شیبا

تحلیل امروز قیمت شیبا

تحلیل قیمت آلت کوین ها

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۱۱ تیر (۲ جولای۲۰۲۲)

محتوا نمایش

شیبا که پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۰۰۰۰۰۷ دلاری حرکت پرقدرتی را آغاز کرده بود تا مرز ۰/۰۰۰۰۱۲ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. به این ترتیب شیبا با از دست دادن حمایت ۰/۰۰۰۰۱۱ دلاری، روز ۲۹ ژوئن تا محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹۵ دلار پایین کشیده شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. با این حال شیبا موفق به بازگشت به محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱ دلاری نشد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد شیبا پس از لمس محدوده ۰/۰۰۰۰۱۲ دلاری در روز ۲۶ ژوئن مجبور به عقب‌نشینی شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر شیبا تا محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹۵ دلاری هم پایین کشیده شد ولی در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰ تا ۰/۰۰۰۰۰۹۵ دلاری اولین سطح حمایت برای شیبا محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم یکبار دیگر برای عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱ دلاری تلاش کند. در صورت عبور از این محدوده، مانع بعدی در نزدیکی ۰/۰۰۰۰۱۲ تا ۰/۰۰۰۰۱۲۵۰ دلار و سپس ۰/۰۰۰۰۱۳ دلار قرار دارد.  پس از آن محدوده ۰/۰۰۰۰۱۳۸۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۴ و محدوده ۰/۰۰۰۰۱۵ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی برای شیبا در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱ و ۰/۰۰۰۰۱۲ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۰۱۰ تا ۰/۰۰۰۰۰۹۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹ دلاری حمایت بعدی خواهد بود و سپس قیمت ۰/۰۰۰۰۰۸ دلاری می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۲ جولای

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در محدوده نزولی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۱۱ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۲ تا ۰/۰۰۰۰۱۲۵۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۱۳۸۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۴ و ۰/۰۰۰۰۱۵ دلار  سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۱۰ تا ۰/۰۰۰۰۰۹۵   دلار قرار دارد پس از آن محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹۰ و سپس ۰/۰۰۰۰۰۸۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۸ تیر (۲۹ ژوئن ۲۰۲۲)

شیبا که در روزهای گذشته تا محدوده ۰/۰۰۰۰۰۷ دلاری سقوط کرده بود، در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند، به این ترتیب شیبا فرصت پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر شیبا با عبور از محدوده‌های مقاومتی ۰/۰۰۰۰۰۸، ۰/۰۰۰۰۰۹ و سپس ۰/۰۰۰۰۱۰ دلاری تا مرز ۰/۰۰۰۰۱۲ دلار هم پیشروی کرد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. به این ترتیب شیبا با از دست دادن حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱ دلاری، امروز تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰ تا  ۰/۰۰۰۰۰۹۵ دلار پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب شیبا در محدوده قیمت ۰/۰۰۰۰۰۹۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، شیبا پس از کسب حمایت در محدوده قیمت ۰/۰۰۰۰۰۷ دلاری موفق شد حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر شیبا از سد مقاومت‌های ۰/۰۰۰۰۰۸ و سپس ۰/۰۰۰۰۰۹ و ۰/۰۰۰۰۱۰ دلاری گذشت. شیبا حتی تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۲ دلاری پیشروی کرد ولی در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر شیبا تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰ دلاری اصلاح شد و حتی محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹۵ دلاری را هم لمس کرد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت.

در حال حاضر همین محدوده اولین سطح حمایت برای شیبا محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم شیبا به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱ دلار و سپس ۰/۰۰۰۰۱۲ تا ۰/۰۰۰۰۱۲۵۰ دلار سطوح مقاومت پیش رو محسوب می‌شوند و در صورت عبور از این سطوح، امکان ادامه روند صعودی تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۴ و حتی ۰/۰۰۰۰۱۵ دلار هم وجود دارد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱ و سپس ۰/۰۰۰۰۱۲ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۰۱۰ تا ۰/۰۰۰۰۰۹۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹ دلاری سطح حمایت بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت شیبا را تا نزدیکی ۰/۰۰۰۰۰۸ و سپس ۰/۰۰۰۰۰۷ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۸ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در محدوده نزولی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۱۱ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۲ تا ۰/۰۰۰۰۱۲۵۰ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۱۴ و ۰/۰۰۰۰۱۵ دلار  سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۱۰ تا ۰/۰۰۰۰۰۹۵   دلار قرار دارد پس از آن محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹۰ و سپس ۰/۰۰۰۰۰۸۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۴ تیر (۲۵ ژوئن ۲۰۲۲)

شیبا پس از اینکه روز ۱۸ ژوئن تا محدوده ۰/۰۰۰۰۰۷ دلاری پایین کشیده شد در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و با عبور از مقاومت‌های ۰/۰۰۰۰۰۹ و سپس ۰/۰۰۰۰۱۰ دلاری، روز ۲۱ ژوئن تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۲ دلاری پیشروی کند. در این قیمت اما شیبا با مقاومت روبرو شد و اصلاح قیمتی را تا محدوده ۰/۰۰۰۰۹۵ دلاری تجربه کرد و در این قیمت حمایت شد تا به روند صعودی خود ادامه دهد. در زمان نگارش این مطلب شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱۶۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که شیبا پس از ریزش دو هفته پیش در محدوده قیمت ۰/۰۰۰۰۰۷۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند، به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و با عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹ و ۰/۰۰۰۰۱۰ دلاری تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۲ دلار هم پیشروی کرد. هر چند موفق به عبور از این محدوده نشد.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۰۱۲ تا ۰/۰۰۰۰۱۲۵۰ دلاری اولین سطح مقاومت برای شیبا محسوب می‌شود در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود، قیمت ۰/۰۰۰۰۱۳۵۰ و سپس ۰/۰۰۰۰۱۵ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهند شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۱۲ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند شکسته شده اولین سطح محسوب می‌شود. در صورت از دست دادن این محدوده، قیمت‌های ۰/۰۰۰۰۰۹۵ تا ۰/۰۰۰۰۰۹۰ دلار حمایت بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۰۰۰۰۰۸۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۴ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۷۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۱۲ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۳۵۰ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۱۵ دلار  سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۱۰۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۰   دلار قرار دارد پس از آن محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹۰ و سپس ۰/۰۰۰۰۰۸۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۳۰ خرداد (۲۰ ژوئن ۲۰۲۲)

شیبا پس از اینکه حمایت ۰/۰۰۰۰۱۰ دلاری را روز ۱۱ ژوئن از دست داد، با سرعت بیشتری مسیر کاهش قیمت را در پیش گرفت و با از دست دادن حمایت ۰/۰۰۰۰۰۹ و سپس ۰/۰۰۰۰۰۸۰ دلاری روز ۱۳ ژوئن تا محدوده ۰/۰۰۰۰۰۷۵ دلاری سقوط کرد. در این قیمت شیبا مورد حمایت قرار گرفت و حرکتی را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد اما موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹۰ دلاری نشد تا اینکه روز ۱۸ ژوئن تا محدوده ۰/۰۰۰۰۰۷۰ دلاری پایین کشیده شد. شیبا با کسب حمایت در این قیمت روز گذشته حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و تا محدوده ۰/۰۰۰۰۰۸۲ دلاری هم پیشروی کرد هر چند موفق به عبور از آن نشد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۰۰۰۰۷۹ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد شیبا با از دست دادن حمایت ۰/۰۰۰۰۱۰ دلاری وارد یک کانال نزولی شد و در این مسیر با از دست دادن حمایت‌های ۰/۰۰۰۰۰۹ و ۰/۰۰۰۰۰۸۵ دلاری تا محدوده ۰/۰۰۰۰۰۷۰ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده شیبا مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۰۰۸۰ تا ۰/۰۰۰۰۰۸۳ دلاری اولین سطح مقاومت برای شیبا محسوب می‌شود در صورتی که شیبا موفق به عبور از محدوده شود، مانع بعدی در نزدیکی ۰/۰۰۰۰۰۹۰ دلاری قرار گرفته است و سپس در صورت عبور از آن، انتظار داریم شیبا یکبار دیگر محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰ دلاری را ملاقات کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۰۸۰ تا ۰/۰۰۰۰۰۸۳ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۰۰۰۰۰۷۲ تا ۰/۰۰۰۰۰۷۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند شیبا را تا محدوده ۰/۰۰۰۰۰۶۵ و ۰/۰۰۰۰۰۶۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۳۰ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۴۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۰۸۰ تا ۰/۰۰۰۰۰۸۳ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۹۰ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰ دلار  سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۰۷۵  دلار قرار دارد پس از آن محدوده ۰/۰۰۰۰۰۷۲ تا ۰/۰۰۰۰۰۷۰ سپس ۰/۰۰۰۰۰۶۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۲)

شیبا که روز ۱۰ ژوئن حمایت ۰/۰۰۰۰۱۰ دلاری را از دست داده بود، وارد فاز نزولی شد و با از دست دادن حمایت‌های مهم ۰/۰۰۰۰۰۹ تا ۰/۰۰۰۰۰۸۵ دلاری، روز ۱۳ ژوئن تا مرز ۰/۰۰۰۰۰۷۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت شیبا مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب پس از تثبیت موقعیت در این محدوده، حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد و روز گذشته تا مرز ۰/۰۰۰۰۰۹۰ دلاری هم پیشروی کرد. هر چند در این قیمت با مقاومت روبرو شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۰۰۰۰۸۳ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد شیبا با از دست دادن حمایت ۰/۰۰۰۰۱۰ دلاری وارد فاز نزولی شد و همزمان با ریزش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال، سقوط سنگینی را تجربه کرد. در این مسیر شیبا حمایت ۰/۰۰۰۰۰۹۰ تا ۰/۰۰۰۰۰۸۵ دلاری را از دست داد و تا مرز ۰/۰۰۰۰۰۷۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت اما مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و حتی تا مرز ۰/۰۰۰۰۰۹۰ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت متوقف شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۰۰۸۳ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح حمایت برای شیبا محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم یکبار دیگر برای عبور از ۰/۰۰۰۰۰۹۰ دلار تلاش کند. در صورت عبور از این محدوده، مانع مهم بعدی محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۰۵۰ دلاری خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۰/۰۰۰۰۰۸۳ دلاری موفق به دفاع از قیمت نشود، حمایت بعدی در نزدیکی ۰/۰۰۰۰۰۸۰ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۰۷۵ دلاری سطح حمایت مهم بعدی برای شیبا در نظر گرفته خواهد شد.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۲۶ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۴۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۰۸۵ تا ۰/۰۰۰۰۰۹۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰۵۰ دلار  سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۰۸۳  دلار قرار دارد پس از آن محدوده ۰/۰۰۰۰۰۸ و سپس ۰/۰۰۰۰۰۷۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۲۲ خرداد (۱۲ ژوئن ۲۰۲۲)

شیبا که تقریبا در یک ماه گذشته از ۱۲ مه تا ۱۰ ژوئن در یک مثلث قرار گرفته بود، موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشد و در نهایت روز ۱۰ ژوئن با از دست دادن حمایت در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰ دلاری از ضلع پایین مثلث خارج شد. به این ترتیب شیبا ریزش سنگینی را تجربه کرد و امروز تا محدوده ۰/۰۰۰۰۰۸۵ تا ۰/۰۰۰۰۰۸۴ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده شیبا مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۰۸۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، شیبا که در یک ماه گذشته با خط روند نزولی روبرو شده بود با وجود لمس چندین باره این سطح موفق به عبور از آن نشد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر شیبا حمایت ۰/۰۰۰۰۱۰ دلاری را از دست داد و از کف مثلث خارج شد. شیبا روز گذشته همراه با ریزش بیت کوین و سایر بازار ارزهای دیجیتال حتی حمایت ۰/۰۰۰۰۰۹ دلاری را هم از دست داد و امروز تا محدوده ۰/۰۰۰۰۰۸۴ دلاری پایین کشیده شد‌.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۰۰۸۵ تا ۰/۰۰۰۰۰۸۴ دلاری سطح حمایت مهم برای شیبا محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم شیبا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹ تا ۰/۰۰۰۰۰۹۵ دلاری سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر قرار گرفته است. سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و کف مثلث مقاومت بعدی خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹۰ تا ۰/۰۰۰۰۰۹۵ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۰۰۸۵ تا ۰/۰۰۰۰۰۸۴ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۰۰۸۰ و سپس ۰/۰۰۰۰۰۷۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای شیبا در نظر گرفته خواهد شد.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۲۲ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در محدوده نزولی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۲۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۰۹ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹۵ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰ دلار  سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۰۸۵ تا ۰/۰۰۰۰۰۸۴  دلار قرار دارد پس از آن محدوده ۰/۰۰۰۰۰۸ و ۰/۰۰۰۰۰۷۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۱۷ خرداد (۷ ژوئن ۲۰۲۲)

شیبا که از ۱۲ می همچنان با خط روند نزولی روبرو است، با وجود لمس چندین باره این سطح موفق به عبور از آن نشده است. روز گذشته هم شیبا با لمس این سطح در نزدیکی ۰/۰۰۰۰۱۱۵۰ دلار مجبور به عقب‌نشینی شد و با از دست دادن حمایت ۰/۰۰۰۰۱۱ و ۰/۰۰۰۰۱۰۵۰ دلاری تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت شیبا با لمس خط روند حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، شیبا تخت تاثیر خط روند صعودی و نزولی قرار گرفته است که یک مثلث را تشکیل می‌دهند و شیبا با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر روز گذشته با لمس ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱۵۰ دلار متوقف شد و تا ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰ دلار پایین کشیده شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱ دلاری اولین در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح مقاومت محسوب می‌شود. در صورت عبور از این محدوده، خط روند نزولی در نزدیکی ۰/۰۰۰۰۱۱۲۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۱۵۰ دلار سطح مقاومت مهم بعدی خواهد بود. در صورتی که شیبا موفق به شکست خط روند نزولی شود و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند، انتظار داریم تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۲ تا ۰/۰۰۰۰۱۲۵۰ و سپس ۰/۰۰۰۰۱۳ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱ و سپس ۰/۰۰۰۰۱۱۲۰ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰۵۰ دلار اولین سطح حمایت خواهد بود، سپس ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰۲۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۰ دلار می‌تواند از ریزش بیشتر جلوگیری کند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹۵ تا ۰/۰۰۰۰۰۹۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۱۷ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در حال از دست دادن محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۱۱ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱۲۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۱۵۰  دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۱۲ تا ۰/۰۰۰۰۱۲۵۰ و ۰/۰۰۰۰۱۳  دلار  سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۱۰۵۰  دلار قرار دارد پس از آن محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰۲۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۱۱ خرداد (۱ ژوئن ۲۰۲۲)

شیبا که در روزهای گذشته تحت تاثیر خط روند نزولی قرار داشت، روز ۲۷ می تا مرز ۰/۰۰۰۰۱۰ دلاری پایین کشیده شد و در این محدوده مورد حمایت خریداران قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر از سد مقاومت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱ دلاری و سپس خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱۵۰ دلاری عبور کرد و حتی موفق به لمس محدوده ۰/۰۰۰۰۱۲۵۰ دلاری هم شد. با این حال در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در زمان نگارش این مطلب شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱۵۰ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد شیبا پس از اینکه تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰ دلاری پایین کشیده شد، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.  با تثبیت موقعیت در این محدوده فرصت پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند.

در این مسیر شیبا از سد مقاومت‌های ۰/۰۰۰۰۱۱ و  ۰/۰۰۰۰۱۱۵۰ دلاری گذشت و تا مرز ۰/۰۰۰۰۱۲۵۰ دلار هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از محدوده نشد تا دوباره در مسیر اصلاحی قرار بگیرد.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۱ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند شکسته شده اولین سطح حمایت مهم برای شیبا محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم شیبا به روند صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۰/۰۰۰۰۱۲۵۰ و سپس ۰/۰۰۰۰۱۳ دلار مقاومت‌های بعدی خواهند بود و در صورت عبور از این موانع، انتظار داریم شیبا تا قیمت‌های ۰/۰۰۰۰۱۴ و ۰/۰۰۰۰۱۵ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۱ دلاری موفق به حمایت نشود، باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰۵۰ و سپس ۰/۰۰۰۰۱۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای شیبا در نظر گرفته خواهد شد.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۱۱ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در حال از دست دادن محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۱۲۵۰ و ۰/۰۰۰۰۱۳ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۴  دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۱۵  و ۰/۰۰۰۰۱۶  دلار  سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۱۱۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۱  دلار قرار دارد پس از آن محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰۵۰ و ۰/۰۰۰۰۱۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۷ خرداد (۲۸ مه ۲۰۲۲)

شیبا که روز ۱۳ می موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۱۴ دلاری نشده بود، مجبور به عقب‌نشینی شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر شیبا با حمایت ۰/۰۰۰۰۱۱۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۱ دلاری مواجه شد و برای عبور از خط روند نزولی تلاش کرد اما موفق به انجام این کار نشد و در نهایت با از دست دادن حمایت ۰/۰۰۰۰۱۱ دلاری، روز گذشته تا مرز ۰/۰۰۰۰۱۰ دلاری پایین کشیده شد. شیبا که در این محدوده از حمایت نسبی برخوردار است، این بار هم مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب شیبا در محدوده قیمت ۰/۰۰۰۰۱۰۵۰ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد شیبا پس از اینکه روز ۲۳ می موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۲۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۳ دلاری نشده بود مجبور به عقب‌نشینی شد و با از دست دادن حمایت محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۱ دلاری، روز گذشته تا مرز ۰/۰۰۰۰۱۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت شیبا مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰ دلاری سطح حمایت مهم برای شیبا محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم شیبا حرکت تازه‌ای را در جهت جبران ارزش از دست رفته آغاز کند.

در مسیر صعودی، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱ تا ۰/۰۰۰۰۱۱۵۰ دلار اولین سطح مقاومت محسوب می‌شود و در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم شیبا تا قیمت‌های ۰/۰۰۰۰۱۲۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۳ و سپس ۰/۰۰۰۰۱۴ دلاری به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱ تا ۰/۰۰۰۰۱۱۵۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۰۱۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹۵ تا ۰/۰۰۰۰۰۹ دلاری سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود که پیش از این هم از ریزش قیمت جلوگیری کرده بود و در صورت از دست دادن این حمایت احتمال سقوط شیبا به محدوده ۰/۰۰۰۰۰۸۰ تا ۰/۰۰۰۰۰۷۵ دلاری وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۷ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در محدوده نزولی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۳۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۱۱ تا ۰/۰۰۰۰۱۱۵۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۲۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۳  دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۱۴  و ۰/۰۰۰۰۱۶  دلار  سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۱۰۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۰  دلار قرار دارد پس از آن محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹۵ تا۰/۰۰۰۰۰۹ دلاری و سپس ۰/۰۰۰۰۰۸۰ تا ۰/۰۰۰۰۰۷۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۴ خرداد (۲۵ مه ۲۰۲۲)

شیبا که پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹ دلاری و تثبیت موقعیت در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰ دلاری حرکت تازه‌ای را آغاز کرده بود، موفق به عبور را سد مقاومت ۰/۰۰۰۰۱۴ دلاری نشد و مجبور به عقب‌نشینی شد. در این مسیر شیبا تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱۲۰ دلاری اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب در دو هفته گذشته شیبا درون یک مثلث متقارن قرار گرفته و با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. در زمان نگارش این مطلب شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱۶۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد شیبا پس از اینکه موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۱۴ دلاری نشد، در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱۳۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۱۲۰ دلاری اصلاح شد. در این قیمت مورد حمایت خط روند صعودی قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۱ دلاری سطح حمایت مهم برای شیبا محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم شیبا حرکت تازه‌ای را آغاز کند.

در این مسیر محدوده ضلع بالای مثلث در نزدیکی ۰/۰۰۰۰۱۲ تا ۰/۰۰۰۰۱۲۵۰ دلاری اولین سطح مقاومت خواهد بود، در صورتی که شیبا از این سطح عبور کند و موقعیتش را بالای خط روند نزولی (ضلع بالای مثلث) تثبیت کند انتظار داریم به روند صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۰/۰۰۰۰۱۴ دلار مانع بعدی خواهد بود و در صورت عبور از آن قیمت‌های ۰/۰۰۰۰۱۶ و سپس ۰/۰۰۰۰۱۸ دلاری به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته خواهند شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۱۲ تا ۰/۰۰۰۰۱۲۵۰ دلاری ضلع بالای مثلث نشود و حمایت ۰/۰۰۰۰۱۱۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۱ دلاری ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۰ دلار حمایت مهم بعدی است و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند شیبا را تا محدوده قیمت ۰/۰۰۰۰۰۹ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۴ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در محدوده خنثی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۱۲ تا ۰/۰۰۰۰۱۲۵۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده/۰۰۰۰۱۳۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۴  دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۱۵۵۰  و ۰/۰۰۰۰۱۶  دلار  سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۱۱۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۱  دلار قرار دارد پس از آن محدوده   ۰/۰۰۰۰۱۰۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۰ دلار  و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹ سطح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۱ خرداد (۲۲ مه ۲۰۲۲)

شیبا که روز ۱۲ مه تا محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹ دلاری سقوط کرده بود، پس از کسب حمایت در این قیمت حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد و تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۴ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر شیبا تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱۵۰ دلاری اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب در یک محدوده رنج قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱۷۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد شیبا پس از اینکه موفق به عبور از مرز ۰/۰۰۰۰۱۴ دلار نشد تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱۵۰ دلار اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت

در حال حاضر شیبا از حمایت خط روند نزولی برخوردار است و خط روند نزولی مانع از پیشروی قیمت شده است. با کنار هم قرار دادن این دو روند صعودی و نزولی شاهد یک مثلث متقارن در نمودار قیمت شیبا هستیم.

در صورتی که محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱۵۰ دلاری ضلع پایین مثلث موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم شیبا برای عبور از ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۲ تلاش کند‌. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن، شیبا می‌تواند تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۴ دلار و سپس ۰/۰۰۰۰۱۵۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۶ دلار به حرکت خود ادامه دهد. قیمت‌های ۰/۰۰۰۰۱۷ و سپس ۰/۰۰۰۰۱۸ دلار مقاومت‌های مهم بعدی برای شیبا در نظر گرفته می شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۱۲ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۰۱۱۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۱۲۰ دلار را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت شیبا را تا محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۱ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۴۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۱۲  دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده/۰۰۰۰۱۳۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۴  دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۱۵۵۰  و ۰/۰۰۰۰۱۶  دلار  سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۱۱۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۱۲۰  دلار قرار دارد پس از آن محدوده   ۰/۰۰۰۰۱۰۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۰ دلار  و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹ سطح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۲۹ اردیبهشت (۱۹ مه ۲۰۲۲)

شیبا که روز ۱۲ مه تا محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹ دلاری سقوط کرده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و حرکت تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۴ دلاری هم  پیشروی کرد اما در این قیمت متوقف شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر شیبا تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده شیبا مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱۷۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد شیبا پس از سقوط به محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹ دلاری مورد حمایت قرار گرفت و خیلی زود به بالای ۰/۰۰۰۰۱۰ دلار بازگشت.

پس از تثبیت موقعیت در این محدوده، شیبا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد و تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۴ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت اما با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد تا دوباره مجبور به عقب‌نشینی شود. به این ترتیب تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱ دلاری اصلاح شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱ دلاری اولین سطح حمایت برای شیبا محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم شیبا یکبار دیگر برای عبور از خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۲ دلاری تلاش کند. در صورت عبور از این محدوده، مانع بعدی در نزدیکی ۰/۰۰۰۰۱۳۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۴ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۱۶ و ۰/۰۰۰۰۱۷ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود.

در سوی دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۱۲ دلاری نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱ دلاری اولین حمایت خواهد بود، سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۰ دلار محدوده حمایتی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند شیبا را تا محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۲۹ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در حال از دست دادن محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۱۲  دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده/۰۰۰۰۱۳۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۴  دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۱۶  و ۰/۰۰۰۰۱۷  دلار  سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۱۱  دلار قرار دارد پس از آن محدوده   ۰/۰۰۰۰۱۰۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۰ دلار  و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹ سطح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۲۶ اردیبهشت (۱۶ مه ۲۰۲۲)

شیبا که روز ۱۲ مه تا مرز ۰/۰۰۰۰۰۹ دلاری سقوط کرده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و خیلی زود به محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰ دلاری بازگشت. شیبا پس از تثبیت موقعیت در این محدوده حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۴ دلاری هم پیشروی کرد اما با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد تا دوباره مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر شیبا تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۱۵۰ دلاری عقب‌نشینی کرد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد شیبا پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹ دلاری با استقبال خریداران روبرو شد تا خیلی زود به محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰ دلاری بازگردد. به این ترتیب حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد و حتی تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۴ دلاری هم به حرکت خود ادامه داد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۰۱۲ تا ۰/۰۰۰۰۱۱۵۰ دلاری اولین سطح حمایت شیبا محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم شیبا یکبار دیگر برای عبور از محدوده خط روند نزولی در نزدیکی قیمت ۰/۰۰۰۰۱۳۸۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۴ دلاری تلاش کند. در صورت عبور از این محدوده ۰/۰۰۰۰۱۵۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۶ دلار قرار دارد و سپس قیمت‌های ۰/۰۰۰۰۱۷ و ۰/۰۰۰۰۱۸ دلار هم موانع بعدی محسوب می‌شوند

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۱۳۸۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۴ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۰۱۲ تا ۰/۰۰۰۰۱۱۵۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند قیمت را تا محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۲۶ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۱۳۸۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۴ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده/۰۰۰۰۱۵۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۶  دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۱۷  و ۰/۰۰۰۰۱۸  دلار  سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۱۲ تا ۰/۰۰۰۰۱۱۵۰ دلار قرار دارد پس از آن محدوده   ۰/۰۰۰۰۱۰۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۰ دلار  و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹ سطح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۲۲ اردیبهشت (۱۲ مه ۲۰۲۲)

شیبا که روز ۵ مه حمایت ۰/۰۰۰۰۲۰ دلاری را از دست داده بود، روز نهم مه تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۳۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده شیبا حمایت شد و حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و تا مرز ۰/۰۰۰۰۱۸ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این سطح نشد و با از دست دادن حمایت ۰/۰۰۰۰۱۳۵۰ دلاری امروز تا محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹ دلاری سقوط کرد. در این قیمت شیبا مورد حمایت خط روند قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که شیبا با از دست دادن حمایت ۰/۰۰۰۰۲۰ دلاری ریزش سنگینی را تجربه کرد و در با سقوط بیت کوین، شیبا هم به زیر ۰/۰۰۰۰۱۰ دلار پایین کشیده شد. امروز و با لمس محدوده ۰/۰۰۰۰۰۹ دلاری مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۰۱۰ تا ۰/۰۰۰۰۰۹ دلاری سطح حمایت مهم برای شیبا محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم شیبا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند.

در این مسیر محدوده ۰/۰۰۰۰۱۲ دلار اولین سطح مقاومت برای شیبا محسوب می‌شود در صورت عبور از این مانع، محدوده مقاومت مهم بعدی در نزدیکی قیمت ۰/۰۰۰۰۱۳۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۴ دلار قرار دارد و سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده در نزدیکی ۰/۰۰۰۰۱۶ تا ۰/۰۰۰۰۱۷ دلار مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۱۲ و سپس ۰/۰۰۰۰۱۳۵۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۰۱۰ تا ۰/۰۰۰۰۰۹ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۰۰۸۵ و سپس ۰/۰۰۰۰۰۸ دلاری سطوح حمایت مهم بعدی برای شیبا محسوب می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۲۲ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در محدوده نزولی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۲۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۱۲ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده/۰۰۰۰۱۳۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۴  دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۱۶  و ۰/۰۰۰۰۱۷  دلار  سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۱۰ تا ۰/۰۰۰۰۰۹ دلار قرار دارد پس از آن محدوده   ۰/۰۰۰۰۰۸۵ دلار  و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۰۸ سطح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۱۹ اردیبهشت (۹ مه ۲۰۲۲)

شیبا که روز ۵ ماه مه موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲ دلاری نشده بود مجبور به عقب‌نشینی شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر شیبا حمایت‌های مهم در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۰ سپس ۰/۰۰۰۰۱۸۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۸ دلاری را از دست داد و امروز تا مرز ۰/۰۰۰۰۱۷ دلار پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب شیبا با برخورد به خط روند مورد حمایت قرار گرفته است و در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۷۲۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که شیبا همچنان در یک الگوی نزولی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف الگو به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر هم روز ۵ مه با برخورد به سقف الگو در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲ دلاری متوقف شد و با از دست دادن حمایت‌های ۰/۰۰۰۰۲۰ و ۰/۰۰۰۰۱۸ دلار تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۷ دلاری اصلاح شد.

در حال حاضر اولین سطح حمایت برای شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۷ دلاری قرار گرفته است در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم شیبا حرکت تازه‌ای را آغاز کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت برای شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۸ تا ۰/۰۰۰۰۱۸۵۰ دلار قرار دارد، سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۱۹۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر مانع مهم بعدی محسوب می‌شود. در صورت عبور شیبا از این محدوده و شکستن خط روند نزولی انتظار داریم تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۱ و سپس ۰/۰۰۰۰۲۲ دلار به حرکت خود ادامه دهد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۱۹۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۰ دلاری نشود، سطح حمایت مهم در نزدیکی ۰/۰۰۰۰۱۷ دلار قرار گرفته است و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند شیبا را تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۶ و سپس ۰/۰۰۰۰۱۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۱۹ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در محدوده نزولی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۲۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۱۸ تا ۰/۰۰۰۰۱۸۵۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده/۰۰۰۰۱۹۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۰۲  دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۲۱  و ۰/۰۰۰۰۲۲  دلار  سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۱۷ دلار قرار دارد پس از آن محدوده   ۰/۰۰۰۰۱۶ دلار  و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۱۶ سطح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۱۷ اردیبهشت (۷ مه ۲۰۲۲)

شیبا که روز اول ماه مه تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۸۵۰ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد. شیبا در این مسیر تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این مانع نشد تا دوباره مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر شیبا حمایت‌های ۰/۰۰۰۰۲۱ و ۰/۰۰۰۰۲۰ دلاری را از دست داد و روز گذشته تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۹۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده شیبا مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۱۹۸۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد شیبا در یک الگوی وج نزولی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر روز روز ۵ مه با برخورد به سقف الگو در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲ دلار متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر شیبا با از دست دادن حمایت ۰/۰۰۰۰۲۱ دلاری تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۹۵۰ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۰۱۹۵۰ دلاری اولین سطح حمایت برای شیبا محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم شیبا حرکت تازه‌ای را آغاز کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۰/۰۰۰۰۲۰۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۱ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی (سقف الگو) خواهد بود. در صورت عبور از این مانع محدوده ۰/۰۰۰۰۲۱۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۲ دلار مقاومت مهم بعدی خواهد بود و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی به عنوان سطح مقاومت بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۲۰۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۱ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۰۱۹۵۰ دلار اولین سطح حمایت خواهد بود و در صورت از دست دادن این حمایت محدوده ۰/۰۰۰۰۱۸۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۸ دلار می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۱۷ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در محدوده نزولی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۲۰۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۱ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده/۰۰۰۰۲۱۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۲  دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳  و ۰/۰۰۰۰۲۵  دلار  سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۱۹۵۰ دلار قرار دارد پس از آن محدوده  ۰/۰۰۰۰۱۸۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۸ دلار  و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۱۷ سطح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۱۱ اردیبهشت (۱ مه ۲۰۲۲)

شیبا که روز ۱۲ آوریل موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۳۰ دلاری نشده بود در مسیر اصلاحی قرار گرفت و با از دست دادن حمایت های مهم در این مسیر روز گذشته یعنی ۳۰ آوریل تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۸۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت خط روند مانع از ریزش بیشتر قیمت شد تا شیبا این فرصت را پیدا کند که در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد. به این ترتیب امروز یعنی ۱ مه موفق شد تا مرز ۰/۰۰۰۰۲۱ دلاری پیشروی کند. هر چند در این قیمت با مقاومت روبرو شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۰۹۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که شیبا در هفته‌های گذشته درون یک مثلث قرار گرفته بود، روز ۲۹ آوریل حمایت ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲ دلاری را از دست داد و روز گذشته تا مرز ۰/۰۰۰۰۱۸۵۰ دلاری پایین کشیده شد. به این ترتیب شاهد یک کانال نزولی در نمودار تحلیل تکنیکال شیبا هستیم که  محدوده کف کانال موفق به دفاع از قیمت شده است.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۰۲۱۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۲ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر اولین مقاومت مهم برای شیبا محسوب می‌شود در صورت عبور از این مانع، خط روند شکسته شده در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۳ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری مقاومت مهم بعدی برای شیبا در نظر گرفته خواهد شد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۲۱۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۲ دلاری نشود، اولین سطح حمایت محدوده ۰/۰۰۰۰۲۰ دلاری خواهد بود، سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۱۸۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۸ دلار قرار دارد و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت شیبا را تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۷ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۱۱ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در محدوده نزولی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده 35 قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۲۱۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۲ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده/۰۰۰۰۲۲۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۳  دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵  و ۰/۰۰۰۰۲۷ تا ۰/۰۰۰۰۲۸ دلار  سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۲۰ دلار قرار دارد پس از آن محدوده  ۰/۰۰۰۰۱۸۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۱۸ دلار  و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۱۷ سطح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۷ اردیبهشت (۲۷ آوریل ۲۰۲۲)

شیبا که از محدوده ۰/۰۰۰۰۳۰ دلاری ریجکت شده بود به مسیر نزولی خود ادامه داد و روز ۲۵ آوریل تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت شیبا توسط خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند به این ترتیب حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد با عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵۵۰ دلار پیشروی کند. با این حال در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر حمایت ۰/۰۰۰۰۲۴ تا ۰/۰۰۰۰۲۳۵۰ دلاری را از دست داد و تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد شیبا پس از اینکه تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲۵۰ دلاری پایین کشیده شد در این قیمت توسط خط روند صعودی حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه ای را آغاز کرد و تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵۵۰ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این محدوده نشد تا دوباره تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲۸۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۲۵۰ دلاری عقب نشینی کند.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳ تا ۰/۰۰۰۰۲۲۵۰ دلاری سطح حمایت مهم برای شیبا محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده به حمایت خود ادامه دهد انتظار داریم شیبا در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد. در این مسیر اولین مقاومت در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر قرار دارد. در صورت عبور از این محدوده مانع بعدی در نزدیکی ۰/۰۰۰۰۲۴۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری خط روند نزولی قرار دارد. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت قیمت بالای آن، قیمت‌های ۰/۰۰۰۰۲۵۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۶ دلار مقاومت‌های بعدی خواهد بود و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۲۷ دلاری سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴ دلاری نشود و سطح حمایت ۰/۰۰۰۰۲۳ تا ۰/۰۰۰۰۲۲۵۰ دلاری را از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲۲۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۲ دلاری قرار دارد و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۱۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۱ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۷ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا درحال بازگشت به محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۲۳۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۴ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده/۰۰۰۰۲۴۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۵  دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۲۶  و ۰/۰۰۰۰۲۷ تا ۰/۰۰۰۰۲۸ دلار  سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۲۳ تا ۰/۰۰۰۰۲۲۵۰ دلار قرار دارد پس از آن محدوده  ۰/۰۰۰۰۲۳۲۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۲ دلار سطح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۴ اردیبهشت (۲۴ آوریل ۲۰۲۲)

شیبا که در ۱۰ روز گذشته در یک مسیر نزولی قرار داشت، روز ۱۸ آوریل تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴ تا ۰/۰۰۰۰۲۳۵۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت شیبا مورد حمایت قرار گرفت و حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و روز ۲۰ آوریل تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵۸۰ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت اما شیبا با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و ناچار به عقب نشینی شد. به این ترتیب شیبا تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴ تا ۰/۰۰۰۰۲۳۸۰ دلاری پایین کشیده شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد شیبا درون یک مثلث متقارن قرار دارد و با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر شیبا پس از لمس محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵۸۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۶ دلاری ضلع بالای مثلث متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت و روز گذشته تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳۵۰ دلاری ضلع پایین مثلث پایین کشیده شد

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴ دلاری ضلع پایین مثلث اولین سطح حمایت برای شیبا محسوب می‌شود، در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم شیبا حرکت تازه‌ای را برای عبور از ضلع بالای مثلث آغاز کند. در این مسیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس خط روند نزولی (ضلع بالای مثلث) در نزدیکی ۰/۰۰۰۰۲۴۶۰ و ۰/۰۰۰۰۲۵ دلار موانع پیش روی قیمت محسوب می‌شوند. در صورت عبور از این موانع و تثبیت قیمت بالای آن انتظار داریم شیبا تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۶ و سپس ۰/۰۰۰۰۲۷۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۸ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی مه شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴۶۰ و ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری نشود و با از دست دادن حمایت ۰/۰۰۰۰۲۴ دلاری از ضلع پایین مثلث خارج شود باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳۸۰ دلار اولین سطح حمایت خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت شیبا را تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳ و سپس ۰/۰۰۰۰۲۲۲۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۲ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۴ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا درحال بازگشت به محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۴۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۲۴۶۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۲۶  و ۰/۰۰۰۰۲۷۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۸ دلار  سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۲۴ دلار قرار دارد پس از آن محدوده  ۰/۰۰۰۰۲۳۸۰  دلار قرار گرفته است و سپس ۰/۰۰۰۰۲۳ و ۰/۰۰۰۰۲۲۲۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۲ دلار سطح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۳۱ فروردین (۲۰ آوریل ۲۰۲۲)

شیبا که روز ۱۲ آوریل از محدوده ۰/۰۰۰۰۳۰ دلاری ریجکت شده بود در مسیر اصلاحی قرار گرفت و روز ۱۸ آوریل تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴ تا ۰/۰۰۰۰۲۳۷۰ دلاری پایین کشیده شد. شیبا در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه ای را آغاز کرد و موفق شد از سد مقاومت خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری عبور کند. شیبا حتی تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۶ دلاری پیشروی کند. در این قیمت اما شیبا با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در زمان نگارش این مطلب شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۲۵۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، شیبا پس از اینکه از محدوده ۰/۰۰۰۰۳۰ دلاری ریجکت شد تا محدوده قیمت ۰/۰۰۰۰۲۴ تا ۰/۰۰۰۰۲۳۵۰ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و روز گذشته موفق شد از سد مقاومت ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری خط روند نزولی عبور کند.

در حال حاضر اولین مقاومت برای شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۶ دلاری قرار گرفته است، در صورت عبور از این مانع، محدوده ۰/۰۰۰۰۲۶۸۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۷ دلار سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر و سپس ۰/۰۰۰۰۲۷۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۸ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۲۶ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۰۲۵ تا ۰/۰۰۰۰۲۴۵۰ دلاری را از دست دهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴ تا ۰/۰۰۰۰۲۳۸۰ دلار سطح حمایت بعدی خواهد بود و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳ و ۰/۰۰۰۰۲۲۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۳۱ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۵۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۲۶ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۶۸۰  تا ۰/۰۰۰۰۲۷ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۲۷۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۳۸  دلار  سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۲۵ تا ۰/۰۰۰۰۲۴۵۰ دلار قرار دارد پس از آن محدوده  ۰/۰۰۰۰۲۴ تا ۰/۰۰۰۰۲۳۸۰ دلار قرار گرفته است و سپس ۰/۰۰۰۰۲۳ دلار سطح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۲۹ فروردین (۱۸ آوریل ۲۰۲۲)

شیبا که پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲ دلاری حرکت پرقدرتی را آغاز کرده بود و موفق به لمس محدوده ۰/۰۰۰۰۳۰ دلاری هم نشد. در نهایت در حفظ موقعیت خود ناکام ماند تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر شیبا حمایت مهم ۰/۰۰۰۰۲۶ تا ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد را از دست داد و امروز تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴ تا ۰/۰۰۰۰۲۳۸۰ دلاری پایین کشیده شود. در زمان نگارش این مطلب شیبا در محدوده قیمت ۰/۰۰۰۰۲۳۹۰ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد شیبا روز ۱۲ آوریل با مقاومت خط روند نزولی روبرو شد و با وجود لمس محدوده ۰/۰۰۰۰۳۰ دلاری موفق به حفظ موقعیت خود نشد تا در مسیر نزولی قرار بگیرد. در این مسیر شیبا حمایت ۰/۰۰۰۰۲۶ تا ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری را از دست داد و امروز تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴ دلاری پایین کشیده شد

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴ تا ۰/۰۰۰۰۲۳۸۰ دلاری اولین سطح حمایت برای شیبا محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم شیبا در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد

در این مسیر اولین مقاومت در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴۵۰ دلار قرار دارد و پس از آن محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵ تا ۰/۰۰۰۰۲۵۵۰ دلار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مانع بعدی محسوب میشود. در صورت عبور از این موانع محدوده قیمت ۰/۰۰۰۰۲۶۸۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۷ دلار سطح مقاومت مهم بعدی خواهد بود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴۵۰ و ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۰۲۴ تا ۰/۰۰۰۰۲۳۸۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳ تا ۰/۰۰۰۰۲۲۸۰ حمایت بعدی است و هرگونه ریزش بیشتر می تواند قیمت شیبا را تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲ دلاری پایین بکشد

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۲۹ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در محدوده نزولی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۳۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۲۴۵۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵  تا ۰/۰۰۰۰۲۵۵۰ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۲۶۸۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۷  دلار  سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۲۴ تا ۰/۰۰۰۰۲۳۸۰ دلار قرار دارد پس از آن محدوده  ۰/۰۰۰۰۲۴ تا ۰/۰۰۰۰۲۲۸۰ دلار قرار گرفته است و سپس ۰/۰۰۰۰۲۲ دلار سطح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

 

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۲۷ فروردین (۱۶ آوریل ۲۰۲۲)

شیبا که روز ۱۱ آوریل تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی پرقدرتی را آغاز کرد. در این مسیر شیبا از سد مقاومت‌های ۰/۰۰۰۰۲۴ تا ۰/۰۰۰۰۲۵ و سپس ۰/۰۰۰۰۲۷ تا ۰/۰۰۰۰۲۸ دلار گذشت و موفق به لمس محدوده ۰/۰۰۰۰۳۰ دلاری شد. با این حال در عبور از این مانع ناکام ماند و مجبور به عقب‌نشینی شد. در این مسیر شیبا تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری پایین کشیده شد و در این قیمت توسط میانگین متحرک ساده حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۶ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد شیبا پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲ دلاری حرکت پرقدرتی را آغاز کرد و با جهش بیش از ۳۰ درصدی موفق شد تا مرز ۰/۰۰۰۰۳۰ دلار پیشروی کند. در این قیمت شیبا با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در. این مسیر روز ۱۴ آوریل تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری اصلاح شد و در این قیمت حمایت شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری اولین سطح حمایت برای شیبا محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم شیبا به روند صعودی خود ادامه دهد در مسیر صعودی محدوده ۰/۰۰۰۰۲۷ دلار و سپس ۰/۰۰۰۰۲۸ تا ۰/۰۰۰۰۲۸۵۰ دلاری سطوح مقاومت بعدی خواهند بود و در صورت عبور از این موانع محدوده ۰/۰۰۰۰۳۰ دلار به عنوان سطح مقاومت مهم برای شیبا محسوب می‌شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۲۷ دلاری نشود و حمایت محدوده ۰/۰۰۰۰۲۶ تا ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴ تا ۰/۰۰۰۰۲۳۸۰ دلار سطح حمایت بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳ دلار پایین بکشد

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۲۷ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در محدوده نزولی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده 50 قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۲۷ تا  ۰/۰۰۰۰۲۷۵۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۸  تا ۰/۰۰۰۰۲۸۵۰ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۳۰ تا ۰/۰۰۰۰۳۲  دلار  سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۲۵۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۵ دلار قرار دارد پس از آن محدوده  ۰/۰۰۰۰۲۴ تا ۰/۰۰۰۰۲۳۸۰ دلار قرار گرفته است و سپس ۰/۰۰۰۰۲۳ دلار سطح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۲۴ فروردین (۱۳ آوریل ۲۰۲۲)

شیبا که روز ششم آوریل حمایت ۰/۰۰۰۰۲۶ دلاری را از دست داده بود در مسیر نزولی قرار گرفت و با از دست دادن حمایت‌های ۰/۰۰۰۰۲۵ و سپس ۰/۰۰۰۰۲۳۵۰ دلاری، روز ۱۱ آوریل تا مرز ۰/۰۰۰۰۲۲ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت شیبا مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب با تثبیت موقعیت روز گذشته حرکت تازه ای را آغاز کرد و با جهش شگفت انگیز ۳۰ درصدی موفق شد از سد مقاومت‌های ۰/۰۰۰۰۲۴، ۰/۰۰۰۰۲۵ و خط روند نزولی ۰/۰۰۰۰۲۶ دلاری موفق شد تا مرز ۰/۰۰۰۰۳۰ دلاری پیشروی کند با این حال موفق به حفظ موقعیت خود نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر شیبا تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در زمان نگارش این مطلب شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد شیبا پس از اینکه روز ۱۱ آوریل تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲ دلاری پایین کشیده شد در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت. شیبا در این محدوده با تقاضای قابل توجه از سمت خریداران روبرو شد تا جهش چشمگیری را تجربه کند در این مسیر شیبا از سد مقاومت های مهم ۰/۰۰۰۰۲۴ و ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری گذشت و حتی موفق به لمس محدوده ۰/۰۰۰۰۳۰ دلاری هم شد. با این حال با برخورد به این مقاومت مجبور به عقب‌نشینی شد و تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری اصلاح شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۰۲۷۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۸ دلاری اولین سطح مقاومت برای شیبا محسوب می‌شود در صورت عبور از این مانع، مقاومت بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۳۰ دلاری قرار دارد و سپس ۰/۰۰۰۰۳۲ دلار سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۲۷ تا ۰/۰۰۰۰۲۷۵۰ دلاری نشود، اولین سطح حمایت در نزدیکی ۰/۰۰۰۰۲۶ دلار قرار گرفته است. در صورت از دست دادن این حمایت محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵ تا ۰/۰۰۰۰۲۴۵۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند شیبا را تا قیمت ۰/۰۰۰۰۲۳۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۳ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۲۴ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در محدوده مومنتوم صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۶۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۲۷ تا  ۰/۰۰۰۰۲۷۵۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۸ قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۳۰ تا ۰/۰۰۰۰۳۲  دلار  سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۲۶۰ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵ تا ۰/۰۰۰۰۲۴۵۰ دلار قرار گرفته است و سپس ۰/۰۰۰۰۲۳ دلار سطح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۲۰ فروردین (۹ آوریل ۲۰۲۲)

شیبا پس از اینکه روز ۲۸ مارس موفق نشد از مقاومت ۰/۰۰۰۰۲۹ دلاری عبور کند مجبور به عقب‌نشینی شد و در کانال نزولی قرار گرفت. در این مسیر شیبا حمایت مهم در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۶۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۶ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی را از دست داد و امروز تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴ تا ۰/۰۰۰۰۲۳۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت کف کانال نزولی از قیمت حمایت کرد تا شیبا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴ دلاری معامله می‌شود و از حمایت کف کانال نزولی برخوردار است

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که شیبا پس از برخورد به سطح مقاومت در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۹ تا ۰/۰۰۰۰۳۰ دلاری مجبور به عقب‌نشینی شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر شیبا حمایت خط روند صعودی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۶ دلاری را هم از دست داد و تا مرز ۰/۰۰۰۰۲۴ دلار پایین کشیده شد

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۴ دلاری سطح حمایت مهم برای شیبا محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم شیبا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در مسیر صعودی محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین مقاومت خواهد بود، سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۲۶ تا ۰/۰۰۰۰۲۶۵۰ دلار در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد موج نزولی اخیر و سقف کانال مقاومت بعدی خواهد بود. در صورت عبور از این محدوده مانع بعدی در نزدیکی ۰/۰۰۰۰۲۸۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۹ دلار قرار دارد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۰۲۳۵۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳ و ۰/۰۰۰۰۲۲ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمومدار تغییرات قیمت شیبا روز ۲۰ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در حال بازگشت به محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۲۴۵۰ تا  ۰/۰۰۰۰۲۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۶  تا ۰/۰۰۰۰۲۶۵۰ قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۲۸۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۹  دلار  سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۲۳۵۰ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲ دلار قرار گرفته است و سپس ۰/۰۰۰۰۲۲ دلار سطح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۱۴ فروردین (۴ آوریل ۲۰۲۲)

شیبا اینو که با عبور از مقاومت ۰/۰۰۰۰۲۵ تا ۰/۰۰۰۰۲۵۵۰ دلاری موفق شده بود روز ۲۸ مارس به قیمت ۰/۰۰۰۰۳۰ دلاری نزدیک شود در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر شیبا تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۶۵۰ دلاری اصلاح شد. با این حال شیبا در تلاش مجدد برای عبور از خط روند نزولی موفق نبود و با از دست دادن حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته، روز اول آوریل تا ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری پایین کشیده شد. خط روند صعودی در این محدوده از قیمت دفاع کرد تا شیبا ریزش بیشتری را تجربه نکند. روز گذشته شیبا باز هم در عبور از خط روند نزولی ناکام ماند و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۶۵۰ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر در تحلیل تکنیکال به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد شیبا در چند روز گذشته درون یک مثلث متقارن قرار گرفته است و با برخورد به خط روند نزولی (ضلع بالای مثلث) و خط روند صعودی (ضلع پایین مثلث) به حرکت خود ادامه می دهد. در این مسیر روز گذشته شیبا با لمس ضلع بالای مثلث در محدوده قیمت ۰/۰۰۰۰۲۷۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۸ دلار متوقف شد و تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵۵۰ دلاری ضلع پایین مثلث پایین کشیده شد.

در حال حاضر اولین مقاومت برای شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۶۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۷ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی قرار دارد در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن محدوده ۰/۰۰۰۰۲۸۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۹ دلار و سپس ۰/۰۰۰۰۳۰ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشود و حمایت ۰/۰۰۰۰۲۶ تا ۰/۰۰۰۰۲۵۵۰ دلاری ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۴ و سپس ۰/۰۰۰۰۲۳ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای شیبا در نظر گرفته می شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۱۴ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در حال بازگشت به محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۲۶۵۰ تا  ۰/۰۰۰۰۲۷ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۸۵۰  تا ۰/۰۰۰۰۲۹ قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۳۰  دلار  سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۲۵۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۶ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۴ دلار قرار گرفته است و سپس ۰/۰۰۰۰۲۳ تا ۰/۰۰۰۲۲۵۰  دلار سطح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۸ فروردین (۲۸مارس ۲۰۲۲)

شیبا که اواسط ماه مارس در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۱۵۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد از سد مقاومت‌های ۰/۰۰۰۰۲۳ و سپس ۰/۰۰۰۰۲۴ و ۰/۰۰۰۰۲۵۵۰ دلاری عبور کند. شیبا امروز حتی به محدوده ۰/۰۰۰۰۲۷ دلاری هم دست پیدا کرد ولی موفق به عبور از این محدوده نشد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد، به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۶۲۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۶ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد شیبا پس از تثبیت موقعیت در قیمت ۰/۰۰۰۰۲۱۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۱ دلاری حرکت پرقدرتی را آغاز کرد و موفق شد از سد خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۴ دلاری عبور کند.

سپس با پولبک به خط روند شکسته شده شیبا به حرکت خود ادامه داد و با عبور از مقاومت مهم ۰/۰۰۰۰۲۵ تا ۰/۰۰۰۰۲۵۵۰ دلار، امروز تا مرز ۰/۰۰۰۰۲۷ دلار پیشروی کرد.

در حال حاضر اولین مقاومت برای شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۷ دلاری قرار دارد و محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵۵۰ دلاری از قیمت حمایت می‌کند در صورتی که این محدوده به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم شیبا یکبار دیگر برای عبور از مقاومت ۰/۰۰۰۰۲۷ دلاری تلاش کند، در صورت عبور از این مانع، مقاومت‌های بعدی برای شیبا در نزدیکی ۰/۰۰۰۰۲۸ و سپس ۰/۰۰۰۰۲۹ تا ۰/۰۰۰۰۳۰ دلار قرار گرفته است

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۲۷ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۰۲۶ تا ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۴ دلاری در نزدیکی خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند شیبا را تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳ و ۰/۰۰۰۰۲۲۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۸ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۷۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۲۷ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۸ قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۲۹ تا ۰/۰۰۰۰۳۰  دلار  سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۲۵۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۶ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۴ دلار قرار گرفته است و سپس ۰/۰۰۰۰۲۳ تا ۰/۰۰۰۲۲۵۰  دلار سطح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۲۲ اسفند (۱۳ مارس ۲۰۲۲)

شیبا که روز هفتم مارس در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲۵۰ دلاری حمایت شده بود، تا قیمت ۰/۰۰۰۰۲۴۵۰ دلار هم پیشروی کرد. در این قیمت شیبا با برخورد به سطح مقاومت متوقف شد و دوباره در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر شیبا روز گذشته تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت خط روند صعودی از قیمت حمایت کرد تا شیبا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲۹۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۳ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، شیبا همچنان در یک مثلث متقارن قرار دارد و با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می دهد، در این مسیر شیبا روز در روزهای گذشته تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲ دلاری ضلع پایین مثلث پایین کشیده شد، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر اولین سطح مقاومت برای شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳ دلاری قرار دارد، در صورتی که شیبا موفق به عبور از این محدوده شود، مقاومت بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴۵۰ دلار قرار دارد و سپس خط روند نزولی (ضلع بالای مثلث) در نزدیکی ۰/۰۰۰۰۲۵۵۰ دلار مقاومت مهم بعدی خواهد بود. در صورتی که شیبا موفق به عبور از این موانع شود و موقعیتش را بالای خط روند نزولی تثبیت کند انتظار داریم تا قیمت ۰/۰۰۰۰۲۸ و سپس ۰/۰۰۰۰۳۰ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که که شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۰۲۲ دلاری خط روند صعودی را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۰۲۱ و سپس ۰/۰۰۰۰۲۰ دلاری سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۲۲ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در حال بازگشت به محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۴۴ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۲۳ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴۵۰ قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۶  دلار  سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۲۲۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۲ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۱۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۱ دلار قرار گرفته است و سپس ۰/۰۰۰۰۲۰  دلار سطح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۱۷ اسفند (۸ مارس ۲۰۲۲)

شیبا که روز ۲۴ فوریه و از محدوده قیمت ۰/۰۰۰۰۲۱ دلاری حرکت پرقدرتی را آغاز کرده بود با عبور از مقاومت در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴ تا ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری به حرکت خود ادامه داد و تا مرز ۰/۰۰۰۰۲۸ تا ۰/۰۰۰۰۲۹ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت شیبا با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر شیبا با از دست دادن حمایت ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری مجبور به عقب نشینی شد و روز گذشته تا مرز ۰/۰۰۰۰۲۲۵۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت شیبا مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب امروز حرکت تازه ای را آغاز کرد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد شیبا از هشتم فوریه تحت تاثیر خط روند نزولی قرار دارد و با وجود لمس چندین باره این محدوده موفق به عبور از آن نشد. روز اول مارس هم شیبا با لمس این محدوده در نزدیکی قیمت ۰/۰۰۰۰۲۸۵۰ دلاری ریجکت شد و با از دست دادن حمایت مهم در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری روز گذشته تا قیمت ۰/۰۰۰۰۲۲ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت شیبا با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۲ دلاری سطح حمایت مهم برای شیبا محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم، شیبا حرکت صعودی تازه را آغاز کند. در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۴ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۰۰۲۵ تا ۰/۰۰۰۰۲۶ دلار مانع بعدی در نظر گرفته می شود. در صورت عبور از این موانع محدوده خط روند نزولی در نزدیکی ۰/۰۰۰۰۲۶۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۷ دلار مقاومت‌ های بعدی خواهند بود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴ و ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۰۲۲۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۲ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۰۲۱۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۱ و سپس ۰/۰۰۰۰۲۰ دلاری سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۱۷ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا درمحدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۴۳ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۲۳۵ تا ۰/۰۰۰۰۲۴ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵ قرار دارد.  سپس ۰/۰۰۰۰۲۶۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۷ دلار  سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۲۲۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۲ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۱۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۱ دلار قرار گرفته است و سپس ۰/۰۰۰۰۲۰  دلار سطح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۱۲ اسفند (۳ مارس ۲۰۲۲)

شیبا که روز ۲۴ فوریه تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۱ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر SHIB روز ۲۶ فوریه تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵ تا ۰/۰۰۰۰۲۶ دلاری هم پیشروی کرد اما با برخورد به سطح مقاومت مجبور به عقب نشینی شد و ماه فوریه تا در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳ دلاری به پایان برد. در این قیمت خط روند صعودی از شیبا حمایت کرد تا به روند صعودی خود ادامه دهد، به این ترتیب روز اول مارس شیبا تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۷۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۸ دلاری هم پیشروی کرد اما خط روند نزولی مانع از ادامه حرکت شد تا دوباره در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. به این ترتیب شیبا امروز تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری پایین کشیده شد.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد شیبا پس از اینکه روز ۲۸ فوریه در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳ دلاری مورد حمایت قرار گرفت حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و تا مرز ۰/۰۰۰۰۲۸ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح حمایت برای شیبا محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم شیبا یکبار دیگر برای عبور از خط روند نزولی تلاش کند. در این مسیر محدوده ۰/۰۰۰۰۲۷ و ۰/۰۰۰۰۲۸ دلار سطح موانع مهم بعدی خواهد بود و پس از آن محدوده ۰/۰۰۰۰۳۰ دلاری مقاومت بعدی در نظر گرفته خواهد شد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور  از محدوده ۰/۰۰۰۰۲۷ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری را از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی ۰/۰۰۰۰۲۳ دلاری سطح حمایت مهم بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۱۵۰ و ۰/۰۰۰۰۲۰ دلار پایین بکشد

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۱۲ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در حال از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۴۸ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۲۶۵ تا ۰/۰۰۰۰۲۷ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۸ قرار دارد.  سپس ۰/۰۰۰۰۳۰ دلار ر سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۲۵۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۵ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲ دلار قرار گرفته است و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۲۱ تا ۰/۰۰۰۰۲۰  دلار سطح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۸ اسفند (۲۷ فوریه ۲۰۲۲)

شیبا که روز ۲۴ فوریه حمایت ۰/۰۰۰۰۲۳ دلاری  خط روند صعودی را از دست داد تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۰۵۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت شیبا مورد حمایت قرار گرفت تا خیلی زود به بالای خط روند شکسته شده بازگردد در ادامه مسیر شیبا روز جمعه تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۶ دلاری هم پیشروی کرد اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد تا دوباره در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر شیبا امروز تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳۵۰ دلاری پایین کشیده شد ولی توسط خط روند مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، شیبا پس از ریزش سنگین قیمت در روزهای ۲۳ و ۲۴ فوریه در اثر درگیری های نظامی بین روسیه و اوکراین، تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۰۵۰ دلاری سقوط کرد. در این قیمت با برخورد با محدوده تقاضا مورد حمایت قرار گرفت و این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد. در این مسیر شیبا روز جمعه تا مرز ۰/۰۰۰۰۲۶ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با خط روند نزولی روبرو شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر امروز تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴ تا ۰/۰۰۰۰۲۳۵۰ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳۵۰ دلار اولین سطح حمایت مهم برای شیبا محسوب می‌شود، در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم شیبا برای عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۴۴۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۴۵۰ دلاری تلاش کند، در صورت عبور از این مانع، قیمتهای ۰/۰۰۰۰۲۵ و سپس ۰/۰۰۰۰۲۶ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور از خط روند نزولی نشود و حمایت خط روند صعودی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۳ دلاری را از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲ و سپس ۰/۰۰۰۰۲۱ تا ۰/۰۰۰۰۲۰۵۰ دلار سطوح حمایت بعدی خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۸ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۴۸ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۲۴۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵ قرار دارد.  سپس ۰/۰۰۰۰۲۶ دلار ر سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۲۳۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۳ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲ دلار قرار گرفته است و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۲۱ تا ۰/۰۰۰۰۲۰۵۰  دلار سطح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۳ اسفند (۲۲ فوریه ۲۰۲۲)

شیبا که روز ۲۰ فوریه در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، روز گذشته تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۷۵۰ تا  ۰/۰۰۰۰۲۷۷۰ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت اما با برخورد به مقاومت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و دوباره در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر شیبا حمایت ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری را از دست داد و امروز تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت شیبا با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، شیبا تحت تاثیر دو خط روند صعودی و نزولی بلند مدت است که روز ۱۷ فوریه با برخورد به خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۰۰۰۳۲۵۰ دلاری متوقف شد و در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر شیبا حمایت محدوده ۰/۰۰۰۰۳۰، ۰/۰۰۰۰۲۸ و ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری را از دست داد و امروز تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳ دلاری پایین کشیده شد.

در این قیمت خط روند صعودی از قیمت حمایت کرد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر اولین مقاومت در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری قرار دارد، در صورت عبور از این مانع مقاومت بعدی برای شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۷ تا ۰/۰۰۰۰۲۸ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر قرار دارد. سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۳۰ دلار مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۰۲۳۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۳ دلار را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی حمایت های بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲ و سپس ۰/۰۰۰۰۲۰ دلاری قرار گرفته است.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۳ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در محدوده مومنتوم نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۳۳ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۲۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۷ تا ۰/۰۰۰۰۲۸ قرار دارد.  سپس ۰/۰۰۰۰۳۰ دلار ر سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۲۳۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۳ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲ دلار قرار گرفته است و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۲۰ دلار سطح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۲۸ بهمن (۱۷ فوریه ۲۰۲۲)

شیبا که روز هشتم فوریه در محدوده قیمت ۰/۰۰۰۰۳۵۵۰ دلاری با برخورد به خط روند نزولی متوقف شده بود در مسیر اصلاحی قرار گرفت و روز دوازدهم فوریه تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۷۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت SHIB مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب این فرصت  را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و روز ۱۵ فوریه با عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۳۰ و ۰/۰۰۰۰۳۱ دلاری موفق شد از سد میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی عبور کند. در ادامه مسیر شیبا امروز تا محدوده ۰/۰۰۰۰۳۲۵۰ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این مانع نشد و در مجبور به عقب نشینی شد. در زمان نگارش این مطلب شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۳۱ تا ۰/۰۰۰۰۳۰ دلاری معامله می‌شود و از حمایت MA 100 برخوردار است.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، شیبا پس از اینکه موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۳۵۵۰ دلاری نشده بود مجبور به عقب نشینی شد و تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۷۵۰ دلاری اصلاح شد در این قیمت با برخورد به محدوده تقاضا مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکندو به این ترتیب حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد با عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۳۰ تا ۰/۰۰۰۰۳۱ دلاری از خط روند نزولی عبور کند. شیبا حتی موفق به لمس محدوده ۰/۰۰۰۰۳۲۵۰ دلاری هم شد اما در این قیمت با برخورد به سطح مقاومت متوقف شد و امروز دوباره در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۰۰۰۰۳۰۵۰ دلاری سطح حمایت مهم برای شیبا محسوب می‌شود، در صورتی که این محدوده به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم شیبا یکبار دیگر برای عبور از مقاومت ۰/۰۰۰۰۳۲۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۳۳ دلاری تلاش کند. در صورت عبور از این مانع، مقاومت بعدی برای شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۳۵۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۳۶ و سپس ۰/۰۰۰۰۳۹ تا ۰/۰۰۰۰۴۰ دلار خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا درصورتی که شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۳۲۵۰ تا ۰/۰۰۰۰۳۳ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۰۳۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی حمایت بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۸ تا ۰/۰۰۰۰۲۷ دلاری خواهد بود و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند شیبا را تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵ تا ۰/۰۰۰۰۲۴ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۲۸ بهمن

 شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در حال بازگشت به مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۵۴ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۳۲۵۰ و ۰/۰۰۰۰۳۳ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۳۵۵۰ قرار دارد.  سپس ۰/۰۰۰۰۳۹ تا ۰/۰۰۰۰۴۰ دلار ر سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۳۱ تا ۰/۰۰۰۰۳۰ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۸ تا ۰/۰۰۰۰۲۷ دلار قرار گرفته است و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵ تا ۰/۰۰۰۰۲۴ دلار سطح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۲۳ بهمن (۱۳ فوریه ۲۰۲۲)

شیبا که روز ۸ فوریه تا محدوده ۰/۰۰۰۰۳۵۵۰ دلاری پیشروی کرده بود، در این قمیت با مقاومت روبرو شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر SHIB تا محدوده ۰/۰۰۰۰۳۰ تا ۰/۰۰۰۰۲۹۵۰ دلار هم اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت. با این حال شیبا در تلاش مجدد هم موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۳۴ دلاری نشد و به مسیر اصلاحی خود ادامه داد. در این مسیر شیبا با از دست دادن حمایت ۰/۰۰۰۰۳۰ دلاری، روز گذشته تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۸ تا ۰/۰۰۰۰۲۷۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۹ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، شیبا پس از اینکه موفق به عبور از مقاومت در محدوده ۰/۰۰۰۰۳۵ دلاری نشده بود، در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر شیبا حمایت ۰/۰۰۰۰۳۰ دلاری را هم از دست داد و روز گذشته تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۸ تا ۰/۰۰۰۰۲۷۵۰ دلاری اصلاح شد.

در حال حاضر شیبا از حمایت خط روند صعودی برخوردار است، در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم شیبا به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۰/۰۰۰۰۳۰ دلار است و سپس مقاومت مهمتر در محدوده خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر در نزدیکی قیمت ۰/۰۰۰۰۳۱ دلاری قرار گرفته است. در صورت عبور از این مانع انتظار داریم شیبا تا محدوده ۰/۰۰۰۰۳۲ و سپس ۰/۰۰۰۰۳۴ تا ۰/۰۰۰۰۳۵ دلاری به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۳۰ دلاری نشود و حمایت خط روند صعودی را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده اولین سطح حمایت در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۸ تا ۰/۰۰۰۰۲۷۵۰ دلار قرار گرفته است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند شیبا را تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۶ تا ۰/۰۰۰۰۲۵ و سپس ۰/۰۰۰۰۲۳ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۲۴ بهمن

 شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در محدوده نزولی و در حال بازگشت به مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۴۸ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۳۰ و ۰/۰۰۰۰۳۱ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۳۲ قرار دارد.  سپس ۰/۰۰۰۰۳۴ تا ۰/۰۰۰۰۳۵ دلار ر سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۲۸ تا ۰/۰۰۰۰۲۷۵۰ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۶ تا ۰/۰۰۰۰۲۵ دلار قرار گرفته است و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳ تا ۰/۰۰۰۰۲۲ دلار سطح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۱۸ بهمن (۷ فوریه ۲۰۲۲)

شیبا که در هفته‌های گذشته درون یک مثلث قرار گرفته بود و با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌داد، بالاخره روز چهارم فوریه موفق شد از ضلع بالای مثلث و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده قیمت ۰/۰۰۰۰۲۱ دلاری عبور و حرکت صعودی قدرتمندی را آغاز کند. در این مسیر شیبا از خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳ دلاری هم عبور کرد و در قیمت ۰/۰۰۰۰۲۴ دلاری متوقف شد. سپس با پولبک به خط روند شکسته شده به حرکت خود ادامه داد و با عبور از مقاومت در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵ تا ۰/۰۰۰۰۲۶ دلار امروز تا مرز ۰/۰۰۰۰۲۹ تا ۰/۰۰۰۰۳۰ دلار هم پیشروی کرد. با این حال شیبا  در این قیمت با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب شیبا در محدوده قیمت ۰/۰۰۰۰۲۸ تا ۰/۰۰۰۰۲۷۵۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، شیبا پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۰ دلاری در روز چهارم فوریه این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر شیبا از سد مقاومت‌های ۰/۰۰۰۰۲۱ تا ۰/۰۰۰۰۲۲ دلار سپس ۰/۰۰۰۰۲۴ تا ۰/۰۰۰۰۲۵ دلار گذشت و امروز تا مرز ۰/۰۰۰۰۲۹ تا ۰/۰۰۰۰۳۰ دلاری پیشروی کرد. با این حال در این قیمت با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۰۲۷ دلاری اولین سطح حمایت مهم برای شیبا محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم شیبا به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۰/۰۰۰۰۲۹ تا ۰/۰۰۰۰۳۰ اولین سطح مقاومت خواهد بود. در صورت عبور از این مقاومت محدوده ۰/۰۰۰۰۳۲ و ۰/۰۰۰۰۳۵ دلاری و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۴۰ دلاری سطح مقاومت مهم بعدی برای شیبا محسوب می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۲۹ تا ۰/۰۰۰۰۳۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۰۲۷ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج صعودی اخیر حمایت بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند شیبا را تا محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۱۸ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۷۸ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۲۹ تا ۰/۰۰۰۰۳۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۳۲ و ۰/۰۰۰۰۳۵ دلار و سپس ۰/۰۰۰۰۴۰ دلار سطح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۲۷ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۵ دلار قرار گرفته است و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲ دلار سطح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۱۳ بهمن (۲ فوریه ۲۰۲۲)

شیبا که پس از ریزش ۲۰ ژانویه تا محدوده ۰/۰۰۰۰۱۷ دلاری پایین کشیده شده بود، در این محدوده با کسب حمایت توسط خریداران روبرو شد و حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد. با این حال شیبا موفق به عبور از خط روند نزولی نشد و در چند روز گذشته درون یک مثلث متقارن قرار گرفته است. شیبا که با لمس اضلاح بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز ۳۱ ژانیوه با لمس ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۰ دلاری حمایت شد و امروز تا ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت اما متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۱۵۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد SHIB در ۱۰ روز گذشته درون یک مثلث متقارن قرار گرفته است و با لمس اضلاع بالا و پایین به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر امروز شیبا با لمس ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲ دلاری متوقف شد و در مسیر ضلع پایین مثلث قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۰۲۱۵۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از قیمت دفاع می‌کند. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم شیبا برای شکستن خط روند نزولی (ضلع بالای مثلث) در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۲ دلاری تلاش کند. در صورت تحقق این امر و تثبیت موقعیت بالای مثلث شیبا این فرصت را خواهد داشت تا به حرکت صعودی خود ادامه دهد. موانع بعدی در مسیر صعودی شیبا محدوده ۰/۰۰۰-۲۳ تا ۰/۰۰۰۰۲۳۵۰ و سپس ۰/۰۰۰۰۲۵ دلاری خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشود و حمایت ۰/۰۰۰۰۲۱۵۰ دلاری MA 100 را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۰۲۱ تا ۰/۰۰۰۰۲۰۵۰ دلاری ضلع پایین مثلث سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هر گونه ریزش بیشتر و خروج از زیر مثلث می‌تواند شیبا را تا قیمت ۰/۰۰۰۰۲۰ و سپس ۰/۰۰۰۰۱۹۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۱۳ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۴۸ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۲۲ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۳ تا ۰/۰۰۰۰۲۳۵۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۲۵  دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۲۱۵۰ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۲۱ تا ۰/۰۰۰۰۲۰۵۰ دلار و سپس ۰/۰۰۰۰۲۰ و ۰/۰۰۰۰۱۹۵۰ دلار سطح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

مطالب پیشنهادی

فهرست