متیک

تحلیل امروز قیمت متیک

تحلیل قیمت آلت کوین ها

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۱۲ تیر (۳ جولای ۲۰۲۲)

محتوا نمایش

متیک که روز ۱۹ ژوئن تا محدوده ۰/۳۲ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.‌ به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر MATIC با عبور از مقاومت‌های ۰/۴۰ و ۰/۵۰ دلاری تا محدوده ۰/۶۲ دلار پیشروی کرد. در این قیمت اما با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. به این ترتیب با از دست دادن حمایت ۰/۵۰ دلاری تا محدوده ۰/۴۲ دلار پایین کشیده شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب متیک در محدوده ۰/۴۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، متیک پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۳۲ دلاری حرکت صعودی پرقدرتی را آغاز کرد و حتی تا محدوده ۰/۶۲ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با برخورد به خط روند متوقف شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در مسیر اصلاحی متیک حمایت ۰/۵۰ دلاری را از دست داد و تا مرز ۰/۴۲ دلار پایین کشیده شد.  در این قیمت متیک مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۰/۵۰ دلاری اولین سطح مقاومت برای متیک محسوب می‌شود در صورت عبور از این سطح مقاومت بعدی در نزدیکی ۰/۵۵ دلار خواهد بود و سپس محدوده ۰/۶۰ تا ۰/۶۲ دلار به عنوان مانع بعدی در نظر گرفته می‌شود. پس از آن مقاومت مهم بعدی محدوده ۰/۷۵ تا ۰/۸۰ دلار  قرار دارد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۰/۵۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۴۲ تا ۰/۴۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی حمایت‌های مهم بعدی در محدوده ۰/۳۵ و سپس ۰/۳۰ دلاری قرار دارند.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۱۲ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۰/۵۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۵۵  و سپس ۰/۶۰ تا ۰/۶۲ دلار قرار دارد. قیمت های ۰/۷۵ تا ۰/۸۰ دلار هم سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت  ۰/۴۲ تا ۰/۴۰ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۰/۳۵ و سپس ۰/۳۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۷ تیر (۲۸ ژوئن ۲۰۲۲)

متیک که با از دست دادن حمایت در محدوده ۰/۶۰ دلاری ریزش سنگینی را تجربه کرده بود، تا مرز ۰/۳۲ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت MATIC مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر متیک از سد مقاومت‌های ۰/۳۸ تا ۰/۴۰ و سپس ۰/۴۵ و ۰/۵۰ دلاری گذشت و حتی تا موفق به لمس محدوده ۰/۶۳ دلاری هم شد اما در این قیمت با برخورد به سطح مقاومت متوقف شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر متیک تا مرز ۰/۵۰ دلاری هم اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب متیک در محدوده ۰/۵۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد. متیک پس از سقوط به محدوده ۰/۳۲ دلاری مورد حمایت قرار گرفت تا حرکت تازه‌ای را مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر با عبور از سطوح مهم ۰/۴۵ و سپس ۰/۵۰ و ۰/۵۵ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی موفق شد تا محدوده ۰/۶۳ دلار هم پیشروی کند. با این حال در این محدوده متیک با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود.

در حال حاضر محدوده ۰/۵۹ دلاری در نزدیکی خط روند شکسته شده و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج صعودی اخیر اولین سطح حمایت برای متیک محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم متیک به روند صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۵۸ تا ۰/۶۲ و سپس  ۰/۷۰ تا ۰/۷۵ دلاری موانع بعدی خواهند بود و سپس محدوده ۰/۸۰ و ۱ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی برای متیک در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۰/۵۸ تا ۰/۶۲ دلاری نشود و حمایت ۰/۵۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی حمایت مهم بعدی در نزدیکی ۰/۴۵ دلار قرار گرفته است و سپس محدوده ۰/۴۰ دلاری می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۷ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده نزولی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۰/۵۸ تا ۰/۶۲  دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۷۰  تا ۰/۷۵ و سپس ۰/۸۰ و ۰/۹۹ تا ۱ دلار قرار دارد .
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت  ۰/۵۰ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۰/۴۵ و سپس ۰/۴۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۱ تیر (۲۲ ژوئن ۲۰۲۲)

متیک که با از دست دادن حمایت در محدوده ۰/۶۰ تا ۰/۵۸ دلاری ریزش سنگینی را تجربه کرده بود، تا مرز ۰/۳۲ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت MATIC مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و با عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعتها تا مرز ۰/۴۵ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت متیک با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در زمان نگارش این مطلب متیک در محدوده قیمت ۰/۴۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد متیک پس از ریزش سنگین تا محدوده ۰/۳۲ دلاری، روز ۱۹ ژوئن موفق شد موقعیتش را در محدوده ۰/۳۲ دلاری تثبیت کند و حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته از سر بگیرد. در این مسیر متیک تا محدوده ۰/۴۵ دلاری پیشروی کرد اما موفق به عبور از این مانع نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۰/۴۰ تا ۰/۳۸ دلاری اولین سطح حمایت برای متیک محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم که متیک به روند صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۴۵ دلاری اولین مقاومت خواهد بود و سپس محدوده ۰/۴۸ تا ۰/۵۰ دلاری خط روند نزولی قرار دارد. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن، قیمت‌های ۰/۵۵ و ۰/۶۰ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت مقابل در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۰/۴۵ دلاری نشود و حمایت ۰/۴۰ تا ۰/۳۸ دلار را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۰/۳۵ تا ۰/۳۲ و سپس ۰/۳۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای متیک در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۱ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۰/۴۵  دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۴۸ تا ۰/۵۰ و سپس ۰/۵۵ و ۰/۶۰  دلار قرار دارد .
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت  ۰/۴۰ تا ۰/۳۸  دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۰/۳۵ و سپس ۰/۳۲ تا ۰/۳۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۲۸ خرداد (۱۸ ژوئن ۲۰۲۲)

متیک که روز ۱۰ ژوئن با از دست دادن حمایت ۰/۶۰ دلاری وارد فاز نزولی شده بود، در این مسیر حمایت ۰/۵۰ و سپس ۰/۴۰ دلاری را از دست داد و روز ۱۵ ژوئن تا محدوده ۰/۳۷ و ۰/۳۶ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت MATIC مورد حمایت خط روند قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر تا محدوده ۰/۴۴ دلاری پیشروی کرد اما موفق به عبور از این سطح نشد تا دوباره مجبور به عقب‌نشینی شود. در زمان نگارش این مطلب متیک در محدوده قیمت ۰/۳۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد متیک با از دست دادن حمایت ۰/۶۰ دلاری وارد فاز نزولی شد. همزمان با ریزش بازار ارز دیجیتال متیک هم ریزش سنگینی را تجربه کرد و تا محدوده ۰/۳۷ و ۰/۳۶ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده مورد حمایت خط روند قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۰/۳۷ تا ۰/۳۶ دلاری سطح حمایت مهم برای متیک محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم متیک حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۴۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح مقاومت محسوب می‌شود، در صورت عبور از این محدوده، مقاومت بعدی در محدوده ۰/۴۵ دلاری قرار دارد و سپس محدوده ۰/۴۸ تا ۰/۵۰ دلار سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۰/۴۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۳۷ تا ۰/۳۶ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۳۲ تا ۰/۳۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۲۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۲۸ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۳۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۰/۴۰  و سپس ۰/۴۵  است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۵۰ و سپس ۰/۵۵ تا ۰/۶۰  دلار قرار دارد .
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت  ۰/۳۷ تا ۰/۳۶ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۰/۳۲ تا ۰/۳۰ دلار قرار دارد دارد و سپس ۰/۲۵  دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۱۸ خرداد (۸ ژوئن ۲۰۲۲)

متیک که همچنان تحت تاثیر خطوط روند نزولی و صعودی قرار دارد، روز ۶ ژوئن هم با لمس خط روند نزولی در محدوده قیمت ۰/۶۶ دلاری متوقف شد و تا مرز ۰/۵۸ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت خط روند صعودی از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرد تا MATIC ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر تا محدوده ۰/۶۲ و ۰/۶۳ دلاری پیشروی کرد ولی با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی دوباره شود. در زمان نگارش این مطلب متیک در محدوده ۰/۶۱ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک  در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد متیک همچنان درون یک مثلث متقارن قرار دارد و با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر روز گذشته با لمس محدوده ۰/۵۸ دلاری ضلع پایین مثلث حمایت شد و حرکت تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر تا محدوده ۰/۶۳ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این مانع نشد.

در حال حاضر محدوده ۰/۶۰ دلاری اولین سطح حمایت محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم متیک حرکت تازه‌ای را به سمت ضلع بالای مثلث آغاز کند.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۶۳ و سپس ۰/۶۵ دلاری (ضلع بالای مثلث) مهمترین موانع محسوب می‌شوند و در صورت عبور از این سطح متیک می‌تواند تا محدوده قیمت ۰/۶۸ تا ۰/۷۰ و سپس ۰/۷۴ تا ۰/۷۵ دلاری به روند صعودی خود ادامه دهد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۰/۶۳ و سپس ۰/۶۵ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۶۱ تا ۰/۶۰ و سپس ۰/۵۸ دلار سطوح حمایت مهم برای متیک محسوب می‌شوند و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۵۶ و ۰/۵۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۱۸ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در حال از دست دادن محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۰/۶۳  و سپس ۰/۶۵ تا ۰/۶۶ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۷۰ و سپس ۰/۷۵ دلار قرار دارد .
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت  ۰/۶۱ تا ۰/۶۰ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۰/۵۸ دلار قرار دارد دارد و سپس ۰/۵۵  دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۱۵ خرداد (۵ ژوئن ۲۰۲۲)

متیک که روز ۲۸ می تا محدوده ۰/۵۷ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت توسط خط روند صعودی حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و روز ۳۱ می تا محدوده ۰/۶۸ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت اما MATIC با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر متیک حمایت محدوده ۰/۶۲ دلاری را از دست داد و روز ۳ ژوئن تا محدوده ۰/۵۸ دلاری اصلاح شد. در این قیمت خط روند صعودی مانع از ادامه روند نزولی شد تا متیک ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب متیک در محدوده ۰/۵۹ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد متیک از ۱۲ می تحت تاثیر خط روند نزولی و صعودی قرار گرفته است که یک مثلث متقارن را می‌دهدو متیک با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر متیک روز ۳۱ می با برخورد به ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۶۸ دلاری متوقف شد و مجبور به عقب‌نشینی شد. در این مسیر تا محدوده ۰/۵۸ دلاری ضلع پایین مثلث پایین کشیده شد و در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت

در حال حاضر محدوده ۰/۵۸ دلاری ضلع پایین مثلث سطح حمایت مهم برای متیک محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم حرکت تازه‌ای را از متیک ببینیم.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۶۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس ۰/۶۲ دلار موانع پیش رو هستند و سپس محدوده ۰/۶۵ تا ۰/۶۶ دلاری ضلع بالای مثلث مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. در صورت عبور از سقف مثلث، انتظار داریم متیک تا محدوده ۰/۷۰ و سپس ۰/۷۵ دلار به حرکت خود ادامه دهد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۰/۶۰ تا ۰/۶۲ دلاری نشود و حمایت ۰/۵۸ دلاری ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۰/۵۵ و سپس ۰/۵۲ تا ۰/۵۰ دلار سطوح حمایت مهم برای متیک در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۱۵ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده نزولی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۴۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۰/۶۰ تا ۰/۶۲ و سپس ۰/۶۵ تا ۰/۶۶ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۷۰ و سپس ۰/۷۵ دلار قرار دارد .
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت  ۰/۵۸ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۰/۵۶ تا ۰/۵۵ دلار قرار دارد دارد و سپس ۰/۵۲ تا ۰/۵۰  دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۹ خرداد (۳۰ مه ۲۰۲۲)

متیک پس از اینکه در روزهای گذشته موفق به عبور از خط روند نزولی نشده بود، با از دست دادن حمایت ۰/۶۲ دلاری تا مرز ۰/۵۶ دلاری پایین کشیده شد. متیک که در این محدوده از حمایت نسبی برخوردار بود، این بار هم در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر MATIC موفق شد از سد محدوده ۰/۶۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی عبور کند و با شتاب بیشتری به حرکت خود ادامه دهد. در زمان نگارش این مطلب متیک در محدوده قیمت ۰/۶۴ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد متیک پس از اینکه در روزهای گذشته تحت تاثیر خط روند نزولی قرار داشت تا محدوده ۰/۵۶ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده متیک مورد حمایت خریداران قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند و موفق به شکست خط روند نزولی در محدوده قیمت ۰/۶۰ دلاری شود.

در حال حاضر اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۰/۶۵ تا ۰/۶۶ دلار قرار دارد. در صورت عبور از این مانع، مقاومت مهم بعدی در نزدیکی ۰/۷۰ و سپس ۰/۷۵ دلار قرار دارد. در صورت عبور از این محدوده می‌توانیم انتظار داشته باشیم که متیک خودش را به محدوده ۰/۷۸ تا ۰/۸۰ دلاری برساند.

در طرف دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۰/۶۵ تا ۰/۶۶ یا ۰/۷۰ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۶۰ دلاری سطح حمایت مهم برای متیک محسوب می‌شود. در صورت از دست دادن این حمایت محدوده ۰/۵۶ تا ۰/۵۵ دلاری می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند و سپس در صورت هرگونه ریزش بیشتر احتمال ملاقات متیک با محدوده ۰/۵ دلاری وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۹ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۶۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۰/۶۵ تا ۰/۶۶ و سپس ۰/۷۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۷۵ و سپس ۰/۷۸ تا  ۰/۸۰ دلار قرار دارد .
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت  ۰/۶۰ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۰/۵۶ تا ۰/۵۵ دلار قرار دارد دارد و سپس ۰/۵۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۵ خرداد (۲۶ مه ۲۰۲۲)

متیک پس از اینکه روز ۱۲ می در محدوده ۰/۵۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت، حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد و تا محدوده ۰/۷۵ دلاری به حرکت خود ادامه داد، در این قیمت اما MATIC با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر متیک تا محدوده ۰/۶۰ دلاری پایین کشیده شد و در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت. با این حال متیک در روزهای گذشته موفق به عبور از خط روند نزولی نشد و امروز دوباره تا محدوده ۰/۶۰ دلاری پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب متیک در محدوده ۰/۶۰ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد متیک پس از اینکه موفق به عبور از محدوده ۰/۷۵ دلاری نشد تا محدوده ۰/۶۰ دلاری اصلاح شد و در دو هفته اخیر در این محدوده در حال نوسان است.

در حال حاضر محدوده ۰/۶۰ دلاری اولین سطح حمایت برای متیک محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم متیک یک بار دیگر برای عبور از خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۶۵ تا ۰/۶۶ دلار تلاش کند. در صورت عبور از این مانع مقاومت بعدی در محدوده ۰/۷۰ تا ۰/۷۵ دلاری قرار دارد و سپس محدوده ۰/۸۰ دلار سطح مقاومت مهم بعدی برای متیک در نظر گرفته خواهد شد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۰/۶۵ و ۰/۷۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۶۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۵۵ دلاری سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۵۰ دلار می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۵ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در حال از دست دادن محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۳۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۰/۶۵ تا ۰/۶۶ و سپس ۰/۷۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۷۵و ۰/۸۰ دلار قرار دارد .
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت  ۰/۶۰ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۰/۵۵ دلار قرار دارد دارد و سپس ۰/۵۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۱ خرداد (۲۲ مه ۲۰۲۲)

متیک پس از اینکه روز ۱۲ مه تا محدوده ۰/۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت MATIC مورد حمایت قرار گرفت و حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد و تا محدوده ۰/۷۵ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت متیک با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود.  در این مسیر متیک تا محدوده ۰/۶ دلاری پایین کشیده شد و در این قیمت توسط خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب متیک در محدوده ۰/۶۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد متیک پس از برخورد با مقاومت ۰/۷۵ دلاری مجبور به عقب‌نشینی شد و تا محدوده ۰/۶۰ دلاری اصلاح شد. در این قیمت خط روند صعودی از قیمت حمایت کرد.

در حال حاضر متیک درون یک مثلث متقارن قرار گرفته است که ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۶۵ تا ۰/۶۰ دلار اولین سطح حمایت محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم متیک برای عبور از خط روند نزولی (ضلع بالای مثلث) تلاش کند‌

در این صورت محدوده ۰/۷۰ و ۰/۷۵ دلاری سطوح مقاومت بعدی خواهند بود و سپس محدوده ۰/۸۰ دلاری قرار دارد. در صورت عبور از این سطح محدوده ۰/۹۰ و ۱ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی برای متیک در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۰/۷۰ تا ۰/۷۵ دلاری نشود و حمایت ۰/۶۵ تا ۰/۶۲ دلاری را از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۰/۶۰ سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند متیک را تا محدوده ۰/۵۵ و ۰/۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۱ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۰/۷۰ تا ۰/۷۵ و سپس ۰/۷۸ تا ۰/۸۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۹۰ و ۰/۹۸ و ۱ دلار قرار دارد .
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت  ۰/۶۵ تا ۰/۶۲ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۰/۶۰ دلار قرار دارد دارد و سپس ۰/۵۵ و ۰/۵۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۲۸ اردیبهشت (۱۸ مه ۲۰۲۲)

متیک پس از اینکه روز ۱۲ مه تا محدوده ۰/۵ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر MATIC تا محدوده ۰/۷۵ دلاری هم پیشروی کرد و در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در زمان نگارش این مطلب متیک در محدوده ۰/۷۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، متیک پس از سقوط به محدوده ۰/۵ دلاری مورد حمایت قرار گرفت تا حرکتی را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر تا محدوده ۰/۷۵ دلاری هم پیشروی کرد و در این قیمت با مقاومت روبرو شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۷۰ تا ۰/۶۵ دلاری اولین سطح حمایت برای متیک محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم متیک یکبار دیگر برای عبور از مقاومت ۰/۷۵ دلاری تلاش کند. در صورت عبور  از این سطح، مقاومت بعدی خط روند نزولی در محدوده ۰/۷۸ تا ۰/۸۰ دلار است و سپس قیمت‌های ۰/۹۰ و ۱ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۰/۷۵ دلاری نشود و حمایت ۰/۷۰ تا ۰/۶۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۶۲ تا ۰/۶۰ حمایت بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند متیک را تا محدوده ۰/۵۵ و ۰/۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۲۸ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۰/۷۵ و سپس ۰/۷۸ تا ۰/۸۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۹۰ و ۱ دلار قرار دارد .
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت  ۰/۷ تا ۰/۶۵۰ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۰/۶۲ تا ۰/۶۰ دلار قرار دارد دارد و سپس ۰/۵۵ و ۰/۵۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۲۴ اردیبهشت (۱۴ مه ۲۰۲۲)

متیک که روز ۱۰ مه از محدوده ۱ دلاری ریجکت شده بود، با از دست دادن حمایت مهم ۰/۸ دلاری، روز ۱۲ مه تا مرز ۰/۵ دلار سقوط کرد. در این قیمت MATIC مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر روز گذشته تا محدوده ۰/۷۵ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از آن نشد تا دوباره مجبور به عقب‌نشینی شود. در زمان نگارش این مطلب متیک در محدوده ۰/۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد متیک پس از اینکه از محدوده ۱ دلاری ریجکت شد، حمایت ۰/۸ دلاری را هم از دست داد و روز ۱۲ مه تا محدوده ۰/۵ دلاری سقوط کرد. در این قیمت متیک مورد استقبال خریداران قرار گرفت و روز گذشته تا محدوده ۰/۷۵ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت اما با برخورد به مقاومت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود

در حال حاضر محدوده ۰/۷۰ تا ۰/۷۵ دلار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح مقاومت محسوب می‌شود، سپس خط روند نزولی در محدوده ۰/۸۵ دلاری مانع بعدی خواهد بود و در صورت عبور از این سطح و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم تا مرز ۱ دلاری سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر به حرکت خود ادامه دهد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۰/۷۰ تا ۰/۷۵ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۶۰ دلاری اولین حمایت خواهد بود و در صورت از دست رفتن این حمایت، انتظار داریم محدوده ۰/۵ دلاری از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۲۴ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در حال بازگشت به محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۰/۷ تا ۰/۷۵ و سپس ۰/۸۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۱ دلار قرار دارد .
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت  ۰/۶۰ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۰/۵۲ تا ۰/۵۰ دلار قرار دارد دارد و سپس ۰/۵۴ و ۰/۴۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۱۸ اردیبهشت (۸ مه ۲۰۲۲)

متیک که روز ۳۰ آوریل در محدوده ۱ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار گرفت و روز ۵ مه تا محدوده ۱/۲ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت MATIC با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر متیک حمایت ۱/۱۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را از دست داد و امروز به زیر ۱ دلار سقوط کرد. در زمان نگارش این مطلب متیک در محدوده ۰/۹۸ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، متیک با وجود کسب حمایت در محدوده ۱ دلاری موفق به عبور از مقاومت ۱/۲ دلاری نشد تا به روند نزولی خود ادامه دهد. در این مسیر متیک در روزهای گذشته حمایت ۱/۱۰ و ۱ دلاری را هم از دست داد و تا محدوده ۰/۹۸ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۹۸ دلاری اولین سطح حمایت مهم برای متیک محسوب می‌شود، در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم متیک حرکت تازه‌ای را آغاز کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت برای متیک در محدوده ۱/۰۵ دلار قرار گرفته است سپس محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی در نزدیکی ۱/۰۸ تا ۱/۱۰ دلار مانع مهم بعدی محسوب می‌شود، در صورت عبور از این سطح و تثبیت موقعیت بالای آن، قیمت‌های ۱/۱۵ و ۱/۲۰ دلار موانع بعدی در مسیر صعودی در نظر گرفته خواهند شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۱/۰۵ و سپس ۱/۱۰ دلاری نشود، باید منتظر ادامه روند کاهشی باشیم.

در مسیر نزولی اولین سطح حمایت در محدوده ۰/۹۸ دلاری قرار دارد. سپس محدوده ۰/۹۲ تا ۰/۹۰ دلار می‌تواند از قیمت دفاع کند و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت متیک را تا محدوده ۰/۸۵ و سپس ۰/۸۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۱۸ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده نزولی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده 35 قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۱/05 و سپس 1/08 تا ۱/1۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۱/1 تا 1/20۵ دلار قرار دارد .
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت  ۰/۹۸ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۰/۹۲ تا ۰/۹۰ دلار قرار دارد دارد و سپس ۰/۸۵ و ۰/۸۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۱۰ اردیبهشت (۳۰ آوریل ۲۰۲۲)

متیک که روز ۲۲ آوریل موفق به عبور از محدوده ۱/۵ دلاری نشده بود در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر MATIC حمایت‌های مهم ۱/۳۵ و ۱/۲۵ دلاری را از دست داد و روز گذشته تا محدوده ۱/۱۵ دلاری پایین کشیده شد‌. متیک حتی محدوده قیمت ۱/۱۳ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت با لمس خط روند حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب متیک در محدوده ۱/۱۵ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد متیک در یک الگوی کنج نزولی (فالینگ وج) قرار گرفته است و با لمس سقف و کف الگو به حرکت خود ادامه می دهد. در این مسیر هم روز گذشته با لمس کف الگو در محدوده قیمت ۱/۱۵ دلاری حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال اولین مقاومت برای متیک در محدوده ۱/۱۸ دلاری سقف الگو قرار گرفته است. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن، انتظار داریم متیک تا محدوده ۱/۲۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر پیشروی کند. پس از آن محدوده ۱/۳۰ تا ۱/۳۵ دلاری و سپس ۱/۴۵ تا ۱/۵ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای متیک در نظر گرفته خواهند شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۱/۱۸ تا ۱/۲۰ دلاری نشود و حمایت ۱/۱۵ تا ۱/۱۳ دلار را از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۱/۱۰ و سپس ۱ دلار سطوح حمایت بعدی برای متیک خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۱۰ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده نزولی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۳۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۱/۱۸ تا ۱/۲۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۱/۲۵ دلار قرار دارد  و سپس ۱/۳۵ و ۱/۴۵ تا ۱/۵۰ دلار ایستگاه بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت ۱/۱۵ تا ۱/۱۳  دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۱/۱۰ دلار قرار دارد دارد و سپس ۱/۰۵ تا ۱ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

 

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۵ اردیبهشت (۲۵ آوریل ۲۰۲۲)

متیک که روزهای ۲۰ تا ۲۲ آوریل برای عبور از محدوده ۱/۴۵ تا ۱/۵۰ دلاری تلاش می‌کرد موفق به انجام این کار نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر  MATIC حمایت ۱/۴۳ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس ۱/۴ و ۱/۳۵ دلاری را از دست داد و امروز تا محدوده ۱/۳۰ تا ۱/۲۹ دلاری پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب متیک با حمایت خط روند برخورد کرده است و در محدوده ۱/۲۹ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد متیک پس از اینکه موفق به عبور از محدوده ۱/۴۵ تا ۱/۵ دلاری نشد در مسیر اصلاحی قرار گرفت و با از دست دادن حمایت‌های ۱/۴۳ و سپس ۱/۴۰ و ۱/۳۵ دلاری تا محدوده ۱/۳۰ تا ۱/۲۸ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۱/۲۸ تا ۱/۲۵ دلاری اولین سطح حمایت برای متیک محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم متیک حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر محدوده ۱/۳۵ و سپس ۱/۳۸ تا ۱/۴۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر سطوح مقاومت مهم برای متیک در نظر گرفته می شوند. در صورت عبور از این موانع، قیمت‌های ۱/۴۵ تا ۱/۵۰ دلاری مقاومت بعدی محسوب خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۱/۳۳ تا ۱/۳۵ و سپس ۱/۳۸ تا ۱/۴ دلاری نشود و حمایت ۱/۲۸ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۱/۲۵ دلاری سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و سپس ۱/۲۰ تا ۱/۱۸ دلار سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود. هرگونه ریزش بیشتر می تواند قیمت متیک را تا محدوده ۱/۱۵ و ۱/۱۰ دلاری پایین بکشد

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۵ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده نزولی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۳۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۱/۳۳ تا ۱/۳۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۱/۳۸ تا ۱/۴۰ دلار قرار دارد  و سپس ۱/۴۵ تا ۱/۵۰ دلار ایستگاه بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت ۱/۳۰ تا ۱/۲۸  دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۱/۲۵ دلار قرار دارد دارد و سپس ۱/۲۰ تا ۱/۱۸ و ۱/۱۵ تا ۱/۱۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۲۸ فروردین (۱۷ آوریل ۲۰۲۲)

متیک که روز ۵ آوریل و با از دست دادن حمایت خط روند صعودی در محدوده ۱/۶ دلاری وارد فاز نزولی شده بود، روز ۱۱ آوریل تا محدوده ۱/۳۳ دلاری پایین کشیده شد. MATIC حتی قیمت ۱/۳۱ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار گرفت و تا محدوده ۱/۴۵ دلاری هم پیشروی کرد. در این محدوده اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و تا محدوده ۱/۳۵ دلاری اصلاح شد.  با این حال متیک این محدوده را از دست نداد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده قیمت ۱/۳۸ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد MATIC با از دست دادن حمایت ۱/۶ دلاری تا محدوده ۱/۳ دلار پایین کشیده شد در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند

در حال حاضر متیک درون یک مثلث متقارن قرار دارد و با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم متیک با لمس محدوده ۱/۳۵ دلاری ضلع پایین مثلث حمایت شد و امروز تا محدوده ۱/۴۰ دلاری ضلع بالای مثلث و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پیشروی کرد. اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد.

در صورتی که ضلع پایین مثلث همچنان به حمایت خود ادامه دهد انتظار داریم متیک برای عبور از ضلع بالای مثلث در قیمت ۱/۴۰ دلاری تلاش کند. در صورت تحقق این امر مقاومت مهم بعدی برای متیک در محدوده ۱/۴۵ دلار خواهد بود و سپس محدوده ۱/۴۸ تا ۱/۵ دلار مانع بعدی محسوب می‌شود. در صورت عبور از این موانع محدوده قیمت ۱/۵۸ تا ۱/۶ دلار به عنوان سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۱/۴ دلاری نشود و حمایت ۱/۳۶ تا ۱/۳۵ دلار ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۱/۳۳ تا ۱/۳۰ دلار حمایت بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند قیمت را تا محدوده ۱/۲۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۲۸ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۴۷ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۱/۴۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۱/۴۵ دلار قرار دارد  و سپس ۱/۴۸ تا ۱/۵۰ دلار ایستگاه بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت ۱/۳۶ تا ۱/۳۵  دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۱/۳۳ تا ۱/۳۰ قرار دارد و سپس ۱/۲۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۲۱ فروردین (۱۰ آوریل ۲۰۲۲)

متیک که روزهای ۲۸ مارس تا ۲ آوریل برای عبور از خط روند نزولی در محدوده ۱/۷۵ دلاری تلاش می‌کرد، موفق به عبور از این محدوده نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر MATIC با از دست دادن حمایت خط روند صعودی در محدوده ۱/۶۵ دلاری وارد فاز نزولی شد. به این ترتیب متیک حمایت های ۱/۶۰ و ۱/۵۵ دلاری را از دست داد و روز ششم آوریل تا مرز ۱/۴۵ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده متیک مورد حمایت قرار گرفت و تا محدوده ۱/۵۲ دلاری هم پیشروی کرد اما نتوانست به حرکت خود ادامه دهد و روز گذشته تا محدوده ۱/۴۳ دلاری پایین کشیده شد. متیک که در این محدوده از حمایت نسبی برخوردار است این بار هم مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب متیک در محدوده ۱/۴۷ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تحلیل تکنیکال تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد متیک پس از اینکه در عبور از مقاومت خط روند نزولی در محدوده ۱/۷۵ دلاری ناکام ماند ناچار به عقب نشینی شد و در این مسیر با از دست دادن حمایت های ۱/۶۵ و سپس ۱/۶۰ تا ۱/۵۵ دلار، تا محدوده ۱/۴۵ تا ۱/۴۳ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۱/۴۵ تا ۱/۴۳ دلاری سطح حمایت مهم برای متیک محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم متیک حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۱/۴۹ تا ۱/۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته است، در صورت عبور از این مانع، محدوده ۱/۵۵ دلاری سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر قرار دارد و سپس محدوده ۱/۵۸ تا ۱/۶ به عنوان سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۱/۴۹ تا ۱/۵۰ دلاری نشود و حمایت ۱/۴۳ دلاری را از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم در مسیر نزولی محدوده ۱/۴۰ تا ۱/۳۸ و سپس ۱/۳۵ و ۱/۳۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۲۱ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در حال بازگشت به محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۱/۴۹  تا ۱/۵۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۱/۵۵ دلار قرار دارد  و سپس ۱/۵۸ تا ۱/۶۰ دلار ایستگاه بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت ۱/۴۵ تا ۱/۴۳  دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۱/۴۰ تا ۱/۳۸ قرار دارد و سپس ۱/۳۵ و ۱/۳ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۱۴ فروردین (۴ آوریل ۲۰۲۲)

متیک که اواسط ماه مارس موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۱/۵ دلاری شده بود، با پولبک به سطح شکسته شده به حرکت صعودی خود ادامه داد و روز ۲۸ مارس تا محدوده ۱/۷۵ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت اما MATIC با مقاومت روبرو شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر محدوده ۱/۶۰ دلاری یکبار از قیمت دفاع کرد تا متیک یکبار دیگر برای عبور از مرز ۱/۷۵ دلاری تلاش کند. اما این بار هم در عبور از مانع ناکام ماند و حمایت خط روند صعودی را از دست داد. به این ترتیب تا محدوده ۱/۵۵ دلاری اصلاح شد. متیک با کسب حمایت در این قیمت تا مرز ۱/۷۳ دلار هم پیشروی کرد اما با برخورد به خط روند شکسته شده متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۷ تا ۱/۶۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد MATIC از میانه ماه مارس در یک کانال صعودی قرار گرفته بود و با لمس سطوح سقف و کف کانال روز ۲۸ مارس تا محدوده ۱/۷۵ دلاری پیشروی کرد. با این حال متیک موفق به عبور از این مانع نشد و با از دست دادن حمایت کف کانال تا محدوده ۱/۵۵ دلاری اصلاح شد. در این قیمت متیک مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۱/۶۵ تا ۱/۶ دلاری اولین سطح حمایت برای متیک محسوب می‌شود، در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم متیک به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۱/۷ و ۱/۷۵ دلار اولین سطح مقاومت خواهد بود، سپس محدوده ۱/۸۰ تا ۱/۸۵ و ۱/۹۵ تا ۲ دلار به عنوان سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شوند

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۱/۷ تا ۱/۷۵ دلاری نشود و حمایت ۱/۶۵ تا ۱/۶ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۱/۵۵ و ۱/۵ دلار سطح حمایت بعدی است و هرگونه ریزش بیشتر می تواند قیمت متیک را تا محدوده ۱/۴۵ و ۱/۴ دلار پایین بکشد

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۱۴ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده نزولی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۱/۷ تا ۱/۷۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۱/۸۵ دلار قرار دارد  و سپس ۱/۹۵ و ۲ دلار ایستگاه بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت ۱/۶۵ تا ۱/۶  دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۱/۵۵ تا ۱/۵ قرار دارد و سپس ۱/۴۵ و ۱/۴ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۹ فروردین (۲۹ مارس ۲۰۲۲)

متیک که اواسط ماه مارس تا محدوده قیمتی ۱/۳۳ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت با حمایت روبرو شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند، به این ترتیب MATIC حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد از سد مقاومت ۱/۴ و سپس خط روند نزولی در محدوده ۱/۵ دلاری عبورکند. پس از آن متیک با پولبک به خط روند شکسته شده موقعیتش را تثبیت کرد تا به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در ادامه متیک از سد مقاومت ۱/۶۵ دلاری هم عبور کرد و روز گذشته موفق به لمس قیمت ۱/۷۵ دلاری شد. با این حال در این قیمت متوقف شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر تا محدوده ۱/۶۵ دلاری اصلاح شد و  توسط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مورد حمایت قرار گرفت‌. در زمان نگارش این مطلب متیک در محدوده ۱/۷ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد متیک پس از کسب حمایت در محدوده ۱/۳۵ تا ۱/۳۳ دلاری این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر از سد مقاومت‌های ۱/۴ و ۱/۵ و سپس ۱/۶۵ دلار گذشت و روز گذشته به مرز ۱/۷۵ دلار دست پیدا کرد

در این قیمت متیک با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود، در این مسیر تا محدوده ۱/۶۵ دلاری اصلاح شد و توسط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب به روند صعودی خود ادامه دهد

در حال حاضر محدوده ۱/۷ تا ۱/۷۵ دلار اولین سطح مقاومت برای متیک محسوب می‌شود در صورت عبور از این مانع محدوده ۱/۸ و سپس ۱/۹ و ۲ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شوند

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۱/۷ تا ۱/۷۵ دلاری نشود و حمایت ۱/۶۵ دلاری را از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر اصلاحی محدوده ۱/۶ و سپس ۱/۵۵ دلار در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد سطوح حمایت بعدی خواهند بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند متیک را تا محدوده ۱/۵ و ۱/۴۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۹ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۶۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۱/۷ تا ۱/۷۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۱/۸۵ دلار قرار دارد  و سپس ۱/۹ و ۲ دلار ایستگاه بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت ۱/۶۵  دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۱/۶۰ قرار دارد و سپس ۱/۵۵ و ۱/۴۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۲۳ اسفند  (۱۴ مارس ۲۰۲۲)

متیک که روز هفتم مارس در محدوده ۱/۳۸ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود ، موفق شد با عبور از مقاومت ۱/۴۵ دلاری تا مرز ۱/۵۵ دلار هم پیشروی کند اما در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و مجبور به عقب‌نشینی شد. در این مسیر MATIC حمایت ۱/۴۵ و سپس ۱/۴۰ تا ۱/۳۸ دلاری را از دست داد و امروز تا مرز ۱/۳۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت متیک مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب متیک در محدوده ۱/۳۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد متیک همچنان در یک کانال نزولی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می دهد. در این مسیر متیک روز ۹ مارس با لمس سقف کانال در نزدیکی ۱/۵۵ دلار مجبور به عقب نشینی شد و با از دست دادن حمایت مهم در نزدیکی ۱/۴۰ دلار، امروز تا قیمت ۱/۳۵ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۱/۳۵ دلاری سطح حمایت مهم برای متیک محسوب می‌شود، در صورتی که این حمایت همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم متیک حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند، در مسیر صعودی محدوده ۱/۴۰ تا ۱/۴۲ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی (سقف کانال) اولین سطح مقاومت مهم خواهد بود. در صورت عبور از این مانع، محدوده ۱/۵۰ دلاری و سپس ۱/۵۵ تا ۱/۶ سطوح مقاومت مهم بعدی برای متیک در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۱/۴۰ دلاری نشود و حمایت ۱/۳۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در این مسیر محدوده ۱/۳۰ دلار سطح حمایت بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند متیک را تا قیمت ۱/۲۵ و ۱/۲۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۲۳ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده نزولی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۳۸ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۱/۴ تا ۱/۴۲ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۱/۵ دلار قرار دارد  و سپس ۱/۵۵ و ۱/۶ دلار ایستگاه بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت ۱/۳۵  دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۱/۳۰ قرار دارد و سپس ۱/۲۵ و ۱/۲۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۱۸ اسفند  (۹ مارس ۲۰۲۲)

متیک که روزهای ابتدایی ماه مارس در محدوده ۱/۷ دلاری با مقاومت روبرو شده بود، مجبور به عقب نشینی شد و با از دست دادن حمایت های مهم ۱/۶ و ۱/۴۵ دلاری روز هفتم مارس تا محدوده ۱/۳۷ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت MATIC مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند به این ترتیب روز گذشته با تثبیت موقعیت خود در بالای قیمت ۱/۴ دلاری حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و امروز موفق شد از سد خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۱/۴۵ تا ۱/۴۶ دلاری عبور کند. در زمان نگارش این مطلب متیک در محدوده ۱/۵۴ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد متیک پس از یک هفته روند نزولی سرانجام روز هفتم مارس در محدوده ۱/۳۷ دلاری مورد حمایت قرار گرفت. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه ای را آغاز کند. در این مسیر متیک امروز موفق شد از سد مقاومت ۱/۴۵ تا ۱/۴۶ دلار خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته عبور کند و با عبور از محدوده ۱/۵ دلاری خودش را به محدوده ۱/۵۳ دلاری برساند

در حال حاضر محدوده ۱/۵۴ تا ۱/۵۵ دلار اولین سطح مقاومت برای متیک محسوب می‌شود در صورتی که متیک موفق به عبور از این محدوده شود، مقاومت بعدی در محدوده ۱/۵۸ تا ۱/۶ دلاری خط روند نزولی قرار گرفته است. در صورت عبور از این موانع، قیمت های ۱/۶۵ و ۱/۷ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۱/۵۵ و  ۱/۵۸ تا ۱/۶ دلاری نشود، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی اولین حمایت در محدوده ۱/۵ دلاری قرار دارد و در صورت از دست دادن آن، محدوده ۱/۴۶ تا ۱/۴۵ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج صعودی اخیر حمایت مهم بعدی محسوب میشود. هر گونه ریزش بیشتر می تواند متیک را تا محدوده ۱/۴ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۱۸ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۵۸ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۱/۵۴ تا ۱/۵۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۱/۵۸ تا ۱/۶ دلار قرار دارد  و سپس ۱/۶۵ و ۱/۷ دلار ایستگاه بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت ۱/۵  دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۱/۴۶ تا ۱/۴۵ دلار و سپس  ۱/۴ دلار قرار دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۱۴ اسفند  (۵ مارس ۲۰۲۲)

متیک که حرکت صعودی پرقدرتی را از روز ۲۴ فوریه آغاز کرده بود با عبور از مقاومت ۱/۵۵ و سپس ۱/۶ دلاری خط روند نزولی موفق شد روز اول ماه مارس به مرز ۱/۷ دلاری دست پیدا کند. با این حال موفق به عبور از این مانع نشد و با لمس محدوده ۱/۷ دلاری مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر MATIC حمایت ۱/۶ تا ۱/۵۸ دلاری خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را از دست داد و وارد فاز نزولی شد. به این ترتیب با از دست دادن حمایت ۱/۵ دلاری، متیک امروز تا مرز ۱/۴۵ دلار پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب متیک در محدوده ۱/۴۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، متیک پس از اینکه در محدوده ۱/۷ دلاری با مقاومت روبرو شده بود، مجبور به عقب نشینی شد و با از دست دادن حمایت ۱/۶ و ۱/۵ دلاری، امروز تا مرز ۱/۴۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت متیک با برخورد به محدوده تقاضا در نزدیکی خط روند مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۱/۴۵ دلاری سطح حمایت مهم برای متیک محسوب می‌شود، در صورتی که این محدوده به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم متیک حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۱/۵ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۱/۵۸ تا ۱/۶ دلار در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مانع بعدی محسوب می شود. در صورت عبور از این مانع محدوده ۱/۷ و سپس ۱/۸۵ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۱/۵ دلاری نشود و حمایت ۱/۴۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در این مسیر قیمت های ۱/۴۰ و ۱/۳۵ دلار سطوح حمایت بعدی خواهند بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند متیک را تا قیمت ۱/۳ و ۱/۲۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۱۴ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده نزولی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۳۷ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۱/۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۱/۵۸ تا ۱/۶ دلار قرار دارد  و سپس ۱/۷ و ۱/۸۵ دلار ایستگاه بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت ۱/۴۵  دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۱/۴۰ و سپس  ۱/۳۵ تا ۱/۳ دلار قرار دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۸ اسفند  (۲۷ فوریه ۲۰۲۲)

متیک که مدت طولانی تخت تأثیر یک خط روند نزولی قرار دارد، روز ۲۳ فوریه و به خاطر ریزش مارکت در اثر درگیری های نظامی بین روسیه و اوکراین ریزش شدیدی را از محدوده ۱.۶ دلاری تجربه کرد و روز ۲۴ فوریه تا محدوده ۱.۲۵ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده MATIC مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر با عبور زد مقاومت در محدوده ۱.۴۵ دلاری روز جمعه، تا مرز ۱.۶ دلار پیشروی کرد. با این حال متیک با برخورد به مقاومت متوقف شد و دوباره در مسیر اصلاحی قرار گرفت و امروز تا محدوده ۱.۴۶ تا ۱.۴۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اصلاح شد. متیک در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱.۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد متیک که در اثر ریزش بازار تا محدوده ۱.۲۵ دلاری پایین کشیده شده بود، با برخورد به محدوده تقاضا مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی V شکلی را آغاز کرد. در این مسیر متیک تا مرز ۱.۶ دلاری هم پیشروی کرد اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و امروز تا محدوده ۱.۴۵ دلاری اصلاح شد.

در حال حاضر محدوده ۱.۴۵ دلاری سطح حمایتی مهم برای متیک محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم یکبار دیگر برای عبور از خط روند نزولی تلاش کند. در این مسیر محدوده ۱.۵ دلاری اولین مقاومت خواهد بود و سپس ۱.۵۵ دلاری خط روند نزولی قرار دارد. قیمت های ۱.۶ و سپس ۱.۶۸ تا ۱.۷ دلار مقاومت های مهم بعدی برای متیک در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۱.۵ و ۱.۵۵ دلاری نشود و حمایت ۱.۴۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۱.۴ دلاری حمایت بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند قیمت را تا محدوده ۱.۳۵ و ۱.۳ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۸ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۱/۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۱/۵۵ و ۱/۶ دلار قرار دارد  و سپس ۱/۶۸ تا ۱/۷۰ دلار ایستگاه بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت ۱/۴۵  دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۱/۴۰ و سپس  ۱/۳۵ تا ۱/۳ دلار قرار دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۴ اسفند  (۲۳ فوریه ۲۰۲۲)

متیک که روز ۱۶ فوریه در محدوده ۱/۸۹ تا ۱/۹۰ دلاری با مقاومت روبرو شده بود، مجبور به عقب نشینی شد و با از دست دادن حمایت های مهم ۱/۷۵ و ۱/۶۵ دلار، خط روند صعودی را از دست داد و وارد فاز نزولی شد. در این مسیر MATIC با از دست دادن حمایت ۱/۵ دلاری روز گذشته تا مرز ۱/۳۵ دلار هم پایین کشیده شد. با این حال در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب با تثبیت موقعیت در این قیمت این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه ای را آغاز کند. در این مسیر امروز تا محدوده ۱/۵ دلاری پیشروی کرد و در این قیمت با مقاومت روبرو شد. در زمان نگارش این مطلب متیک در محدوده ۱/۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، MARIC با از دست دادن حمایت خط روند صعودی در محدوده قیمتی ۱/۶۵ دلار ریزش نزدیک به ۲۰ درصدی را تجربه کرد و روز گذشته تا محدوده ۱/۳۵ دلاری اصلاح شد. در این قیمت اما مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب امروز حرکت تازه ای را آغاز کرد و تا محدوده ۱/۵ دلاری به حرکت خود ادامه داده است.

در حال حاضر اولین مقاومت برای متیک در محدوده ۱/۵ دلاری نزدیک به خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد. در صورت عبور از این محدوده مانع بعدی در نزدیکی ۱/۶ تا ۱/۶۵ دلاری قرار گرفته است و سپس محدوده ۱/۷ تا ۱/۷۵ دلار به عنوان سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۱/۵ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۴ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در حال بازگشت به محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۱/۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۱/۶۰ تا ۱/۶۵ دلار قرار دارد  و سپس ۱/۷ تا ۱/۷۵ دلار ایستگاه بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت ۱/۴۵  دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۱/۴۰ تا ۱/۳۵ دلار قرار دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۳۰ بهمن (۱۹ فوریه ۲۰۲۲)

متیک که روز ۱۴ فوریه توسط خط روند صعودی در محدوده قیمت ۱.۶ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، موفق شد با عبور از محدوده ۱.۷ و ۱.۸ دلاری روز ۱۶ فوریه تا مرز ۱.۸۸ دلاری هم پیشروی کند. در این قسمت اما MATIC با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر متیک حمایت های ۱.۷۵ و ۱.۶۵ دلاری را از دست داد و روز گذشته تا محدوده ۱.۶ تا ۱.۵۸ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت متیک مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب امروز حرکت تازه ای را آغاز کرد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱.۶۳ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد متیک که روزهای گذشته درون یک مثلث بلند مدت قرار گرفته و با حمایت خط روند صعودی (ضلع پایین مثلث) به حرکت خود ادامه می‌داد، در نهایت روز گذشته این سطح را از دست داد و تا محدوده ۱.۶ تا ۱.۵۸ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت متیک مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر اولین مقاومت برای متیک در محدوده ۱.۶۵ تا ۱.۶۶ دلاری قرار گرفته است. در صورتی که موفق به عبور از این مانع شود، مقاومت های بعدی در نزدیکی ۱.۷ و سپس ۱.۷۴ تا ۱.۷۵ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۱.۶۵ دلاری نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۱.۶ تا ۱.۵۷ سطح حمایت مهم محسوب می‌شود و هر گونه ریزش بیشتر می تواند قیمت را تا محدوده ۱.۵۰ و سپس ۱.۴۰ تا ۱.۳۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۳۰ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده  نزولی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۴۲ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۱/۶۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۱/۷۰ و ۱/۷۵ دلار قرار دارد  و سپس ۱/۸ دلار ایستگاه بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت ۱/۶  تا ۱/۵۸ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۱/۵ دلار و سپس ۱/۴۰ تا ۱/۳۵ دلار قرار دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۲۴ بهمن (۱۳ فوریه ۲۰۲۲)

متیک که روز ۹ فوریه خودش را به محدوده ۲ دلاری رسانده بود، در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر MATIC حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۱.۹۵ و سپس ۱.۹۰ دلار را هم از دست داد و در روز گذشته تا محدوده ۱.۶۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت متیک با برخورد به خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب امروز این فرصت را پیدا کرد که حرکت تازه را آغاز کند و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱.۷ دلار معامله می شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعت نگاه کنیم متوجه خواهید شد،‌ MATIC که حرکت پر قدرتی دارد از روز سوم فوریه آغاز کرده بود تا محدوده ۲ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر متیک حمایت‌های ۱.۹۵ و ۱.۹ دلاری را از دست داد در روز گذشته با از دست دادن حمایت ۱.۷۵ دلار تا قیمت ۱.۶۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت خط روند صعودی از متیک حمایت کرد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند

در حال حاضر خط روند صعودی حمایت مهم برای متیک محسوب می شود. در صورتی که محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم متیک در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد. در این مسیر اولین مقاومت در منطقه ۱.۷۵ دلاری قرار گرفته است در صورت عبور از این موانع محدوده ۱.۸۴ تا ۱.۸۵ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر مقاومت بعدی خواهد بود و سپس خط روند نزولی در محدوده ۱.۹ تا ۱.۹۵ دلار موانع مهم بعدی در مسیر صعودی متیک محسوب می‌شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از موانع ۱.۷۵ و ۱.۸۵ دلاری نشود و خط روند صعودی را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۱.۶۵ دلاری حمایت مهم خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند متیک را تا محدوده ۱.۶ و ۱.۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۲۴ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده  نزولی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۳۷ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۱/۷۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۱/۸۴ تا ۱/۸۵ و سپس ۱/۹ تا ۱/۹۵ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت ۱/۶۵ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۱/۶ تا ۱/۵ دلار قرار دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۱۹ بهمن (۸ فوریه ۲۰۲۲)

متیک پس از اینکه روز سوم فوریه در محدوده قیمت ۱/۵ دلاری مورد حمایت قرار گرفت، حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و با عبور از خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۱/۶ دلاری به حرکت خود ادامه داد. در این مسیر MATIC از سد مقاومت مهم ۱/۷۵ دلاری و سپس محدوده ۱/۹۵ دلاری هم گذشت و تا محدوده ۲/۱۰ دلاری پیشروی کرد. با این حال در این قیمت متیک با مقاومت روبرو شد و مجبور به عقب نشینی شد. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب متیک در محدوده ۱/۹۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد متیک پس از اینکه روز سوم فوریه موفق شد از سد مقاومت ۱/۶ دلاری ضلع بالای مثلث و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته عبور کند و به روند صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر متیک از سد مقاومت‌های ۱/۷۵ و سپس ۱/۹۵ تا ۲ دلاری هم عبور کند و روز گذشته موفق به لمس محدوده ۲/۱۰ دلاری شد. با این حال در این قیمت متیک با مقاومت روبرو شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد.

در حال حاضر اولین سطح حمایت برای متیک در محدوده ۱/۹ دلاری خط روند شکسته شده قرار دارد. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم MATIC به روند صعودی بازگردد. در مسیر صعودی محدوده ۲ تا ۲/۱ دلار قرار دارد. در صورت عبور از این مانع مقاومت بعدی در محدوده ۲/۲۵ و سپس ۲/۴۵ تا ۲/۵ دلار قرار گرفته است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۲ دلاری نشود و حمایت ۱/۹ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۱/۷۷ تا ۱/۷۵ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند متیک را تا محدوده ۱/۶ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۱۹ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده  صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۶۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۲ تا ۲/۱ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۲/۲۰ تا ۲/۲۵ و سپس ۲/۴۵ تا ۲/۵ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت ۱/۹ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۱/۷۷ تا ۱/۷۵ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۱/۶ دلار سطح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۱۴ بهمن (۳ فوریه ۲۰۲۲)

متیک پس از اینکه روز ۲۶ ژانویه موفق به عبور از محدوده ۱.۸ دلاری نشد تا قیمت ۱.۵ دلار عقب نشینی کرد. در این قیمت MATIC مورد حمایت قرار گرفت و حرکت تازه ای را آغاز کرد. با این حال با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و یکبار دیگر تا محدوده ۱.۵۵ تا ۱.۵ دلاری پایین کشیده شد مطابق انتظار مایک در این قیمت حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. روز گذشته هم متیک با برخورد به خط روند نزولی در محدوده ۱.۶۶ تا ۱.۶۵ دلار متوقف شد و امروز یکبار دیگر تا مرز ۱.۵ دلار اصلاح شد.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد متیک در چند روز گذشته درون یک مثلث صعودی قرار گرفته است و با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه میدهد. در این مسیر متیک روز گذشته با لمس ضلع بالای مثلث در محدوده ۱.۶۵ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و امروز تا ضلع پایین مثلث در محدوده ۱.۵ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۱.۵ دلاری سطح حمایت مهم برای متیک محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم حرکت صعودی تازه ای را آغاز کند. در این مسیر محدوده ۱.۵۸ دلاری اولین سطح مقاومت خواهد بود سپس محدوده ۱.۶ تا ۱.۶۱ دلار خط روند نزولی (ضلع بالای مثلث) مقاومت مهم بعدی برای متیک در نظر گرفته میشود در صورت عبور از ضلع بالای مثلث و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم متیک تا محدوده ۱.۷ و سپس ۱.۷۵ و ۱.۸ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از موانع ۱.۵۸ و سپس ۱.۶ تا ۱.۶۱ دلاری نشود و حمایت ۱.۵ دلاری ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی حمایت های بعدی در محدوده ۱.۴۲ تا ۱.۴ و سپس ۱.۳ دلاری قرار گرفته است.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۱۴ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده  نزولی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۱/۵۸ و ۱/۶۰ تا ۱/۶۲ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۱/۷ و سپس ۱/۷۵ تا ۱/۸ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت ۱/۵ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۱/۴۲ و ۱/۴ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۱/۳۵ و ۱/۳ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۹ بهمن (۲۹ ژانویه ۲۰۲۲)

متیک در ریزش بازار روز ۲۰ ژانویه از محدوده ۲/۲ دلاری، روز ۲۴ ژانویه تا محدوده ۱/۳۵ تا ۱/۳ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده MATIC مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب متیک فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر متیک با عبور از میانگین متحکر ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۱/۵ تا ۱/۵۵ دلار موفق شد روز ۲۶ ژانویه تا محدوده ۱/۷۵ تا ۱/۸ دلاری هم پیشروی کند اما در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در مسیر اصلاحی متیک تا محدوده ۱/۵ دلاری هم پایین کشیده شد ولی توسط خط روند صعودی حمایت شد تا همچنان به حرکت خود ادامه دهد. در نهایت روز گذشته متیک از خط روند نزولی در محدوده ۱/۶۵ دلاری گذشت و امروز خودش را به محدوده ۱/۷۵ دلاری رساند. با این حال متیک با برخورد به خط روند نزولی بعدی متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۷۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته گاه کنیم متوجه خواهیم شد، MATIC پس از اینکه در محدوده ۱/۳۵ تا ۱/۳ دلاری مورد حمایت قرار گرفت موفق شد حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر متیک موفق شد با عبور از مقاومت ۱/۵ تا ۱/۵۵ دلاری به بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته صعود کند.

در حال حاضر متیک از حمایت خط روند صعودی برخوردار است و با مقاومت خط روند نزولی در محدوده ۱/۷۵ دلاری روبرو شده است. در صورت عبور از این مانع، مقاومت بعدی در محدوده ۱/۸ تا ۱/۸۵ و سپس ۲ دلار قرار دارد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۱/۷۵ دلاری نشود، اولین حمایت در محدوده ۱/۶۵ تا ۱/۶ دلار در نزدیکی خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته است. در صورت از دست دادن این حمایت احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد. در مسیر نزولی محدوده ۱/۵۵ دلاری سطح حمایت بعدی است و پس از آن محدوده ۱/۴ دلاری قرار دارد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند متیک را تا محدوده ۱/۳۵ و ۱/۳۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۹ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده  صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۵۶ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۱/۷ تا ۱/۷۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۱/۸ و ۱/۸۵ دلا و سپس ۲ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت ۱/۶۵ تا ۱/۶ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۱/۵۵ و ۱/۴ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۱/۳۵ و ۱/۳ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۳ بهمن (۲۳ ژانویه ۲۰۲۲)

متیک پس از اینکه موفق به عبور از مقاومت ۲/۲ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته نشد، مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر MATIC حمایت ۲ دلاری را از دست داد و همزمان با ریزش بیت کوین، سقوط کرد. در این مسیر متیک  حمایت ۱/۸ دلاری را هم از دست داد و روز گذشته تا محدوده ۱/۴ دلار پایین کشیده شد. متیک در این قیمت مورد استقبال خریداران قرار گرفته تا خیلی زود به محدوده ۱/۴۵ دلاری بازگردد. با تثبیت موقعیت در این محدوده این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد. در زمان نگارش این مطلب متیک در محدوده ۱/۶ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، MATIC که در یک کانال صعودی بلندمدت قرار داشت کف کانال در محدوده ۲ دلاری را از دست داد و همزمان با ریزش بیت کوین، کاهش قیمت بیش از ۳۰ درصدی را تجربه کرد. در این مسیر متیک روز گذشته تا محدوده ۱/۴ دلاری هم پایین کشیده شد. در این قیمت متیک با محدوده تقاضا روبرو شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب متیک این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند.

در حال حاضر محدوده ۱/۷ تا ۱/۷۵ دلاری در نزدیکی خط روند اولین سطح مقاومت برای متیک خواهد بود، سپس محدوده ۱/۸۰ تا ۱/۸۵ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد. در صورت عبور از این مانع، محدوده قیمت ۲ دلاری به عنوان سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۱/۷ تا ۱/۷۵ دلاری نشود، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی اولین سطح حمایت در محدوده ۱/۶ دلاری قرار دارد و در صورت از دست دادن آن احتمال بازگشت متیک به محدوده ۱/۴۵ تا ۱/۴۰ دلاری وجود دارد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۱/۳ و ۱/۲ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۳ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده بازگشت به محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۳۶ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۱/۷ تا ۱/۷۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۱/۸ و ۱/۸۵ دلا و سپس ۲ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت ۱/۶ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۱/۴۵ تا ۱/۴ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۱/۳ و ۱/۲ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۲۸ دی (۱۸ ژانویه ۲۰۲۲)

متیک که پس از لمس محدوده ۱/۹ دلاری و کسب حمایت در این قیمت، حرکت تازه‌ای را آغاز کرده بود موفق شد از سد مقاومت‌های ۲/۱ و ۲/۲ دلاری عبور کند و تا محدوده ۲/۴۵ دلاری به حرکت خود ادامه دهد. در این قیمت اما MATIC با برخورد به مقاومت متوقف شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر متیک ابتدا در محدوده ۲/۲ دلاری مورد حمایت قرار گرفت اما بار هم موفق به عبور از محدوده ۲/۴۵ دلاری نشد و امروز به زیر محدوده ۲/۲ دلاری سقوط کرد. متیک امروز حتی محدوده ۲/۱ دلاری را هم لمس کرد اما این محدوده را از دست نداد. در زمان نگارش این مطلب متیک در محدوده ۲/۱۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، MATIC در یک کانال صعودی بلند مدت قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر متیک پس از لمس کف کانال در محدوده ۱/۹ دلاری مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر متیک با عبور از مقاومت‌های ۲/۱ و ۲/۲ دلاری تا مرز ۲/۴ دلار هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این مانع نشد تا مجبور به عقب نشینی شود. در مسیر اصلاحی متیک امروز تا محدوده ۲/۱ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد از موج صعودی اخیر اصلاح شد.

در حال حاضر محدوده ۲/۱ دلاری سطح حمایت مهم برای متیک محسوب می‌شود. در صورتی که این قیمت به حمایت خود ادامه دهد انتظار داریم MATIC به روند صعودی باز گردد. در مسیر صعودی محدوده ۲/۳ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس ۲/۴۵ دلاری سطوح مقاومت مهم خواهند بود و قیمت‌های ۲/۶ و ۲/۷ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۲/۳ دلاری نشود و حمایت ۲/۱ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۲ دلاری در نزدیکی کف کانال سطح حمایت بسیار مهم برای متیک خواهد بود و در صورت از دست رفتن آن قیمت‌های ۱/۹ و ۱/۷۵ دلار به عنوان سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۲۸ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۳۸ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۲/۳ تا ۲/۳۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۲/۴۵ تا ۲/۵ و سپس ۲/۶ و ۲/۷ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت ۲/۱ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۲ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۱/۹ و سپس ۱/۷۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۲۳ دی (۱۳ ژانویه ۲۰۲۲)

متیک که روز ۲۷ دسامبر موفق به عبور از محدوده ۲/۹ دلاری نشده بود، در مسیر نزولی قرار گرفت و روز هشتم ژانویه تا محدوده ۱/۹۱ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت MATIC با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب با تثبیت موقعیتش بالای ۲ دلار در روز ۱۰ ژانویه این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر متیک از مقاومت‌های ۲/۱ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس ۲/۲ دلاری خط روند نزولی عبور کرد و امروز خودش را به محدوده ۲/۴ دلاری رساند. در این قیمت با برخورد به مقاومت متوقف شد.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد متیک که در یک کانال صعودی بلند مدت قرار دارد، پس از برخورد به سقف کانال در محدوده ۲/۹ دلاری متوقف شد و در مسیر کف کانال قرار گرفت. در این مسیر متیک حمایت‌های مهم ۲/۷ ، ۲/۴  و  ۲ دلاری را از دست داد و تا محدوده ۱/۹ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت کف کانال از قیمت حمایت کرد تا متیک ریزش بیشتری را تجربه کند.

در حال حاضر محدوده ۲/۴ تا ۲/۴۵ دلاری اولین سطح مقاومت مهم برای متیک محسوب می‌شود. در صورت عبور از این مانع، مقاومت‌های بعدی در محدوده ۲/۶ و ۲/۷ دلار و سپس ۲/۸ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که موفق به عبور از محدوده ۲/۴ تا ۲/۴۵ دلار نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در این مسیر اولین حمایت در محدوده ۲/۳ دلاری قرار دارد سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۲/۲ دلاری حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۲۳ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۶۲ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۲/۴۰ تا ۲/۴۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۲/۶ تا ۲/۷ و سپس ۲/۸ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای متیک در قیمت ۳ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت ۲/۳ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۲/۲ تا ۲/۱ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۲ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۷ دی (۲۸ دسامبر ۲۰۲۱)

متیک که روز ۱۴ دسامبر در محدوده ۱/۸ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، حرکت تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر موفق شد از سد مقاومت‌های ۲ و ۲/۵ دلاری عبور کند و روز گذشته تا محدوده ۲/۹۵ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت اما MATIC با برخورد به خط روند متوقف شد و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر متیک امروز تا محدوده ۲/۶ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت اما خط روند صعودی از ریزش بیشتر جلوگیری کرد و در زمان نگارش این مطلب متیک در محدوده ۲/۶۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، MATIC در یک کانال صعودی بلند مدت قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر متیک روز گذشته با برخورد به سقف کانال در محدوده قیمت ۲/۹ تا ۲/۹۵ دلار متوقف شد و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر تا محدوده ۲/۶ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند صعودی از قیمت حمایت کرده‌اند.

در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد، متیک این فرصت را خواهد داشت تا یکبار دیگر برای عبور از محدوده ۲/۹ تا ۲/۹۵ دلار تلاش کند. در صورت تحقق این امر مقاومت مهم بعدی برای متیک محدوده ۳ و سپس ۳/۲ دلار خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۲/۹ تا ۲/۹۵ دلار نشود و حمایت ۲/۶ دلاری هم از دست برود باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در این مسیر محدوده ۲/۵ تا ۲/۴۸ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و سپس محدوده ۲/۳ و ۲ دلار در نزدیکی کف کانال صعودی سطوح حمایت مهم متیک در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۷ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در مسیر نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۲/۹۰ تا ۲/۹۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۳ و سپس ۳/۲ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای متیک در قیمت  ۳/۵  دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت ۲/۶ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۲/۴ تا ۲/۳ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۲ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۳۰ آذر (۲۱ دسامبر ۲۰۲۱)

متیک که در روزهای گذشته با برخورد به مقاومت ۲/۵۵ دلاری مجبور به عقب نشینی شده بود، روز ۱۴ دسامبر تا محدوده ۱/۸ دلاری هم پایین کشیده شد. در این قیمت اما MATIC با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب متیک این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و با عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۲ دلاری موفق شد تا ۲/۲ دلار هم به حرکت خود ادامه دهد. در این قیمت اما متیک با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و با پولبک به  میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته موقعیتش را تثبیت کرد تا به روند صعودی خود ادامه دهد. سپس با عبور از خط روند نزولی و تثبیت موقعیت بالای آن امروز تا محدوده ۲/۴ دلاری پیشروی کرد.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، MATIC که در روزهای گذشته درون یک مثلث متقارن قرار گرفته بود با کسب حمایت در محدوده ۱/۸ دلاری ضلع پایین مثلث حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد از خط روند نزولی (ضلع بالای مثلث) در محدوده ۲/۱۵ دلاری عبور کند. سپس با پولبک به سطح شکسته شده موقعیتش را تثبیت کرد تا به حرکت خود ادامه دهد.

در حال حاضر متیک با مقاومت ۲/۴۵ تا ۲/۵ دلاری روبرو شده است. در صورت عبور از این مانع و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم به روند صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر ۲/۶ و سپس ۲/۸۵ و ۳ دلار مقاومت‌های مهم بعدی برای متیک در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۲/۴۵ تا ۲/۵ دلاری نشود، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۲/۳ دلاری اولین سطح حمایت است در صورت از دست رفتن این محدوده، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۲/۱۵ تا ۲/۱۰ دلاری سطح مهم بعدی خواهد بود. سپس خط روند شکسته شده در محدوده ۲ دلاری می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۳۰ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۶۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۲/۴۵ تا ۲/۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۲/۶  تا ۲/۸۵ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای متیک در قیمت  ۳  دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت ۲/۳ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۲/۱۵ تا ۲/۱۰ دلار قرار دارد. سپس ۲ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۲۲ آذر (۱۳ دسامبر ۲۰۲۱)

متیک پس از ثبت الگوی دو کف (Double Bottom) در محدوده ۱.۷۵ دلاری در روز ۶ دسامبر حرکت صعودی را آغاز کرد و روز ۸ دسامبر تا محدوده ۲.۵۵ دلاری هم پیشروی کرد. اما در این محدوده با مقاومت روبرو شد و در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر حمایت محدوده ۲.۲۵ دلار را از دست داد و به زیر ۲ دلار سقوط کرد. با این حال MATIC امروز و در محدوده ۱.۹ دلار مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب متیک در محدوده ۱.۹۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، MATIC پس از کسب حمایت در محدوده ۱.۸ تا ۱.۷۵ دلاری حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و حتی تا محدوده ۲.۵۵ و ۲.۶ دلار هم به پیشروی ادامه داد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا دوباره در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در مسیر اصلاحی متیک حمایت‌های محدوده ۲.۲۵ و ۲ دلاری را از دست داد و امروز تا محدوده ۱.۹ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۱.۹ دلاری از قیمت دفاع می‌کند در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم متیک در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد. در مسیر صعودی محدوده ۲ تا ۲.۱۵ دلاری اولین سطح مقاومت مهم خواهد بود و در صورت عبور از این مانع، محدوده ۲.۲۵ دلاری قرار دارد. سپس محدوده ۲.۵ تا ۲.۶ به عنوان سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۲ تا ۲.۱۵ دلاری نشود و حمایت ۱.۹ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۱.۸ تا ۱.۷۵ دلار سطح حمایت بعدی است و پس از ان محدوده ۱.۶ دلاری قرار دارد. هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن این محدوده می‌تواند متیک را تا قیمت ۱.۵ و ۱.۴۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۲۲ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۳۴ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۲ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۲/۱۵  تا ۲/۲۲۵ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای متیک ۲/۵ تا ۲/۶  دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت ۱/۹ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۱/۸ تا ۱/۷۵ دلار قرار دارد. سپس ۱/۶ و ۱/۵ تا ۱/۴۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۱۶ آذر (۷ دسامبر ۲۰۲۱)

متیک که روز سوم دسامبر در محدوده ۲/۴ دلاری با مقاومت روبرو شده بود، در مسیر اصلاحی قرار گرفت و همزمان با ریزش روز شنبه بازار MATIC هم تا محدوده ۱/۵۵ دلاری پایین کشیده شد. هر چند در این قیمت با حمایت روبرو شد و خیلی زود به محدوده ۱/۷۵ دلاری بازگشت. متیک حتی روز یکشنبه تا محدوده ۲/۲ دلاری هم پیشروی کرد اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و روز گذشته تا محدوده ۱/۷۵ دلاری عقب نشینی کند. متیک روز گذشته با کسب حمایت در این قیمت حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد از سد خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی قیمت ۲ دلاری عبور کند و امروز تا محدوده ۲/۴۵ دلاری هم به حرکت خود ادامه داد. هر چند در این قیمت با مقاومت روبرو شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۲/۳۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، متیک پس از ریزش سهمگین روز شنبه و سقوط تا محدوده ۱/۵۵ دلاری خیلی زود موقعیتش را در محدوده ۱/۷۵ دلار تثبیت کرد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. سپس با تشکیل الگوی دو کف (Double Bottom) در این قیمت MATIC این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. به این ترتیب با عبور از مقاومت در محدوده ۲ و سپس ۲/۲ دلاری، امروز تا مرز ۲/۴۵ دلار هم به پیشروی خود ادامه داد.

در حال حاضر متیک با مقاومت در محدوده ۲/۴۵ دلاری مواجه شده است، در صورت عبور از این مانع و تثبیت موقعیت بالای آن، محدوده ۲/۶۵ تا ۲/۷ و سپس ۳ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۲/۴۵ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۲/۲ دلاری اولین سطح حمایت برای متیک خواهد بود که انتظار داریم موفق به دفاع از قیمت شود. در صورت از دست دادن این حمایت محدوده ۲/۱ تا ۲ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر قرار دارد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند متیک را تا خط روند شکسته شده در محدوده ۱/۹ تا ۱/۸۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۱۶ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۶۳ قرار دارد و باشیب صعودی حرکت می‌کند
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۲/۴۵ تا ۲/۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۲/۶۵ تا ۲/۷ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای متیک ۳ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت ۲/۲ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۲/۱ تا ۲ دلار قرار دارد. سپس ۱/۹ تا ۱/۸۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۱۱ آذر (۲ دسامبر ۲۰۲۱)

متیک که روز ۲۸ نوامبر در محدوده ۱/۵۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر Matic از موانع ۱/۷۰، ۱/۹۰ تا ۱/۹۵ و ۲ دلاری عبور کرد و روز گذشته به مرز ۲/۲ دلار رسید. در این محدوده متیک با مقاومت خط روند روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب متیک در محدوده ۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، Matic   روز ۲۸ نوامبر توسط خط روند صعودی در نزدیکی قیمت ۱/۵۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر متیک موفق شد از مقاومت‌های مهم در محدوده ۱/۷۰ و ۲ دلاری عبور کند و روز گذشته تا محدوده ۲/۲ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با برخودر به خط روند نزولی متوقف شد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۲  تا ۱/۹۸ دلاری اولین سطح حمایت برای متیک خواهد بود، در صورتی که متیک در این قیمت مورد حمایت قرار بگیرد انتظار داریم یکبار دیگر برای عبور از مقاومت ۲/۲ دلاری تلاش کند. در این مسیر محدوده ۲/۱۵ تا ۲/۲ دلار اولین سطح مقاومت مهم خواهد بود و در صورت عبور از آن قیمت‌های ۲/۴ و سپس ۲/۵۰ و ۲/۶۰ دلاری به عنوان موانع مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۲/۱۵ تا ۲/۲۰ دلاری نشود و حمایت ۲ تا ۱/۹۸ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۱/۹۰ دلار و سپس ۱/۸۵ تا ۱/۸۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطوح حمایت مهم بعدی خواهند بود. هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن این حمایت مهم، می‌تواند متیک را تا محدوده ۱/۷۵ و ۱/۶۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۱۱ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای متیک در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۶۵ قرار دارد و باشیب نزولی حرکت می‌کند
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۲/۱۵ تا ۲/۲ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۲/۴ تا ۲/۵ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۲/۶ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۲ تا ۱/۹۸ دلار است و حمایت بعدی در محدوده  ۱/۹۰ دلار قرار دارد. سپس ۱/۸۵ تا ۱/۸۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۷ آذر (۲۸ نوامبر ۲۰۲۱)

متیک که اواخر ماه اکتبر تا محدوده ۲.۲ پیشروی کرده بود در این محدوده با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت در این مسیر Matic حمایت‌های مهم در محدوده ۱.۸ دلاری را از دست داد و روز ۱۸ نوامبر تا محدوده ۱.۴۵ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده خط روند صعودی از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرد تا متیک این فرصت را داشته باشه که حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۱.۶ دلار موفق شد تا محدوده ۱.۹۵ تا ۲ دلار هم پیشروی کند. با این حال در عبور از این محدوده ناکام ماند و دوباره در مسیر نزولی قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب عرضه متیک در محدوده ۱.۵۸ دلار معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی چهار ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که در چند ماه گذشته  متیک در یک کانال صعودی قرار دارد. در این مسیر موفق شد تا محدوده سقف کانال در محدوده ۲ داری هم پیشروی کند اما پس از لمس محدوده سقف کانال در مسیر اصلاحی قرار گرفت و روز ۱۸ نوامبر تا محدوده ۱.۵۰  تا ۱.۴۵ دلار کف کانال پایین کشیده شد.

متیک در این محدوده قیمتی مورد حمایت قرار گرفت و این فرصت را پیدا کرد که حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند به این ترتیب موفق شد از محدوده ۱.۶ دلاری خط روند نزولی عبور کند و حتی محدوده ۱.۹۰ تا ۱/۹۵ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از آن نشد تا مجددا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر متیک امروز تا محدوده ۱.۵۵ دلاری پایین کشیده شد

در حال حاضر محدوده کف کانال و خط روند صعودی در نزدیکی ۱.۵۵ تا ۱.۵۰ دلار از قیمت حمایت می‌کنند در صورتی که این محدوده موفق به ادامه حمایت از قیمت شود انتظار داریم حرکت صعودی تازه را آغاز کند.

در مسیر صعودی محدوده ۱.۶ و سپس از ۱.۷ در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مقاومت‌های بعدی  خواهد بود. در صورت عبور از این موانع انتظار داریم متیک تا محدوده ۱.۷۵ تا ۱.۸ و سپس ۱.۹ دلار به حرکت صعودی خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۱.۶ و ۱.۷ دلاری نشود و حمایت مهم در محدوده ‍۱.۵۵ تا ۱.۵۰ دلار را هم از دست بدهد باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۱.۴۵ تا ۱.۴۰ دلار سطوح حمایت بعدی خواهد بود و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت متیک را تا محدوده ۱.۳ و ۱.۲ دلار پایین بکشد

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۷ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای متیک در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۴۲ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک ۱.۶ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۱.۷ و ۱.۷۵ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۱.۸ و ۱.۹ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۱.۵۵ تا ۱.۵۰ دلار است و حمایت بعدی در محدوده  ۱.۴۵ تا ۱.۴ دلار قرار دارد. سپس ۱.۳ و ۱.۲ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

مطالب پیشنهادی

فهرست