لایت کوین

تحلیل امروز قیمت لایت کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۲۴مرداد (۱۵ آگوست ۲۰۲۲)

فهرست مطالب نمایش

لایت کوین که روز ۲۶ جولای در محدوده ۵۲ تا ۵۰ دلاری مورد حمایت خط روند صعودی قرار گرفته بود فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند.   در این مسیر LTC تا محدوده ۶۵ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت اما با برخورد به مقاومت متوقف شد و روز ۲ آگوست تا محدوده ۵۵ دلاری اصلاح شد. در این قیمت لایت کوین مورد حمایت قرار گرفت و دوباره تا مرز ۶۵ و ۶۶ دلاری هم به حرکت خود ادامه داد اما باز هم در این قیمت با برخورد به سطح مقاومت متوقف شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در زمان نگارش این مطلب لایت کوین در محدوده ۶۲ تا ۶۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد لایت کوین درون یک الگوی صعودی قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر محدوده ۶۵ دلاری به عنوان سقف الگو مانع از ادامه پیشروی لایت کوین شد و قیمت را تا محدوده ۵۶ و ۵۵ دلاری پایین کشید. لایت کوین با کسب حمایت در این قیمت یکبار دیگر حرکت به سمت سقف الگو را آغاز کرد و روز گذشته دوباره در محدوده ۶۵ دلار متوقف شد تا مجبور به عقب نشینی شود.

در حال حاضر محدوده ۶۲ تا ۶۰ دلاری فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج صعودی اخیر اولین سطح حمایت برای لایت کوین محسوب می‌شود در صورتی که این سطح موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم لایت کوین به مسیر صعودی خود ادامه دهد. در این صورت اولین مقاومت در محدوده ۶۵ تا ۶۶ دلاری   قرار دارد و در صورت عبور از این مانع، مقاومت بعدی در قیمت ۶۸ تا ۷۰ دلار است و محدوده ۷۴ تا ۷۵ دلاری سطح مقاومت مهم بعدی برای لایت کوین در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۶۵ دلاری نشود و حمایت ۶۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در این مسیر محدوده ۵۸ دلار خط روند صعودی سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند  لایت کوین را تا محدوده ۵۵ و سپس ۵۲ و ۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۲۴ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در حال از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین ۶۵ تا ۶۶ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۶۸ تا ۷۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۷۴ تا ۷۵ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۶۲ تا ۶۰ دلار قرار دارد. سپس ۵۸ دلار و پس از آن محدوده  ۵۵ و ۵۲ تا ۵۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۱۹ مرداد (۱۰ آگوست ۲۰۲۲)

لایت کوین که روز ۲۶ جولای در محدوده ۵۲ تا ۵۰ دلاری مورد حمایت خط روند صعودی قرار گرفته بود فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند.   در این مسیر LTC تا محدوده ۶۵ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت اما با برخورد به مقاومت متوقف شد و روز ۲ آگوست تا محدوده ۵۵ دلاری اصلاح شد. در این قیمت لایت کوین مورد حمایت قرار گرفت و روز ۸ آگوست تا مرز ۶۵ دلاری هم به حرکت خود ادامه داد اما باز هم در این قیمت با برخورد به سطح مقاومت متوقف شد. در زمان نگارش این مطلب لایت کوین در محدوده ۶۰ تا ۵۸ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد لایت کوین درون یک الگوی صعودی قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر محدوده ۶۵ دلاری به عنوان سقف الگو مانع از ادامه پیشروی لایت کوین شد و قیمت را تا محدوده ۵۶ و ۵۵ دلاری پایین کشید. لایت کوین با کسب حمایت در این قیمت یکبار دیگر حرکت به سمت سقف الگو را آغاز کرد و روز ۸ آگوست دوباره در محدوده ۶۵ دلار متوقف شد تا مجبور به عقب نشینی شود.

در حال حاضر محدوده ۵۸ تا ۵۵ دلاری خط روند صعودی اولین سطح حمایت برای لایت کوین محسوب می‌شود در صورتی که این سطح موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم لایت کوین به مسیر صعودی خود ادامه دهد. در این صورت اولین مقاومت در محدوده ۶۰ تا ۶۲ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته  قرار دارد و در صورت عبور از این مانع، مقاومت بعدی در نزدیکی ۶۵ تا ۶۶ دلار قرار دارد. سپس قیمت‌های ۶۸ تا ۷۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای لایت کوین در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۶۰ دلاری نشود و حمایت ۵۸ تا ۵۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در این مسیر محدوده ۵۲ تا ۵۰ دلار خط روند صعودی سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند  لایت کوین را تا محدوده ۴۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۱۹ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۳۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین ۶۰ تا ۶۲ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۶۵ تا ۶۶ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۶۸ و ۷۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۵۸ تا ۵۵ دلار قرار دارد. سپس ۵۲ تا ۵۰ دلار و پس از آن محدوده  ۴۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۱۰ مرداد (۱ اوت ۲۰۲۲)

لایت کوین که روز ۲۵ جولای موفق به عبور از محدوده ۶۰ دلاری نشده بود، مجبور به عقب نشینی شد و روز گذشته تا محدوده ۵۲ دلاری اصلاح شد. در این قیمت LTC مورد حمایت خط روند صعودی قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند  و با عبور از مقاومت‌های ۵۵ و ۶۰ دلاری، روز ۲۹ جولای تا مرز ۶۵ دلار هم پیشروی کرد. در این قیمت اما لایت کوین با مقاومت مواجه شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در زمان نگارش این مطلب لایت کوین در محدوده ۶۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد لایت کوین درون یک مثلث قرار گرفته بود که ضلع بالای مثلث در محدوده ۶۰ دلاری از ادامه حرکت لایت کوین جلوگیری می‌کرد.  روز ۲۵ جولای هم لایت کوین با لمس این محدوده متوقف شد و در مسیر  اصلاحی قرار گرفت. به این ترتیب تا محدوده ۵۲ دلار اصلاح شد و در این قیمت با حمایت خط روند صعودی (ضلع پایین مثلث) روبه رو شد و این بار موفق به عبور از ضلع بالای مثلث در محدوده ۶۰ دلاری شد. به این ترتیب لایت کوین تا محدوده ۶۵ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت متوقف شد تا مجبور به عقب نشینی شود.

در حال حاضر محدوده ۶۰ تا ۵۸ دلاری اولین سطح حمایت برای لایت کوین محسوب می‌شود در صورتی که این سطح موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم لایت کوین به مسیر صعودی خود ادامه دهد. در این صورت اولین مقاومت در محدوده ۶۳ تا ۶۵ دلاری قرار دارد و در صورت عبور از این مانع، مقاومت بعدی در نزدیکی ۶۸ تا ۷۰ دلار قرار دارد. سپس قیمت‌های ۷۵ و ۸۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای لایت کوین در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۶۳ تا ۶۵ دلاری نشود و حمایت ۶۰ تا ۵۸ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در این مسیر محدوده ۵۵ دلار خط روند صعودی سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند  لایت کوین را تا محدوده ۵۲ و سپس ۵۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۱۰ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین ۶۳ تا ۶۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۶۸ تا ۷۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۷۵ و ۸۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۶۰ تا ۵۸ دلار قرار دارد. سپس ۵۵ دلار و پس از آن محدوده  ۵۲ تا ۵۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

 

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۵ مرداد (۲۷ جولای ۲۰۲۲)

لایت کوین که روز ۲۵ جولای موفق به عبور از محدوده ۶۰ دلاری نشده بود، مجبور به عقب نشینی شد و روز گذشته تا محدوده ۵۲ دلاری اصلاح شد. در این قیمت LTC مورد حمایت خط روند صعودی قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند  و در زمان نگارش این مطلب لایت کوین در محدوده ۵۴ تا ۵۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد لایت کوین درون یک مثلث قرار گرفته است که ضلع بالای مثلث در محدوده ۶۰ دلاری از ادامه حرکت لایت کوین جلوگیری می‌کند.  روز ۲۵ جولای هم لایت کوین با لمس این محدوده متوقف شد و در مسیر  اصلاحی قرار گرفت. به این ترتیب تا محدوده ۵۲ تا ۵۰ دلار اصلاح شد و در این قیمت با حمایت خط روند صعودی (ضلع پایین مثلث) روبه رو شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۵۵ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک سالده ۱۰۰ ساعته اولین سطح مقاومت برای لایت کوین محسوب می‌شود، درصورتی که این محدوده موفق به عبور از این سطح شود، مقاومت بعدی در محدوده ضلع بالای مثلث و در قیمت ۶۰ دلار قرار گرفته است. در صورت عبور از این مانع و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم لایت کوین تا محدوده ۶۵ تا ۷۰ دلار و سپس ۷۵ تا ۸۰ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۵۵ و ۶۰ دلاری نشود و حمایت ۵۲ تا ۵۰ دلاری ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در این مسیر محدوده ۴۸ دلار سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند  لایت کوین را تا محدوده ۴۵ و سپس ۴۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۵ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۴۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین ۵۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۶۰ و سپس ۶۵ تا۷۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۷۵ و ۸۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۵۲ تا ۵۰ دلار قرار دارد. سپس ۴۸ دلار و پس از آن محدوده  ۴۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۳۰ تیر (۲۱ جولای ۲۰۲۲)

لایت کوین که روز ۱۰ جولای موفق به عبور از محدوده ۵۵ دلاری نشده بود، مجبور به عقب نشینی شد و روز ۱۲ جولای تا محدوده ۴۶ و ۴۵ دلاری اصلاح شد. در این قیمت LTC مورد حمایت خط روند صعودی قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و با عبور از محدوده ۵۰ و سپس ۵۵ دلاری، روز گذشته تا مرز ۶۰ دلار پیشروی کرد. لایت کوین حتی محدوده ۶۲ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به عبور از این مانع نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب لایت کوین در محدوده ۵۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد لایت کوین پس از اینکه تا محدوده ۴۵ دلاری اصلاح شد در این قیمت با حمایت خط روند صعودی روبه رو شد. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و با عبور از محدوده ۵۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس ۵۵ دلار تا مرز ۶۰ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت اما با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب نشینی شود.

در حال حاضر محدوده ۵۵ دلاری اولین سطح حمایت برای لایت کوین محسوب می‌شود، درصورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۶۰ و سپس ۶۸ تا ۷۰ دلاری مانع بعدی محسوب می‌شود. سپس قیمت‌های ۷۵ و ۸۵ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی برای لایت کوین در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۶۰ دلاری نشود و حمایت ۵۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم در این مسیر محدوده ۵۰ دلار خط روند صعودی سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند  لایت کوین را تا محدوده ۴۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۳۰ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین ۶۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۶۵ و سپس ۷۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۷۵ و ۸۵ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۵۵ دلار قرار دارد. سپس ۵۰ دلار و پس از آن محدوده  ۴۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۲۳ تیر (۱۴ جولای ۲۰۲۲)

لایت کوین پس از کسب حمایت در محدوده ۴۰ دلاری در اواسط ماه ژوئن، حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و روز ۲۶ ژوئن تا محدوده ۶۰ دلار پیشروی کند. با این حال LTC  با لمس این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر لایت کوین تا محدوده ۴۵ دلاری پایین کشیده شد اما در این قیمت حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.  به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۹ تا ۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد لایت کوین پس از اینکه تا محدوده ۶۰ دلاری پیشروی کرد در این قیمت با مقاومت روبه رو شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر لایت کوین حمایت ۵۵ و ۵۰ دلاری را از دست داد و تا محدوده ۴۵ دلاری اصلاح شد. در این قیمت اما لایت کوین حمایت شد و در مسیر جبران ارزش از دست رفته تا مرز ۵۰ دلاری هم پیشروی کرد. هر چند موفق به عبور از این سطح نشد

در حال حاضر محدوده ۵۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته  اولین سطح مقاومت مهم برای لایت کوین محسوب می شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم لایت کوین یک بار دیگر به روند صعودی بازگردد در این مسیر محدوده ۵۵ و ۶۰ دلار سطح مقاومت مهم خواهد بود در صورت عبور از این سطح محدوده ۶۵ و ۷۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۵۰ دلاری نشود و حمایت ۴۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم در این مسیر محدوده ۴۲ تا ۴۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند  لایت کوین را تا محدوده ۳۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۲۳ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین ۵۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۵۵ و سپس ۶۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۶۵ و ۷۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۴۵ دلار قرار دارد. سپس ۴۲ تا ۴۰ دلار و پس از آن محدوده  ۳۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۱۸ تیر (۹ جولای۲۰۲۲)

لایت کوین پس از کسب حمایت در محدوده ۴۰ دلاری در اواسط ماه ژوئن، حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد با عبور از محدوده ۵۵ دلاری  خط روند نزولی تا مرز ۶۰ دلار پیشروی کند. با این حال LTC  با لمس این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. به این ترتیب لایت کوین با از دست دادن سطح ۵۵ دلار، روز ۵ جولای تا محدوده۵۰ دلاری بازگشت. لایت کوین حتی محدوده ۴۸ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.  به این ترتیب تا محدوده ۵۵ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این سطح نشد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۵۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد لایت کوین پس از اینکه تا محدوده ۶۰ دلاری پیشروی کرد در این قیمت با مقاومت روبه رو شد تا مجبور هب عقب نشینی شود. در این مسیر لایت کوین حمایت ۵۵ دلاری را از دست داد و تا محدوده ۵۰ و ۴۸ دلاری اصلاح شد. در این قیمت اما لایت کوین حمایت شد و در مسیر جبران ارزش از دست رفته تا مرز ۵۵ دلاری هم پیشروی کرد. هر چند موفق به عبور از این سطح نشد

در حال حاضر محدوده ۵۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته  اولین سطح حمایت مهم برای لایت کوین محسوب می شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم لایتکوین یک بار دیگر به روند صعودی بازگردد در این مسیر محدوده ۵۵ و ۶۰ دلار سطح مقاومت مهم خواهد بود در صورت عبور از این سطح محدوده ۶۵ و ۷۰ دلار و سپس ۷۵ ۸۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۵۵ دلاری نشود و حمایت ۵۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم در این مسیر محدوده ۴۸ و ۴۵ دلار سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند  لایت کوین را تا محدوده ۴۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۱۸ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۵۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین  ۵۴ تا ۵۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۶۰ و سپس ۶۵ تا ۷۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۷۵ و ۸۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۵۰ دلار قرار دارد. سپس ۴۸ و  ۴۵ دلار و پس از آن محدوده  ۴۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۱۱ تیر (۲ جولای۲۰۲۲)

لایت کوین پس از کسب حمایت در محدوده ۴۰ دلاری در اواسط ماه ژوئن، حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد با عبور از محدوده ۴۵، ۵۰ و ۵۵ دلاری تا مرز ۶۰ دلار پیشروی کند. با این حال LTC با لمس این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. به این ترتیب لایت کوین با از دست دادن سطح ۵۵ دلار، به مرز ۵۰ دلاری بازگشت و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب لایت کوین همچنان در محدوده ۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد لایت کوین پس از اینکه تا محدوده ۶۰ دلاری پیشروی کرد در این قیمت با مقاومت روبه رو شد تا اصلاح جزیی را تجربه کند در این مسیر لایت کوین حمایت ۵۵ دلاری را از دست داد و تا مرز ۵۰ دلار اصلاح شد.

در حال حاضر محدوده ۵۰ دلاری اولین سطح حمایت مهم برای لایت کوین محسوب می شود در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم لایتکوین یک بار دیگر به روند صعودی بازگردد در این مسیر محدوده ۵۵ تا ۶۰ دلار سطح مقاومت مهم خواهد بود در صورت عبور از این سطح انتظار داریم لایت کوین تا محدوده ۶۵ و ۷۰ دلار و سپس ۷۵ ۸۰ دلار به حرکت خود ادامه دهد

در سمت دیگر ماجرا در صورتیکه لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۵۵ دلاری نشود و حمایت ۵۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم در این مسیر محدوده ۴۷ تا ۴۵ دلار سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند  لایت کوین را تا محدوده ۴۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۱۱ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین  ۵۲ تا ۵۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۶۰ و ۶۵ تا ۷۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۷۵ و ۸۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۵۰ دلار قرار دارد. سپس ۴۷ تا ۴۵  دلار و پس از آن محدوده  ۴۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۶ تیر (۲۷ ژوئن ۲۰۲۲)

لایت کوین که روزهای گذشته با از دست دادن حمایت ۶۰ دلاری ریزش سنگینی را تجربه کرده بود، تا محدوده ۴۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت LTC مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب لایت کوین با تثبیت موقعیت در محدوده ۴۰ دلاری حرکت تازه ای را آغاز کرد و موفق شد با عبور از خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۴۵ دلاری به روند صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر از سد مقاومت‌های ۵۰ و ۵۵ دلاری عبور کرد و روز گذشته به مرز ۶۰ دلاری دست پیدا کرد. هر چند در عبور از این محدوده ناکام ماند و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۵۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد لایت کوین پس از کسب حمایت در محدوده ۴۰ دلاری و تثبیت موقعیت در این قیمت، فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر از سد مقاومت‌های ۴۵ و سپس ۵۰ و ۵۵ دلاری گذشت و تا مرز ۶۰ دلاری پیشروی کرد.

در حال حاضر محدوده ۵۵ دلار اولین سطح حمایت برای لایت کوین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم لایت کوین به روند صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۶۰ دلاری قرار دارد، سپس محدوده ۶۵ تا ۷۰ دلار و پس از آن قیمت‌های ۸۰ و ۹۰ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی برای لایت کوین در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۶۰ دلاری نشود و حمایت ۵۵ دلاری را هم از دست بدهد احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر کاهشی، حمایت بعدی در نزدیکی ۵۳ تا ۵۰ دلاری قرار دارد و سپس هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت لایت کوین را تا محدوده ۴۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۶ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۵۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین  ۶۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۶۵ تا ۷۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۸۰ و ۹۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۵۵ دلار قرار دارد. سپس ۵۳ تا ۵۰  دلار و پس از آن محدوده  ۴۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۲ تیر (۲۳ ژوئن ۲۰۲۲)

لایت کوین که با از دست دادن حمایت ۶۰ دلاری وارد فاز نزولی شده بود، روز ۱۳ ژوئن تا مرز ۴۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت LTC مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد با عبور از محدوده ۴۵ دلاری خط روند نزولی تا محدوده ۵۵ و ۵۶ دلاری به حرکت خود ادامه دهد. هرچند در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۵۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد لایت کوین که پس از ریزش سنگین تا محدوده ۴۰ دلاری در این قیمت مورد حمایت قرار گرفته بود پس از تثبیت موقعیت در این محدوده فرصت پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. به این ترتیب از سد مقاومت‌های ۴۵ تا ۴۶ و سپس ۵۰ دلاری گذشت و تا مرز ۵۵ تا ۵۶ دلاری هم پیشروی کرد و در این قیمت با مانع روبرو شد.

در حال حاضر محدوده خط روند نزولی در نزدیکی ۵۶ دلار اولین سطح مقاومت برای لایت کوین محسوب می‌شود در صورت عبور از آن، مقاومت بعدی در محدوده ۶۰ دلاری قرار دارد و سپس محدوده ۶۵ تا ۷۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۵۵ تا ۵۶ دلاری نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۵۲ تا ۵۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج صعودی اخیر، اولین حمایت خواهد بود و در صورت از دست دادن این محدوده، قیمت‌های ۴۵ و ۴۰ دلار به عنوان سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۲ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۶۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین  ۵۵ تا ۵۶ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۶۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۶۵ تا ۷۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۵۲ تا ۵۰  دلار قرار دارد. سپس ۴۵  دلار و پس از آن محدوده  ۴۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۲۹ خرداد (۱۹ ژوئن ۲۰۲۲)

لایت کوین که روز ۱۰ ژوئن حمایت ۶۰ دلاری را از دست داد وارد فاز نزولی شد و روز ۱۴ ژوئن تا محدوده ۴۰ دلاری سقوط کرد. در این قیمت LTC مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند و حتی تا محدوده ۵۰ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این سطح نشد تا دوباره به محدوده ۴۰ دلاری عقب‌نشینی کند. لایت کوین که در این قیمت از حمایت نسبی برخوردار بود این بار هم مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب لایت کوین در محدوده ۴۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد لایت کوین با از دست دادن حمایت ۶۰ دلاری وارد فاز نزولی شد و همزمان با ریزش بازار ارزهای دیجیتال، لایت کوین هم سقوط سنگینی را تجربه کرد. در این مسیر لایت کوین با از دست حمایت‌های ۵۵ و ۵۰ دلاری تا مرز ۴۰ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده LTC مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد. در این مسیر تا محدوده ۵۰ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این مانع نشد تا دوباره به محدوده ۴۰ دلاری عقب‌نشینی کند.

در حال حاضر خط روند نزولی در محدوده ۴۵ دلاری اولین سطح مقاومت برای لایت کوین محسوب می‌شود در صورتی که موفق به عبور از این سطح شود انتظار داریم تا محدوده ۵۰ و سپس ۵۵ دلاری به حرکت خود ادامه داد. در صورت عبور از این مقاومت، محدوده ۶۰ تا ۶۵ دلار به عنوان سطح مقاومت مهم بعدی برای لایت کوین در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۴۵ دلاری نشود و حمایت ۴۰ دلاری هم موفق به دفاع از قیمت نشود باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۳۵ و سپس ۳۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۲۹ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین  ۴۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۵۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۵۵ و ۶۰  تا ۶۵ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۴۰  دلار قرار دارد. سپس ۳۵  دلار و پس از آن محدوده  ۳۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۲۱ خرداد (۱۱ ژوئن ۲۰۲۲)

لایت کوین که همچنان تحت تاثیر خط روند نزولی قرار دارد، روز ۷ ژوئن هم با لمس این خط در محدوده ۶۵ دلاری متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت در در این مسیر LTC حمایت‌ مهم در محدوده قیمت ۶۰ دلاری را از دست داد و روز گذشته تا مرز ۵۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت لایت کوین مورد حمایت خط روند قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب امروز فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در زمان نگارش این مطلب لایت کوین در محدوده ۵۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، LTC درون یک کانال نزولی قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر لایت کوین پس از برخورد به سقف کانال در محدوده ۶۵ دلاری ریجکت شد و با از دست دادن حمایت ۶۰ دلاری تا محدوده کف کانال در نزدیکی قیمت ۵۵ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده کف کانال اولین سطح حمایت برای لایت کوین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم لایت کوین حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند.

در مسیر صعودی محدوده ۶۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند شکسته شده مقاومت مهمی محسوب می‌شود‌ در صورت عبور از این مانع سقف کانال در نزدیکی ۶۲ تا ۶۳ دلار قرار گرفته است. در صورت عبور از این سطح، لایت کوین این شانس را خواهد داشت تا محدوده ۶۵ تا ۶۶ و سپس ۷۰ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۶۰ دلاری نشود و حمایت ۵۶ تا ۵۵ دلاری کف کانال را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۵۰ و سپس ۴۵ دلار سطوح حمایت مهم برای بیت کوین کش در نظر گرفته خواهند شد.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۲۱ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۳۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین  ۶۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۶۲ تا ۶۳ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۶۵ تا ۶۶  و ۷۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۵۶  تا ۵۵ دلار قرار دارد. سپس ۵۰  دلار و پس از آن محدوده  ۴۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۱۷ خرداد (۷ ژوئن ۲۰۲۲)

لایت کوین که مدت طولانی تخت تاثیر خط روند نزولی قرار دارد، با وجود لمس چندین باره این سطح موفق به عبور از این محدوده نشد.‌ روز گذشته هم با لمس این محدوده در نزدیکی ۶۷ دلار ریجکت شد و با از دست دادن حمایت ۶۳ دلاری، تا مرز ۶۰ دلار پایین کشیده شد. LTC که در این محدوده از حمایت خط روند برخوردار است این بار هم مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب لایت کوین در محدوده ۶۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، لایت کوین تحت تاثیر خط روند نزولی و صعودی قرار دارد که یک مثلث صعودی را تشکیل داده‌اند. لایت کوین هم با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد.  در این مسیر با لمس ضلع بالای مثلث در محدوده ۶۷ دلاری متوقف شد و تا محدوده ۶۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت ضلع پایین مثلث از قیمت حمایت کرد تا لایت کوین ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر ضلع پایین مثلث در محدوده ۶۱ تا ۶۰ دلاری سطح حمایت مهم برای لایت کوین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم لایت کوین حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۶۳ دلار اولین مقاومت خواهد بود، سپس محدوده ۶۵ دلاری خط روند نزولی مانع مهم بعدی محسوب می‌شود. در صورت عبور از این سطح و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم تا محدوده ۶۸ تا ۷۰ و سپس ۷۵ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۶۳ و ۶۵ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۶۱ تا ۶۰ دلار ضلع پایین مثلث سطح حمایت مهم خواهد بود، سپس محدوده ۵۵ دلار می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۱۷ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در حال از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۳۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین  ۶۳ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۶۵ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۷۰ و ۷۵ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۶۱ تا ۶۰ دلار قرار دارد. سپس ۵۵ دلار و پس از آن محدوده  ۵۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۱۱ خرداد (۱ ژوئن ۲۰۲۲)

لایت کوین که در روزهای گذشته تحت تاثیر خط روند نزولی قرار داشت روز ۲۶ می تا محدوده ۶۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت لایت کوین مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد از محدوده ۶۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و ۶۸ دلاری خط روند نزولی عبور کند. LTC حتی موفق به لمس محدوده ۷۰ دلاری هم شد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در زمان نگارش این مطلب لایت کوین در محدوده ۶۸ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد LTC پس از کسب حمایت در محدوده ۶۰ دلاری این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر از محدوده ۶۵ و ۶۸ دلاری هم عبور کرد و خودش را به مرز ۷۰ دلار رساند اما در عبور از آن ناکام ماند تا مجبور به اصلاح شود.

در حال حاضر محدوده ۶۶ تا ۶۵ دلار در نزدیکی خط روند شکسته شده و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح حمایت مهم برای لایت کوین محسوب می‌شود، در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم لایت کوین به روند صعودی خود ادامه دهد

در مسیر صعودی محدوده ۷۰ و سپس ۷۴ تا ۷۵ دلار سطوح مقاومت بعدی برای لایت کوین خواهند بود. در صورت عبور از این محدوده قیمت‌های ۸۰ تا ۸۵ و ۹۰ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شوند

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین حمایت ۶۶ تا ۶۵ دلاری را از دست بدهد، احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۶۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت لایت کوین را تا محدوده ۵۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۱۱ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۶۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین  ۷۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۷۵ تا ۸۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۸۵ تا ۹۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۶۶ تا ۶۵ دلار قرار دارد. سپس ۶۰ دلار و پس از آن محدوده  ۵۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۸ خرداد (۲۹ مه ۲۰۲۲)

لایت کوین که در روزهای گذشته با مقاومت در محدوده ۷۵ دلاری روبرو شده بود، با وجود لمس چندین باره این سطح موفق به عبور از این سطح نشد و روز ۲۳ می با برخورد به این سطح و همچنین خط روند نزولی در محدوده ۷۴ دلاری ریجکت شد. به این ترتیب LTC مجبور به عقب‌نشینی شد و با از دست دادن حمایت‌های ۷۰ و ۶۵ دلاری، تا مرز ۶۰ دلاری پایین کشیده شد. لایت کوین که پیش از این در محدوده ۶۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، این بار هم با حمایت خریداران روبرو شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب لایت کوین در محدوده قیمت ۶۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد LTC پس از کسب حمایت در محدوده ۶۰ دلاری در روز ۱۲ می حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و تا محدوده ۷۵ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با برخورد به سطح مقاومت متوقف شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در روزهای گذشته هم لایت کوین در یک محدوده رنج بین ۶۵ تا ۷۵ دلاری قرار داشت اما پس از لمس محدوده ۷۴ دلاری در روز ۲۳ می ریجکت شد و حمایت ۷۰ و ۶۵ دلاری را از دست داد. به این ترتیب تا محدوده ۶۰ دلاری پایین کشیده شد. لایت کوین که پیش از این در این محدوده حمایت شده بود، این بار هم با حمایت نسبی روبرو شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۶۰ دلاری سطح حمایت مهم برای لایت کوین محسوب می‌شود، در صورتی که این سطح همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم لایت کوین حرکت صعودی تازه ای را آغاز کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۶۵ دلاری قرار دارد و سپس خط روند نزولی در محدوده ۶۸ تا ۷۰ دلار سطح مقاومت مهم بعدی خواهد بود. در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از این محدوده شود و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند، انتظار داریم تا محدوده ۷۵ و سپس ۷۸ تا ۸۰ و ۸۵ دلار به حرکت خود ادامه دهد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۶۵ و سپس ۶۸ تا ۷۰ دلاری نشود و حمایت ۶۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی حمایت مهم بعدی در محدوده ۵۵ دلار قرار دارد و سپس هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۵۰ و ۴۸ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۸ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین  ۶۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۶۸ تا ۷۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۷۵ و سپس ۸۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۶۰ دلار قرار دارد. سپس ۵۵ دلار و پس از آن محدوده  ۵۰ تا ۴۸ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۵ خرداد (۲۶ مه ۲۰۲۲)

لایت کوین که روز ۱۲ می تا محدوده ۵۵ دلاری پایین کشیده شده بود، پس از کسب حمایت در این قیمت حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد و تا محدوده ۷۳ و ۷۴ دلاری هم پیشروی کرد، اما موفق به عبور از این مانع نشد تا دوباره مجبور به عقب‌نشینی شود. به این ترتیب LTC تا محدوده ۶۵ دلاری اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در نزدیک به دو هفته اخیر لایت کوین در یک محدوده ۶۵ تا ۷۴ دلاری در نوسان است و در زمان نگارش این مطلب در محدوده قیمت ۶۶ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد LTC پس از اینکه موفق به عبور از مانع ۷۴ دلاری نشده بود، تا مرز ۶۵ دلار اصلاح شد و مورد حمایت قرار گرفت. در دو هفته اخیر هم لایت کوین در همین محدوده در نوسان است.

در حال حاضر محدوده ۶۵ دلاری اولین سطح حمایت برای لایت کوین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم لایت کوین یکبار دیگر برای عبور از محدوده ۷۴ دلاری تلاش کند. البته پیش از آن باید از سد میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی در محدوده قیمت ۷۰ دلاری عبور کند.

در صورت تحقق این امر و تثبیت موقعیت بالای آن، محدوده ۸۰ تا ۸۵ و سپس ۹۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای لایت کوین در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۷۰ و سپس ۷۴ دلاری نشود و حمایت ۶۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۶۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و سپس هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند لایت کوین را دوباره تا محدوده ۵۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۵ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در حال از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۳۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین  ۷۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۷۴ تا ۷۶ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۸۰ تا ۸۵ و سپس ۹۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۶۵ دلار قرار دارد. سپس ۶۰ دلار و پس از آن محدوده  ۵۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۳۱ اردیبهشت (۲۱ مه ۲۰۲۲)

لایت کوین پس از اینکه روز ۱۲ مه تا مرز ۵۵ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و خیلی زود به بالای ۶۰ دلار بازگشت. LTC پس از تثبیت موقعیت در محدوده ۶۰ دلاری حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و تا محدوده ۷۵ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت اما لایت کوین با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر تا محدوده ۶۵ دلاری اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب لایت کوین در محدوده ۷۰ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که LTC پس از اینکه موفق به عبور از محدوده ۷۵ دلاری نشد در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا محدوده ۶۵ دلار اصلاح شد. اگر نگاه دقیق‌تری به نمودار داشته باشیم متوجه خواهیم شد، لایت کوین در حال حاضر با یک خط روند در محدوده ۷۵ دلاری روبرو شده است و از حمایت خط روند صعودی دیگری برخوردار است که یک مثلث را تشکیل داده‌اند.

در حال حاضر ضلع پایین مثلث در محدوده ۶۸تا ۶۷ دلار اولین سطح حمایت برای لایت کوین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم لایت کوین حرکت تازه‌ای را برای عبور از  ضلع بالای مثلث در محدوده ۷۴ تا ۷۵ دلار آغاز کند. در صورت عبور از این محدوده، مقاومت بعدی در نزدیکی ۸۰ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۹۰ تا ۹۵ دلار به عنوان سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۷۴ تا ۷۵ دلاری نشود و حمایت ۶۸ تا ۶۷ دلاری ضلع پایین مثلث را از دست بدهد و از کف مثلث خارج شود باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۶۵ دلاری سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند لایت کوین را تا محدوده ۶۰ و سپس ۵۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۳۱ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین  ۷۴  تا ۷۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۸۰ تا ۸۵ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۹۰ تا ۹۵ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۶۸ تا ۶۷ دلار قرار دارد. سپس ۶۵ دلار و پس از آن محدوده  ۶۰ و ۵۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۲۶ اردیبهشت (۱۶ مه ۲۰۲۲)

لایت کوین که روز ۱۲ مه تا مرز ۵۵ دلاری سقوط کرده بود، با کسب حمایت در این قیمت خیلی زود به محدوده ۶۰ دلاری بازگشت. LTC با تثبیت موقعیت در محدوده ۶۰ دلاری فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند و تا محدوده ۷۵ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. به این ترتیب تا محدوده ۶۵ دلاری اصلاح شد و در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت. روز گذشته هم لایت کوین موفق به عبور از سد ۷۰ دلاری نشد در زمان نگارش این مطلب لایت کوین در محدوده قیمت ۶۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تحلیل تکنیکال قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم لایت کوین پس از اینکه تا محدوده ۵۵ دلاری سقوط کرد در این قیمت مورد استقبال خریداران قرار گرفت و خیلی زود به محدوده ۶۰ دلاری بازگشت. لایت کوین حتی پس از تثبیت موقعیت تا مرز ۷۵ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این مقاومت نشد تا دوباره مجبور به عقب‌نشینی شود

در حال حاضر محدوده ۶۵ تا ۶۰ دلار سطح حمایت مهم برای لایت کوین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم لایت کوین یکبار دیگر برای عبور از خط روند نزولی در محدوده ۷۰ تا ۷۵ دلاری تلاش کند. در صورت عبور از این سطح و تثبیت موقعیت بالای آن محدوده ۸۰ تا ۸۵ و سپس ۹۵ تا ۱۰۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای لایت کوین در نظر گرفته خواهند شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۷۰ تا ۷۵ دلاری نشود و حمایت ۶۵ تا ۶۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۵۵ دلاری حمایت بسیار مهم خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت لایت کوین را تا محدوده ۵۰ و ۴۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۲۶ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین  ۷۰ تا ۷۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۸۰ تا ۸۵ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۹۵ تا ۱۰۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۶۵ تا ۶۰ دلار قرار دارد. سپس ۵۵ دلار و پس از آن محدوده  ۵۰ و ۴۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۲۲ اردیبهشت (۱۲ مه ۲۰۲۲)

لایت کوین که روز ۵ مه موفق به عبور از محدوده ۱۰۸ تا ۱۱۰ دلاری نشده بود به مسیر نزولی خود ادامه داد و با از دست دادن حمایت‌های ۱۰۰ و ۹۰ دلار روز ۹ مه تا محدوده ۷۵ دلاری پایین کشیده شد. با این حال ریزش چند روز گذشته بازار باعث شد این حمایت مهم هم برای LTC از دست برود و قیمت لایت کوین امروز تا محدوده ۵۵ دلاری پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب لایت کوین در این محدوده مورد حمایت قرار گرفته است و در محدوده ۵۶ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، لایت کوین که از روز ۵ مه در یک روند نزولی شدید قرار گرفته بود، در اثر ریزش روزهای اخیر بیت کوین و وضعیت بازار ارزهای دیجتال حمایت مهم ۷۵ دلاری را از دست داد و امروز تا مرز ۵۵ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۵۵ دلاری اولین سطح حمایت برای لایت کوین محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم LTC حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۶۵ دلاری خواهد بود، سپس مانع مهم بعدی سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر در نزدیکی ۷۵ دلاری قرار گرفته است. سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۸۰ دلار مقاومت بعدی خواهد بود، در صورت عبور از این موانع انتظار داریم لایت کوین تا محدوده ۹۵ و ۱۰۰ دلار به پیشروی خود ادامه دهد.

در سوی مقابل در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۶۵ و ۷۵ دلاری نشود و حمایت ۵۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۵۰ دلاری سطح حمایت بعدی خواهد بود و در صورت هرگونه ریزش بیشتر انتظار داریم محدوده ۴۵ دلاری از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۲۲ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۲۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین  ۶۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۷۵ تا ۸۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۹۵ تا ۱۰۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۵۵ دلار قرار دارد. سپس ۵۰ دلار و پس از آن محدوده  ۴۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۱۷ اردیبهشت (۷ مه ۲۰۲۲)

لایت کوین که روز ۳۰ آوریل تا محدوده ۹۵ دلاری پایین کشیده شده بود محدوده ۹۴ دلاری را هم لمس کرد اما در این محدوده قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و تا محدوده ۱۰۷ دلاری پیشروی کرد. با این حال در این قیمت خط روند نزولی مانع از ادامه حرکت صعودی شد تا در نتیجه LTC ناچار به عقب نشینی شود. به این ترتیب لایت کوین با از دست دادن حمایت ۱۰۰ دلاری تا محدوده ۹۵ دلاری اصلاح شود. لایت کوین که در این محدوده از حمایت خط روند برخوردار است این بار هم مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب لایت کوین در محدوده ۹۷ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که لایت کوین که روز ۵ آوریل موفق به عبور از سطح ۱۰۷ دلاری نشده بود مجبور به عقب‌نشینی شد و روز گذشته تا محدوده ۹۵ دلاری اصلاح شد. لایت کوین حتی محدوده ۹۳ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه ای را آغاز کند.

در حال حاضر اولین مقاومت برای لایت کوین در محدوده قیمت ۱۰۰ دلاری نزدیک به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر قرار دارد‌. در صورت عبور از این محدوده خط روند نزولی در محدوده ۱۰۳ تا ۱۰۵ دلاری قرار گرفته است، در صورتی که LTC موفق به عبور از این سطح شود و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند. انتظار داریم به روند صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۱۰۸ تا ۱۱۰ و سپس ۱۱۵ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای لایت کوین خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۱۰۰ دلاری نشود، محدوده ۹۵ تا ۹۳ دلار سطح حمایت مهم محسوب می‌شود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۹۰ و ۸۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۱۷ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین  ۱۰۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۱۰۳ تا ۱۰۵ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۱۰۸ تا ۱۱۰ و سپس  ۱۱۵ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۹۵ تا ۹۳ دلار قرار دارد. سپس ۹۰ دلار و پس از آن محدوده  ۸۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۱۱ اردیبهشت (۱ مه ۲۰۲۲)

لایت کوین که روز ۲۱ آوریل موفق به عبور از محدوده ۱۱۵ دلاری نشده بود مجبور به عقب‌نشینی شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت در این مسیر لایت کوین حمایت‌های مهم ۱۱۰ و سپس ۱۰۰ دلاری را از دست داد و تا روز گذشته تا محدوده ۹۵ دلاری پایین کشیده شد‌. LTC حتی محدوده ۹۳ دلاری را هم لمس کرد اما در این محدوده قیمتی خط روند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرد. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب لایت کوین در محدوده ۹۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که لایت کوین همچنان در یک روند نزولی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال نزولی به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر لایت کوین روز گذشته تا محدوده ۹۵ دلاری پایین کشیده شد و در این قیمت کف کانال از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرد.

در حال حاضر محدوده ۱۰۰ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر سطح مقاومت مهم برای لایت کوین محسوب می‌شود در صورت عبور از این مانع محدوده ۱۰۳ تا ۱۰۵ دلار مانع بعدی خواهد بود و سپس ۱۱۰ تا ۱۱۵ دلار به عنوان سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۱۰۰ دلاری نشود و حمایت ۹۵ تا ۹۳ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در این صورت محدوده ۹۰ و سپس ۸۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای لایت کوین خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۱۱ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین  ۱۰۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۱۰۳ تا ۱۰۵ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۱۱۰ تا ۱۱۵ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۹۵ تا ۹۳ دلار قرار دارد. سپس ۹۰ دلار و پس از آن محدوده  ۸۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۶ اردیبهشت (۲۶ آوریل ۲۰۲۲)

لایت کوین که روز ۲۰ آوریل برای عبور از محدوده ۱۱۵ تا ۱۲۰ دلاری تلاش می‌کرد در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر LTC حمایت ۱۱۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را از دست داد و روز گذشته تا محدوده ۱۰۰ تا ۹۹ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت لایت کوین مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب لایت کوین فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و امروز تا محدوده ۱۰۵ دلاری پیشروی کند. در این قیمت با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱۰۴ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد LTC تحت تاثیر خط روند نزولی قرار دارد و با وجود لمس چندین باره این سطح موفق به عبور از آن نشد. به این ترتیب لایت کوین روز ۲۰ و ۲۱ آوریل با لمس این خط روند در نزدیکی قیمت ۱۱۵ دلار مجبور به عقب نشینی شد و روز گذشته تا مرز ۱۰۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت لایت کوین مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

امروز لایت کوین حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و‌موفق شد تا محدوده ۱۰۵ دلاری پیشروی کند. در حال حاضر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده قیمت ۱۰۵ دلاری اولین سطح مقاومت برای لایت کوین محسوب می‌شود، در صورت عبور از این مانع محدوده ۱۰۸ تا ۱۱۰ دلار خط روند نزولی مانع بعدی خواهد بود. اگر لایت کوین موفق به عبور از این خط روند نزولی شود و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند انتظار داریم به روند صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۱۱۵ و سپس ۱۱۸ تا ۱۲۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۱۰۵ و ۱۰۷ دلاری نشود احتمال اصلاح قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۱۰۲ دلار اولین سطح حمایت خواهد بود و سپس محدوده ۱۰۰ تا ۹۸ دلار می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۶ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۴۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین  ۱۰۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۱۰۷ تا ۱۱۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۱۱۵ و سپس ۱۱۸ تا ۱۲۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۱۰۲ دلار قرار دارد. سپس ۱۰۰ تا ۹۸ دلار و پس از آن محدوده  ۹۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۱ اردیبهشت (۲۱ آوریل ۲۰۲۲)

لایت کوین که روز ۱۱ آوریل تا محدوده ۱۰۰ دلاری پایین کشیده شده بود در است قیمت توسط خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت و حرکت تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر LTC از محدوده ۱۰۸ تا ۱۱۰ دلاری عبور کرد و روز ۱۸ آوریل تا مرز ۱۱۵ دلار به پیشروی خود ادامه داد. در این محدوده اما خط روند نزولی مانع از پیشروی لایت کوین شد تا ناچار به عقب‌نشینی شود. در مسیر اصلاحی لایت کوین تا محدوده ۱۰۵ دلاری اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا مرد یکبار دیگر برای عبور از محدوده خط روند نزولی تلاش کند. لایت کوین روز گذشته موفق به شکست خط روند نزولی شد اما باز هم در عبور از محدوده ۱۱۵ دلاری ناکام ماند و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱۱۱ تا ۱۱۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر‌ به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد LTC که درون یک مثلث قرار گرفته بود، پس از مدت ها موفق به خروج از ضلع بالای مثلث شد. با این حال در عبور از محدوده مقاومت ۱۱۴ تا ۱۱۵ دلاری ناکام ماند.

در حال حاضر لایت کوین در مسیر پولبک به سطح شکسته شده و تثبیت موقعیت بالای آن است، در صورتی که محدوده ۱۱۱ تا ۱۱۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند شکسته شده موفق به دفاع از قیمت شوند انتظار داریم لایت کوین به حرکت خود ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۱۱۴ تا ۱۱۵ دلار اولین مقاومت محسوب می‌شود، سپس محدوده ۱۱۹ تا ۱۲۰ دلاری مانع بعدی خواهد بود. در صورت عبور از این موانع قیمت‌های ۱۲۵ و ۱۲۸ تا ۱۳۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۱۱۴ تا ۱۱۵ دلار نشود و حمایت ۱۱۱ تا ۱۱۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۱۰۵ دلار و‌ سپس ۱۰۰ دلار  سطوح حمایت مهم بعدی برای لایت کوین خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۱ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در حال از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین  ۱۱۴ تا ۱۱۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۱۱۸ تا ۱۲۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۱۲۵ و سپس ۱۲۸ تا ۱۳۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۱۱۱ تا ۱۱۰ دلار قرار دارد. سپس ۱۰۵ دلار و پس از آن محدوده ۱۰۰ و ۹۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

 

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۲۸ فروردین (۱۷ آوریل ۲۰۲۲)

لایت کوین که روز ۵ آوریل حمایت ۱۲۵ دلاری را از دست داده بود وارد فاز نزولی شد و روز ۱۱ آوریل تا محدوده ۱۰۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت LTC توسط خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب در مسیر جبران ارزش از دست رفته حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد با عبور از محدوده قیمت‌های ۱۰۶ و ۱۱۰ دلاری تا مرز ۱۱۵ دلار پیشروی کند. در این قیمت لایت کوین با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱۱۴ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، LTC در حال حاضر درون یک مثلث قرار گرفته است و با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می دهد. در این مسیر لایت کوین روز ۱۱ آوریل با لمس ضلع پایین مثلث در نزدیکی قیمت ۱۰۰ دلاری حمایت شد و موفق شد تا ضلع بالای مثلث در محدوده ۱۱۵ دلاری پیشروی کند.

در حال حاضر اولین مقاومت برای لایت کوین در محدوده ۱۱۵ دلاری قرار گرفته است، در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم لایت کوین به روند صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۱۱۸ تا ۱۲۰ دلار و سپس ۱۲۵ دلار موانع بعدی خواهند بود و پس از آن محدوده ۱۲۸ تا ۱۳۰ دلار سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۱۱۵ دلاری نشود، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۱۱۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج صعودی اخیر اولین حمایت مهم خواهد بود. در صورت از دست دادن این حمایت ، محدوده ۱۰۵ تا ۱۰۳ دلار در نزدیکی خط روند صعودی (ضلع پایین مثلث) سطح حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند قیمت لایت کوین را تا محدوده ۱۰۰ و ۹۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۲۸ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در  محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۶۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین  ۱۱۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۱۱۸ تا ۱۲۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۱۲۵ و سپس ۱۲۸ تا ۱۳۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۱۱۰ دلار قرار دارد . سپس ۱۰۵ تا ۱۰۳ دلار و پس از آن محدوده ۱۰۰ و ۹۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۲۱ فروردین (۱۰ آوریل ۲۰۲۲)

لایت کوین که روزهای پایانی ماه مارس تا محدوده ۱۳۰ دلاری پیشروی کرده بود، در این محدوده با برخورد به سطح مقاومت متوقف شد و مجبور به عقب‌نشینی شد. در این مسیر LTC حمایت خط روند صعودی را از دست داد و وارد فاز نزولی شد. به این ترتیب لایت کوین حمایت های ۱۲۵، سپس ۱۲۰ تا ۱۱۸ و ۱۱۵ دلار را از دست داد و روز گذشته تا محدوده ۱۱۰ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده لایت کوین مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در زمان نگارش این مطلب لایت کوین در محدوده ۱۱۲ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد LTC پس از اینکه موفق به عبور از محدوده ۱۳۰ دلاری نشد در مسیر اصلاحی قرار گرفت در این مسیر حمایت خط روند صعودی در محدوده ۱۲۵ تا ۱۲۴ دلاری را از دست داد و در مسیر نزولی قرار گرفت. به این ترتیب با از دست رفتن حمایت های ۱۲۰ و سپس ۱۱۵ دلاری، لایت کوین تا مرز ۱۱۰ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده لایت کوین مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند

در حال حاضر محدوده ۱۱۰ دلاری سطح حمایت مهم برای لایت کوین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم لایت کوین حرکت تازه‌ای را آغاز کند.

در مسیر صعودی محدوده ۱۱۳ تا ۱۱۵ دلار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین مقاومت خواهد بود و سپس محدوده خط روند نزولی و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر در نزدیکی ۱۲۰ دلار مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شود. در صورت عبور از این موانع قیمت های ۱۲۵ و ۱۳۰ دلاری سطوح مقاومت بعدی خواهد بود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۱۱۳ تا ۱۱۵ دلاری نشود و حمایت ۱۱۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۱۰۵ و سپس ۱۰۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۲۱ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین ۱۱۳ تا ۱۱۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۱۲۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۱۲۵ تا ۱۳۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۱۱۰ دلار قرار دارد . سپس ۱۰۵ و ۱۰۰ دلار و پس از آن محدوده ۹۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۱۶ فروردین (۵ آوریل ۲۰۲۲)

لایت کوین که روز ۲۴ مارس موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده قیمت ۱۲۳ تا ۱۲۵ دلاری شده بود، به حرکت صعودی خود ادامه داد و روز ۳۰ مارس موفق به لمس محدوده ۱۳۴ دلاری هم شد. در این قیمت اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر لایت کوین روز اول ماه آوریل تا محدوده ۱۲۰ دلاری اصلاح شد. در این قیمت خط روند صعودی از قیمت دفاع کرد تا لایت کوین ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب لایت کوین به روند صعودی خود ادامه داد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱۲۵ دلاری معامله می شود.

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد لایت کوین تقریبا از ابتدای ماه مارس در یک روند صعودی قرار دارد در این مسیر لایت کوین از سد مقاومت های ۱۱۵ و سپس ۱۲۵ و ۱۳۰ دلار گذشت و اواخر ماه مارس به محدوده ۱۳۵ دلاری نزدیک شد اما در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد تا مجبور به عقب نشینی شود.

در حال حاضر خط روند صعودی در محدوده ۱۲۰ دلاری از قیمت دفاع می‌کند و خط روند نزولی در محدوده ۱۲۸ تا ۱۳۰ و سپس ۱۳۲ تا ۱۳۵ دلار سطوح مقاومت مهم پیش روی لایت کوین محسوب میشود. در صورت عبور از این موانع انتظار داریم لایت کوین به روند صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۱۴۰ تا ۱۴۵ و سپس ۱۵۰ و ۱۶۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای لایت کوین در نظر گرفته میشود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۱۳۰ تا ۱۳۵ دلاری نشود و حمایت خط روند صعودی در محدوده ۱۲۵ تا ۱۲۰ دلاری را از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۱۱۵ و ۱۱۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی خواهند بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند لایت کوین را تا محدوده ۱۰۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۱۶ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین ۱۲۸ تا ۱۳۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۱۳۵ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۱۴۰ تا ۱۴۵ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۱۲۵ تا ۱۲۰ دلار قرار دارد . سپس ۱۱۵ تا ۱۱۰ دلار و پس از آن محدوده ۱۰۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۱۰ فروردین (۳۰ مارس ۲۰۲۲)

لایت کوین که اواسط ماه مارس موفق شده بود موقعیت خود را در محدوده ۱۰۰ دلاری تثبیت کند، این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر از سد مقاومتهای ۱۱۰ و سپس ۱۱۵ و ۱۲۰ دلاری گذشت و با شکستن خط روند نزولی در محدوده ۱۲۵ دلاری روز گذشته به بالای ۱۳۰ دلار هم دست پیدا کرد، با این حال LTC با لمس قیمت ۱۳۳ دلاری متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر لایت کوین امروز تا محدوده ۱۲۷ و ۱۲۵ دلاری پایین کشیده شد و توسط خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب لایت کوین در محدوده ۱۲۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد LTC پس از تثبیت موقعیت بالای ۱۰۰ دلار حرکت پرقدرتی را آغاز کرد و موفق شد از سد مقاومت‌های ۱۱۰ و سپس ۱۲۰ و ۱۳۰ دلار عبور کند، با این حال با لمس قیمت ۱۳۳ دلاری با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود.
در حال حاضر محدوده ۱۲۵ دلاری در نزدیکی خط روند صعودی، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج صعودی اخیر، سطح حمایت مهم برای لایت کوین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم لایت کوین یکبار دیگر برای عبور از محدوده ۱۳۰ تا ۱۳۳ دلار تلاش کند. در صورت عبور از این مانع محدوده ۱۳۵ و سپس ۱۴۰ تا ۱۴۵ دلار مقاومت بعدی خواهد بود و پس از آن محدوده ۱۵۰ تا ۱۵۵ دلار به عنوان مقاومت بعدی در نظر گرفته می شود
در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۱۳۰ دلاری نشود و حمایت ۱۲۷ تا ۱۲۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم
در مسیر نزولی محدوده ۱۲۰ تا ۱۱۸ دلار حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند لایت کوین را تا قیمت ۱۱۵ و ۱۱۰ دلاری پایین بکشد

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۱۰ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین ۱۳۰ تا ۱۳۳ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۱۳۵ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۱۴۰ تا ۱۴۵ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۱۲۷ تا ۱۲۵ دلار قرار دارد . سپس ۱۲۰ تا ۱۱۵ دلار و پس از آن محدوده ۱۱۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۲۴ اسفند (۱۵ مارس ۲۰۲۲)

لایت کوین که روز ۷ مارس در محدوده ۹۵ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود تا مرز ۱۱۰ دلار هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این مانع نشد و دوباره تا محدوده ۱۰۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت LTC مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب روز گذشته حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و تا محدوده ۱۰۵ و ۱۰۶ دلار هم صعود کرد اما در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و مجبور به عقب نشینی شد. در زمان نگارش این مطلب لایت کوین در محدوده ۱۰۳ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد LTC بین دو خط روند صعودی و نزولی قرار دارد که تشکیل یک مثلث متقارن را داده‌ است و با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر لایت کوین پس از لمس ضلع پایین مثلث در محدوده ۹۵ دلاری تا محدوده ۱۱۰ دلار ضلع بالای مثلث پیشروی کرد اما با لمس این محدوده متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر لایت کوین تا محدوده ۱۰۰ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۱۰۲ تا ۱۰۰ دلاری اولین سطح حمایت برای لایت کوین محسوب می‌شود، در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم لایت کوین یکبار دیگر برای عبور از خط روند نزولی در محدوده ۱۰۵ تا ۱۰۶ دلار تلاش کند. در صورت عبور از این مانع، محدوده ۱۱۰ و سپس محدوده ۱۱۴ تا ۱۱۵ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای لایت کوین در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۱۰۵ تا ۱۰۶ دلاری نشود و حمایت ۱۰۲ تا ۱۰۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی حمایت بعدی در محدوده ۹۶ تا ۹۵ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۹۰ دلاری می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۲۴ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۴۷ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین ۱۰۵ تا ۱۰۶ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۱۱۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۱۱۵ تا ۱۲۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۱۰۰ دلار قرار دارد . سپس ۹۵ دلار و پس از آن محدوده ۹۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۱۹ اسفند (۱۰ مارس ۲۰۲۲)

لایت کوین که روز اول ماه مارس تا محدوده ۱۱۵ دلاری پیشروی کرده بود، در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر لایت کوین حمایت های ۱۱۰ و ۱۰۰ دلاری را از دست داد و روز هفتم مارس تا محدوده ۹۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت LTC توسط خط روند صعودی حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه ای را آغاز کرد و با عبور از مقاومت ۱۰۰ و ۱۰۵ دلاری روز گذشته تا مرز ۱۱۰ دلار پیشروی کرد. با این حال لایت کوین موفق به عبور از این مانع نشد تا دوباره در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. امروز و در این مسیر لایت کوین تا مرز ۱۰۰ دلار اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت.

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد LTC پس از کسب حمایت در محدوده ۹۵ دلاری در روز دوشنبه حرکت تازه ای را آغاز کرد و موفق شد با عبور از مقاومت ۱۰۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته تا محدوده ۱۱۰ دلاری به حرکت خود ادامه دهد، در این قیمت اما لایت کوین با مقاومت روبرو شد تا دوباره در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر لایت کوین امروز تا مرز ۱۰۰ دلاری اصلاح شد.

در حال حاضر اولین سطح حمایت برای LTC در محدوده ۱۰۰ دلاری قرار دارد، در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم لایت کوین حرکت صعودی تازه ای را آغاز کند. در این مسیر محدوده ۱۱۰ دلاری اولین مقاومت مهم خواهد بود و سپس مقاومت ۱۱۵ دلاری قرار دارد. در صورت عبور از این موانع محدوده ۱۲۰ و سپس خط روند نزولی در محدوده ۱۲۵ تا ۱۳۰ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۱۱۰ و ۱۱۵ دلاری نشود و حمایت ۱۱۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۹۸ تا ۹۵ دلار خط روند صعودی سطح حمایت مهم خواهد بود و در صورت از دست دادن این حمایت محدوده ۹۰ تا ۸۵ دلار می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۱۹ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۴۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین ۱۰۸ تا ۱۱۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۱۱۵ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۱۲۰ و ۱۲۵ تا ۱۳۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۱۰۰ دلار قرار دارد . سپس ۹۵ دلار و پس از آن محدوده ۹۰ تا ۸۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۱۵ اسفند (۶ مارس ۲۰۲۲)

لایت کوین که روز ۲۴ فوریه در محدوده ۹۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و روز اول مارس تا قیمت ۱۱۵ دلار پیشروی کرد. در این قیمت LTC با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. به این ترتیب لایت کوین روز روز ۴ مارس حمایت ۱۱۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را از دست داد و تا مرز ۱۰۰ دلار پایین کشیده شد. لایت کوین در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. روز گذشته هم لایت کوین تا محدوده ۱۰۵ دلاری پیشروی کرد اما موفق به عبور از آن نشد و در زمان نگارش این مطلب در قیمت ۱۰۳ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد LTC پس از برخورد به مقاومت ۱۱۵ دلاری مجبور به عقب نشینی شد و با از دست دادن حمایت ۱۱۰ دلاری تا مرز ۱۰۰ دلار اصلاح شد. در محدوده ۱۰۰ دلاری لایت کوین با حمایت نسبی روبرو شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه ای را آغاز کند. در این مسیر لایت کوین امروز تا محدوده ۱۰۵ دلار پیشروی کرد، با این حال موفق به عبور از این مانع نشد.

در حال حاضر محدوده ۱۰۰ دلاری اولین سطح حمایت برای لایت کوین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم لایت کوین به روند صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر  محدوده ۱۰۷ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح مقاومت خواهد بود و سپس محدوده ۱۱۰ و ۱۱۵ دلار به عنوان موانع بعدی در نظر گرفته می شود. قیمت‌های ۱۲۰ و ۱۳۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی خواهد بود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۱۰۷ و ۱۱۰ دلاری نشود و حمایت ۱۰۰ دلاری را از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۹۵ و ۹۰ دلاری سطح حمایت بعدی در نظر گرفته می شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۱۵ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین ۱۰۷ تا ۱۱۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۱۱۵ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۱۲۰ و ۱۳۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۱۰۰ دلار قرار دارد . سپس ۹۵ دلار و پس از آن محدوده ۹۰ دلار  سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۹ اسفند (۲۸ فوریه ۲۰۲۲)

لایت کوین که روز ۲۴ فوریه تا محدوده ۹۵ و ۹۰ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند، به این ترتیب حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر LTC از سد مقاومت خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۱۰۵ دلار گذشت و روز جمعه به بالای ۱۱۰ دلار هم رسید. با این حال لایت کوین با لمس محدوده ۱۱۵ دلاری  مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر لایت کوین حمایت ۱۰۵ دلاری را از دست داد و امروز تا محدوده ۱۰۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت لایت با حمایت نسبی روبرو شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱۰۳ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد لایت‌کوین پس از اینکه در محدوده ۹۵ تا ۹۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت حرکت پرقدرتی را آغاز کرد در این مسیر لایت کوین روز جمعه ۲۵ فوریه تا مرز ۱۱۵ دلاری هم پیش روی کرد در این قیمت اما با مقاومت روبرو شد تا مجدد در مسیر اصلاح ای قرار بگیرد در این مسیر لایت کوین امروز تا مرز ۱۰۰ دلار اصلاح شد

در حال حاضر اولین مقاومت برای لایت کوین در محدوده ۱۰۵ دلاری قرار گرفته است در صورت عبور از آن خط روند نزولی در محدوده ۱۰۸ تا ۱۱۰ دلاری مقاومت بعدی محسوب می شود اگر لایت کوین موفق به عبور از خط روند نزولی شود انتظار داریم و محدوده ۱۱۵ و سپس ۱۲۰ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۱۰۵ تا ۱۱۰ دلاری نشود و حمایت از ۱۰۰ دلاری را هم از دست بدهد منتظر کاهش بیشتر قیمت باش در مسیر اصلاحی محدوده ۹۵ دلار سطح حمایتی بعدی خواهد بود هرگونه ریزش بیشتر می‌توانند آن را تا محدوده ۹۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۹ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۴۳ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین ۱۰۵ تا ۱۱۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۱۱۵ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۱۲۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۱۰۰ دلار قرار دارد . سپس ۹۵ دلار و پس از آن محدوده ۹۰ دلار  سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۵ اسفند (۲۴ فوریه ۲۰۲۲)

لایت کوین که روز ۱۷ فوریه حمایت خط روند صعودی در محدوده ۱۲۰ دلاری را از دست داد، رو سه شنبه ۲۲ فوریه تا محدوده ۱۰۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت LTC مورد حمایت قرار گرفت تا حرکت تازه ای را آغاز کند. در این مسیر لایت کوین روز گذشته تا محدوده ۱۱۰ تا ۱۱۲ دلاری پیشروی کرد اما در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و دوباره در مسیر نزولی قرار گرفت. روند نزولی لایت کوین با ریزش مارکت در اثر اخبار ناشی از جنگ روسیه و اوکراین تشدید شد و امروز لایت کوین تا محدوده ۹۵ تا ۹۰ دلار اصلاح شد.

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد LTC پس از اینکه روز گذشته موفق به عبور از محدوده ۱۱۰ دلاری نشد مجبور به عقب نشینی شد و با از دست دادن حمایت ۱۰۰ دلاری، امروز تا محدوده ۹۵ و ۹۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت لایت کوین مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر اولین سطح مقاومت برای لایت کوین در محدوده ۹۸ تا ۱۰۰ دلاری قرار گرفته است، در صورتی که موفق به عبور از این مانع شود، حمایت مقاومت بعدی در ۱۰۸ دلاری خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد. در صورت عبور از خط روند نزولی و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم لایت کوین تا محدوده ۱۱۰ و ۱۲۰ دلاری به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۹۸ تا ۱۰۰ دلاری نشود، احتمال ادامه روند اصلاحی وجود دارد در مسیر اصلاحی، محدوده ۹۲ تا ۹۰ دلار سطح حمایت بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می تواند لایت کوین را تا قیمت ۸۵ و ۸۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۵ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۲۸ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین ۹۸ تا ۱۰۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۱۰۵ تا ۱۰۸  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۱۱۰ و ۱۲۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۹۲ تا ۹۰ دلار قرار دارد . سپس ۸۵ دلار و پس از آن محدوده ۸۰ دلار  سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۱ اسفند (۲۰ فوریه ۲۰۲۲)

لایت کوین که روز ۱۴ فوریه در محدوده ۱۲۰ دلاری حمایت شده بود تا محدوده ۱۳۳ دلاری پیشروی کرد اما موفق به عبور از این مانع نشد و دوباره در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر لایت کوین حمایت ۱۲۰ دلاری خط روند صعودی را از دست داد و پس از پولبک به سطح شکسته شده به روند نزولی خود ادامه داد. به این ترتیب لایت کوین امروز تا محدوده ۱۱۰ دلاری پایین کشیده شد و در زمان نگارش این مطلب در همین قیمت معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد لایت کوین که نزدیک به یک ماه گذشته از حمایت خط روند صعودی برخوردار بود در نهایت روز ۱۷ فوریه این سطح را از دست داد و وارد فاز نزولی شد. در این مسیر لایت کوین حمایت محدوده ۱۱۵ دلاری را هم از دست داد و امروز تا مرز ۱۱۰ دلار پایین کشیده شد.

در صورتی که لایت کوین حمایت ۱۱۰ دلاری را هم از دست بدهد، محدوده ۱۰۵ تا ۱۰۰ دلار و سپس محدوده ۹۵ دلاری سطح حمایت مهم برای لایت کوین محسوب می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا اولین سطح مقاومت در محدوده ۱۱۵ دلاری قرار گرفته است و در صورت عبور از این مانع، محدوده ۱۲۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر مقاومت مهم بعدی محسوب می شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۱ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۳۲ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین ۱۱۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۱۲۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۱۲۵ و ۱۳۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۱۱۰ دلار قرار دارد . سپس ۱۰۵ تا ۱۰۰ دلار و پس از آن محدوده ۹۵ دلار  سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۲۷ بهمن (۱۶ فوریه ۲۰۲۲)

لایت کوین که ۱۰ فوریه تا محدوده ۱۴۵ دلاری پیشروی کرده بود در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت در این مسیر لایت کوین با از دست دادن حمایت‌های ۱۳۵ و ۱۳۰ دلاری تا محدوده ۱۲۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت لایت کوین مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب روز ۱۴ فوریه حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد با عبور از مقاومت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۱۲۵ دلاری امروز تا محدوده ۱۳۳ دلار به حرکت خود ادامه دهد. با این حال LTC موفق عبور از این محدوده نشد و یک بار دیگر تا محدوده ۱۲۷ دلاری پایین کشیده شد در این محدوده MA 100 از قیمت دفاع کرد تا لایت کوین ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب لایت کوین در محدوده ۱۳۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پلیس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعت نگاه کنید متوجه خواهیم شد LTC پس از اینکه در محدوده ۱۴۵ دلاری با مقاومت روبرو شد با تشکیل الگوی دو سقف (Double top) حرکت نزولی را آغاز کرد و تا محدوده ۱۲۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت لایت کوین مورد حمایت قرار گرفت و این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه ای را آغاز کند

در حال حاضر لایت کوین برای عبور از محدوده ۱۳۰ تا ۱۳۲ دلاری تلاش می‌کند در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود، مقاومت های مهم بعدی برای لایت کوین در قیمت ۱۳۵ و سپس ۱۴۰ دلاری خط روند نزولی قرار گرفته است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۱۳۰ دلاری نشود و حمایت ۱۲۷ تا ۱۲۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۱۲۰ دلار در نزدیکی خط روند صعودی حمایت مهم بعدی است و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند لایت کوین را تا ۱۱۷ تا ۱۱۵ و سپس ۱۱۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۲۷ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۵۲ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین ۱۳۰ تا ۱۳۲ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۱۳۵ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۱۴۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۱۲۷ تا ۱۲۵ دلار قرار دارد . سپس ۱۲۰ دلار و پس از آن محدوده ۱۱۷ تا ۱۱۵ دلار  سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۲۰ بهمن (۹ فوریه ۲۰۲۲)

لایت کوین که روز سوم فوریه در محدوده  ۱۰۵ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، حرکت صعودی قدرتمندی را آغاز کرد و با عبور از مقاومت ۱۲۵ دلاری روز گذشته تا مرز ۱۴۰ دلار هم پیشروی کرد. با این حال LTC با لمس محدوده ۱۴۲ دلار متوقف شد تا  مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر لایت کوین تا محدوده ۱۳۰ دلاری اصلاح شد و در این قیمت توسط خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت به این ترتیب یک بار دیگر به روند صعودی بازگشت. در زمان نگارش این مطلب لایت ‌کوین در محدوده ۱۳۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعت نگاه کنیم متوجه خواهیم شد LTC پس از اینکه در محدود ۱۰۵ دلاری مورد حمایت قرار گرفت و موقعیتش را تثبیت کرد این فرصت را پیدا کرد که حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر لایت کوین از مقاومت ۱۱۰ و خط روند نزولی ۱۱۳ دلاری عبور کرد و وارد فاز  صعودی شد.

در ادامه مسیر لایت کوین موفق به عبور از مقاومت ۱۲۵ دلاری شد و روز گذشته تا محدوده ۱۴۰ دلاری هم پیشروی کرد با این حال در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و تا مرز ۱۳۰ دلاری عقب نشینی کرد. در محدوده ۱۳۰ دلاری لایت کوین مورد حمایت خط روند صعودی و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۱۴۰ دلار خط روند نزولی اولین مقاومت برای لایت کوین محسوب می‌شود در صورتی که از این مانع عبور کند محدوده ۱۵۰ دلار و سپس ۱۵۸ تا ۱۶۰ دلار موانع مهم بعدی در نظر گرفته می شود.

در سمت دیگر ماجرا را در صورتی که LTC  موفق به عبور از محدوده ۱۴۰ دلاری نشود و حمایت خط روند ۱۳۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۱۳۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح حمایت مهم بعدی است هرگونه ریزش بیشتر می تواند لایت کوین را تا محدوده ۱۲۵ و ۱۲۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۲۰ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۷۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین ۱۳۸ تا ۱۴۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۱۴۵  و  ۱۵۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۱۵۸ تا ۱۶۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۱۳۵ دلار قرار دارد . سپس ۱۳۰ دلار و پس از آن محدوده ۱۲۵ تا ۱۲۰ دلار  سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین ۱۶ بهمن (۵ فوریه ۲۰۲۲)

لایت کوین که آخرین روز ماه ژانویه موفق به عبور از خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعت در محدوده ۱۱۰ دلاری شده بود تا محدوده ۱۱۵ تا ۱۱۷ دلار هم پیشروی کرد، اما در این محدوده با خط روند نزولی دیگری برخورد کرد و روز سوم فوریه تا محدوده ۱۱۰ تا ۱۰۵ دلاری اصلاح شد. در این قیمت LTC مورد حمایت قرار گرفت و این فرصت را پیدا کرد که حرکت تازه‌ای را آغاز کند. به این ترتیب روز گذشته با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۱۱۵ دلاری به حرکت خود ادامه داد و امروز تا محدوده ۱۲۰ تا ۱۲۲ دلار پیشروی کرد. در زمان نگارش این مطلب لایت کوین در محدوده قیمت  ۱۲۱ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن لایت کوین

اگر به نمودار تغییرات لایت کوین در بازه زمانی ۴ ساعت نگاه کنیم به خوبی متوجه خواهید شد LTC روز ۳۱ ژانویه موفق شد از خط روند نزولی در محدوده ۱۱۰ دلاری عبور کند. با این حال خط روند نزولی دیگری در محدوده ۱۱۰ دلاری مانع از پیشروی لایت کوین شد. روز سوم فوریه لایت کوین محدوده ۱۰۷ تا ۱۰۵ دلاری اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا این فرصت را پیدا کرد که حرکت تازه را آغاز کند. در مسیر صعودی لایت کوین موفق شد از مقاومت‌های ۱۱۰ دلاری تا ۱۱۲ دلاری و سپس خط روند نزولی در محدوده ۱۱۵ دلاری عبور کند و امروز خودش را به بالای مرز ۱۲۰ دلار برساند.

در حال حاضر محدوده ۱۲۳ تا ۱۲۵ دلاری اولین سطح مقاومت برای لایت کوین در نظر گرفته می شود در صورت عبور از این مانع، قیمت‌های ۱۲۸ تا ۱۳۰ دلار و سپس ۱۳۵ و ۱۴۰ دلار مقاومت های بعدی برای LTC در نظر گرفته می شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که لایت کوین موفق به عبور از محدوده ۱۲۵ دلاری نشود احتمال اصلاح قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی  اولین حمایت در محدوده ۱۲۰ دلاری قرار گرفته است. در صورت از دست دادن این حمایت محدوده ۱۱۵ دلاری و سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۱۱۲ تا ۱۱۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای لایت کوین خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت لایت کوین
نمودار تغییرات قیمت لایت کوین روز ۱۶ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای لایت کوین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای لایت کوین در محدوده ۷۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای لایت کوین ۱۲۳ تا ۱۲۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۱۲۸  تا ۱۳۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای لایت کوین ۱۳۵ و ۱۴۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای لایت کوین در قیمت ۱۲۰ تا ۱۱۸ دلار قرار دارد . سپس ۱۱۵ دلار و پس از آن محدوده ۱۱۲ تا ۱۱۰ دلار  سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.
تحلیل قیمت آلت کوین ها

مطالب پیشنهادی

فهرست