ریپل

تحلیل امروز قیمت ریپل

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۴ مرداد (۱۵ آگوست ۲۰۲۲)

فهرست مطالب نمایش

ریپل که روز ۲۶ جولای در محدوده ۰/۳۲۵۰ دلار خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفته بود موفق شد روز ۳۰ جولای تا مرز ۰/۴۰ دلاری پیشروی کند. XRP حتی قیمت ۰/۴۱ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به عبور از این سطح نشد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر ریپل روز ۱۰ آگوست تا مرز ۰/۳۶ دلاری پایین کشیده شد و در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب ریپل روز گذشته تا مرز ۰/۴۰ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ریپل در محدوده ۰/۳۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل از اواسط ماه جولای در یک کانال صعودی قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر ریپل روز ۳۰ جولای با لمس سقف کانال در محدوده ۰/۴۰ و ۰/۴۱ دلاری متوقف شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر روز ۱۰ آگوست تا مرز ۰/۳۶ دلاری اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت کف کانال قرار گرفت تا روند صعودی را از دست ندهد. با این حال در تلاش مجدد موفق به عبور از مقاومت ۰/۴۰ دلاری نشد.

در حال حاضر محدوده ۰/۳۷ دلاری کف کانال صعودی اولین سطح حمایت مهم برای ریپل محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم ریپل حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در مسیر صعودی محدوده ۰/۳۸ و ۰/۳۹ دلاری اولین مقاومت خواهد بود. در صورت عبور از این مانع، مقاومت بعدی در محدوده ۰/۴۲ و ۰/۴۴ دلار قرار گرفته است. در صورت عبور از این مقاومت مهم انتظار داریم ریپل تا محدوده ۰/۵۰ دلار به پیشروی خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۳۸ تا ۰/۳۹  دلاری نشود و حمایت ۰/۳۷ دلاری کف کانال را هم از دست بدهد، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر نزولی محدوده ۰/۳۵  دلار سطح حمایت مهم محسوب می‌شود و در صورت از دست دادن این سطح محدوده ۰/۳۲ و سپس ۰/۳۰ دلاری می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۴ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰  قرار  دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در قیمت ۰/۳۸ تا ۰/۳۹ دلار و پس از آن  در محدوده ۰/۴۰ تا ۰/۴۱ دلار  قرار دارد.  سپس ۰/۴۴ تا ۰/۴۵ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۳۷ دلار قرار دارد و پس از آن قیمت‌های ۰/۳۵  دلار و سپس ۰/۳۲ تا ۰/۳۰ دلار سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۹ مرداد (۱۰ آگوست ۲۰۲۲)

ریپل که روز ۲۶ جولای در محدوده ۰/۳۲۵۰ دلار خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفته بود موفق شد روز ۳۰ جولای تا مرز ۰/۴۰ دلاری پیشروی کند. XRP حتی قیمت ۰/۴۱ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به عبور از این سطح نشد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر ریپل روز گذشته تا مرز ۰/۳۶ دلاری پایین کشیده شد و در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده قیمت ۰/۳۶۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل از اواسط ماه جولای در یک کانال صعودی قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر ریپل روز ۲۶ جولای با لمس کف کانال در محدوده ۰/۳۲۵۰ دلاری تا سقف کانال در محدوده ۰/۴۰ دلاری پیشروی کرد. با این حال موفق به عبور از سقف کانال نشد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر روز گذشته تا مرز ۰/۳۶ دلاری اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت کف کانال قرار گرفت تا روند صعودی را از دست ندهد.

در حال حاضر محدوده ۰/۳۶ دلاری کف کانال صعودی اولین سطح حمایت مهم برای ریپل محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم ریپل حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در مسیر صعودی محدوده ۰/۳۸ و ۰/۴۰ دلاری اولین مقاومت خواهد بود. در صورت عبور از این مانع، مقاومت بعدی در محدوده ۰/۴۲ و ۰/۴۴ دلار قرار گرفته است. در صورت عبور از این مقاومت مهم انتظار داریم ریپل تا محدوده ۰/۵۰ دلار به پیشروی خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۳۸ تا ۰/۴۰  دلاری نشود و حمایت ۰/۳۶ دلاری را هم از دست بدهد، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر نزولی محدوده ۰/۳۵  دلار سطح حمایت مهم محسوب می‌شود و در صورت از دست دادن این سطح محدوده ۰/۳۲ و سپس ۰/۳۰ دلاری می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۹ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰  قرار  دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در قیمت ۰/۳۸ تا ۰/۴۰ دلار و پس از آن  در محدوده ۰/۴۲ تا ۰/۴۴ دلار  قرار دارد.  سپس ۰/۴۸ تا ۰/۵۰ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۳۶ دلار قرار دارد و پس از آن قیمت‌های ۰/۳۵  دلار و سپس ۰/۳۲ تا ۰/۳۰ دلار سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۰ مرداد (۱ اوت ۲۰۲۲)

ریپل که روز ۱۶ جولای موفق به شکست خط روند نزولی در محدوده ۰/۳۴ تا ۰/۳۵ دلاری شده بود، روز ۲۰ جولای تا محدوده ۰/۳۸ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با برخورد به سطح مقاومت متوقف شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر XRP با از دست دادن حمایت ۰/۳۵ دلاری تا محدوده ۰/۳۲۵۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت با برخورد به خط روند شکسته شده حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب به حرکت صعودی خود ادامه داد و روز ۳۰ جولای موفق شد به قیمت ۰/۴۰ دلاری دست پیدا کند. هر چند در این قیمت با مقاومت روبرو شد و در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۳۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل هفته‌های گذشته در یک کانال نزولی قرار داشت و با لمس سطح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌داد. در نهایت روز ۱۶ جولای موفق به شکست خط روند نزولی (سقف کانال) شد و تا محدوده ۰/۳۸ دلار پیشروی کرد. در این قیمت اما با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. ریپل پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۳۲۵۰ دلاری و پولبک به خط روند شکسته شده به حرکت صعودی خود ادامه داد و موفق شد روز ۳۰ جولای به مرز ۰/۴۰ دلاری دست پدیا کند. ریپل حتی قیمت ۰/۴۲ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به عبور از این سطح نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۰/۳۸ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح حمایت مهم برای ریپل محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم ریپل حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در مسیر صعودی محدوده ۰/۴۰ تا ۰/۴۲ دلاری اولین مقاومت خواهد بود. در صورت عبور از این مانع، مقاومت بعدی در محدوده ۰/۴۵دلار قرار گرفته است. در صورت عبور از این مقاومت مهم انتظار داریم ریپل تا محدوده ۰/۵۰ دلار به پیشروی خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۴۰  دلاری نشود و حمایت ۰/۳۸ دلاری را هم از دست بدهد، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر نزولی محدوده ۰/۳۵  دلار سطح حمایت مهم محسوب می‌شود و در صورت از دست دادن این سطح محدوده ۰/۳۲ و سپس ۰/۳۰ دلاری می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۰ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در حال از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۵  قرار  دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در قیمت ۰/۴۰ تا ۰/۴۲ دلار و پس از آن  در محدوده ۰/۴۵ دلار  قرار دارد.  سپس ۰/۵۰ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۳۸ دلار قرار دارد و پس از آن قیمت‌های ۰/۳۵  دلار و سپس ۰/۳۲ تا ۰/۳۰ دلار سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۵ مرداد (۲۷ جولای ۲۰۲۲)

ریپل که روز ۱۶ جولای موفق به شکست خط روند نزولی در محدوده ۰/۳۴ تا ۰/۳۵ دلاری شده بود، روز ۲۰ جولای تا محدوده ۰/۳۸ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با برخورد به سطح مقاومت متوقف شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر XRP با از دست دادن حمایت ۰/۳۵ دلاری تا محدوده ۰/۳۲۵۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت با برخورد به خط روند شکسته شده حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۳۳۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل هفته‌های گذشته در یک کانال نزولی قرار داشت و با لمس سطح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌داد. در نهایت روز ۱۶ جولای موفق به شکست خط روند نزولی (سقف کانال) شد و تا محدوده ۰/۳۸ دلار پیشروی کرد. در این قیمت اما با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود.

در این مسیر ریپل حمایت ۰/۳۵ دلاری را از دست داد و روز گذشته تا محدوده ۰/۳۲۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این سطح با برخورد به خط روند شکسته شده حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۰/۳۲۵۰ تا ۰/۳۲ دلاری سطح حمایت مهم برای ریپل محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم ریپل حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در مسیر صعودی محدوده ۰/۳۴ تا ۰/۳۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین مقاومت خواهد بود. در صورت عبور از این مانع، مقاومت بعدی در محدوده ۰/۳۸ دلار قرار گرفته است. در صورت عبور از این مقاومت مهم انتظار داریم ریپل تا محدوده ۰/۴۰ و ۰/۴۲ دلار به پیشروی خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۳۵ و سپس ۰/۳۸ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر نزولی محدوده ۰/۳۲۵۰ تا ۰/۳۲ دلار سطح حمایت مهم محسوب می‌شود و در صورت از دست دادن این سطح محدوده ۰/۳۰ دلاری می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۵ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰  قرار  دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در قیمت ۰/۳۵ دلار و پس از آن  در محدوده ۰/۳۸ دلار  قرار دارد.  سپس ۰/۴۰ تا ۰/۴۲ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۳۲۵۰ تا ۰/۳۲ دلار قرار دارد و پس از آن قیمت‌های ۰/۳۰  تا ۰/۲۹۵۰ دلار سطح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۳۰ تیر (۲۱ جولای ۲۰۲۲)

ریپل که روز ۸ جولای موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۳۶ دلاری نشده بود، مجبور به عقب نشینی شد و روز ۱۳ جولای تا محدوده ۰/۳۰ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب XRP فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر ریپل از سد میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۳۲ و سپس خط روند نزولی در محدوده ۰/۳۴ تا ۰/۳۵ دلار گذشت و روز گذشته تا محدوده ۰/۳۸ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت اما با مقاومت روبرو شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۳۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل هفته‌های گذشته در یک کانال نزولی قرار داشت و با لمس سطح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌داد. در این مسیر روز ۸ جولای با لمس سقف کانال متوقف شد و تا محدوده ۰/۳۰ دلاری اصلاح شد. در این قیمت اما ریپل مورد حمایت قرار گرفت و این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد. به این ترتیب با عبور از مقاومت‌های ۰/۳۲ و سپس ۰/۳۴ و تا ۰/۳۵ دلاری روز گشذته تا مرز ۰/۳۸ دلار پیشروی کرد. در این قیمت اما با مقاومت روبرو شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد.

در حال حاضر محدوده ۰/۳۵ تا ۰/۳۴ دلاری اولین سطح حمایت برای ریپل محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم ریپل حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در مسیر صعودی محدوده ۰/۳۸ دلاری اولین مقاومت خواهد بود، سپس محدوده ۰/۴۰ تا ۰/۴۲ دلار قرار دارد. سپس قیمت‌های ۰/۴۵ و ۰/۵۰ دلار به عنوان سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۳۸ دلاری نشود و حمایت ۰/۳۵ تا ۰/۳۴ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۳۲ دلاری سطح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت ریپل را تا محدوده ۰/۳۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۳۰ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰  قرار  دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در قیمت ۰/۳۸ دلار و پس از آن  در محدوده ۰/۴۰  تا ۰/۴۲ دلار  قرار دارد.  سپس ۰/۴۵ و ۰/۵۰ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۳۵ تا ۰/۳۴ دلار قرار دارد و پس از آن قیمت‌های ۰/۳۲  و سپس ۰/۳۰ دلاری سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۳ تیر (۱۴ جولای ۲۰۲۲)

ریپل که روز ۱۸ ژوئن تا محدوده ۰/۳۰ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و تا محدوده ۰/۳۸ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت XRP با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر ریپل روز ۳۰ ژوئن تا مرز ۰/۳۰ دلاری اصلاح شد. ریپل با کسب حمایت در این قیمت تا مرز ۰/۳۵ دلاری خط روند نزولی پیشروی کرد اما این بار هم موفق به عبور از این مانع نشد و یکبار دیگر روز گذشته تا محدوده ۰/۳۰ دلاری پایین کشیده شد. مطابق انتظار باز هم در این قیمت حمایت شد و در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۳۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل همچنان در یک کانال نزولی قرار دارد و با لمس سطح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر روز ۸ جولای با لمس محدوده ۰/۳۵ دلار سقف کانال متوقف شد و روز گذشته تا مرز ۰/۳۰ دلاری اصلاح شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۳۲ تا ۰/۳۳ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح مقاومت محسوب می‌شود در صورت عبور از این محدوده سقف کانال در نزدیکی ۰/۳ تا ۰/۳۵ دلار مقاومت مهم بعدی خواهد بود.  در صورت عبور از این سطح و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم تا محدوده ۰/۳۸ و سپس ۰/۴۰ تا ۰/۴۲ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۳۲ و سپس ۰/۳۵  دلاری نشود و حمایت ۰/۳۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۸ و سپس ۰/۲۶ تا ۰/۲۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۳ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰  قرار  دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در قیمت ۰/۳۲ دلار و پس از آن  در محدوده ۰/۳۵ دلار  قرار دارد.  سپس ۰/۳۸ تا ۰/۴۰ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۳۰ دلار قرار دارد و پس از آن قیمت‌های ۰/۲۸  و سپس ۰/۲۶ تا ۰/۲۵ دلاری سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۷ تیر (۸ جولای ۲۰۲۲)

ریپل که روز ۱۸ ژوئن تا محدوده ۰/۳۰ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه ای را آغاز کرد و تا محدوده ۰/۳۸ دلاری هم پیشروی کرد. با این حال در این قیمت XRP با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر ریپل روز ۳۰ ژوئن تا مرز ۰/۳۱ دلاری اصلاح شد و در این سطح با برخورد به خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت تا به روند صعودی خود ادامه دهد. به این ترتیب روز گذشته تا مرز ۰/۳۵ دلاری خط روند نزولی پیشروی کرد. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۳۵ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از خط روند نزولی تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل همچنان تحت تاثیر خط روند نزولی قرار دارد. روز ۲۴ ژوئن با لمس این خط در محدوده ۰/۳۸ دلاری متوقف شد و تا مرز ۰/۳۱ دلاری پایین کشیده شد. هرچند در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا به روند صعودی خود ادامه دهد.

در حال حاضر محدوده ۰/۳۵ تا ۰/۳۶ دلاری خط روند نزولی اولین سطح مقاومت محسوب می‌شود در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن، مانع بعدی در محدوده ۰/۳۸ دلار قرار دارد و پس از آن مقاومت ۰/۴۰ تا ۰/۴۲ دلاری قرار گرفته است. در صورت عبور از این موانع، محدوده ۰/۴۵ و سپس ۰/۴۸ تا ۰/۵۰ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۳۵ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۳۳۵۰ دلار اولین سطح حمایت خواهد بود، سپس محدوده ۰/۳۲۵۰ تا ۰/۳۲ دلاری خط روند صعودی قرار دارد. هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت ریپل را تا محدوده ۰/۳۰۵۰ و ۰/۳۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۷ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در  محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۷۰  قرار  دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در قیمت ۰/۳۵ دلار و پس از آن  در محدوده ۰/۳۸ دلار  قرار دارد.  سپس ۰/۴۰ تا ۰/۴۲ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۳۴ تا ۰/۳۳ دلار قرار دارد و پس از آن قیمت‌های ۰/۳۲۵۰ تا ۰/۳۲ و سپس ۰/۳۰۵۰ تا ۰/۳۰ دلاری سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۱ تیر (۲ جولای ۲۰۲۲)

ریپل که اواسط ماه ژوئن تا محدوده ۰/۳۰ و ۰/۲۹ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر XRP با عبور از قیمت‌های ۰/۳۲ و ۰/۳۵ دلار تا محدوده ۰/۳۸ دلاری هم پیشروی کرد اما در این محدوده با مقاومت روبرو شد تا در مجبور به عقب‌نشینی شود. به این ترتیب با از دست دادن حمایت ۰/۳۵ دلاری، روز گذشته تا مرز ۰/۳۰ دلار اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۳۱ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ریپل پس از برخورد به مقاومت خط روند نزولی در محدوده ۰/۳۸ دلار مجبور به عقب‌نشینی شد. در این مسیر ریپل حمایت محدوده ۰/۳۵ و ۰/۳۲ دلاری را از دست داد و تا مرز ۰/۳۰ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۳۰ دلاری اولین سطح حمایت مهم برای ریپل محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم ریپل به روند صعودی بازگردد. در مسیر صعودی محدوده ۰/۳۲ تا ۰/۳۳ دلار اولین سطح مقاومت خواهد بود، پس از آن محدوده ۰/۳۵ دلاری قرار دارد. در صورت عبور از این موانع محدوده ۰/۳۸ تا ۰/۴۰ دلار سطح مقاومت مهم بعدی برای ریپل در نظر گرفته خواهد شد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۳۲ تا ۰/۳۳ دلاری نشود و حمایت ۰/۳۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۹ تا ۰/۲۸ و سپس ۰/۲۷۵۰ تا ۰/۲۷ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۱ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در  محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۵  قرار  دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در قیمت ۰/۳۲ تا ۰/۳۳ دلار و پس از آن  در محدوده ۰/۳۵ دلار  قرار دارد.  سپس ۰/۳۸ تا ۰/۴۰ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۳۰ دلار قرار دارد و پس از آن قیمت‌های ۰/۲۹ تا ۰/۲۸ و سپس ۰/۲۷۵۰ تا ۰/۲۷ دلاری سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۶ تیر (۲۷ ژوئن ۲۰۲۲)

ریپل که در روزهای گذشته تا محدوده ۰/۳۰ دلاری هم پایین کشیده شده بود، حتی محدوده ۰/۲۸۵۰ دلاری هم لمس کرد اما در این محدوده با حمایت روبرو شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب با تثبیت موقعیت خود در محدوده ۰/۳۰ دلاری این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر XRP موفق شد با عبور از محدوده ۰/۳۲ و ۰/۳۵ دلاری تا محدوده ۰/۳۸ دلار هم پیشروی کند. اما در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۳۶ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل در یک کانال نزولی بلند مدت قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر ریپل پس از لمس کف کانال در محدوده ۰/۳۰ تا ۰/۲۸۵۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت و با عبور از مقاومت‌های ۰/۳۲ و ۰/۳۵ دلاری تا سقف کانال در نزدیکی ۰/۳۸ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت اما ریپل با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود.

در حال حاضر محدوده ۰/۳۶ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح حمایت محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم ریپل یکبار دیگر برای عبور از سقف کانال تلاش کند.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۳۷ تا ۰/۳۸ اولین مقاومت خواهد بود، سپس محدوده ۰/۴۰ تا ۰/۴۲ و پس از آن محدوده ۰/۴۵ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی برای ریپل در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۳۷ تا ۰/۳۸ دلاری نشود و حمایت ۰/۳۶ تا ۰/۳۵ دلار را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۳۲ تا ۰/۳۰ حمایت مهم بعدی است و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت ریپل را تا کف کانال در نزدیکی ۰/۲۸ تا ۰/۲۷۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۶ تیر

 

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در حال از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۵  قرار  دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در قیمت ۰/۳۷ تا ۰/۳۸ دلار و پس از آن  در محدوده ۰/۴۰ تا ۰/۴۲ دلار  قرار دارد.  سپس ۰/۴۵ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۳۶ تا ۰/۳۵ دلار قرار دارد و پس از آن قیمت‌های ۰/۳۲ تا ۰/۳۰ و سپس ۰/۲۸ تا ۰/۲۷۵۰ دلاری سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲ تیر (۲۳ ژوئن ۲۰۲۲)

ریپل که با از دست دادن محدوده ۰/۴۰ تا ۰/۳۸ دلاری وارد فاز نزولی شده بود، روز ۱۸ ژوئن تا مرز ۰/۳۰ دلاری سقوط کرد. در این قیمت XRP مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. سپس ریپل با تثبیت موقعیت در محدوده ۰/۳۰ دلاری فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند و موفق شد با عبور از خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۳۲ دلاری به روند صعودی خود ادامه دهد و تا محدوده ۰/۳۳۵۰ دلاری پیشروی کند. هرچند موفق به عبور از این سطح نشد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۳۲۹۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم، XRP پس از ریزش سنگین در روزهای گذشته در محدوده قیمت ۰/۳۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت و این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند.

در این مسیر ریپل از سد مقاومت ۰/۳۲ دلاری خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته گذشته و تا مرز ۰/۳۴ دلاری هم پیشروی کند. با این حال موفق به عبور از این مانع نشد.

در حال حاضر محدوده ۰/۳۲ تا ۰/۳۱۵۰ دلاری اولین سطح حمایت برای ریپل محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم ریپل یکبار دیگر برای عبور از مانع در نزدیکی ۰/۳۳۸۰ تا ۰/۳۴ دلاری تلاش کند. در صورت عبور از این سطح، قیمت‌های ۰/۳۶ و سپس ۰/۳۸ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهند شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۳۳۸۰ تا ۰/۳۴ دلاری نشود و حمایت ۰/۳۲ تا ۰/۳۱۵۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۳۰ دلار حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۲۸ و ۰/۲۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در حال از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۵  قرار  دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در قیمت ۰/۳۳۸۰ تا ۰/۳۴ دلار و پس از آن  در محدوده ۰/۳۵ تا ۰/۳۶ دلار  قرار دارد.  سپس ۰/۳۸ و ۰/۴۰ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۳۲ تا ۰/۳۱۵۰ دلار قرار دارد و پس از آن قیمت‌های ۰/۳۰ تا ۰/۲۸ و سپس ۰/۲۵ دلاری سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۹ خرداد (۱۹ ژوئن ۲۰۲۲)

ریپل که روز ۱۰ ژوئن حمایت ۰/۴۰ دلاری را از دست داد، وارد مسیر نزولی شد و تا مرز ۰/۳۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت XRP مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند، به این ترتیب حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد تا محدوده ۰/۳۵ دلاری هم پیشروی کند، اما با لمس این محدوده متوقف شد تا دوباره مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر ریپل روز گذشته حتی محدوده ۰/۲۸۵۰ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۳۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ریپل با از دست دادن حمایت ۰/۴۰ دلاری در مسیر کاهشی قرار گرفت و با از دست دادن حمایت ۰/۳۵ دلاری تا مرز ۰/۳۰ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۳۰ تا ۰/۲۸ دلار سطح حمایت مهم برای ریپل محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود ریپل این فرصت را خواهد داشت تا در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۳۲ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی اولین سطح مقاومت محسوب می‌شود، در صورت عبور از این محدوده، مانع بعدی در نزدیکی ۰/۳۴ تا ۰/۳۵ دلاری قرار دارد و سپس محدوده ۰/۳۹ تا ۰/۴۰ دلار سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۳۲ دلاری نشود، احتمال بازگشت به محدوده ۰/۳۰ تا ۰/۲۸ دلاری وجود دارد. در صورت از دست رفتن این حمایت، محدوده مهم بعدی برای ریپل در نزدیکی ۰/۲۵  و سپس ۰/۲۰ دلاری قرار گرفته است.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۹ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در  محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰  قرار  دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در قیمت ۰/۳۲ دلار و پس از آن  در محدوده ۰/۳۴ تا ۰/۳۵ دلار  قرار دارد.  سپس ۰/۳۹ تا ۰/۴۰ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۳۰ تا ۰/۲۸ دلار قرار دارد و پس از آن قیمت‌های ۰/۲۵ و ۰/۲۰ دلاری سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۲ خرداد (۱۲ ژوئن ۲۰۲۲)

ریپل که در یک ماه گذشته درون یک مثلث متقارن قرار داشت، با وجود لمس چندین باره ضلع بالای مثلث (خط روند نزولی) موفق به عبور از این محدوده نشد. در نهایت با از دست دادن ضلع پایین مثلث ریزش سنگینی را تجربه کرد. در این مسیر XRP حمایت‌های مهم در محدوده ۰/۳۸ و ۰/۳۶ دلاری را از دست داد و تا مرز ۰/۳۴ دلار پایین کشیده شد. امروز و در این قیمت ریپل مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۳۴۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل پس از اینکه روز ۱۰ ژوئن موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۴۱ دلاری نشد، مجبور به عقب‌نشینی شد و با از دست دادن حمایت ۰/۳۹ تا ۰/۳۸ دلاری تا مرز ۰/۳۴ دلار پایین کشیده شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۰/۳۴ دلاری اولین سطح حمایت برای ریپل محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم ریپل حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۰/۳۶ دلاری قرار گرفته است و در صورت عبور از این محدوده، سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر در محدوده ۰/۳۷۵۰ تا ۰/۳۸ دلار مانع بعدی خواهد بود. میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۳۹ دلار و سپس محدوده ۰/۴۰ دلاری هم مقاومت‌های مهم بعدی برای ریپل در نظر گرفته خواهد شد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۳۶ دلاری نشود و حمایت ۰/۳۴ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۳۲ دلار سطح حمایت بعدی محسوب می‌شود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت ریپل را تا محدوده ۰/۳۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۲ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در  محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۰ قرار  دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۳۶ تا ۰/۳۶۵۰ دلار و پس از آن محدوده ۰/۳۷۵۰ تا ۰/۳۸ دلار  قرار دارد.  سپس ۰/۳۹ تا ۰/۴۰ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۳۴ دلار قرار دارد و پس از آن قیمت‌های ۰/۳۲ و ۰/۳۰ دلاری سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۷ خرداد (۷ ژوئن ۲۰۲۲)

ریپل پس از اینکه روز ۳۰ می موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۴۰ دلاری شد به حرکت صعودی خود ادامه داد و تا محدوده ۰/۴۳ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با خط روند نزولی دیگری روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی دوباره شود. در این مسیر xrp با را دست دادن حمایت در نزدیکی ۰/۴۱ تا ۰/۴۰ دلاری، روز سوم ژوئن تا محدوده ۰/۳۸۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت خط روند نزولی از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرد. به این ترتیب ریپل حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و تا محدوده ۰/۴۱ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این مانع نشد و امروز دوباره تا محدوده ۰/۳۸۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۳۹ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ریپل همچنان تحت تاثیر خط روند نزولی قرار دارد و با وجود لمس چندین باره این سطح موفق به عبور از آن نشده است. در روزهای گذشته هم ریپل با برخورد به مقاومت ۰/۴۱ دلاری متوقف شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود.

در حال حاضر محدوده ۰/۳۸۵۰ تا ۰/۳۸ دلاری سطح حمایت مهم برای ریپل محسوب می‌شود، در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم ریپل حرکت تازه‌ای را آغاز کند.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۳۹۵۰ تا ۰/۴۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح مقاومت خواهد بود، سپس خط روند نزولی در محدوده ۰/۴۱ دلاری مانع مهم بعدی محسوب می‌شود. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم ریپل تا محدوده ۰/۴۲۵۰ تا ۰/۴۳ و سپس ۰/۴۴۵۰ تا ۰/۴۵ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۴۰ و ۰/۴۱ دلاری نشود، محدوده ۰/۳۸۵۰ و سپس ۰/۳۸ دلار سطح حمایت مهم خواهند بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت ریپل را تا محدوده ۰/۳۷۵۰ و ۰/۳۷ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۷ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در حال از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰ قرار  دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۳۹۵۰ تا ۰/۴۰ دلار و پس از آن محدوده ۰/۴۱ دلار  قرار دارد.  سپس ۰/۴۲۵۰ تا ۰/۴۳  و ۰/۴۴۵۰ تا ۰/۴۵ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۳۸۵۰ تا ۰/۳۸ دلار قرار دارد و پس از آن قیمت‌های ۰ ۰/۳۷۵۰ تا ۰/۳۷ دلاری سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۱ خرداد (۱ ژوئن ۲۰۲۲)

ریپل که روزهای گذشته تحت تاثیر خط روند نزولی قرار داشت، روز ۲۷ می تا محدوده ۰/۳۸ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت XRP با حمایت روبرو شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد و موفق شد از سد مقاومت‌های میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس خط روند نزولی در محدوده ۰/۴۰ دلاری عبور کند. ریپل حتی روز گذشته موفق به لمس محدوده ۰/۴۳ دلاری هم شد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۴۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ریپل پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۳۸ دلاری، این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر ریپل موفق شد از سد مقاومت‌های ۰/۳۹ و ۰/۴۰ دلاری عبور کند ولی روز گذشته با برخورد به مقاومت ۰/۴۳ دلاری متوقف شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۴۰ دلاری خط روند شکسته شده و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح حمایت مهم برای ریپل محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم ریپل به حرکت صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۴۳ و سپس ۰/۴۵ دلاری سطوح مقاومت بعدی خواهد بود و در صورت عبور از این موانع، محدوده ۰/۴۸ تا ۰/۵۰ دلاری به عنوان سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۴۳ دلاری نشود و حمایت ۰/۴۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۳۹ دلاری حمایت بعدی خواهد بود و پس از آن محدوده ۰/۳۸ تا ۰/۳۷۵۰ دلاری می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۱ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۵ قرار  دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۴۲۵۰ تا ۰/۴۳ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۴۵ تا ۰/۴۶ و سپس ۰/۴۸ تا ۰/۵۰ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۴۰ دلار قرار دارد و پس از آن قیمت‌های ۰/۳۹ دلار و سپس محدوده ۰/۳۸ تا ۰/۳۷۵۰ دلاری سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۸ خرداد (۲۹ مه ۲۰۲۲)

ریپل پس از اینکه روز ۱۲ می موقعیت خود را در محدوده ۰/۳۸ دلاری تثبیت کرده بود، حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و تا محدوده ۰/۴۶ دلاری هم به حرکت خود ادامه داد. در این قیمت اما XRP با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر ریپل تحت تاثیر خط روند نزولی قرار گرفت و با وجود لمس چندین باره این سطح موفق به عبور از آن نشد. روز ۲۳ می هم ریپل با لمس خط روند در محدوده ۰/۴۳ دلاری ریجکت شد و با از دست دادن حمایت محدوده ۰/۴۰ دلاری به مرز ۰/۳۸ دلار بازگشت. ریپل که پیش از این در این محدوده مورد حمایت قرار گرفته بود این بار هم با حمایت روبرو شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب ریپل با قیمت ۰/۳۸۳۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد XRP در دو هفته گذشته تحت تاثیر خط روند نزولی قرار دارد و با لمس این سطح به حرکت نزولی خود ادامه می‌دهد. در روزهای گذشته هم ریپل با از دست دادن حمایت ۰/۴۰ دلاری تا مرز ۰/۳۸ دلاری سقوط کرد و در این قیمت مورد حمایت خریداران قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۰/۳۸ دلاری سطح حمایت مهم برای ریپل محسوب می‌شود، در صورتی که این سطح همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم ریپل یکبار دیگر برای عبور از خط روند نزولی تلاش کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۳۹ تا ۰/۴۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی قرار دارد. در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده شود و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند، انتظار داریم به حرکت صعودی خود ادامه دهد. محدوده ۰/۴۲ تا ۰/۴۳ و سپس ۰/۴۵ تا ۰/۴۶ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی برای ریپل خواهند بود و در صورت عبور از این موانع انتظار داریم ریپل به محدوده ۰/۴۸ تا ۰/۵۰ دلاری نزدیک شود.

در سوی دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۳۹ تا ۰/۴۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۳۸ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۳۶ و ۰/۳۴ دلاری سطوح حمایت مهم بعدی خواهند بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند ریپل را تا مرز ۰/۳۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۸ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در حال از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰ قرار  دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۳۹ تا ۰/۴۰ دلار قرار دارد و سپس مانع بعدی ۰/۴۲ تا ۰/۴۳ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۴۵ تا ۰/۴۶ و سپس ۰/۴۸ تا ۰/۵۰ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۳۸ تا ۰/۳۷ دلار قرار دارد و پس از آن قیمت‌های ۰/۳۶ و ۰/۳۴ دلار و سپس محدوده ۰/۳۰ دلاری سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۴ خرداد (۲۵ مه ۲۰۲۲)

ریپل پس از سقوط روز ۱۲ می و لمس محدوده ۰/۳۳ دلاری، مورد حمایت قرار گرفت تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. ریپل در مسیر جبران ارزش از دست رفته تا محدوده ۰/۴۵ دلاری هم به حرکت خود ادامه داد، اما موفق به عبور از این سطح نشد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. به این ترتیب XRP تا محدوده ۰/۴۰ دلار پایین کشیده شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۴۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل پس از اینکه موفق به عبور از مانع ۰/۴۵ دلاری نشده بود، مجبور به عقب‌نشینی شد و در این مسیر تا محدوده ۰/۴۰ دلار اصلاح شد. در این قیمت ریپل توسط خط روند صعودی حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. اگر نگاه دقیق‌تری به نمودار قیمت داشته باشیم، ریپل درون یک مثلث متقارن قرار دارد و با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد.

امروز و در حال حاضر ریپل از حمایت ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۴۰ دلاری برخوردار است در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم ریپل برای عبور از سقف مثلث تلاش کند.

در این مسیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۴۲ دلاری اولین سطح مقاومت خواهد بود و در صورت عبور از این مانع، قیمت‌های ۰/۴۵ و سپس ۰/۴۸ تا ۰/۵۰ دلاری به عنوان سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهند شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۴۲ دلاری نشود و حمایت ۰/۴۰ دلاری ضلع پایین مثلث را از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۳۸ تا ۰/۳۷ دلاری حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند ریپل را تا قیمت ۰/۳۵ و ۰/۳۳ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۴ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در حال از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰ قرار  دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۴۲ دلار قرار دارد و سپس مانع بعدی ۰/۴۵ تا ۰/۴۶ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۴۸ تا ۰/۵۰ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۴۰ دلار و سپس محدوده۰/۳۸ تا ۰/۳۷ دلار و پس از آن ۰/۳۵ تا ۰/۳۳ دلار سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۳۱ اردیبهشت (۲۱ مه ۲۰۲۲)

ریپل پس از اینکه روز ۱۲ مه تا محدوده ۰/۳۳ دلاری پایین کشیده شد، در این قیمت مورد حمایت خط روند بلند مدت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد و تا محدوده ۰/۴۶ دلاری پیشروی کرد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر XRP تا محدوده ۰/۴۰ دلاری اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۴۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تحلیل تکنیکال قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که ریپل پس از اینکه موفق به عبور از محدوده ۰/۴۵ تا ۰/۴۶ دلاری نشد تا مرز ۰/۴۰ دلار اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت. اگر به نمودار نگاه دقیق‌تری داشته باشیم متوجه خواهیم شد، ریپل تحت تاثیر دو خط روند صعودی و نزولی قرار گرفته است که یک مثلث را تشکیل داده‌اند.

در حال حاضر محدوده ضلع پایین مثلث در نزدیکی قیمت ۰/۴۰ دلاری سطح حمایت مهم برای ریپل محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم ریپل حرکت تازه‌ای را برای عبور از ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۴۲ و ۰/۴۳ دلاری آغاز کند. در صورت عبور از این مانع، مقاومت بعدی در محدوده ۰/۴۵ تا ۰/۴۶ دلار خواهد بود و سپس محدوده ۰/۵۰ دلار به عنوان مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۴۲ تا ۰/۴۳ دلاری نشود و حمایت مهم ۰/۴۰ دلاری را هم از دست بدهد و از کف مثلث خارج شود باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۰/۳۷ تا ۰/۳۵ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت ریپل را تا محدوده ۰/۳۳ و ۰/۳۲ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۳۱ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در حال از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۵ قرار  دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۴۲ تا ۰/۴۳ دلار قرار دارد و سپس  ۰/۴۵ تا ۰/۴۶ دلار است. سپس محدوده ۰/۴۸ تا ۰/۵۰ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۴۰ دلار و سپس محدوده۰/۳۷ تا ۰/۳۵ دلار و پس از آن ۰/۳۲ تا ۰/۳۰ دلار سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۵ اردیبهشت (۱۵ مه ۲۰۲۲)

ریپل که همزمان با ریزش شدید بیت کوین، حمایت ۰/۵۰ تا ۰/۴۸ دلاری را از دست داده بود، روز ۱۲ مه تا مرز ۰/۳۵ دلار هم سقوط کرد. در این قیمت XRP مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه ای را آغاز کند. در این مسیر ریپل تا محدوده ۰/۴۵ دلاری هم پیشروی کرد اما با برخورد به خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و روز گذشته دوباره تا محدوده ۰/۴۰ دلاری اصلاح شد. با کسب حمایت در این قیمت، ریپل امروز دوباره حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۴۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که ریپل که همزمان با ریزش بیت کوین تا محدوده ۰/۳۵ دلاری پایین کشیده شده بود در این قیمت با برخورد به خط روند بلند مدت حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و تا محدوده ۰/۴۵ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مانع از ادامه حرکت ریپل شد و روز گذشته تا مرز ۰/۴۰ دلاری اصلاح شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۴۲ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی اولین سطح مقاومت برای ریپل محسوب می‌شود در صورت عبور از این مانع، مقاومت بعدی در محدوده ۰/۴۵ تا ۰/۴۶ قرار دارد و سپس محدوده ۰/۵۰ دلاری مانع مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۴۲ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۴۰ دلار اولین سطح حمایت محسوب می‌شود و در صورت از دست دادن این حمایت محدوده ۰/۳۷ تا ۰/۳۵ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت ریپل را تا محدوده ۰/۳۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۵ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در  محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۴ قرار  دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۴۲ دلار قرار دارد و سپس  ۰/۴۵ تا ۰/۴۶ دلار است. سپس محدوده ۰/۴۸ تا ۰/۵۰ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۴۰ دلار و سپس محدوده۰/۳۷ تا ۰/۳۵ دلار و پس از آن ۰/۳۲ تا ۰/۳۰ دلار سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۱ اردیبهشت (۱۱ مه ۲۰۲۲)

ریپل که روز پنجم مه موفق به عبور از محدوده ۰/۶۵ تا ۰/۶۶ دلاری نشده بود، مجبور به عقب‌نشینی شد و با از دست دادن حمایت‌های مهم ۰/۶۰ تا ۰/۵۸ و سپس ۰/۵۶ و ۰/۵۰ دلاری روز نهم مه تا محدوده ۰/۴۷ دلاری سقوط کرد. در این قیمت XRP مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند و حرکت تازه‌ای را در جهت جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد. با این حال موفق به عبور از سطح ۰/۵۳ دلاری نشد و دوباره در مسیر نزولی قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۴۹ تا ۰/۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ریپل پس از اینکه نتوانست از سد مقاومت ۰/۶۵ تا ۰/۶۶ دلاری عبور کند ناچار به عقب نشینی شد و با از دست دادن حمایت محدوده ۰/۵۶ تا ۰/۵۵ و سپس ۰/۵۰ دلار، روز نهم مه تا محدوده ۰/۴۷ دلاری اصلاح شد‌. در این قیمت ریپل مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند و حرکتی را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد. با این حال با برخورد به سطح ۰/۵۳ دلاری متوقف شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۵۰ تا ۰/۴۹ دلاری اولین سطح حمایت برای ریپل محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم ریپل یکبار دیگر برای عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۵۳ دلاری تلاش کند. در صورت عبور از این مانع، مقاومت بعدی ریپل در محدوده ۰/۵۵ تا ۰/۵۶ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر قرار دارد. سپس محدوده ۰/۵۸ تا ۰/۶۰ دلار به عنوان سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۵۳ دلاری نشود و حمایت ۰/۵۰ تا ۰/۴۹ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر ادامه روند کاهشی باشیم. در این مسیر محدوده ۰/۴۷ تا ۰/۴۵ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت ریپل را تا محدوده ۰/۴۲ و ۰/۴۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۱ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در  محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۰ قرار  دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۵۳ دلار قرار دارد و سپس  ۰/۵۵ تا ۰/۵۶ دلار است. سپس محدوده ۰/۵۸ تا ۰/۶۰ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۵۰ تا ۰/۴۹ دلار و سپس محدوده۰/۴۷ تا ۰/۴۵ دلار و پس از آن ۰/۴۲ تا ۰/۴۰ دلار سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۷ اردیبهشت (۷ مه ۲۰۲۲)

ریپل که روز ۳۰ آوریل تا محدوده ۰/۵۷ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد و موفق شد روز ۵ مه تا محدوده ۰/۶۵ دلاری پیشروی کند. XRP حتی محدوده ۰/۶۶ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به عبور از این سطح نشد تا دوباره مجبور به عقب‌نشینی شود. در مسیر اصلاحی ریپل با از دست دادن حمایت ۰/۶۲ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته روز گذشته تا محدوده ۰/۶۰ و ۰/۵۸ دلار پایین کشیده شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۶۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل در یک کانال نزولی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت نزولی خود ادامه می‌دهد. در این مسیر ریپل روز ۳۰ آوریل با لمس کف کانال حمایت شد و حرکت تازه‌ای را در مسیر صعودی آغاز کرد. در این مسیر تا مرز ۰/۶۵ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این مانع نشد و روز گذشته تا محدوده ۰/۶۰ و ۰/۵۸ دلاری عقب‌نشینی کرد.

در حال حاضر اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۶۰ تا ۰/۶۲  دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر  قرار گرفته است. در صورت عبور از این سطح مانع بعدی در محدوده ۰/۶۵ دلاری قرار دارد و سپس خط روند نزولی (سقف کانال) در محدوده ۰/۶۷ دلار مانع مهم بعدی خواهد بود. قیمت‌های ۰/۷۰ و ۰/۷۵ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای ریپل در نظر گرفته می‌شوند

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۶۰ تا ۰/۶۲ دلاری نشود و حمایت ۰/۵۸ تا ۰/۵۷ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۰/۵۶ تا ۰/۵۵ دلار سطح حمایت بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۵۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۷ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در  محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۵  قرار  دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۶۰ تا ۰/۶۲ دلار قرار دارد و سپس  ۰/۶۵ تا ۰/۶۶ دلار است. سپس محدوده ۰/۶۸ تا ۰/۷۰ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۵۸ تا ۰/۵۷ دلار و سپس محدوده۰/۵۶ تا ۰/۵۵ دلار و پس از آن ۰/۵۰ دلار سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۰ اردیبهشت (۳۰ آوریل ۲۰۲۲)

ریپل که روزهای ۲۰ و ۲۱ آوریل موفق به عبور از محدوده ۰/۸۰ تا ۰/۷۸ دلاری نشده بود مجبور به عقب‌نشینی شد و تحت تاثیر خط روند نزولی به حرکت خود ادامه داد. در این مسیر XRP حمایت‌های مهم محدوده ۰/۷۰ تا ۰/۶۸ و سپس ۰/۶۵ دلاری را از دست داد و روز گذشته تا محدوده ۰/۶۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت ریپل با حمایت روبرو شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۶۲۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل در دو هفته گذشته در یک الگوی کنج نزولی (فالینگ وج) قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف الگو به حرکت خود ادامه می‌دهد.  در این مسیر ریپل روز گذشته تا محدوده ۰/۶۰ دلاری پایین کشیده شد و با لمس کف کانال مورد حمایت قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده سقف الگو در نزدیکی قیمت ۰/۶۲۵۰ تا ۰/۶۳ دلار اولین سطح مقاومت برای ریپل محسوب می‌شود در صورت عبور از سقف الگو و تثبیت موقعیت بالای آن مانع بعدی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر در نزدیکی قیمت ۰/۶۴۵۰ تا ۰/۶۵ دلار محسوب می‌شود. سپس محدوده ۰/۶۸ تا ۰/۷۰ دلاری مقاومت مهم بعدی برای ریپل خواهد بود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۶۲۵۰ تا ۰/۶۳ دلاری سقف الگو نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد

در مسیر اصلاحی اولین حمایت محدوده ۰/۶۰ دلاری خواهد بود، پس از آن محدوده ۰/۵۸ دلار و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۵۵ دلاری پایین بکشد

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۰ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۵  قرار  دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۶۲۵۰ تا ۰/۶۳ دلار قرار دارد و سپس  ۰/۶۴۵۰ تا ۰/۶۵ دلار است. سپس محدوده ۰/۶۸ تا ۰/۷۰ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۶۰ دلار و سپس محدوده۰/۵۸ دلار و پس از آن ۰/۵۵ دلار سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۵ اردیبهشت (۲۵ آوریل ۲۰۲۲)

ریپل که روزهای ۱۵ تا ۲۰ آوریل برای عبور از خط روند نزولی در محدوده قیمت ۰/۷۸ تا ۰/۸۰ دلاری تلاش می‌کرد موفق به عبور از این محدوده نشد تا ناچار به عقب نشینی شود. در این مسیر XRP در مسیر اصلاحی قرار گرفت و با از دست دادن حمایت های ۰/۷۵ و سپس ۰/۷۲ و ۰/۷۰ تا ۰/۶۹ دلاری، امروز تا قیمت ۰/۶۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت ریپل با برخورد به خط روند حمایت شد تا فعلا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۶۵ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل پس از اینکه موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۸۰ دلاری نشد در مسیر نزولی قرار گرفت و حمایت های مهم ۰/۷۵ و ۰/۷۰ دلار را از دست داد و امروز تا مرز ۰/۶۵ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۶۵ دلاری اولین سطح حمایت برای ریپل محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم ریپل حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در مسیر صعودی محدوده ۰/۶۷ و سپس ۰/۶۹ تا ۰/۷۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر قرار دارد. در صورت عبور از این موانع، مقاومت بعدی در محدوده ۰/۷۵ دلاری خط روند نزولی خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۶۹ تا ۰/۷۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۶۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۰/۶۳ و سپس ۰/۶۰ تا ۰/۵۸ دلار سطوح حمایت بعدی خواهند بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت ریپل را تا محدوده ۰/۵۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۵ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در محدوده نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۲۰ قرار  دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۶۷ و سپس  ۰/۶۹ تا ۰/۷۰ دلار است. سپس محدوده ۰/۷۵ دلار و پس از آن ۰/۸۰ تا ۰/۸۵ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۶۵ دلار و سپس محدوده ۰/۶۳ و ۰/۶۰ تا ۰/۵۸ دلار و پس از آن ۰/۵۵ دلار سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۹ فروردین (۱۸ آوریل ۲۰۲۲)

ریپل که روز ۱۱ آوریل تا محدوده ۰/۷۰ تا ۰/۶۸ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند به این ترتیب حرکت تازه ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد و موفق شد از سد مقاومت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی در نزدیکی ۰/۷۲ تا ۰/۷۳ دلاری عبور کند و تا مرز ۰/۸۰ دلار به حرکت خود ادامه دهد. در این قیمت XRP با برخورد به مقاومت خط روند نزولی متوقف شد و با از دست دادن حمایت ۰/۷۵ دلاری امروز تا محدوده ۰/۷۳ دلاری اصلاح شد. در زمان نگارش این مطلب ریپل در این محدوده مورد حمایت قرار گرفته است و با قیمت ۰/۷۳۵۰ دلار معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد XRP که از ابتدای ماه آوریل در یک کانال نزولی قرار گرفته بود، سرانجام روز ۱۴ آوریل موفق شد از سد سقف کانال در محدوده ۰/۷۳ دلاری عبور کند و تا محدوده ۰/۸۰ دلار به حرکت خود ادامه دهد. در این قیمت اما ریپل با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و با از دست دادن حمایت ۰/۷۵ دلاری تا محدوده ۰/۷۳ دلاری پایین کشیده شد

در حال حاضر محدوده ۰/۷۳ تا ۰/۷۲ دلار اولین سطح حمایت برای ریپل محسوب می شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم حرکت تازه‌ای را از ریپل ببینیم. در این مسیر محدوده ۰/۷۵ و سپس ۰/۷۸ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی موانع قیمتی سد راه حرکت ریپل محسوب می‌شوند. در صورت عبور از این موانع و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم ریپل به حرکت خود ادامه دهد، در این مسیر محدوده ۰/۸۰ دلاری و سپس ۰/۸۵ تا ۰/۹۰ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی خواهد بود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۷۵ و ۰/۷۸ دلاری نشود و حمایت ۰/۷۳ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۰/۷۰تا ۰/۶۸ دلار سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند ریپل را تا محدوده ۰/۶۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۹ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در محدوده نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰ قرار  دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۷۴ تا ۰/۷۵ دلار است. سپس محدوده ۰/۷۸ دلار و پس از آن ۰/۸۰ تا ۰/۸۵ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۷۳ تا ۰/۷۲ دلار و سپس محدوده ۰/۷۰ تا ۰/۶۸ دلار و پس از آن ۰/۶۵ دلار سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۵ فروردین (۱۴ آوریل ۲۰۲۲)

ریپل که روز ۳۱ مارس حمایت ۰/۸۵ دلاری را از دست داد، وارد فاز نزولی شد. در این مسیر XRP در یک کانال نزولی قرار گرفت و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت نزولی خود ادامه داد. به این ترتیب روز ۱۱ آوریل تا محدوده ۰/۷۰ تا ۰/۶۸ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت با برخورد به کف کانال مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. ریپل پس از تثبیت موقعیت در محدوده ۰/۷۰ دلاری حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و امروز تا محدوده سقف کانال و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۷۴ دلار پیشروی کرد. در این قیمت ریپل با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۷۳ دلار معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ریپل در ۲ هفته گذشته درون یک کانال نزولی قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت نزولی خود ادامه می‌دهد. در این مسیر ریپل حمایت‌های ۰/۸۰ و ۰/۷۵ دلاری را از دست داد و روز ۱۱ آوریل تا محدوده ۰/۷۰ تا ۰/۶۸ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت با برخورد به کف کانال حمایت شد و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. به این ترتیب امروز تا محدوده ۰/۷۴ دلاری به حرکت خود ادامه داد و با لمس سقف کانال و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد.

در حال حاضر اولین مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۷۴ تا ۰/۷۵ دلاری قرار دارد، در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم ریپل تا محدوده ۰/۸۰ و سپس ۰/۸۵ دلار به حرکت خود ادامه دهد. در صورت عبور از این موانع مقاومت مهم بعدی برای ریپل محدوده ۰/۹۰ تا ۰/۹۵ دلاری خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۷۴ تا ۰/۷۵ دلاری نشود، اولین سطح حمایت در محدوده ۰/۷۲ تا ۰/۷۰ دلار قرار دارد. در صورت از دست دادن این حمایت محدوده ۰/۶۸ دلاری و سپس ۰/۶۵ دلار سطوح حمایت بعدی برای ریپل در نظر گرفته خواهند شد.

 

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در محدوده صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار  دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۷۴ تا ۰/۷۵ دلار است. سپس محدوده ۰/۸۰ و ۰/۸۵ دلار و پس از آن ۰/۹۰ تا ۰/۹۵ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۷۲ تا ۰/۷۰ دلار و سپس محدوده ۰/۶۸ دلار و ۰/۶۵ دلار سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۷ فروردین (۶ آوریل ۲۰۲۲)

ریپل که روز ۲۸ مارس تا محدوده ۰/۹۰ دلاری پیشروی کرده بود، موفق به حفظ موقعیت خود در این محدوده نشد و با لمس قیمت ۰/۹۳ دلاری مجبور به عقب‌نشینی شد. در این مسیر XRP حمایت مهم ۰/۸۵ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند صعودی را از دست داد و وارد فاز نزولی شد. به این ترتیب با از دست دادن حمایت محدوده ۰/۸۲ تا ۰/۸۰ دلاری امروز تا قیمت ۰/۷۸ دلار پایین کشیده شد. ریپل که پیش از این در این محدوده حمایت شده بود، این بار مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۸۱۵۰ دلار معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تحلیل تکنیکال تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که ریپل پس از اینکه موفق به عبور از محدوده ۰/۹۰ دلاری نشد تخت تاثیر یک خط روند نزولی قرار گرفت و با از دست دادن حمایت های ۰/۸۵ و سپس ۰/۸۲ تا ۰/۸۰ دلار تا محدوده ۰/۷۸ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده ریپل مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند

در حال حاضر محدوده ۰/۸۳ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح مقاومت برای ریپل محسوب می شود در صورت عبور از این سطح و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم ریپل تا محدوده ۰/۸۵ و سپس ۰/۸۷ دلاری به حرکت خود ادامه دهد. در صورت عبور از این موانع ، محدوده ۰/۹۰ و سپس ۰/۹۵ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای ریپل در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۸۳ دلاری نشود، اولین سطح حمایت در محدوده ۰/۸۰ تا ۰/۷۸ دلاری قرار گرفته است در صورت از دست دادن این حمایت محدوده ۰/۷۵ دلاری خط روند صعودی بلند مدت میتواند از ریزش بیشتر قیمت ریپل جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۷ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در محدوده نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰ قرار  دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۸۳ دلار است. سپس محدوده ۰/۸۵ و ۰/۸۷ دلار و پس از آن ۰/۹۰ تا ۰/۹۵ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۸۰ تا ۰/۷۸ دلار و سپس محدوده ۰/۷۵ دلار و سپس ۰/۷۰ دلار سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۲ فروردین (۱ آوریل ۲۰۲۲)

ریپل که تقریبا از اواخر ماه فوریه و محدوده ۰/۶۰ دلاری در یک روند صعودی پیوسته قرار گرفته بود با عبور از مقاومت‌ های مهم ۰/۷۰ و ۰/۸۰ دلاری موفق شد اواخر ماه مارس به محدوده ۰/۹۰ دلاری دست پیدا کند. XRP حتی روز ۲۸ مارس محدوده ۰/۹۳ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر ریپل حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند صعودی در محدوده ۰/۸۵ دلاری را از دست داد و روز گذشته تا محدوده ۰/۸۰ تا ۰/۷۸ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت ریپل مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۸۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد XRP پس از لمس محدوده ۰/۹۳ دلاری موفق به حفظ موقعیت خود بالای محدوده ۰/۹۰ دلار نشد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر ریپل حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند صعودی در محدوده ۰/۸۵ دلاری را از دست داد و روز آخر ماه مارس تا مرز ۰/۸۰ تا ۰/۷۸ دلار پایین کشیده شد.
در حال حاضر محدوده ۰/۸۰ تا ۰/۷۸ دلار اولین سطح حمایت برای ریپل محسوب میشود در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم ریپل به روند صعودی بازگردد.
در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۰/۸۵ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر قرار دارد، در صورت عبور از این مانع محدوده ۰/۹۰ و سپس ۰/۹۵ دلار موانع بعدی خواهند بود و پس از آن مرز ۱ دلاری به عنوان سطح مقاومت مهم برای ریپل در نظر گرفته می شود
در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۸۵ دلاری نشود و حمایت ۰/۸۰ تا ۰/۷۸ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم
در مسیر نزولی محدوده ۰/۷۵ و سپس ۰/۷۰ دلار سطوح حمایت بعدی خواهند بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند ریپل را تا محدوده ۰/۶۵ و ۰/۶۰ دلار پایین بکشد

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۲ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در محدوده نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۵قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۸۵ دلار است. سپس محدوده ۰/۹۰ تا ۰/۹۵ دلار و پس از آن ۰/۹۸ تا ۱ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۸۰ تا ۰/۷۸ دلار و سپس محدوده ۰/۷۵ دلار و سپس ۰/۷۰ دلار سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۸ فروردین (۲۸ مارس ۲۰۲۲)

ریپل پس از اینکه اوایل ماه مارس موقعیت خود را در محدوده ۰/۷ دلاری تثبیت کرد، این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه ای را آغاز کند. در این مسیر ریپل از سد خط روند نزولی در محدوده ۰/۷۵ دلاری گذشت و با پولبک به سطح شکسته شده موقعیت خود را تثبیت کرد. به این ترتیب به حرکت صعودی خود ادامه داد و با عبور از مقاومت ۰/۸۰ تا ۰/۸۲ و سپس ۰/۸۵ دلار امروز خودش را به محدوده ۰/۸۷ دلاری رساند. در زمان نگارش این مطلب XRP در محدوده ۰/۸۷ دلاری معامله می‌شود و تلاش می‌کند خودش را به مرز ۰/۹ دلاری برساند.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل از روز ۲۴ فوریه یک حرکت صعودی قوی را آغاز کرده است و با تکیه بر خط روند صعودی به حرکت خود ادامه می دهد. در این مسیر ریپل با عبور از مقاومت های مهم ۰/۷۵ و سپس ۰/۸۰ و ۰/۸۵ دلاری حالا با مقاومت ۰/۹۰ دلاری روبرو شده است.

در حال حاضر محدوده ۰/۸۵ تا ۰/۸۳ دلاری سطح حمایت ریپل محسوب میشود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم ریپل برای عبور از مرز ۰/۹۰ دلاری تلاش کند. در صورت عبور از این مانع من محدوده ۱ دلار و سپس ۱/۱۰ تا ۱/۱۵ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای ریپل محسوب میشود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۹۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۸۵ تا ۰/۸۳ دلاری را از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم، در این مسیر محدوده ۰/۸۰ تا ۰/۷۸ دلاری حمایت مهم برای ریپل خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند ریپل را تا محدوده ۰/۷۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۸ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در محدوده صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۷۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۹۰ دلار است. سپس محدوده ۱ دلار و پس از آن ۱/۱۰ تا ۱/۱۵ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۸۵ تا ۰/۸۳ دلار و سپس محدوده ۰/۸۰ دلار و سپس ۰/۷۵ دلار سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۱ اسفند (۱۲ مارس ۲۰۲۲)

ریپل که روز اول ماه مارس از محدوده ۰/۸۰ دلاری ریجکت شده بود، روز هفتم تا محدوده ۰/۷۰ دلاری پایین کشیده شد در این قیمت ریپل مورد حمایت قرار گرفت تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند، به این ترتیب ریپل روز گذشته موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۷۵ دلاری شد و حتی تا مرز ۰/۸۵ دلار هم پیشروی کرد با این حال در این قیمت با برخورد به مقاومت متوقف شد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۸۰ تا ۰/۷۹ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل که تحت تاثیر خط روند نزولی بلند مدت قرار داشت در نهایت روز گذشته موفق به عبور از این محدوده در نزدیکی قیمت ۰/۷۵ دلاری شد. با عبور از این مانع ریپل جهش قیمتی قابل توجهی را تجربه کرد و موفق به لمس محدوده ۰/۸۵ دلاری هم شد اما در عبور از این محدوده ناکام ماند و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت

در حال حاضر محدوده ۰/۸۰ تا ۰/۷۸ دلاری اولین سطح حمایت محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم ریپل یکبار دیگر برای عبور از محدوده ۰/۸۵ دلاری تلاش کند. در صورت عبور از این مانع، مقاومت بعدی در محدوده ۰/۸۸ تا ۰/۹۰ دلاری قرار دارد و سپس محدوده ۱ دلاری مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۸۵ دلاری نشود و حمایت ۰/۸۰ تا ۰/۷۸ دلاری را از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۰/۷۶ تا ۰/۷۵ دلار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند ریپل را تا محدوده ۰/۷۲ تا ۰/۷۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۱ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در محدوده صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۸۵ دلار است. سپس محدوده ۰/۸۸ تا ۰/۹۰ دلار و پس از آن ۱ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۸۰ تا ۰/۷۸ دلار و سپس محدوده ۰/۷۶ تا ۰/۷۵ دلار و ۰/۷۲ تا ۰/۷۰ سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۷ اسفند (۸ مارس ۲۰۲۲)

ریپل که روز ۲۴ فوریه تا محدوده ۰/۶۳ و ۰/۶۲۵۰ دلاری پایین کشیده شده بود در این قیمت با حمایت روبرو شد و حرکت صعودی پرقدرتی را آغاز کرد. در این مسیر XRP با عبور از مقاومت‌ ۰/۷۰ دلاری تا مرز ۰/۸۰ دلار هم پیشروی کرد، در این قیمت اما ریپل با خط روند نزولی برخورد کرد و مجبور به عقب نشینی شد. به این ترتیب با از دست دادن حمایت ۰/۷۵ دلاری تا محدوده ۰/۷۰ دلاری پایین کشیده شد. هرچند ریپل یکبار دیگر هم برای عبور از خط روند نزولی تلاش کرد اما باز هم ناکام ماند. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده قیمت ۰/۷۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل از ابتدای ماه فوریه تحت تاثیر خطوط روند نزولی و صعودی قرار دارد و با وجود لمس چندین بار خط روند نزولی موفق به عبور از آن نشده است.

در حال حاضر محدوده ۰/۷۰ دلاری سطح حمایت مهم برای ریپل محسوب میشود در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم، ریپل یکبار دیگر برای عبور از خط روند نزولی تلاش کند. در این مسیر موانع ۰/۷۳ و سپس ۰/۷۵ دلاری قرار گرفته است و در صورت عبور از آن محدوده ۰/۸۰ و ۰/۸۵ دلاری به عنوان سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۷۳ و ۰/۷۵ دلاری نشود و حمایت ۰/۷۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۶۸ تا ۰/۶۷ دلاری خط روند صعودی قرار دارد و هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن این حمایت میتواند قیمت ریپل را تا محدوده ۰/۶۵ و سپس ۰/۶۳ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۷ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در حال از دست دادن محدوده نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۴ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۷۳ دلار است. سپس محدوده ۰/۷۵ دلار و پس از آن ۰/۸۰ و ۰/۸۵ دلاری سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۷۰ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۶۸ تا ۰/۶۷ دلار و سپس محدوده ۰/۶۵ و ۰/۶۳ دلار سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۲ اسفند (۳ مارس ۲۰۲۲)

ریپل که روز ۲۴ فوریه تا محدوده ۰/۶۲۵۰ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت توسط خط روند صعودی حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب XRP حرکت صعودی تازه ای را آغاز کرد و با عبور از مقاومت در محدوده ۰/۷۰ دلاری روز ۲۵ فوریه تا مرز ۰/۸۰ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت اما ریپل با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی قیمت ۰/۷۲ تا ۰/۷۰ دلاری از قیمت حمایت کرد تا ریپل همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر ریپل روز اول ماه مارس دوباره تا مرز ۰/۸۰ دلاری پیشروی کرد ولی در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۷۶ تا ۰/۷۵ دلاری معامله می‌شود و از حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته برخوردار است

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ریپل پس از اینکه روزهای پایانی ماه فوریه تا محدوده ۰/۷۰ دلاری پایین کشیده شده بود، با کسب حمایت در این قیمت به روند صعودی خود ادامه داد و روز اول مارس تا مرز ۰/۸۰ دلاری هم پیشروی کرد اما خط روند نزولی بلند مدت در این قیمت مانع از ادامه حرکت ریپل شد و ریپل در مسیر اصلاحی قرار گرفت

در حال حاضر محدوده ۰/۷۶ تا ۰/۷۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج صعودی اخیر اولین سطح حمایت برای ریپل محسوب میشود ، در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم ریپل یکبار دیگر برای عبور از خط روند نزولی تلاش کند. در این مسیر محدوده ۰/۷۸ دلاری اولین سطح مقاومت خواهد بود و سپس محدوده ۰/۸۰ دلار مانع بعدی محسوب میشود. در صورت عبور از این مانع قیمت‌های ۰/۸۳ تا ۰/۸۵ دلاری سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۷۸ تا ۰/۸۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۷۶ تا ۰/۷۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی، محدوده ۰/۷۲۵۰ تا ۰/۷۰ دلار سطح حمایت بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند ریپل را تا قیمت ۰/۶۸ و سپس ۰/۶۵ دلاری پایین بکشد

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۲ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در حال از دست دادن محدوده صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۲ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۷۸ تا ۰/۸۰ دلار است. سپس محدوده ۰/۸۳ و ۰/۸۵ دلار و پس از آن ۰/۹۰ تا ۱ دلاری سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۷۶ تا ۰/۷۵ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۷۲۵۰ تا ۰/۷۰ دلار و سپس محدوده ۰/۶۸ و ۰/۶۵ دلار سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۷ اسفند (۲۶ فوریه ۲۰۲۲)

ریپل که روز ۲۰ فوریه از محدوده ۰/۸۰ دلاری ریجکت شده بود، حمایت‌های مهم ۰/۷۵ و سپس ۰/۷۰ تا ۰/۶۸ دلار را از دست داد و روز پنجشنبه ۲۴ فوریه تا محدوده ۰/۶۵ دلاری پایین کشیده شد. XRP حتی محدوده ۰/۶۲ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب ریپل با تثبیت موقعیت بالای محدوده ۰/۶۵ دلاری حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و روز گذشته موفق شد از سد مقاومت ۰/۷۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته عبور کند. در ادامه مسیر امروز تا مرز ۰/۷۹ تا ۰/۸۰ دلاری هم پیشروی کرد اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده قیمت ۰/۷۶ تا ۰/۷۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ریپل تحت تاثیر دو خط روند صعودی و نزولی بلند مدت است که یک مثلث را در نمودار قیمت تشکیل داده‌اند. ریپل پس از این که موفق به عبور از خط روند نزولی نشده بود، روز ۲۰ فوریه مجبور به عقب نشینی شد و با از دست دادن حمایت‌های مهم تا محدوده ۰/۶۵ دلاری خط روند صعودی (ضلع پایین مثلث) پایین کشیده شد. در این محدوده ریپل مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و امروز دوباره تا محدوده ۰/۸۰ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی (ضلع بالای مثلث) پیشروی کرد و در این قیمت با مقاومت روبرو شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۷۶ تا ۰/۷۵ دلاری اولین سطح حمایت برای ریپل محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم یکبار دیگر برای عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۷۸ تا ۰/۸۰ دلار تلاش کند. در صورت عبور از این مانع، قیمت‌های ۰/۸۵ تا ۰/۸۶ و سپس ۰/۹۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی خواهند بود و سپس قیمت‌های ۰/۹۵ و ۱ دلاری به عنوان موانع بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۷۸ دلاری نشود و حمایت ۰/۷۶ تا ۰/۷۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۷۱ تا ۰/۷۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج صعودی اخیر حمایت بعدی خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند ریپل را تا قیمت ۰/۶۸ و سپس ۰/۶۶ تا ۰/۶۵ دلار در نزدیکی خط روند صعودی پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۷ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در محدوده صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۰ قرار دارد و با شیب نزولی حرکت می‌کند
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۷۸ تا ۰/۸۰ دلار است. سپس محدوده ۰/۸۵ و ۰/۹۰ دلار و پس از آن ۰/۹۵ تا ۱ دلاری سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۷۶ تا ۰/۷۵ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۷۱ تا ۰/۷۰ دلار و سپس محدوده ۰/۶۸ و ۰/۶۵ دلار سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲ اسفند (۲۱ فوریه ۲۰۲۲)

ریپل که روز نهم فوریه از محوده ۰/۹۰ تا ۰/۹۱ دلاری ریجکت شده بود، مجبور به عقب نشینی شد و روز دوازدهم فوریه تا محدوده ۰/۷۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت ریپب مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب روز ۱۹ فوریه تا محدوده ۰/۸۴ و ۰/۸۵ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و روز گذشته تا قیمت ۰/۷۷ دلار پایین کشیده شد. ریپل که در این قیمت از حمایت خط روند صعودی برخوردار بود، ریزش بیشتری را تجربه نکرد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۷۹ تا ۰/۸۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل در تقریبا ۱۰ روز گذشته تحت تاثیر یک خط روند نزولی و صعودی قرار دارد که یک مثلث را تشکیل می‌دهند. ریپل هم در روزهای گذشته با لمس سطوح سقف و کف مثلث به حرکت خود ادامه می‌ دهد. در این مسیر روز ۱۹ فوریه ریپل با لمس محدوده ضلع بالای مثلث در نزدیکی قیمت ۰/۸۴ تا ۰/۸۵ دلاری مجبور به عقب نشینی شد و روز گذشته تا ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۷۷ دلار پایین کشیده شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت.

در حال حاضر اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۷۹ تا ۰/۸۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر قرار دارد. در صورت عبور از این مانع، خط روند نزولی (ضلع بالای مثلث) در محدوده ۰/۸۲ دلار مقاومت مهم بعدی خواهد بود. در صورت شکست این خط روند نزولی و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم ریپل تا محدوده ۰/۸۵ و سپس ۰/۹۰ دلاری به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از موانع ۰/۸۰ و ۰/۸۲ دلاری نشود، احتمال اضلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۷۸ تا ۰/۷۷ دلاری خط روند صعودی (ضلع پایین مثلث) سطح حمایت مهم برای ریپل محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت نشود، باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰.۷۶ تا ۰/۷۵ دلار سطح حمایت بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند ریپل را تا محدوده ۰/۷۲ و ۰/۷۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در محدوده نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۷۹ تا ۰/۸۰ دلار است. سپس محدوده ۰/۸۲  دلاری و پس از آن محدوده ۰/۸۵ و ۰/۹۰ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۷۸ تا ۰/۷۷ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۷۶ تا ۰/۷۵ دلار و سپس محدوده ۰/۷۲ و ۰/۷۰ دلار سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۷ بهمن (۱۶ فوریه ۲۰۲۲)

ریپل که روزهای هشتم تا دهم فوریه برای عبور از محدوده ۰/۹۰ دلاری تلاش می کرد موفق عبور از این ناحیه نشد و در نتیجه در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر حمایت ۰/۸۰ دلاری را از دست داد و روز ۱۲ فوریه تا محدوده ۰/۷۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت‌ xrp توسط خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه ای را آغاز کند. در مسیر صعودی ریپل با تکیه بر خط روند صعودی تا محدوده ۰/۸۵ دلاری به حرکت خود ادامه داد. امروز و در این قیمت ریپل با مقاومت خط روند نزولی روبرو شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۸۳ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که ریپل که روز ۱۰ فوریه از محدوده ۰/۹۰ دلاری ریجکت شده بود روز ۱۲ فوریه تا محدوده ۰/۷۵ دلاری اصلاح شد. در این قیمت ریپل توسط خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت تا حرکت تازه ای را آغاز کند. به این ترتیب امروز تا محدوده ۰/۸۵ دلاری پیشروی کرد اما در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد.

در حال حاضر خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته درنزدیکی ۰/۸۱ تا ۰/۸۰ دلار سطح حمایت مهم برای ریپل محسوب می شود در صورتیکه محدوده موفق به دفاع قیمت شود انتظار داریم ریپل یک بار دیگر برای عبور از خط روند نزولی تلاش کند در این مسیر محدوده ۰/۸۵ دلاری اولین سطح مقاومت خواهد بود و در صورت عبور از آن ریپل این فرصت را خواهد داشت یک بار دیگر برای عبور از محدوده ۰/۹۰ دلاری شانس خود را امتحان کند. در صورت عبور از این محدوده قیمت های ۰/۹۵ و سپس ۰/۹۸ تا ۱ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که موفق به عبور از خط روند نزولی نشود و حمایت  ۰/۸۰ تا ۰/۸۱ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم در این مسیر حدود ۰/۷۷ تا ۰/۷۵ دلار محدوده حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند را تا محدوده ۰/۷۰ و سپس ۰/۶۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۷ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۲ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۸۵ دلار است. سپس محدوده ۰/۹۰ تا ۱ دلاری و پس از آن محدوده ۰/۹۵ و ۰/۹۸ تا ۱ دلاری سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۸۱ تا ۰/۸۰ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۷۵ دلار و سپس محدوده ۰/۷۰ و ۰/۶۵ دلار سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۱ بهمن (۱۰ فوریه ۲۰۲۲)

ریپل که روز سوم فوریه در محدوده ۰/۵۹ تا ۰/۶۰ دلاری حمایت شده بود حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر مقاومت های ۰/۶۵ دلار و سپس ۰/۶۹ تا ۰/۷۰ دلاری گذشت و حرکت پر قدرتی را آغاز کرد. در این مسیر ریپل با عبور از مقاومت محدوده ۰/۷۸ دلاری خط روند نزولی تا محدوده ۰/۹۰ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. به این ترتیب روز هشتم فوریه تا محدود۰ ۰/۸۰ دلاری اصلاح شد ولی با برخورد به سطح روند مورد حمایت قرار گرفت تاریزش بیشتری را تجربه نکند. با این حال XRP در تلاش های مجدد برای عبور از مقاومت ۰/۹۰ تا ۰/۹۱ دلاری ناکام ماند و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۸۷ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد XRP در روزهای ابتدایی ماه فوریه درون یک کانال قرار داشت موفق شد از سقف کانال در محدوده ۰/۶۹ تا ۰/۷۰ دلاری عبور کند در این مسیر ریپل از مقاومت خط روند نزولی در محدوده ۰/۷۸ دلاری هم عبور کرد و روز هشتم فوریه تا مرز ۰/۹۰ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت اما با مقاومت مهم روبرو شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد در این مسیر XRP  تا حدود ۰/۸۰ دلار اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت خط روند صعودی قرار گرفت.

اگر نگاه دقیق‌تری به نمودار داشته باشیم خواهیم دید ریپل در حال حاضر درون یک مثلث قرار گرفته است که ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۹۰ تا ۰/۹۱ دلار سطح مقاومت مهم محسوب می‌شود و ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۸۵ تا ۰/۸۶ دلاری از قیمت دفاع می‌کند

در حال حاضر در صورتی که ضلع پایین مثلث موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم که یک بار دیگر برای عبور از ضلع بالای مثلث در محدوده قیمت ۰/۹۰ تا ۰/۹۱ دلار تلاش کند. در صورت عبور از این مانع مقاومت بعدی در محدوده ۰/۹۹ تا ۱ دلاری قرار گرفته است و پس از آن خط روند نزولی و محدوده ۱/۰۵ دلار سطح مقاومت مهم بعدی برای ریپل در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که موفق به عبور است ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۹۰ تا ۰/۹۱ دلار نشود و ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۸۶ تا ۰/۸۵ دلار را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی  محدود ۰/۸۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج صعودی اخیر سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند ریپل را تا محدوده ۰/۷۵ و ۰/۷۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۱ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در حال از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۶ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۹۰ تا ۰/۹۱ دلار است. سپس محدوده ۰/۹۹ تا ۱ دلاری و پس از آن محدوده ۱/۰۵ تا ۱/۱۰ دلاری سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۸۶ تا ۰/۸۵ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۸۰ دلار و سپس محدوده ۰/۷۵ و ۰/۷۰ دلار سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۷ بهمن (۶ فوریه ۲۰۲۲)

ریپل پس از اینکه روز ۲۲ و ۲۴ ژانویه در محدوده قیمتی ۰/۵۵ دلاری مورد حمایت قرار گرفت حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و یک کانال صعودی را تشکیل  داد. در این مسیر XRP با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه داد و روز گذشته محدوده ۰/۶۸ تا ۰/۶۹ دلاری سقف کانال را لمس کرد. ریپل با لمس این محدوده مجبور به عقب نشینی شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۶۶ دلاری معامله می‌شود و به حرکت اصلاحی خود به سمت میانه کانال ادامه می‌دهد.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ریپل در دو هفته گذشته درون یک کانال صعودی قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر ریپل روز سوم فوریه پس از لمس کف کانال در محدوده ۰/۵۹ تا ۰/۶۰ دلار به  سمت سقف کانال حرکت کرد و روز گذشته با لمس سقف کانال در محدوده ۰/۶۸ تا ۰/۶۹ دلاری متوقف شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد.

در حال حاضر محدوده ۰/۶۵ تا ۰/۶۴ دلاری در نزدیکی میانه کانال و همچنین فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح حمایت مهم برای ریپل محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم ریپل یکبار دیگر برای عبور از سقف کانال تلاش کند.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۶۸ و سپس ۰/۷۰ دلاری سقف کانال اولین سطح مقاومت مهم خواهد بود و پس از آن محدوده ۰/۷۲ و سپس ۰/۷۵ تا ۰/۷۶ دلار به عنوان موانع بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۶۸ دلاری نشود و حمایت ۰/۶۵ تا ۰/۶۴ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۶۲ و سپس ۰/۶۰ تا ۰/۵۹ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت ریپل را تا محدوده ۰/۵۶ و ۰/۵۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۷ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۶ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۶۸ تا ۰/۷۰ دلار است. سپس محدوده ۰/۷۲ دلاری و پس از آن محدوده ۰/۷۴ تا ۰/۷۵ دلاری سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۶۵ تا ۰/۶۴ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۶۲ و ۰/۶۰ تا ۰/۵۹ دلار و سپس محدوده ۰/۵۶ تا ۰/۵۵ دلار سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۱ بهمن (۳۱ ژانویه ۲۰۲۲)

ریپل پس از ریزش سنگین روز ۲۰ ژانویه، تا محدوده ۰/۵۵ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده ریپل مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب ریپل با تشکیل الگوی دو کف (Double Bottom) گارد صعودی گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر XRP با عبور از خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۶۰ تا ۰/۶۱ دلاری، روز ۲۶ ژانویه تا محدوده ۰/۶۶ دلار هم پیشروی کرد اما با برخورد به خط روند نزولی دیگری متوقف شد و تا محدوده ۰/۶ دلاری اصلاح شد. ریپل با وجود اینکه روز گذشته تا محدوده ۰/۶۲۵۰ دلاری پیشروی کرد موفق به حفظ موقعیت خود نشد و امروز تا محدوده ۰/۵۸ دلاری عقب نشینی کرد. در زمان نگارش این مطلب ریپل از حمایت خط روند برخوردار است و در محدوده ۰/۵۹ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد XRP پس از سقوط تا محدوده ۰/۵۵ دلاری در این قیمت با برخورد به محدوده تقاضا مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب ریپل فرصت پیدا کرد تا در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد و تا محدوده ۰/۶۶ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از آن نشد و امروز دوباره تا محدوده ۰/۵۸ دلاری اصلاح شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۵۸ دلاری سطح حمایت مهم برای ریپل محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم ریپل به مسیر صعودی بازگردد. در این مسیر محدوده ۰/۶ تا ۰/۶۲ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰  تا ۶۱/۸ درصد و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح مقاومت مهم خواهد بود. در صورت عبور از این مانع، محدوده ۰/۶۴ تا ۰/۶۵ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی به عنوان مانع بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۶۰ تا ۰/۶۲ دلاری نشود و حمایت ۰/۵۸ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۰/۵۶ تا ۰/۵۵ دلاری سطح حمایت بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت ریپل را تا محدوده ۰/۵۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۱ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در حال از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۳ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۶۰ تا ۰/۶۲ دلار است. سپس محدوده ۰/۶۴ تا ۰/۶۵ دلاری و پس از آن محدوده ۰/۶۸ ۰/۷۰ دلاری سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۵۸ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۵۶ تا ۰/۵۵ دلار و سپس  محدوده ۰/۵۲ تا ۰/۵۰ دلار سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۵ بهمن (۲۵ ژانویه ۲۰۲۲)

ریپل که روز ۲۰ ژانویه موفق به عبور از محدوده ۰.۷۶ دلاری نشده بود در مسیر اصلاحی قرار گرفت و با از دست دادن حمایت ۰.۷ و ۰.۶۵ دلار، روز شنبه تا محدوده ۰.۵۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت ریپل با برخورد به سطح تقاضا مورد حمایت خریداران قرار گرفت تا ریزش بیشترین را تجربه نکند. به این ترتیب ریپل فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه ای را آغاز کند ولی با برخورد به خط روند نزولی در محدوده ۰.۶۳ تا ۰.۶۴ دلار متوقف شد و روز گذشته دوباره تا محدوده ۰.۵۵ دلاری عقب نشینی کرد. همانطور که انتظار داشتیم در این قیمت XRP با تقاضا روبرو شد و دوباره حرکت تازه‌ای را آغاز کرد در این مسیر از خط روند نزولی در محدوده ۰.۶۰ دلاری عبور کرد ولی با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و با پولبک به خط روند شکسته شده موقعیتش را تثبیت کرد. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰.۶۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل روز پنجشنبه ۲۰ ژانویه همزمان با ریزش بیت کوین سقوط سنگینی را تجربه کرد و با کاهش قیمت بیش از ۲۵ درصد از محدوده ۰.۷۵ دلاری تا محدوده ۰.۵۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت ریپل با برخورد به سطح تقاضا مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. با این حال ریپل در تلاش دوباره روز گذشته موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰.۶۳ دلاری نشد و یک بار دیگر به محدوده ۰.۵۵ دلاری بازگشت. XRP با کسب حمایت در این محدوده حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و در این مسیر موفق شد از خط روند نزولی در محدوده ۰.۶ دلاری عبور کند و امروز با پولبک به این سطح موقعیتش را تثبیت کند.

در حال حاضر محدوده ۰.۵۸ دلاری سطح حمایت برای ریپل محسوب می شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم ریپل به روند صعودی خود ادامه دهد در این مسیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰.۶۲ دلاری سطح مقاومت مهم بعدی خواهد بود در صورت عبور از این مانع قیمت‌های ۰.۶۵ و سپس ۰.۷ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰.۶۱ تا ۰.۶۲ دلاری نشود و حمایت ۰.۵۸ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم در این مسیر محدوده ۰.۵۵ دلار سطح حمایت مهم برای ریپل خواهد بود و در صورت از دست دادن این حمایت، محدوده ۰.۵۲ تا ۰.۵ دلار حمایت های مهم بعدی در نظر گرفته می شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۵ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۳ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۶۰ تا ۰/۶۲ دلار است. سپس محدوده ۰/۶۵ و ۰/۶۸ دلاری و پس از آن محدوده ۰/۷۰ دلاری سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۵۸ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۵۵ و سپس  محدوده ۰/۵۲ تا ۰/۵۰ دلار سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲ بهمن (۲۲ ژانویه ۲۰۲۲)

ریپل که روز ۲۰ ژانویه موفق به عبور از محدوده ۰/۷۵ تا ۰/۷۶ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته نشده بود، مجبور به عقب نشینی شد. عقب نشینی XRP با ریزش شدید بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال همراه شد تا ریپل سقوط سنگینی را تجربه کند. در این مسیر ریپل سقوط بیش از ۲۵ درصد را تجربه کرد و تا محدوده ۰/۵۵ دلاری پایین کشیده شد. امروز و با لمس این محدوده ریپل مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۵۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد XRP پس از اینکه موفق به عبور از محدوده ۰/۷۶ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته نشد در مسیر نزولی قرار گرفت و همزمان با ریزش بازار در روز گذشته ریپل هم حمایت مهم در محدوده ۰/۷۰ و ۰/۶۰ دلاری را از دست داد و امروز تا مرز ۰/۵۵ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۵۵ دلاری سطح حمایت مهم برای ریپل محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده موفق شود به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم ریپل در مسیر اصلاح ارزش از دست رفته قرار بگیرد.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۶۰ دلاری در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از موج نزولی اخیر اولین سطح حمایت محسوب می‌شود. در صورت عبور ازاین مانع محدوده ۰/۶۵ تا ۰/۶۸ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد قرار دارد و سپس محدوده ۰/۷۰ تا ۰/۷۲ دلار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته به عنوان سطح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۶۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۵۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۵۲ تا ۰/۵۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و هر گونه ریزش بیشتری می‌تواند ریپل را تا محدوده ۰/۴۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در از دست دادن محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۱۷ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۶۰ دلار است. سپس محدوده ۰/۶۵ و ۰/۶۸ دلاری و پس از آن محدوده ۰/۷۰ تا ۰/۷۲ دلاری سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۵۵ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۵۲ تا ۰/۵۰ دلار و سپس محدوده ۰/۴۵ دلاری سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۷ دی (۱۷ ژانویه ۲۰۲۲)

ریپل پس از اینکه روز ۱۰ ژانویه در محدوده ۰/۷۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت حرکت صعودی پر قدرتی را آغاز کرد و با افزایش قیمت بیش از ۱۵ درصد روز دوازدهم ژانویه به بالای ۰/۸۰ دلار هم رسید. با این حال XRP با لمس قیمت ۰/۸۱۶۰ دلار به خط روند نزولی برخورد کرد و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر ریپل تا محدوده ۰/۷۵ دلاری هم پایین کشیده شد ولی با حمایت روبرو شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. امروز و در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۷۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ریپل پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۷۰ دلاری به روند صعودی برگشت و با عبور از مقاومت‌های ۰/۷۵ تا ۰/۷۶ و سپس ۰/۷۸ دلاری خودش را به بالای مقاومت ۰/۸۰ دلاری رساند. در این مسیر حتی تا محدوده ۰/۸۱۶۰ دلاری هم پیشروی کرد اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر ریپل امروز تا محدوده قیمت ۰/۷۵ دلاری هم پایین کشیده شد. در این قیمت که در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج صعودی قرار گرفته است از ریپل دفاع شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۰/۷۵ دلاری سطح حمایت مهم برای ریپل محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم ریپل به مسیر صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۷۷ تا ۰/۷۸ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح مقاومت مهم بعدی است و در صورت عبور از آن خط روند نزولی در محدوده ۰/۷۹ تا ۰/۸۰ دلار قرار دارد. در صورت عبور از این موانع، قیمت‌های ۰/۸۲ و سپس ۰/۸۵ دلاری سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۷۷ تا ۰/۷۸ دلاری نشود و حمایت ۰/۷۵ دلار را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۷۳ تا ۰/۷۲ دلار سطح حمایت بعدی است و در صورت از دست دادن محدوده ۰/۷۰ تا ۰/۶۹ دلار به عنوان سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۷ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۲ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۷۷ تا ۰/۷۸ دلار است. سپس محدوده ۰/۷۹ و ۰/۸۰ دلاری و پس از آن محدوده ۰/۸۲ و ۰/۸۵ دلاری سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۷۵ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۷۳ تا ۰/۷۲ دلار و سپس محدوده ۰/۷۰ تا ۰/۶۹ دلاری سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۱ دی (۱۱ ژانویه ۲۰۲۲)

ریپل پس از اینکه روز پنجم ژانویه موفق به عبور از محدوده ۰/۸۴ دلاری خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته نشد و به مسیر نزولی خود ادامه داد. در این مسیر ریپل حمایت‌های مهم در محدوده ۰/۸۰ و ۰/۷۸ دلار را از دست داد و تا محدوده ۰/۷۲ دلاری پایین کشیده شد. ریپل روز گذشته حتی قیمت ۰/۷۰ دلاری را هم لمس کرد. در این قیمت اما مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد. در این مسیر امروز تا محدوده ۰/۷۵ دلاری هم پیشروی کرد اما با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۷۳۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن رپیل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ریپل تقریبا از ۲۳ دسامبر و پس از لمس محدوده ۱ دلاری مجبور به عقب نشینی شد و با از دست دادن حمایت‌های مهم در این مدت نزدیک به ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داد و تا محدوده ۰/۷۰ دلاری پایین کشیده شد. ریپل که در این محدوده از حمایت نسبی برخوردار بود، این بار هم با لمس محدوده ۰/۷۰ دلاری با استقبال خریداران روبرو شد و این فرصت را پیدا کرد تا امروز حرکت تازه‌ای را آغاز کند.

در حال حاضر اولین مقاومت مهم برای ریپل در محدوده ۰/۷۵ تا ۰/۷۶ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس خط روند نزولی قرار دارد. در صورت عبور از این موانع، مقاومت بعدی در محدوده ۰/۷۸ و سپس ۰/۸۰ دلار قرار گرفته است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۷۵ تا ۰/۷۶ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در این مسیر محدوده ۰/۷۳ دلاری اولین سطح حمایت مهم خواهد بود و پس از آن محدوده ۰/۷۲ تا ۰/۷۱۵۰ دلار و سپس ۰/۷۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۱ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۷۵ تا ۰/۷۶ دلار است. سپس محدوده ۰/۷۸ و ۰/۸۰ دلاری و پس از آن محدوده ۰/۸۴ تا ۰/۸۵ دلاری سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۷۳ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۷۲ تا ۰/۷۱۵۰ دلار و سپس محدوده ۰/۷۰ دلاری سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۲ دی (۲ ژانویه ۲۰۲۲)

ریپل که روز ۲۳ دسامبر موفق به عبور کامل از محدوده ۱ دلاری نشده بود، مجبور به عقب نشینی شد و روز آخر سال تا محدوده ۰/۸۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت XRP مورد حمایت قرار گرفت تا در نهایت سال ۲۰۲۱ را در محدوده ۰/۸۴ دلاری به پایان ببرد. ریپل روز گذشته تا محدوده ۰/۸۶ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۸۴ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ریپل پس از اینکه موفق به عبور از محدوده ۱ دلاری نشد، حمایت‌های ۰/۹۵ و ۰/۹۰ دلاری را از دست داد و تا محدوده ۰/۸۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت ریپل مورد حمایت قرار گرفت و روز ۳۱ دسامبر با تشکیل الگوی دو کف (Double Bottom) این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر ریپل روز گذشته تا محدوده ۰/۸۶ دلاری پیشروی کرد. هر چند در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و مجبور به عقب نشینی شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۸۴ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از قیمت دفاع می‌کند. در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم ریپل یکبار دیگر برای عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۸۵ تا ۰/۸۶ تلاش کند. در صورت عبور از این مانع و تثبیت موقعیت بالای آن مقاومت‌های بعدی در نزدیکی ۰/۸۸ و سپس ۰/۹۰ دلار قرار گرفته‌اند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۸۵ دلاری خط روند نزولی نشود و حمایت ۰/۸۴ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر ادامه روند اصلاحی باشیم. حمایت مهم بعدی برای ریپل در محدوده ۰/۸۰ دلار قرار دارد و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۷۶ و ۰/۷۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۲ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در محدوده نزولی قرار دارد اما در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۷ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۸۵ تا ۰/۸۶ دلار است. سپس محدوده ۰/۸۸ و ۰/۹۰ دلاری و پس از آن محدوده ۰/۹۵ دلاری سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۸۴ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۸۰ دلار و سپس محدوده ۰/۷۶ تا ۰/۷۵ دلاری سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

 

تحلیل قیمت آلت کوین ها

مطالب پیشنهادی

فهرست