موانع بعدی محسوب می‌شوند و مقاومت بعدی در نزدیکی ۰/۰۰۰۱۷۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۸ دلاری قرار گرفته است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۱۵ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۱۴۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۴ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۱۳۸۰ تا ۰/۰۰۰۱۳۵۰ دلار محدوده حمایت بعدی است و پس از آن محدوده ۰/۰۰۰۱۳ و ۰/۰۰۰۱۲۵۰ دلار به عنوان سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۱ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۱۵ دلار قرار دارد و مانع بعدی محدوده ۰/۰۰۰۱۶ تا ۰/۰۰۰۱۶۵۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۱۷۵۰ و ۰/۰۰۰۱۸ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۱۴۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۴ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۱۳۸۰ تا ۰/۰۰۰۱۳۵۰  دلار و سپس ۰/۰۰۰۱۳ و ۰/۰۰۰۱۲۵۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۲۶ اردیبهشت (۱۶ مه ۲۰۲۲)

وینک که روزهای گذشته تا محدوده ۰/۰۰۰۱۳۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۳ دلاری پایین کشیده شده بود، در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب WINK حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد و موفق شد تا محدوده ۰/۰۰۰۱۶ دلاری پیشروی کند. وینک حتی قیمت ۰/۰۰۰۱۶۶۰ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر تا محدوده ۰/۰۰۰۱۴ تا ۰/۰۰۰۱۳۸۰ دلاری عقب نشینی کرد و در این قیمت حمایت شد. در زمان نگارش این مطلب وینک در محدوده ۰/۰۰۰۱۴ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که وینک پس از سقوط به محدوده ۰/۰۰۰۱۳۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۳ دلاری با استقبال خریداران روبرو شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند و حتی تا محدوده ۰/۰۰۰۱۶ و ۰/۰۰۰۱۶۵۰ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۱۴ تا ۰/۰۰۰۱۳۸۰ دلاری اولین سطح حمایت برای وینک محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم وینک حرکت تازه‌ای را آغاز کند.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۰۰۰۱۴۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۵ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی اولین سطح مقاومت محسوب می‌شود. در صورت عبور از این سطح مانع بعدی در محدوده قیمت ۰/۰۰۰۱۶۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۷۵۰ دلار قرار گرفته و سپس محدوده ۰/۰۰۰۱۹۵۰ تا ۰/۰۰۰۲۰ دلار مقاومت مهم بعدی برای وینک در نظر گرفته خواهد شد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۱۴۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۵ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۱۴ تا ۰/۰۰۰۱۳۸۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۱۳۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۳ دلار سطح حمایت مهم بعدی برای وینک محسوب می‌شود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۰۰۰۱۲۵۰ و ۰/۰۰۰۱۲ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۲۶ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۱۴۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۵ دلار قرار دارد و مانع بعدی محدوده ۰/۰۰۰۱۶۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۷۵۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۱۹۵۰ و ۰/۰۰۰۲۰ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۱۴ تا ۰/۰۰۰۱۳۸۰ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۱۳۵۰ تا ۰/۰۰۰۱۳  دلار و سپس ۰/۰۰۰۱۲۵۰ و ۰/۰۰۰۱۲ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۲۲ اردیبهشت (۱۲ مه ۲۰۲۲)

وینک که روز نهم مه تا محدوده ۰/۰۰۰۲۰ دلاری پایین کشیده شده بود، در این محدوده حمایت شد و حرکت تازه‌ای را آغاز کرد اما موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۲۲ دلاری نشد و به روند نزولی خود ادامه داد. در این مسیر WINK حمایت ۰/۰۰۰۲۰ دلاری را از دست داد و روز گذشته تا مرز ۰/۰۰۰۱۳ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده وینک مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۰۰۱۴۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که وینک پس از اینکه موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۲۲ دلاری نشد در مسیر نزولی قرار گرفت و با توجه به ریزش بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال تا محدوده ۰/۰۰۰۱۳ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده وینک مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۱۶ دلاری اولین سطح مقاومت برای وینک محسوب می‌شود و در صورت عبور از این مانع، محدوده ۰/۰۰۰۲۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شود. در صورتی که وینک موفق به عبور از این محدوده شود و موقعیتش را تثبیت کند، انتظار داریم وینک تا محدوده ۰/۰۰۰۲۴ و ۰/۰۰۰۲۵ دلاری به حرکت صعودی خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۱۶ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۱۴ تا ۰/۰۰۰۱۳ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۱۲ و سپس ۰/۰۰۰۱۰ دلاری سطوح حمایت مهم بعدی برای وینک در نظر گرفته خواهد شد.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۲۲ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۱۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۱۶ و سپس ۰/۰۰۰۲۰ تا ۰/۰۰۰۲۲ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۲۴ و ۰/۰۰۰۲۵ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۱۴ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۱۳ دلار و سپس ۰/۰۰۰۱۲ و ۰/۰۰۰۱۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۱۸ اردیبهشت (۸ مه ۲۰۲۲)

وینک که روز اول ماه مه تا محدوده ۰/۰۰۰۲۴ دلاری پایین کشیده شده بود، در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و روز پنجم مه تا محدوده ۰/۰۰۰۲۶۵۰ دلاری هم پیشروی کرد، در این قیمت اما WINK با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر وینک با از دست دادن حمایت محدوده ۰/۰۰۰۲۵ تا ۰/۰۰۰۲۴ دلاری امروز تا محدوده ۰/۰۰۰۲۳۵۰ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده وینک مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند‌. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۰۰۲۳۶۰ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد وینک که تقریبا از ابتدا ماه آوریل در یک کانال نزولی قرار گرفته بود، همچنان به لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر وینک که روز پنجم مه موفق به عبور از مقاومت ۰/۰۰۰۲۶۵۰ دلاری نشده بود، مجبور به عقب‌نشینی شد و امروز تا محدوده ۰/۰۰۰۲۳۴۰ دلاری اصلاح شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۲۳۴۰ دلاری سطح حمایت مهم برای وینک محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم وینک حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در مسیر صعودی محدوده ۰/۰۰۰۲۴ و سپس ۰/۰۰۰۲۵ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر به عنوان سطح مقاومت مهم برای وینک در نظر گرفته می شود، همچنین شاهد خط روند نزولی هم در این محدوده هستیم که این سطح را به یک مقاومت مهم برای وینک تبدیل می‌کند. در صورت عبور از این سطح و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم تا محدوده ۰/۰۰۰۲۶ و سپس ۰/۰۰۰۲۷ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۲۴ و ۰/۰۰۰۲۵ دلاری نشود، احتمال ادامه روند اصلاحی وجود دارد. در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۲۳۴۰ تا ۰/۰۰۰۲۳ دلار سطح حمایت مهم برای وینک محسوب می‌شود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۰۰۰۲۲۵۰ و سپس ۰/۰۰۰۲۲ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۱۸ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۲۴ و سپس ۰/۰۰۰۲۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۲۶۵۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای وینک ۰/۰۰۰۲۶۵۰ تا ۰/۰۰۰۲۷ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۲۳۴۰ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۲۳ دلار و سپس ۰/۰۰۰۲۲۵۰ و ۰/۰۰۰۲۲ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۱۲ اردیبهشت (۲ مه ۲۰۲۲)

وینک که روز ۲۲ آوریل از محدوده ۰/۰۰۰۳۲ تا ۰/۰۰۰۳۳ دلاری ریجکت شده بود، در مسیر نزولی قرار گرفت و با از دست دادن حمایت‌های مهم ۰/۰۰۰۲۸۵۰ و سپس ۰/۰۰۰۲۷ و ۰/۰۰۰۲۶ دلاری روز پایانی ماه آوریل تا مرز ۰/۰۰۰۲۴ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت وینک مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب ماه مه را با حرکت صعودی آغاز کرد و موفق شد تا محدوده ۰/۰۰۰۲۶ دلاری پیشروی کند. در این قیمت وینک با مقاومت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته روبرو شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۰۰۲۵۵۰ تا ۰/۰۰۰۲۵۸۰ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که وینک در یک کانال نزولی قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر وینک روز پایانی ماه آوریل تا محدوده ۰/۰۰۰۲۴ دلاری پایین کشیده شد و در این قیمت توسط کف کانال مورد حمایت قرار گرفت. به این ترتیب حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد.

در حال حاضر اولین مقاومت برای وینک در محدوده ۰/۰۰۰۲۶ تا ۰/۰۰۰۲۶۵۰ دلار قرار دارد. در صورت عبور از این مانع مقاومت بعدی  محدوده ۰/۰۰۰۲۷۵۰ تا ۰/۰۰۰۲۸ دلار سقف کانال محسوب می‌شود. سپس محدوده ۰/۰۰۰۲۹ تا ۰/۰۰۰۳۰ دلار مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۲۶ تا ۰/۰۰۰۲۷ دلاری نشود باید منتظر اصلاح مجدد قیمت باشیم.

در این مسیر محدوده ۰/۰۰۰۲۵ دلار اولین حمایت خواهد بود و سپس محدوده ۰/۰۰۰۲۴ تا ۰/۰۰۰۲۳۸۰ دلار کف کانال می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند. در صورت هرگونه ریزش بیشتر حمایت‌ مهم بعدی برای وینک در نزدیکی ۰/۰۰۰۲۳ دلار قرار گرفته است.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۱۲ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۲۶۵۰ تا ۰/۰۰۰۲۷ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۲۷۵۰ تا  ۰/۰۰۰۲۸ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای وینک ۰/۰۰۰۲۹۵۰ تا ۰/۰۰۰۳۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۲۵ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۲۴ تا ۰/۰۰۰۲۳۸۰ دلار و سپس ۰/۰۰۰۲۳ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۸ اردیبهشت (۲۸ آوریل ۲۰۲۲)

وینک که روز ۲۲ آوریل برای عبور از محدوده قیمت ۰/۰۰۰۳۲ دلاری تلاش می‌کرد موفق به انجام این کار نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر وینک حمایت ۰/۰۰۰۳۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را از دست داد و روز گذشته تا محدوده ۰/۰۰۰۲۶ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت WINK توسط خط روند صعودی حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب وینک در محدوده قیمت ۰/۰۰۰۲۷ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد وینک تحت تاثیر خط روند نزولی بلند مدت قرار دارد و روز ۲۲ آوریل با لمس این سطح در نزدیکی قیمت ۰/۰۰۰۳۲ دلاری مجبور به عقب‌نشینی شد. در این مسیر وینک حمایت‌های مهم ۰/۰۰۰۳۰ و سپس ۰/۰۰۰۲۷ دلاری را از دست داد و روز گذشته تا محدوده خط روند صعودی در قیمت ۰/۰۰۰۲۶ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۲۷ تا ۰/۰۰۰۲۷۵۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح مقاومت برای وینک محسوب می‌شود در صورت عبور از آن مانع بعدی در قیمت ۰/۰۰۰۲۸۵۰ دلاری قرار گرفته است و سپس خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۰۰۲۹۵۰ تا ۰/۰۰۰۳۰ دلار سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۲۷۵۰ دلاری نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۰۰۰۲۶ دلاری سطح حمایت مهم برای وینک محسوب می‌شود و در صورت از دست دادن این سطح قیمت‌های ۰/۰۰۰۲۵۵۰ و سپس ۰/۰۰۰۲۴۵۰ سطوح حمایت مهم بعدی برای وینک خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۸ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۲۷ تا ۰/۰۰۰۲۷۵۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۲۸۵۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای وینک ۰/۰۰۰۲۹۵۰ تا ۰/۰۰۰۳۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۲۶۵۰ تا ۰/۰۰۰۲۶ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۲۵۵۰ تا ۰/۰۰۰۲۵ دلار و سپس ۰/۰۰۰۲۴۵۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۴ اردیبهشت (۲۴ آوریل ۲۰۲۲)

وینک که روز ۱۸ آوریل در محدوده ۰/۰۰۰۲۷۵۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد با عبور از محدوده ۰/۰۰۰۲۹ و ۰/۰۰۰۳۰ دلاری، روز ۲۲ آوریل تا مرز ۰/۰۰۰۳۲ دلاری پیشروی کند. وینک حتی محدوده ۰/۰۰۰۳۳ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد و ناچار به عقب نشینی شد. در این مسیر وینک روز گذشته تا محدوده ۰/۰۰۰۲۹۵۰ دلاری پایین کشیده شد و در این قیمت توسط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مورد حمایت قرار گرفت. با این حال وینک موفق به عبور از خط روند نزولی نشد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۰۰۲۹۷۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد وینک تحت تاثیر یک خط روند نزولی و صعودی بلند مدت است که تشکیل یک مثلث را داده‌اند و قیمت با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر وینک روز ۲۲ آوریل با لمس ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۰۰۰۳۲ دلاری متوقف شد و مجبور به عقب‌نشینی شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۲۹۵۰ دلاری اولین سطح حمایت برای وینک محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم وینک یکبار دیگر برای عبور از خط روند نزولی (ضلع بالای مثلث) تلاش کند. در این مسیر محدوده ۰/۰۰۰۳۰ و سپس ۰/۰۰۰۳۱ دلاری سطوح مقاومت مهم محسوب می‌شوند و در صورت عبور از خط روند نزولی و تثبیت موقعیت بالای آن محدوده ۰/۰۰۰۳۳ تا ۰/۰۰۰۳۴ و سپس ۰/۰۰۰۳۵ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته خواهند شد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۳۰ و ۰/۰۰۰۳۱ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۲۹۵۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در این مسیر محدوده ۰/۰۰۰۲۹ تا ۰/۰۰۰۲۸۸۰ دلار سطح حمایت بعدی است و پس از آن خط روند صعودی (ضلع پایین مثلث) در نزدیکی ۰/۰۰۰۲۸ دلار سطح حمایت بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۴ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در حال از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۴۸ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۳۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۳۱ تا /۰۰۰۳۲  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای وینک ۰/۰۰۰۳۳ تا ۰/۰۰۰۳۴ و سپس ۰/۰۰۰۳۵ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۲۹۵۰ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۲۹ تا ۰/۰۰۰۲۸۸۰ دلار و سپس ۰/۰۰۰۲۸ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۳۰ فروردین (۱۹ آوریل ۲۰۲۲)

وینک که روز ۱۱ آوریل تا محدوده ۰/۰۰۰۲۸ تا ۰/۰۰۰۲۷۸۰ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و حرکت تازه ای را آغاز کرد. در این مسیر WINK موفق شد تا محدوده ۰/۰۰۰۳۱ دلاری هم پیشروی کند اما در این قیمت با برخورد به مقاومت خط روند نزولی متوقف شد تا دوباره مجبور به عقب‌نشینی شود. به این ترتیب وینک روز گذشته یکبار دیگر تا محدوده ۰/۰۰۰۲۷۸۰ دلاری پایین کشیده شد و همانطور که پیش از این هم دیده بودیم در این محدوده با تقاضای خریداران روبرو شد‌. وینک امروز این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و تا محدوده ۰/۰۰۰۲۹ دلاری پیشروی کرد و در این قیمت با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد. در زمان نگارش این مطلب وینک در محدوده ۰/۰۰۰۲۸۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد وینک درون یک مثلث صعودی قرار دارد که ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۰۰۰۲۸ تا ۰/۰۰۰۲۷۸۰ دلار سطح حمایت مهم محسوب می‌شود و ضلع بالای مثلث (خط روند نزولی) در محدوده ۰/۰۰۰۲۹ دلار سطح مقاومت مهم برای وینک خواهد بود.

روز گذشته هم وینک با لمس ضلع پایین مثلث مورد حمایت قرار گرفت و امروز تا محدوده ضلع بالای مثلث به حرکت خود ادامه داد.

در صورتی که وینک موفق به عبور از ضلع بالای مثلث شود و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند انتظار داریم به روند صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۰/۰۰۰۳۰ تا ۰/۰۰۰۳۱ دلار مانع مهم بعدی است و پس از آن محدوده ۰/۰۰۰۳۴ و سپس ۰/۰۰۰۳۵۵۰ تا ۰/۰۰۰۳۶ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۲۹ دلاری نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۰۰۰۲۸۵۰ دلار اولین سطح حمایت است و سپس محدوده ۰/۰۰۰۲۸ تا ۰/۰۰۰۲۷۵۰ دلار ضلع پایین مثلث میتواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند. هرگونه ریزش بیشتر و از دست دادن این محدوده می‌تواند قیمت وینک را تا محدوده ۰/۰۰۰۲۷ و سپس ۰/۰۰۰۲۶ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۳۰ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۴۸ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۲۹ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۳۰ تا /۰۰۰۳۱  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای وینک ۰/۰۰۰۳۴ و سپس ۰/۰۰۰۳۵ و ۰/۰۰۰۳۶ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۲۸۵۰ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۲۸ تا ۰/۰۰۰۲۷۵۰ دلار و سپس ۰/۰۰۰۲۷ و ۰/۰۰۰۲۶ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۲۷ فروردین (۱۶ آوریل ۲۰۲۲)

وینک که تقریبا از ابتدای ماه آوریل و لمس محدوده ۰/۰۰۰۴۲ دلاری در یک مسیر نزولی قرار گرفته بود، با از دست دادن حمایت‌های مهم در قیمت‌های ۰/۰۰۰۳۶ تا ۰/۰۰۰۳۵ و سپس ۰/۰۰۰۳۲ تا ۰/۰۰۰۳۰ دلاری، روز ۱۱ آوریل تا محدوده ۰/۰۰۰۲۸ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت WINK مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه ای را آغاز کرد و موفق شد تا محدوده ۰/۰۰۰۳۰ دلاری پیشروی کند. با این حال وینک با برخورد به این قیمت متوقف شد و تا محدوده ۰/۰۰۰۲۹ دلاری اصلاح شد. در زمان نگارش این مطلب وینک در قیمت ۰/۰۰۰۲۹۴۰ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد وینک در روزهای گذشته درون یک الگوی کنج نزولی قرار گرفته بود و با لمس سطوح سقف و کف الگو به حرکت خود ادامه داد.

در این مسیر وینک روز ۱۱ آوریل تا محدوده ۰/۰۰۰۲۸ دلاری پایین کشیده شد و با لمس کف الگو مورد حمایت قرار گرفت. به این ترتیب وینک این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه ای را آغاز کند و در این مسیر موفق شد از سقف الگوی کنج خارج شود. به این ترتیب تا محدوده ۰/۰۰۰۳۰ تا ۰/۰۰۰۳۱ دلار هم به حرکت خود ادامه داد. ولی در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۲۹ تا ۰/۰۰۰۲۸۵۰ دلار سطح حمایت مهم برای وینک محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم وینک به روند صعودی خود ادامه دهد

در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۰/۰۰۰۳۰ دلار قرار داردو سپس محدوده ۰/۰۰۰۳۲۵۰ دلار مانع بعدی محسوب می‌شود. در صورت عبور از این موانع، قیمت‌های ۰/۰۰۰۳۴ و سپس ۰/۰۰۰۳۵ تا ۰/۰۰۰۳۶ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می شوند

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۳۰ و ۰/۰۰۰۳۲۵۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۲۹ تا ۰/۰۰۰۲۸۵۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۲۸ تا ۰/۰۰۰۲۷۵۰ دلار سطح حمایت بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند قیمت را تا ۰/۰۰۰۲۷ و ۰/۰۰۰۲۶ دلار پایین بکشد

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۲۷ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۴۲ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۳۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۳۲۵۰  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای وینک ۰/۰۰۰۳۴ و سپس ۰/۰۰۰۳۵ و ۰/۰۰۰۳۶ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۲۹ تا ۰/۰۰۰۲۸۵۰ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۲۸ تا ۰/۰۰۰۲۷۵۰ دلار و سپس ۰/۰۰۰۲۷ و ۰/۰۰۰۲۶ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۱۴ فروردین (۴ آوریل ۲۰۲۲)

وینک که روز ۲۱ مارس از سد مقاومت ۰/۰۰۰۲۹ دلاری عبور کرده بود به روند صعودی خود ادامه داد و موفق شد با عبور از موانع ۰/۰۰۰۳۲ و سپس ۰/۰۰۰۳۸ دلاری، روز آخر ماه مارس به مرز ۰/۰۰۰۴۲ دلار دست پیدا کند. در این قیمت اما WINK با برخورد به خط روند متوقف شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر تا مرز ۰/۰۰۰۳۵ دلاری اصلاح شد ولی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند صعودی از قیمت حمایت کرد تا وینک ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب تا محدوده ۰/۰۰۰۳۸ دلاری پیشروی کرد اما در عبور از این سطح ناکام ماند تا دوباره امروز به محدوده ۰/۰۰۰۳۶ دلاری بازگردد. در زمان نگارش این مطلب وینک در محدوده ۰/۰۰۰۳۶۲۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، وینک در چند هفته اخیر درون یک کانال صعودی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می دهد. در این مسیر وینک با لمس محدوده ۰/۰۰۰۴۳ دلاری در نزدیکی سقف کانال متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر وینک تا محدوده ۰/۰۰۰۳۵ دلاری پایین کشیده شد و در این قیمت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و کف کانال مانع از ریزش بیشتر قیمت شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۳۵ دلاری سطح حمایت مهم برای وینک محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم وینک یکبار دیگر به مسیر صعودی بازگردد. در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۰/۰۰۰۳۸ دلار قرار دارد، سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۴۰ تا ۰/۰۰۰۴۲ دلار مقاومت مهم بعدی خواهد بود و در صورت عبور از این موانع انتظار داریم وینک تا محدوده ۰/۰۰۰۴۵ و سپس ۰/۰۰۰۵۰ دلار به حرکت خود ادامه دهد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۳۸ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۳۶ تا ۰/۰۰۰۳۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۳۴ تا ۰/۰۰۰۳۳ دلار حمایت بعدی است و هرگونه ریزش بیشتر می تواند وینک را تا محدوده ۰/۰۰۰۳۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۱۴ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در محدوده مومنتوم نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۳۸ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۴۰ تا ۰/۰۰۰۴۲  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای وینک ۰/۰۰۰۴۵ تا ۰/۰۰۰۵۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۳۶ تا ۰/۰۰۰۳۵ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۳۴ تا ۰/۰۰۰۳۳ دلار و سپس ۰/۰۰۰۳۰ و ۰/۰۰۰۲۹ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۸ فروردین (۲۸ مارس ۲۰۲۲)

وینک که اواسط ماه مارس در محدوده ۰/۰۰۰۲۵ تا ۰/۰۰۰۲۵۵۰ دلاری معامله می‌شد در این محدوده توسط خط روند صعودی حمایت شد و این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر WINK  از خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۰۰۲۹ دلاری عبور کرد و تا محدوده ۰/۰۰۰۳۲۵۰ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت وینک با مقاومت روبرو شد و تا محدوده ۰/۰۰۰۳۰ دلاری اصلاح شد. در این قیمت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از قیمت دفاع کرد تا وینک ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب وینک به حرکت صعودی خود ادامه داد و امروز موفق به لمس محدوده ۰/۰۰۰۳۷ دلاری شد. با این حال با برخورد به مقاومت متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۰۰۳۵ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد وینک پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۰۰۰۲۵ دلاری موفق شد از سد خط روند نزولی عبور کند و با عبور از مقاومت ۰/۰۰۰۲۹ تا ۰/۰۰۰۳۰ و سپس ۰/۰۰۰۳۲۵۰ و ۰/۰۰۰۳۵ دلاری تا مرز ۰/۰۰۰۳۷ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت وینک با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۳۵ تا ۰/۰۰۰۳۴۵۰ دلاری اولین سطح حمایت محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم وینک برای عبور از مقاومت ۰/۰۰۰۳۷ دلاری تلاش کند، در صورت عبور از این مانع محدوده ۰/۰۰۰۳۹ تا ۰/۰۰۰۴۰ و سپس ۰/۰۰۰۴۴ تا ۰/۰۰۰۴۵ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی محسوب میشود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۳۷ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۳۵ تا ۰/۰۰۰۳۴۵۰ دلاری را از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۳۲۵۰ تا ۰/۰۰۰۳۳ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند وینک را تا قیمت ۰/۰۰۰۳۰ و ۰/۰۰۰۲۹ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۸ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۸۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۳۷ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۳۹ تا ۰/۰۰۰۴۰  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای وینک ۰/۰۰۰۴۴ تا ۰/۰۰۰۴۵ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۳۵ تا ۰/۰۰۰۳۴۵۰ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۳۳ تا ۰/۰۰۰۳۲۵۰ دلار و سپس ۰/۰۰۰۳۰ و ۰/۰۰۰۲۹ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۲۲ اسفند (۱۳ مارس ۲۰۲۲)

وینک که روز چهارم مارس از محدوده قیمتی ۰/۰۰۰۳۲ دلاری ریجکت شده بود، در مسیر نزولی قرار گرفت تا  روز هفتم مارس تا محدوده ۰/۰۰۰۲۷ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت WINK حمایت شد و حرکتی را تا محدوده ۰/۰۰۰۲۸۵۰ دلار انجام داد با این حال موفق به ادامه حرکت نشد و با از دست دادن خط روند صعودی در محدوده ۰/۰۰۰۲۷ دلاری روز گذشته تا مرز ۰/۰۰۰۲۶ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت، وینک مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب وینک در محدوده قیمتی ۰/۰۰۰۲۶۴۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد WINK که در روزهای گذشته از حمایت خط روند صعودی برخوردار بود، در نهایت روز ۱۰ مارس با از دست دادن حمایت ۰/۰۰۰۲۷ دلاری به زیر خط روند صعودی سقوط کرد و تا محدوده ۰/۰۰۰۲۶ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۲۶ دلاری اولین سطح حمایت مهم برای وینک محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم وینک حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۰۰۰۲۶۸۰ تا ۰/۰۰۰۲۷ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد، سپس محدوده ۰/۰۰۰۲۷۵۰ و ۰/۰۰۰۲۸ تا ۰/۰۰۰۲۸۵۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای وینک محسوب می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از ۰/۰۰۰۲۶۸۰ تا ۰/۰۰۰۲۷ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۲۶ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۲۵ تا ۰/۰۰۰۲۴۵۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت وینک را تا محدوده ۰/۰۰۰۲۳ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۲۲ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در حال بازگشت به محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۴۴ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۲۶۸۰ تا ۰/۰۰۰۲۷ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۲۷۵۰  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای وینک ۰/۰۰۰۲۸ و ۰/۰۰۰۲۸۵۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۲۶ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۲۵ تا ۰/۰۰۰۲۴۵۰ دلار و سپس ۰/۰۰۰۲۳ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۱۸ اسفند (۹ مارس ۲۰۲۲)

وینک که روز ۲۴ فوریه تا محدوده ۰/۰۰۰۲۵ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی پرقدرتی را آغاز کرد در این مسیر WINK از مقاومت مهم در محدوده ۰/۰۰۰۲۷ تا ۰/۰۰۰۲۸ دلاری گذشت و روز چهارم مارس تا محدوده ۰/۰۰۰۳۲۵۰ دلاری پیشروی کرد، در این قیمت وینک با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در در مسیر اصلاحی قرار گرفت. به این ترتیب وینک با از دست دادن حمایت مهم در نزدیکی ۰/۰۰۰۲۸ دلاری روز هفتم مارس تا محدوده ۰/۰۰۰۲۶۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت وینک با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، وینک پس از اینکه روز چهارم مارس در محدوده ۰/۰۰۰۳۲۵۰ دلاری ریجکت شد مجبور به عقب نشینی شد و با از دست دادن حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۰۰۰۲۸ دلاری تا محدوده ۰/۰۰۰۲۶۵۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت خط روند صعودی از وینک حمایت کرد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه ای را آغاز کند و امروز تا مرز ۰/۰۰۰۲۸ دلاری پیشروی کرد

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۲۸ دلار اولین سطح مقاومت برای وینک محسوب می‌شود در صورت عبور از این محدوده، مقاومت بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۳۰ تا ۰/۰۰۰۳۰۵۰ دلار خط روند نزولی و سطح فیبوناچی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر قرار دارد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۲۸ دلاری نشود، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی اولین سطح حمایت محدوده ۰/۰۰۰۲۷ تا ۰/۰۰۰۲۶۵۰ دلار در نزدیکی خط روند صعودی خواهد بود. در صورت از دست دادن این حمایت محدوده ۰/۰۰۰۲۵۵۰ تا ۰/۰۰۰۲۵ دلاری سطح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۱۸ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در حال بازگشت به محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۲۸ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۳۰ تا ۰/۰۰۰۳۰۵۰  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای وینک ۰/۰۰۰۳۲۵۰ و ۰/۰۰۰۳۴ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۲۸ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۲۷ تا ۰/۰۰۰۲۶۵۰ دلار و سپس ۰/۰۰۰۲۵۵۰ تا ۰/۰۰۰۲۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۱۴ اسفند (۵ مارس ۲۰۲۲)

وینک که از روز ۲۴ فوریه و کسب حمایت در محدوده ۰/۰۰۰۲۴۵۰ تا ۰/۰۰۰۲۵ دلاری حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرده بود، موفق شد با عبور از خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۰۰۰۲۶۷۰ تا ۰/۰۰۰۲۷ دلار به روند صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر WINK از مقاومت مهم ۰/۰۰۰۲۹ دلاری هم عبور کرد و روز اولی مارس موفق به لمس محدوده ۰/۰۰۰۳۲ دلاری هم شد. با این حال، وینک موفق به حفظ موقعیت خود نشد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر امروز تا محدوده ۰/۰۰۰۲۸۵۰ دلاری اصلاح شد. وینک با کسب حمایت در این قیمت ریزش بیشتری را تجربه نکرد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۰۰۲۹ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، WINK که ماه فوریه را در محدوده قیمت ۰/۰۰۰۲۷ دلاری به پایان برده بود، روز چهام ماه مارس موفق شد تا محدوده ۰/۰۰۰۳۱ و ۰/۰۰۰۳۲ دلاری پیشروی کند. در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر وینک تا محدوده ۰/۰۰۰۲۸۵۰ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۰۰۰۲۸۵۰ تا ۰/۰۰۰۲۸ دلاری از قیمت حمایت می‌کند، در صورتی که این محدوده به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم وینک حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۰/۰۰۰۲۹ دلاری قرار دارد، سپس محدوده ۰/۰۰۰۳۰۵۰ تا ۰/۰۰۰۳۱ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی مقاومت بعدی خواهد بود. در صورت عبور از این مانع، محدوده ۰/۰۰۰۳۲۵۰ و سپس ۰/۰۰۰۳۴ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی برای وینک در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۲۹ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۲۸ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۲۷۵۰ تا ۰/۰۰۰۲۷ دلار خط روند صعودی سطح حمایت مهم بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت وینک را تا محدوده ۰/۰۰۰۲۶ و ۰/۰۰۰۲۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۱۴ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۵۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۲۹۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۳۰۵۰ تا ۰/۰۰۰۳۱  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای وینک ۰/۰۰۰۳۲۵۰ و ۰/۰۰۰۳۴ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۲۸۵۰ تا ۰/۰۰۰۲۸ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۲۷۵۰ تا ۰/۰۰۰۲۷ دلار و سپس ۰/۰۰۰۲۶ تا ۰/۰۰۰۲۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۹ اسفند (۲۸ فوریه ۲۰۲۲)

وینک که روز ۲۴ فوریه تا محدوده ۰/۰۰۰۲۴۵۰ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و روز ۲۶ فوریه تا مرز ۰/۰۰۰۲۸ دلاری هم پیشروی کرد. هر چند در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت و با از دست دادن حمایت ۰/۰۰۰۲۷ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته امروز تا محدوده ۰/۰۰۰۲۶ تا ۰/۰۰۰۲۵۵۰ دلاری اصلاح شد. در زمان نگارش این مطلب WINK در محدوده ۰/۰۰۰۲۶ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، WINK در یک کانال نزولی بلندمدت قرار دارد و در این مسیر با برخورد به سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز ۲۴ فوریه هم وینک با لمس کف کانال در محدوده ۰/۰۰۰۲۵ تا ۰/۰۰۰۲۴۸۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت و حرکت تازه‌ای را به سمت سقف کانال آغاز کرد. در این مسیر روز جمعه تا محدوده ۰/۰۰۰۱۸ دلاری سقف کانال هم پیشروی کرد و با لمس این قیمت ریجکت شد. در این مسیر با از دست دادن حمایت مهم در محدوده ۰/۰۰۰۲۷ تا ۰/۰۰۰۲۶۹۰ دلاری امروز تا محدوده ۰/۰۰۰۲۵۵۰ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۲۶۵۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس محدوده ۰/۰۰۰۲۶۸۰ تا ۰/۰۰۰۲۷ دلاری خط روند نزولی (سقف کانال) سطوح مقاومت مهم برای وینک محسوب می‌شود. در صورت عبور از این موانع و خروج از سقف کانال وینک این فرصت را خواهد داشت تا برای عبور از محدوده ۰/۰۰۰۲۸ و سپس ۰/۰۰۰۲۹۵۰ تا ۰/۰۰۰۳۰ دلاری تلاش کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۲۶۵۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۲۵۵۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۰۰۰۲۵ دلاری سطح حمایت مهم بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند وینک را تا قیمت ۰/۰۰۰۲۴ دلار و حتی ۰/۰۰۰۲۳ تا ۰/۰۰۰۲۲ دلاری کف کانال هم پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۹ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در محدوده مومنتوم نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۲۶۵۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۲۶۸۰ تا ۰/۰۰۰۲۷  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای وینک ۰/۰۰۰۲۸ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۲۵۵۰ ۰ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۲۴۵۰ تا ۰/۰۰۰۲۴ دلار و سپس ۰/۰۰۰۲۳ تا ۰/۰۰۰۲۲۸۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۵ اسفند (۲۴ فوریه ۲۰۲۲)

وینک که روز سه شنبه در محدوده ۰/۰۰۰۲۷ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و روز گذشته تا محدوده ۰/۰۰۰۳۱ دلاری هم پیشروی کرد. با این حال موفق به حفظ موقعیت خود نشد تا دوباره به مسیر نزولی خود ادامه دهد. در این مسیر WINK حمایت ۰/۰۰۰۲۷ دلاری را هم از دست داد و با ریزش امروز بازار در اثر حمله روسیه به اوکراین تا محدوده ۰/۰۰۰۲۵ دلاری پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب وینک با برخورد به کف کانال نزولی مورد حمایت قرار گرفته است و در محدوده ۰/۰۰۰۲۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، وینک پس از اینکه روز گذشته تا محدوده ۰/۰۰۰۳۱ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت با برخورد به سطح عرضه قیمت با فشار فروش روبرو شد تا خیلی زود تا محدوده ۰/۰۰۰۲۸۵۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پایین کشیده شود. در کندل‌های ۴ ساعته به خوبی مشخص است که وینک از قدرت کافی برای تثبیت موقعیت خود بالای سطح MA 100 برخوردار نبود و به این ترتیب به مسیر نزولی خود ادامه داد. در این مسیر حمایت مهم ۰/۰۰۰۲۷ دلاری را هم از دست داد و امروز با از دست دادن حمایت ۰/۰۰۰۲۶ دلاری تا مرز ۰/۰۰۰۲۵ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر کف کانال نزولی از قیمت دفاع می‌کند در صورتی که این محدوده به حمایت خود ادامه دهد انتظار داریم وینک تا محدوده ۰/۰۰۰۲۶ تا ۰/۰۰۰۲۶۲۰ دلار پیشروی کند. در صورت عبور از این مانع محدوده ۰/۰۰۰۲۷ دلاری مانع بعدی است و سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۰۰۰۲۸ دلار سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۲۶ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۲۵ دلار را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی حمایت بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۲۴۵۰ تا ۰/۰۰۰۲۴ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۲۳ دلاری می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۵ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در محدوده مومنتوم نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۲۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۲۶ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۲۶ تا ۰/۰۰۰۲۶۲۰  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای وینک ۰/۰۰۰۲۷ و ۰/۰۰۰۲۸ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۲۵ ۰ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۲۴۵۰ و سپس ۰/۰۰۰۲۳ تا ۰/۰۰۰۲۲۸۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۱ اسفند (۲۰ فوریه ۲۰۲۲)

وینک پس از اینکه روز ۱۴ فوریه در محدوده ۰/۰۰۰۳۰ تا ۰/۰۰۰۳۱ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، موفق شد تا ۰/۰۰۰۳۳۵۰ دلاری هم پیشروی کند، در این قیمت اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و با از دست دادن حمایت های ۰/۰۰۰۳۲۵۰ و سپس ۰/۰۰۰۳۱۵۰ دلاری به زیر خط روند صعودی سقوط کرد. به این ترتیب وینک وارد فاز نزولی شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۰۰۲۹ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، وینک که در نزدیک به یک ماه اخیر از حمایت خط روند صعودی برخوردار بود و با تکیه بر آن به حرکت خود ادامه میداد،  روز ۱۷ فوریه و پس از ریجکت شدن از محدوده ۰/۰۰۰۳۳۵۰ دلاری مجبور به عقب نشینی شد و حمایت خط روند صعودی در محدوده ۰/۰۰۰۳۱۵۰ دلاری را از دست داد تا وارد فاز نزولی شود. به این ترتیب وینک حمایت ۰/۰۰۰۳۰ دلاری را هم از دست داد و امروز تا مرز ۰/۰۰۰۲۹ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر اولین سطح حمایت در محدوده ۰/۰۰۰۲۹ دلاری قرار دارد و در صورت ریزش بیشتر انتظار داریم وینک تا محدوده ۰/۰۰۰۲۸ و سپس ۰/۰۰۰۲۷ تا ۰/۰۰۰۲۶۵۰ دلاری پایین کشیده شود.

در سمت دیگر ماجرا اولین مقاومت برای وینک در محدوده ۰/۰۰۰۳۰ دلاری قرار گرفته است و سپس محدوده ۰/۰۰۰۳۰۸۰ تا ۰/۰۰۰۳۱ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته، مانع مهم بعدی محسوب می‌شود. پس از آن محدوده ۰/۰۰۰۳۱۵۰ تا ۰/۰۰۰۳۲ دلاری سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۱ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در محدوده مومنتوم نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۳۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۳۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۳۰۸۰ تا ۰/۰۰۰۳۱  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای وینک ۰/۰۰۰۳۱۵۰ و ۰/۰۰۰۳۲ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۲۹ ۰ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۲۸ و سپس ۰/۰۰۰۲۷ تا ۰/۰۰۰۲۶۵۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۲۵ بهمن (۱۴ فوریه ۲۰۲۲)

وینک که روز ۷ فوریه با برخورد به خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۰۰۳۸ دلاری متوقف شده بود، در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر wink حمایت های ۰/۰۰۰۳۶ و ۰/۰۰۰۳۵ دلار و سپس ۰/۰۰۰۳۳۵۰ و ۰/۰۰۰۳۲ دلار را هم از دست داد و امروز تا محدوده ۰/۰۰۰۳۱ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت وینک مورد حمایت خط روند صعودی قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب وینک در محدوده قیمت ۰/۰۰۰۳۱۵۰ دلاری معامله می‌شود و با مقاومت خط روند نزولی روبرو شده است.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، وینک پس از اینکه در محدوده قیمت ۰/۰۰۰۳۸ دلار با مقاومت خط روند نزولی روبرو شد مجبور به عقب نشینی شد و با از دست دادن حمایت های مهم امروز تا مرز ۰/۰۰۰۳۱ دلار اصلاح شد. در این قیمت وینک مورد حمایت خط روند قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند

در حال حاضر وینک با مقاومت خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۰۰۳۲ دلاری روبرو شده است، در صورتی موفق به عبور از این مانع شود، مقاومت بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۳۳ تا ۰/۰۰۰۳۴ دلار و در محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر قرار دارد. مقاومت مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۳۵ و سپس ۰/۰۰۰۳۶ دلار قرار گرفته است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۳۲ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۳۱ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۳۰ تا ۰/۰۰۰۲۹ و سپس ۰/۰۰۰۲۸ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای وینک در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۲۵ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در محدوده مومنتوم نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۳۲ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۳۳ تا ۰/۰۰۰۳۴  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای وینک ۰/۰۰۰۳۵ و ۰/۰۰۰۳۶ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۳۱ ۰ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۳۰ تا ۰/۰۰۰۲۹ . سپس ۰/۰۰۰۲۸ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۲۱ بهمن (۱۰ فوریه ۲۰۲۲)

وینک که روز ۳  فوریه در محدوده قیمت ۰/۰۰۰۲۹ تا ۰/۰۰۰۳۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر WINK با عبور از مقاومت‌های ۰/۰۰۰۳۱ دلاری خط روند نزولی و سپس ۰/۰۰۰۳۳۵۰ و ۰/۰۰۰۳۶ دلاری روز هشتم فوریه تا محدوده ۰/۰۰۰۳۸ دلاری پیشروی کند. در این قیمت اما وینک با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر وینک روز گذشته تا محدوده ۰/۰۰۰۳۴۵۰ دلاری هم اصلاح شد و در این محدوده با برخورد به خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب با تکیه بر خط روند صعودی به حرکت خود براتی عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۰۰۳۷ تا ۰/۰۰۰۳۸ دلاری ادامه دهد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۰۰۳۶۶۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد وینک پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۰۰۰۲۹۵۰ دلار و عبور از مقاومت ۰/۰۰۰۳۱ دلاری حرکت صعودی پرقدرتی را آغاز کرد و در این مسیر موفق شد از سد مقاومت‌های ۰/۰۰۰۳۳۵۰ و ۰/۰۰۰۳۶ دلاری هم عبور کند. با این حال روز هفتم و هشتم فوریه با برخورد به خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۰۰۳۸ دلاری متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

اگر نگاه دقیق‌تر به نمودار داشته باشین متوجه خواهیم شد وینک در حال حاضر از حمایت خط روند صعودی برخوردار است و با مقاومت خط روند نزولی روبرو شده است. اولین مقاومت برای وینک در محدوده ۰/۰۰۰۳۷ تا ۰/۰۰۰۳۸ دلاری قرار گرفته است. در صورتی که موفق به شکست خط روند نزولی و عبور از این مانع شود، مقاومت‌های بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۳۹ تا ۰/۰۰۰۴۰ و سپس ۰/۰۰۰۴۱ تا ۰/۰۰۰۴۲ دلار قرار گرفته است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از خط روند نزولی نشود و حمایت خط روند صعودی در محدوده ۰/۰۰۰۳۶ تا ۰/۰۰۰۳۵۵۰ دلاری را از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۳۵ دلار و سپس ۰/۰۰۰۳۴ تا ۰/۰۰۰۳۳۵۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی خواهند بود. خط روند صعودی در محدوده ۰/۰۰۰۳۲۵۰ دلاری می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۲۱ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در محدوده مومنتوم نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۶۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۳۷ تا ۰/۰۰۰۳۸ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۴۰  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای وینک ۰/۰۰۰۴۱ تا ۰/۰۰۰۴۲ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۳۶ تا ۰/۰۰۰۳۵۵۰ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۳۴ و ۰/۰۰۰۳۳۵۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۱۷ بهمن (۶ فوریه ۲۰۲۲)

وینک که روز ۲۴ ژانویه تا محدوده ۰/۰۰۰۲۷ تا ۰/۰۰۰۲۶۵۰ دلاری پایین کشیده شده بود. در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر WINK موفق شد با عبور از محدوده ۰/۰۰۰۳۰ تا ۰/۰۰۰۳۱ دلاری روز گذشته تا محدوده ۰/۰۰۰۳۳۵۰ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت اما وینک با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر وینک روز گذشته تا محدوده ۰/۰۰۰۳۲ دلاری اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب وینک در محدوده ۰/۰۰۰۳۲۸۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، وینک پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۰۰۰۲۷ دلاری حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد و در این مسیر با تکیه بر خط روند صعودی موفق شد از سد مقاومت ۰/۰۰۰۳۰ تا ۰/۰۰۰۳۱ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته عبور کند. به این ترتیب وینک روز گذشته تا محدوده ۰/۰۰۰۳۳۵۰ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت اما وینک با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر روز گذشته تا محدوده ۰/۰۰۰۳۲ دلاری اصلاح شد ولی در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت.

در حال حاضر اولین مقاومت برای وینک در محدوده ۰/۰۰۰۳۳۵۰ تا ۰/۰۰۰۳۴۵۰ دلار قرار گرفته است، در صورت عبور از این مانع، مقاومت بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۳۶ دلار خواهد بود و سپس خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۰۰۳۷۵۰ تا ۰/۰۰۰۳۸ دلاری به عنوان سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۳۳۵۰ تا ۰/۰۰۰۳۴۵۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۳۲ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۰۰۰۳۱ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح حمایت بعدی است و سپس خط روند صعودی در محدوده ۰/۰۰۰۳۰ دلار می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۱۷ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۶۶ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۳۳۵۰ تا ۰/۰۰۰۳۴۵۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۳۶  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای وینک ۰/۰۰۰۳۷۵۰ تا ۰/۰۰۰۳۸ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۳۲ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۳۱ و ۰/۰۰۰۳۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۱۰ بهمن (۳۰ ژانویه ۲۰۲۲)

وینک که روز ۲۰ ژانویه از محدوده ۰/۰۰۰۴۱ دلاری ریزش سنگینی را تجربه کرده بود، روز ۲۴ ژانویه تا محدوده ۰/۰۰۰۲۷ تا ۰/۰۰۰۲۶۵۰ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده WINK مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب وینک این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی را آغاز کند. در این مسیر وینک موفق به عبور از محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته هم شد و قیمت ۰/۰۰۰۳۴۵۰ تا ۰/۰۰۰۳۵ دلاری را هم لمس کرد اما با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب نشینی شود. وینک تا محدوده ۰/۰۰۰۲۹ دلاری هم اصلاح شد اما توسط خط روند صعودی حمایت شد تا روند صعودی را از دست ندهد. در ادامه وینک امروز خودش را به قیمت ۰/۰۰۰۳۱ دلاری هم رساند اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد WINK پس از سقوط تا محدوده ۰/۰۰۰۲۷ دلاری با برخورد به محدوده تقاضا حمایت شد و در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار گرفت. به این ترتیب درون یک مثلث قرار گرفت و با کسب حمایت از ضلع پایین مثلث به حرکت خود ادامه دهد.

در حال حاضر وینک با مقاومت خط روند نزولی (ضلع بالای مثلث) روبرو شده است. در صورت عبور از این مانع مقاومت بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۳۲ تا ۰/۰۰۰۳۳ و سپس ۰/۰۰۰۳۴۵۰ تا ۰/۰۰۰۳۵ دلار قرار گرفته است.

در سمت دیگر در صورتی که وینک موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۰۰۳۲ دلاری نشود و حمایت  میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۰۰۰۳۰ دلاری را از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در این مسیر محدوده ۰/۰۰۰۲۹ تا ۰/۰۰۰۲۸ دلار سطح حمایت بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند وینک را تا محدوده ۰/۰۰۰۲۷ تا ۰/۰۰۰۲۶۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۱۰ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۵۷ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۳۱ تا ۰/۰۰۰۳۲ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۳۳  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای وینک ۰/۰۰۰۳۴۵۰ تا ۰/۰۰۰۳۵ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۳۰ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۲۹ تا ۰/۰۰۰۲۸ دلار و سپس محدوده ۰/۰۰۰۲۷ تا ۰/۰۰۰۲۶۵۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۵ بهمن (۲۵ ژانویه ۲۰۲۲)

وینک که از ابتداری سال ۲۰۲۲ در یک کانال نزولی قرار داشت روز ۱۶ ژانویه با برخورد به سقف کانال در محدوده قیمت ۰/۰۰۰۴۷۵۰ تا ۰/۰۰۰۴۸ دلاری متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت در این مسیر WINK میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را هم از دست داد و روز ۲۰ ژانویه با پولبک به این سطح با شتاب بیشتری به حرکت نزولی خود ادامه داد. در همین زمان ریزش بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال باعث شد وینک هم ریزش شدیدی را تجربه کند و با از دست حمایت‌های مهم حتی از کف کانال خارج شود. وینک در روزهای گذشته هم با پولبک به کف کانال به روند نزولی خود ادامه داد و امروز تا محدوده ۰/۰۰۰۲۶ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده وینک مورد حمایت قرار گرفت و برای عبور از محدوده ۰/۰۰۰۳۰ دلاری هم تلاش کرد اما موفق نشد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۰۰۲۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد وینک که درون یک کانال نزولی بلند مدت قرار داشت موفق به عبور از سقف کانال نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر وینک حمایت مهم میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۰۰۰۴۰ دلاری را هم از دست داد و همزمان با ریزش بازار سقوط بیش از ۳۰ درصدی را تجربه کرد. به این ترتیب وینک کف کانال نزولی را هم از دست داد و روز گذشته تا محدوده ۰/۰۰۰۲۶۵۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت اما با استقبال خریداران روبرو شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

وینک پس از کسب حمایت در این محدوده حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و حتی تا مرز ۰/۰۰۰۳۰ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از آن نشد تا دوباره در مسیر اصلاحی قرار بگیرد.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۲۷ تا ۰/۰۰۰۲۶۵۰ دلاری سطح حمایت اصلای برای وینک محسوب می شود، درصورتی که این محدوده به حمایت خود از قیمت ادامه دهد انتظار داریم وینک یکبار دیگر برای عبور از محدوده ۰/۰۰۰۲۹۵۰ تا ۰/۰۰۰۳۰ دلاری تلاش کند. با توجه به اینکه خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۰۰۰۳۰۵۰ دلاری قرار دارد انتظار داریم این سطح مقاومت مهم برای وینک باشد. در صورت عبور از این محدوده، مقاومت مهم بعدی در نزدیکی ۰/۰۰۰۳۳ دلاری و سپس ۰/۰۰۰۳۶ دلار قرار گرفته است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۳۰ دلاری نشود، احتمال بازگشت به محدوده ۰/۰۰۰۲۷ تا ۰/۰۰۰۲۶۵۰ دلار وجود دارد. در صورت از دست دادن این حمایت باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در این صورت قیمت‌های ۰/۰۰۰۲۵ تا ۰/۰۰۰۲۴۵۰ دلار و سپس ۰/۰۰۰۲۲ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای وینک در نظر گرفته خواهند شد.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۵ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در حال بازگشت به محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۳۷ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۳۰ تا ۰/۰۰۰۳۰۵۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۳۲ تا ۰/۰۰۰۳۳  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای وینک ۰/۰۰۰۳۵ تا ۰/۰۰۰۳۶ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۲۷ تا ۰/۰۰۰۲۶۵۰ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۲۵ تا ۰/۰۰۰۲۴۵۰ دلار و سپس محدوده ۰/۰۰۰۲۲ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک روز ۲۹ دی (۱۹ ژانویه ۲۰۲۲)

وینک که در یک روند نزولی طولانی قرار دارد، پس از اینکه روز ۱۰ ژانویه تا محدوده ۰/۰۰۰۳۵ دلاری پایین کشیده شد در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر WINK با عبور از محدوده ۰/۰۰۰۳۸ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته تا محدوده ۰/۰۰۰۴۷ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این مانع نشد تا مجبور به عقب نشینی شوددر این مسیر وینک امروز تا محدوده ۰/۰۰۰۳۹ دلاری پایین کشیده شد. با این حال وینک در این محدوده حمایت شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۰۰۴۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن وینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت وینک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد وینک در چند هفته گذشته درون یک کانال نزولی قرار گرفته است. در این مسیر با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. به این ترتیب روز ۱۰ ژانویه با لمس کف کانال در محدوده ۰/۰۰۰۳۵ دلاری مورد حمایت قرار گرفت تا حرکت تازه‌ای را به سمت سقف کانال آغاز کند. در این مسیر روز ۱۶ ژانویه موفق به لمس سقف کانال در محدوده ۰/۰۰۰۴۶ تا ۰/۰۰۰۴۷ دلار شد و دوباره در مسیر اصلاحی قرار گرفت و امروز تا محدوده ۰/۰۰۰۳۹ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۳۹ تا ۰/۰۰۰۴۰ دلار سطح حمایت مهم برای وینک محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم وینک حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۰۰۰۴۱ تا ۰/۰۰۰۴۲ دلاری اولین سطح مقاومت محسوب می‌شود و در صورت عبور از آن محدوده ۰/۰۰۰۴۵ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی مانع بعدی محسوب می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که وینک موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۴۱ تا ۰/۰۰۰۴۲ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۳۹ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۳۸ دلاری سطح حمایت مهم بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۰۰۰۳۵ و سپس ۰/۰۰۰۰۳۲ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت وینک
نمودار تغییرات قیمت وینک روز ۲۹ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای وینک در محدوده مومنتوم نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای وینک در محدوده ۴۷ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای وینک ۰/۰۰۰۴۱ تا ۰/۰۰۰۴۲ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۴۵  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای وینک ۰/۰۰۰۴۷ تا ۰/۰۰۰۴۸ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای وینک در قیمت ۰/۰۰۰۳۹ دلار است پس از آن ۰/۰۰۰۳۸ دلار و سپس محدوده ۰/۰۰۰۳۵ و ۰/۰۰۰۳۳ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود
تحلیل قیمت آلت کوین ها

مطالب پیشنهادی

فهرست