یونی سواپ

تحلیل امروز قیمت یونی

تحلیل قیمت آلت کوین ها

تحلیل و پیش بینی قیمت یونی ۱۲ تیر (۳ ژوئیه ۲۰۲۲)

یونی به حرکت خود در بالای محدوده حمایتی ۴.۶ دلار ادامه داد. در صورتی که یونی مقاومت الگوی مثلث و محدوده ۵.۲ دلار را به شکل معتبر به سمت بالا بشکند، احتمالا یک روند صعودی جدید شکل خواهد گرفت. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • یونی جایگاه خود را در بالای محدوده حمایتی ۴.۶ دلار حفظ کرد.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۵.۲ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100)‌ قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، شاهد شکل گیری یک الگوی مثلث هستیم که مقاومت و حمایت آن به ترتیب در نزدیکی محدوده‌های ۴.۹۵ و ۴.۷۵ دلار قرار دارد.
 • در صورتی که یونی مقاومت محدوده ۵ و سپس ۵.۲ دلار را به شکل معتبر به سمت بالا بشکند، احتمالا یک روند صعودی جدید شکل خواهد گرفت.

تحلیل پرایس اکشن یونی

تحلیل تکنیکال: یونی جایگاه خود را در بالای محدوده ۴.۶ دلار حفظ کرد و تا نزدیکی محدوده ۵ دلاری بالا رفت اما فروشندگان در این محدوده قیمت را به سمت پایین راندند. در نمودار یک ساعته، یک الگوی مثلث شکل گرفته که مقاومت آن در نزدیکی محدوده‌ ۴.۹۵ دلاری قرار دارد. اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۵ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.

اولین مقاومت یونی در نزدیکی محدوده ۴.۹ دلار و خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد. مقاومت مهم بعدی در نزدیکی محدوده ۵ دلار و مقاومت الگوی مثلث قرار خواهد داشت. این محدوده همچنین در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۶ تا ۴.۶ دلار) دیده می‌شود. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۵.۱۷ دلاری است. شکست معتبر محدوده ۵.۱۷ دلار به سمت بالا، احتمالا راه را برای رشد بیشتر قیمت و شکل گیری یک روند صعودی جدید باز خواهد کرد. به این ترتیب، قیمت به سمت محدوده ۵.۳۴ دلار و سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر پیش خواهد رفت. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۵.۴۶ دلار خواهد بود.

از سوی دیگر، اگر یونی در عبور از مقاومت محدوده ۴.۹۵ و ۵.۱۷ دلار با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۴.۷۵ دلار خواهد بود. حمایت مهم بعدی در نزدیکی محدوده ۴.۶ دلار قرار خواهد داشت. هر گونه ریزش بیشتر، یونی را به سمت محدوده‌های ۴.۴ و ۴.۲۷ دلار پایین خواهد کشید. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۴.۱۵ و ۴ دلار قرار خواهد داشت.

تحلیل و پیش بینی قیمت یونی
نمودار تغییرات قیمت یونی روز ۱۲ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در پایین سطح ۵۰ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۴.۷۵ و ۴.۶ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: با شکست معتبر مقاومت محدوده ۵.۱۷ دلار به سمت بالا، احتمالا یک روند صعودی جدید شکل خواهد گرفت.

تحلیل و پیش بینی قیمت یونی ۱۱ تیر (۲ ژوئیه ۲۰۲۲)

یونی حمایت محدوده ۴.۸ دلار را به سمت پایین شکست و در کانال نزولی به راه خود ادامه داد. در صورتی که یونی مقاومت محدوده ۴.۹۷ دلار را به شکل معتبر به سمت بالا بشکند، احتمالا راه برای رشد بیشتر قیمت در کوتاه مدت باز خواهد شد. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • یونی سواپ حمایت محدوده ۴.۸ دلار را به سمت پایین شکست و در نزدیکی محدوده ۴.۷ دلار مورد حمایت خریداران قرار گرفت.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۵ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، یک خط روند نزولی جدید در حال شکل گیری است که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۴.۹۷ دلار قرار دارد.
 • در صورتی که یونی مقاومت محدوده ۵ دلار را به شکل معتبر به سمت بالا بشکند، احتمالا راه برای رشد بیشتر قیمت در کوتاه مدت باز خواهد شد.

تحلیل پرایس اکشن یونی

تحلیل تکنیکال: یونی در عبور از مقاومت محدوده ۴.۹۵ دلار شکست خورد. در نتیجه قیمت حمایت محدوده ۴.۸ دلار را از دست داد و تا نزدیکی محدوده ۴.۷ دلاری پایین کشیده شد. سپس، خریداران به حمایت از قیمت برخاستند و محدوده ۴.۸ دلار را باز پس گرفتند. اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۵ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی درست در پایین خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.

اولین مقاومت یونی در نزدیکی محدوده ۴.۹۷ دلار و خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته است. این محدوده در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۶ تا ۴.۶ دلار) دیده می‌شود. علاوه بر این، در نمودار یک ساعته، یک خط روند نزولی مهم شکل گرفته که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۴.۹۷ دلار دیده می‌شود. شکست معتبر محدوده ۴.۹۷ دلار به سمت بالا، می‌تواند راه را برای رشد بیشتر قیمت در کوتاه مدت باز کند. در این صورت، مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۵.۱۲ و ۵.۱۷ دلار خواهد بود. محدوده ۵.۱۷ دلار در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر قرار دارد. هر گونه رشد بیشتر، یونی را به سمت محدوده مقاومتی ۵.۴۷ دلار پیش خواهد برد. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۵.۵۵ دلاری است.

از سوی دیگر ماجرا، اگر یونی در عبور از مقاومت محدوده ۴.۹۷ دلار با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی به راه خود ادامه خواهد داد. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۴.۸ دلار خواهد بود. حمایت مهم بعدی در نزدیکی محدوده ۴.۷ دلار قرار دارد. هر گونه ریزش بیشتر باعث خواهد شد که یونی بار دیگر محدوده ۴.۶ دلاری را لمس کند. شکست محدوده ۴.۶ دلار به سمت پایین، قیمت را به سمت محدوده‌های ۴.۴، ۴.۲۸ و ۴.۱۶ دلار پایین خواهد کشید.

تحلیل و پیش بینی قیمت یونی
نمودار تغییرات قیمت یونی روز ۱۱ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در بالای سطح ۵۰ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۴.۷ و ۴.۶ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با شکست معتبر مقاومت محدوده ۴.۹۷ دلار به سمت بالا، احتمالا راه برای رشد بیشتر و ایجاد یک روند صعودی جدید باز خواهد شد.

تحلیل و پیش بینی قیمت یونی ۱۰ تیر (۱ ژوئیه ۲۰۲۲)

 یونی سواپ مقاومت محدوده ۴.۹ دلار را به سمت بالا شکست. اکنون قیمت در تلاش برای رشد بیشتر به سر می‌برد و در صورتی که مقاومت محدوده ۵.۱۷ دلار را به شکل معتبر به سمت بالا بشکند، احتمالا روند صعودی جدیدی شکل خواهد گرفت. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • یونی مقاومت خط روند نزولی در نزدیکی محدوده ۴.۹ دلار را به سمت بالا شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۵.۱۷ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100)‌ قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، مقاومت یک خط روند نزولی مهم در نزدیکی محدوده ۴.۹ دلار به سمت بالا شکسته شده است.
 • در صورتی که یونی مقاومت محدوده ۵.۱۷ دلار را به شکل معتبر به سمت بالا بشکند، احتمالا یک روند صعودی جدید شکل خواهد گرفت.

تحلیل پرایس اکشن یونی

تحلیل تکنیکال: یونی جایگاه خود را در بالای محدوده حمایتی ۴.۶ دلاری حفظ کرد و تلاش جدیدی را برای جبران ارزش از دست رفته خود در پیش گرفت. در این مسیر، محدوده مقاومتی ۴.۹ دلار به سمت بالا شکسته شد و قیمت به بالای سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۶ تا ۴.۶ دلار) نفوذ کرد. علاوه بر این، در نمودار یک ساعته، مقاومت یک خط روند نزولی مهم در نزدیکی محدوده ۴.۹ دلار به سمت بالا شکسته شده است. یونی تا نزدیکی محدوده مقاومتی ۵.۱۷ دلار پیش رفت اما فروشندگان در این نقطه قیمت را به پایین راندند. اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۵.۱۷ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.

اولین مقاومت یونی در نزدیکی محدوده ۵.۱۷ دلار و خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار خواهد داشت. شکست معتبر این محدوده به سمت بالا، احتمالا آغازگر یک روند صعودی جدید خواهد بود. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۵.۳۴ دلار قرار دارد. این محدوده در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر دیده می‌شود. هر گونه رشد بیشتر، یونی را به سمت محدوده‌های مقاومتی ۵.۵۷ و ۵.۷ دلار پیش خواهد برد.

از سوی دیگر ماجرا، اگر یونی در عبور از مقاومت محدوده ۵.۱۷ دلار با شکست مواجه شود، احتمالا یک روند نزولی جدید شکل خواهد گرفت. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۴.۸ دلار خواهد بود. حمایت مهم بعدی در نزدیکی محدوده ۴.۶۶ دلار قرار خواهد داشت. در صورت ادامه یافتن این روند، قیمت بار دیگر محدوده ۴.۶ دلار را لمس خواهد کرد. در این صورت، محدوده‌های ۴.۴ و ۴.۲۳ دلار، مقصد بعدی فروشندگان خواهد بود. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۴ دلاری قرار خواهد داشت.

تحلیل و پیش بینی قیمت یونی
نمودار تغییرات قیمت یونی روز ۱۰ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در نزدیکی سطح ۵۰ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۴.۸ و ۴.۶ دلار مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با شکست معتبر مقاومت محدوده ۵.۱۷ دلار به سمت بالا، احتمالا یک روند صعودی جدید شکل خواهد گرفت.

تحلیل و پیش بینی قیمت یونی ۹ تیر (۳۰ ژوئن ۲۰۲۲)

یونی در عبور معتبر از مقاومت محدوده ۵.۱۷ دلار با شکست مواجه شد و در نتیجه روند نزولی جدیدی را آغاز کرد. اکنون قیمت در مسیر ریزش قرار گرفته و در صورتی که حمایت محدوده ۴.۶۳ دلار را از دست بدهد، احتمالا شاهد کاهش بیشتر قیمت در کوتاه مدت خواهیم بود. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • یونی در عبور از مقاومت محدوده ۵.۱۷ دلار شکست خورده و مسیر نزولی جدیدی را آغاز کرد.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۵ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، یک خط روند نزولی مهم در حال شکل گیری است که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۴.۹۷ دلار قرار دارد.
 • در صورتی که یونی جایگاه خود را در بالای محدوده حمایتی ۴.۶۳ دلار حفظ کند، احتمال افزایش قیمت به سمت مقاومت خط روند نزولی وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن یونی

تحلیل تکنیکال: یونی در تلاش خود برای عبور از مقاومت محدوده ۵.۱۷ دلار با شکست مواجه شد. به این ترتیب،‌ یک روند نزولی جدید شکل گرفت و حمایت محدوده ۴.۸ دلار به سمت پایین شکسته شد. قیمت در نزدیکی محدوده ۴.۶۳ دلار مورد حمایت خریداران قرار گرفت و تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شد. اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۵ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.

اولین مقاومت یونی در نزدیکی محدوده ۴.۸۵ دلاری است. مقاومت مهم بعدی در نزدیکی محدوده ۴.۹۷ دلار قرار خواهد داشت. این محدوده در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (ز ۶.۰۸ تا ۴.۶۳ دلار) دیده می‌شود. در نمودار یک ساعته هم یک خط روند نزولی مهم در حال شکل گیری است که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۴.۹۷ دلار قرار دارد. با گذشتن قیمت از محدوده خط روند، مقاومت مهم ۵.۱۷ دلار در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. شکست معتبر مقاومت محدوده ۵.۱۷ دلار به سمت بالا، احتمالا یک روند صعودی جدید را ایجاد خواهد کرد.

از سوی دیگر ماجرا، اگر یونی در عبور از مقاومت محدوده ۴.۹۷ دلار با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی به راه خود ادامه خواهد داد. درا ین شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۴.۶۳ دلار قرار خواهد داشت. حمایت مهم بعدی در نزدیکی محدوده ۴.۵۷ دلار خواهد بود. شکست این محدوده به سمت پایین، یونی را به سمت حمایت محدوده ۴.۴ دلار پایین خواهد کشید. هر گونه ریزش بیشتر، قیمت را به سمت محدوده ۴.۱۸ دلار هدایت خواهد کرد.

تحلیل و پیش بینی قیمت یونی
نمودار تغییرات قیمت یونی روز ۹ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی کمرنگی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در پایین سطح ۵۰ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۴.۶۳ و ۴.۱۸ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با شکست معتبر مقاومت محدوده‌های ۴.۹۷ و ۵.۱۷ دلار به سمت بالا، احتمالا یک روند صعودی جدید شکل خواهد گرفت.

تحلیل و پیش بینی قیمت یونی ۸ تیر (۲۹ ژوئن ۲۰۲۲)

یونی پس از شکست در عبور از مقاومت محدوده ۵.۴۶ دلار، به حرکت خود در مسیر نزولی ادامه داد. اکنون قیمت در تلاش برای جبران ارزش از دست رفته به سر می‌برد اما ممکن است در نزدیکی محدوده ۵ دلاری با مقاومت فروشندگان رو به رو شود. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • یونی محدوده حمایتی ۵.۱۷ دلار را به سمت پایین شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۵.۱۷ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، یک خط روند نزولی مهم در حال شکل گیری است که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۵ دلاری دیده می‌شود.
 • در صورتی که یونی مقاومت محدوده ۵ دلار را به شکل معتبر به سمت بالا بشکند، احتمالا راه برای رشد قیمت در کوتاه مدت باز خواهد شد.

تحلیل پرایس اکشن یونی

تحلیل تکنیکال: یونی سواپ در نزدیکی محدوده ۵.۱۷ دلار مورد حمایت خریداران قرار گرفت و تلاش برای جبران ارزش از دست رفته را آغاز کرد. با این حال، فروشندگان در نزدیکی محدوده ۵.۴۵ دلار و خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته، اجازه افزایش بیشتر را به قیمت نداده و آن را به سمت پایین راندند. در این مسیر، محدوده حمایتی ۵.۱۷ دلار به سمت پایین شکسته شد. اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۵.۱۷ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.

اولین مقاومت یونی سواپ در نزدیکی محدوده ۵ دلاری است. در نمودار یک ساعته، یک خط روند نزولی مهم در حال شکل گیری است که مقاومت آن نیز در نزدیکی محدوده ۵ دلاری دیده می‌شود. در صورت شکست معتبر مقاومت محدوده ۵ دلار به سمت بالا، احتمالا راه برای رشد بیشتر قیمت در کوتاه مدت باز خواهد شد. در این صورت، مقاومت مهم بعدی در نزدیکی محدوده ۵.۱۷ دلار قرار خواهد داشت. هر گونه رشد بیشتر یونی را به سمت محدوده ۵.۴۵ دلار و خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پیش خواهد برد. شکست معتبر این محدوده به سمت بالا، می‌تواند قیمت را تا نزدیکی محدوده ۵.۶۲ دلار بالا بکشد.

از طرف دیگر ماجرا، اگر یونی در عبور از مقاومت محدوده ۵ یا ۵.۱۷ دلار با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی به راه خود ادامه خواهد داد. در این شرایط،‌ اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۴.۸ دلار قرار دارد. حمایت مهم بعدی در نزدیکی محدوده ۴.۷۲ دلار قرار خواهد داشت. این محدوده در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (از ۳.۳۴ تا ۶ دلار) دیده می‌شود. شکست این محدوده به سمت پایین، یونی را به سمت حمایت محدوده ۴.۵۹ و ۴.۴ دلار پایین خواهد کشید. محدوده ۴.۴ دلار در نزدیکی سطح ۶۱.۸ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر دیده می‌شود. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۴ و ۳.۸۸ دلار خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت یونی
نمودار تغییرات قیمت یونی روز ۸ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در پایین سطح ۵۰ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۴.۸ و ۴.۷۲ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با شکست معتبر مقاومت محدوده ۵ و ۵.۴۵ دلار به سمت بالا، احتمالا یک روند صعودی جدید شکل خواهد گرفت.

مطالب پیشنهادی

فهرست