قیمت انجین

تحلیل امروز قیمت انجین

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۲۲ مرداد (۱۳ آگوست ۲۰۲۲)

فهرست مطالب نمایش

انجین کوین که روز ۲۶ جولای تا محدوده ۰/۵۲ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت خط روند صعودی قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر ENJ تا محدوده ۰/۷۵ دلاری پیشروی کرد و در این قیمت با برخورد یه سطح مقاومت متوقف شد تا مجبور به عقب نشینی شود. به این ترتیب انجین روز ۱۰ آگوست تا محدوده ۰/۶۵ دلاری اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا روند صعودی خود را از دست ندهد. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده قیمت ۰/۷۲ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از خط روند نزولی تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۵۲ تا ۰/۵۰ دلاری در یک کانال صعودی قرار گرفت و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه داد. در این مسیر انجین بارها سقف کانال در محدوده ۰/۷۰ تا ۰/۷۵ دلاری را لمس کرد اما موفق به عبور از این محدوده نشد. روز ۸ آگوست هم انجین با لمس محدوده ۰/۷۵ دلاری متوقف شد و تا محدوده ۰/۶۵ دلاری اصلاح شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۷۲ دلاری خط روند نزولی اولین سطح مقاومت برای انجین محسوب می‌شود. در صورتی که موفق به عبور از این سطح شود و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند انتظار داریم انجین به روند صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۷۵ دلاری و سپس محدوده ۰ ۰/۷۸ تا ۰/۸۰ دلار موانع بعدی خواهد بود. پس از آن محدوده ۰/۸۵ تا ۰/۹۰ دلاری سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۰/۷۲ تا ۰/۷۵ دلاری نشود و حمایت ۰/۶۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۶۲ تا ۰/۶۰ دلاری خط روند صعودی سطح حمایت مهم برای انجین محسوب می‌شود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۵۵ و سپس محدوده ۰/۵۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۲۲ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۶۰  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده ۰/۷۲ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۷۵ و سپس ۰/۷۸ تا ۰/۸۰ دلاری سطح مقاومت بعدی است. قیمت‌های ۰/۸۵ و ۰/۹۰ دلار مقاومت‌ بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده ۰/۷۰ و ۰/۶۵ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۶۲ تا ۰/۶۰ دلار و سپس محدوده ۰/۵۸ و ۰/۵۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۱۵ مرداد (۶ آگوست ۲۰۲۲)

انجین کوین که روز ۱۹ جولای موفق به شکست خط روند نزولی و محدوده ۰/۶۸ دلاری شده بود، در مسیر اصلاحی قرار گرفت و روز ۲۶ جولای تا محدوده .۰/۵۲ دلاری اصلاح شد. در این قیمت ENJ با لمس خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.  به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا به روند صعودی خود ادامه دهد. انجین در این مسیر بارها محدوده ۰/۷۰ تا ۰/۷۵ دلاری را لمس کرد ولی موفق به شکست این مقاومت نشد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۷۰ تا ۰/۶۹ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۵۲ تا ۰/۵۰ دلاری در یک کانال صعودی قرار گرفت و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه داد. در این مسیر انجین بارها سقف کانال در محدوده ۰/۷۰ تا ۰/۷۵ دلاری را لمس کرد امنا موفق به عبور از این محدوده نشد.

در حال حاضر محدوده ۰/۷۰ تا ۰/۶۵ دلاری اولین سطح حمایت برای انجین محسوب می‌شود. در صورتی که میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم انجین به روند صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۷۰ دلاری اولین مقاومت محسوب می‌شود، سپس محدوده ۰/۷۵ دلار قرار دارد. در صورت عبور از این سطح، خط روند نزولی بلند مدت در محدوده ۰/۷۸ تا ۰/۸۰ دلار قرار گرفته است. پس از آن محدوده ۰/۸۵ تا ۰/۹۰ دلاری سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۰/۷۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۶۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۶۲ تا ۰/۶۰ دلاری و سپس ۰/۵۸ دلاری خط روند صعودی سطوح حمایت مهم برای انجین محسوب می‌شود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۵۵ و سپس محدوده ۰/۵۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۱۵ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۶۰  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده ۰/۷۰ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۷۵ و سپس ۰/۷۸ تا ۰/۸۰ دلاری سطح مقاومت بعدی است. قیمت‌های ۰/۸۵ و ۰/۹۰ دلار مقاومت‌ بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده ۰/۶۵ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۶۲ تا ۰/۶۰ دلار و سپس محدوده ۰/۵۸ و ۰/۵۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۹ مرداد (۳۱ جولای ۲۰۲۲)

انجین کوین که روز ۱۸ جولای موفق به شکست خط روند نزولی و محدوده ۰/۵۵ دلاری شده بود، تا مرز ۰/۶۸ دلار هم پیشروی کرد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر روز ۲۶ جولای تا محدوده ۰/۵۴ دلار اصلاح شد و در این قیمت بار بخورد به خط روند شکسته شده حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا به روند صعودی خود ادامه دهد و روز گذشته تا مرز ۰/۷۰ دلاری هم رسید اما در این قیمت با مقاومت مهم روبرو شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده ۰/۶۳ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، انجین با شکست خط روند نزولی در محدوده ۰/۵۵ دلاری و پولبک به سطح شکسته شده روند صعودی خود را تثبیت کرد و روز گذشته تا مرز ۰/۷۰ دلاری هم پیشروی کرد. اما در این محدوده با برخورد به سطح مقاومت متوقف شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد.

در حال حاضر محدوده ۰/۶۲ تا ۰/۶۰ دلاری اولین سطح حمایت برای انجین محسوب می‌شود. در صورتی که میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم انجین به روند صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۷۰ دلاری اولین مقاومت محسوب می‌شود، سپس محدوده ۰/۷۵ دلار قرار دارد. در صورت عبور از این سطح، خط روند نزولی بلند مدت در محدوده ۰/۸۰ دلار قرار گرفته است. پس از آن محدوده ۰/۹۰ تا ۰/۹۵ دلاری سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۰/۷۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۶۲ تا ۰/۶۰  دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۵۶ تا ۰/۵۵ دلاری خط روند صعودی سطح حمایت مهم برای انجین محسوب می‌شود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۵۰ و سپس محدوده ۰/۴۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین کوین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۹ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در حال از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۶۰  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده ۰/۷۰ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۷۵ و سپس ۰/۷۸ تا ۰/۸۰ دلاری سطح مقاومت بعدی است. قیمت‌های ۰/۹۰ و ۰/۹۵ دلار مقاومت‌ بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده ۰/۶۲ تا ۰/۶۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۵۵ دلار و سپس محدوده ۰/۵۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۱ مرداد (۲۳ جولای ۲۰۲۲)

انجین کوین که روز ۱۸ ژوئن تا محدوده ۰/۴۰ دلاری پایین کشیده شده بود،  پس از کسب حمایت در این قیمت حرکت صعودی تازه ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد. در این مسیر ENJ   تا محدوده ۰/۶۲ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و تا قیمت ۰/۴۵ دلار اصلاح شد. در این قیمت اما انجین مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب به روند صعودی خود ادامه داد و با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۵۰ تا ۰/۵۵ دلاری، روز ۲۰ جولای تا محدوده ۰/۶۵ دلاری پیشروی کرد. انجین حتی موفق به لمس محدوده ۰/۶۵ دلاری هم شد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد و تا محدوده ۰/۵۶  و ۰/۵۵ دلاری اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده ۰/۶۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، انجین هفته ‌های گذشته در یک کانال نزولی قرار داشت و همچنان با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌داد. در این مسیر انجین روز ۱۳ جولای با کسب حمایت در محدوده ۰/۴۵ دلاری حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد از سد خط روند نزولی در محدوده ۰/۵۰ تا ۰/۵۵ دلاری عبور کند. در ادامه مسیر انجین تا محدوده ۰/۶۵ دلاری پیشروی کرد حتی موفق به لمس محدوده ۰/۶۸ دلاری هم شد اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد تا محدوده ۰/۵۶ دلاری پایین کشیده شد و در این قیمت توسط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مورد حمایت قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۰/۶۰ تا ۰/۶۵ دلاری اولین سطح مقاومت برای انجین محسوب می‌شود. در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود انتظار داریم انجین به روند صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۰/۷۰ دلاری مقاومت مهم پیش روی انجین محسوب می‌شود.  سپس مانع بعدی در محدوده ۰/۷۵ تا ۰/۸۰ دلار قرار دارد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۰/۶۰ تا ۰/۶۵  دلاری نشود و حمایت ۰/۵۶ تا ۰/۵۵  دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۵۲ تا ۰/۵۰ دلاری خط روند شکسته شده سطح حمایت مهم برای انجین محسوب می‌شود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۴۵ و سپس محدوده ۰/۴۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۱ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۵۵  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده ۰/۶۰ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۶۵ و سپس ۰/۶۸ تا ۰/۷۰ دلاری سطح مقاومت بعدی است. قیمت‌های ۰/۷۵ و ۰/۸۰ دلار مقاومت‌ بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده ۰/۵۶ تا ۰/۵۵ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۵۲ تا ۰/۵۰ دلار و سپس محدوده ۰/۴۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۲۵ تیر (۱۶ جولای ۲۰۲۲)

انجین کوین که روز ۱۸ ژوئن تا محدوده ۰/۴۰ دلاری پایین کشیده شده بود،  پس از کسب حمایت در این قیمت حرکت صعودی تازه ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد. در این مسیر ENJ  تا محدوده ۰/۶۲ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف  و تا قیمت ۰/۴۵ دلار پایین کشیده شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا اصلاح بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب به روند صعودی خود ادامه داد و یکبار دیگر تا محدوده خط روند نزولی در نزدیکی ۰/۵۶ و ۰/۵۷ دلاری پیشروی کرد. هر چند این بار هم موفق به عبور از این سطح نشد و  با از دست دادن محدوده خط روند صعودی در نزدیکی ۰/۵۰ دلار به محدوده ۰/۴۵ دلاری عقب کشیده شد. مطابق انتظار ذر این محدوده حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۴۸ تا ۰/۴۹ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، انجین در یک کانال نزولی قرار دارد و همچنان با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر انجین با لمس محدوده ۰/۵۶ و ۰/۵۷ دلاری در نزدیکی سقف کانال متوقف شد و با از دست دادن محدوده ۰/۵۰ دلاری تا مرز ۰/۴۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت انجین مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. هر چند در ادامه با برخورد به محدوده ۰/۵۰ دلار خط روند متوقف شد و دوباره در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۰/۴۸ تا ۰/۴۵ دلاری اولین سطح حمایت مهم برای انجین محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم انجین به روند صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۰/۵۵ دلاری سقف کانال اولین مقاومت پیش روی انجین محسوب می‌شود  سپس مانع بعدی در محدوده ۰/۵۸ تا ۰/۶۰ دلار قرار دارد و پس از آن محدوده ۰/۶۵ دلاری سد پیش روی قیمت خواهد بود. در صورت عبور از این موانع انتظار داریم انجین تا قیمت‌های ۰/۷۰ و سپس ۰/۸۰ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۰/۵۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۴۵  دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۴۲ تا ۰/۴۰ دلاری سطح حمایت مهم برای انجین محسوب می‌شود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۳۵ و سپس محدوده ۰/۳۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۲۵ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در حال از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۵۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده ۰/۵۰ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۵۵ و سپس ۰/۵۸ تا ۰/۶۰ دلاری سطح مقاومت بعدی است. قیمت‌های ۰/۶۵ و ۰/۷۰ دلار مقاومت‌ بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده ۰/۴۸ تا ۰/۴۴۵ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۴۲ تا ۰/۴۰ دلار و سپس محدوده ۰/۳۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۱۹ تیر (۱۰ جولای ۲۰۲۲)

انجین کوین که روز ۱۸ ژوئن تا محدوده ۰/۴۰ دلاری پایین کشیده شده بود،  پس از کسب حمایت در این قیمت حرکت صعودی تازه ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد. در این مسیر ENJ  تا محدوده ۰/۶۲ و ۰/۶۳ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر انجین ۰/۴۵ دلار پایین کشیده شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا اصلاح بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب به روند صعودی خود ادامه داد و یکبار دیگر تا محدوده خط روند نزولی در نزدیکی ۰/۵۶ و ۰/۵۷ دلاری پیشروی کرد. هر چند این بار هم موفق به عبور از این سح نشد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۵۴ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، انجین در یک کانال نزولی قرار دارد و همچنان با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد.  در این مسیر با  برخورد به سقف کانال در نزدیکی  محدوده ۰/۶۲ و ۰/۶۳ دلاری متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر تا محدوده ۰/۴۶ و ۰/۴۵ دلاری پایین کشیده شد و توسط خط روند عودی در محدوده میانه کانال حمایت شد تا به روند صعودی خود ادامه دهد. به این ترتیب یکبار دیگر خودش را به سقف کانال در نزدیکی ۰/۵۵ تا ۰/۵۶ دلاری رساند.

در حال حاضر محدوده ۰/۵۲ دلاری اولین سطح حمایت مهم برای انجین محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم انجین به روند صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۰/۵۵ تا ۰/۵۶ دلاری سقف کانال اولین مقاومت پیش روی انجین محسوب می‌شود و سپس مانع بعدی در محدوده ۰/۵۸ تا ۰/۶۰ دلار قرار دارد و پس از آن محدوده ۰/۶۵ دلاری سد پیش روی قیمت خواهد بود. در صورت عبور از این موانع انتظار داریم انجین تا قیمت‌های ۰/۷۰ و سپس ۰/۸۰ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۰/۵۵ دلاری نشود و حمایت ۰/۵۲  دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۵۰ دلاری سطح حمایت مهم برای انجین محسوب می‌شود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۴۵ و سپس محدوده ۰/۴۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۱۹ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۵۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده ۰/۵۵ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۶۰ و سپس ۰/۶۵ دلاری سطح مقاومت بعدی است. قیمت‌های ۰/۷۰ و ۰/۸۰ دلار مقاومت‌ بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده ۰/۵۲ تا ۰/۵۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۴۵ و سپس محدوده ۰/۴۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۱۲ تیر (۳ جولای ۲۰۲۲)

انجین کوین که روز ۱۸ ژوئن تا محدوده ۰/۴۰ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب با تثبیت موقعیت در این محدوده فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر انجین کوین با عبور از محدوده مقاومتی ۰/۵۰ دلاری تا محدوده ۰/۶۳ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت اما ENJ با برخورد به خط روند متوقف شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر انجین با از دست دادن حمایت ۰/۵۵ دلاری تا محدوده ۰/۴۶ تا ۰/۴۵ دلار پایین کشیده شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده ۰/۴۶ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، انجین پس از سقوط به محدوده ۰/۴۰ دلاری در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. به این ترتیب تا محدوده ۰/۶۲ و ۰/۶۳ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت با برخورد به خط روند متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر تا محدوده ۰/۴۶ و ۰/۴۵ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۴۵ دلاری اولین سطح حمایت مهم برای انجین محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم انجین به روند صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۰/۵۰ و سپس ۰/۵۵ دلاری سطوح مقاومت پیش روی انجین محسوب می‌شود و سپس مانع بعدی در محدوده ۰/۵۸ تا ۰/۶۰ دلار قرار دارد. در صورت عبور از این موانع انتظار داریم انجین تا قیمت‌های ۰/۷۰ و سپس ۰/۸۰ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۰/۵۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۴۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۴۰ دلاری سطح حمایت مهم برای انجین محسوب می‌شود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۳۵ و سپس محدوده ۰/۳۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۱۲ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۴۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده ۰/۵۰ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۵۵ و سپس  ۰/۵۸ تا ۰/۶۰ دلاری سطح مقاومت بعدی است. قیمت‌های ۰/۷۰ و ۰/۸۰ دلار مقاومت‌ بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده ۰/۴۵ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۴۲ تا ۰/۴۰  دلار و سپس محدوده ۰/۳۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۷ تیر (۲۸ ژوئن  ۲۰۲۲)

انجین کوین که دهم ژوئن با از دست دادن محدوده ۰/۶۰ دلاری ریزش سنگینی را تجربه کرده بود، تا محدوده ۰/۴۰ دلاری پایین کشیده شد. ENJ حتی مرز ۰/۳۸ دلاری را هم لمس کرد اما در با استقبال خریداران روبرو شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر انجین با عبور از مقاومت‌های ۰/۴۵، ۰/۵۰ و ۰/۵۵ دلاری تا مرز ۰/۶۰ دلاری پیشروی کرد. حتی موفق به لمس محدوده ۰/۶۲ دلاری هم شد اما در این سطح با مقاومت روبرو شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. روز گذشته انجین تا محدوده ۰/۵۵ دلاری اصلاح قیمتی را تجربه کرد اما در این قیمت با حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته روبرو شد تا روند صعودی خود را از دست ندهد. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده ۰/۵۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد انجین پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۴۰ تا ۰/۳۸ دلاری حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد با عبور از محدوده ۰/۴۸ تا ۰/۵۰ دلاری خودش را به مرز ۰/۶۰ دلاری نزدیک کند. انجین حتی محدوده ۰/۶۲ دلاری را لمس کرد اما موفق به عبور از این سطح نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۰/۵۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج صعودی اخیر اولین سطح حمایت برای انجین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم انجین به روند صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۰/۶۵ تا ۰/۷۰ مانع بعدی خواهد بود و سپس ۰/۷۸ تا ۰/۸۰ و ۰/۹۰ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۰/۶۰ تا ۰/۶۲ دلاری نشود و حمایت ۰/۵۵ دلاری را هم از دست بدهد، احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر کاهشی محدوده ۰/۵۰ و سپس ۰/۴۵ دلاری سطوح حمایتی مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۴۰ دلاری پایین بکشد

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۷ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در حال از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۶۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده ۰/۶۰ تا ۰/۶۲ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۶۵ تا ۰/۷۰ دلاری سطح مقاومت بعدی است و سپس محدوده ۰/۷۵ تا ۰/۸۰ دلار مقاومت‌ بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده ۰/۵۵ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۵۰ تا ۰/۴۸  دلار و سپس محدوده ۰/۴۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۱ تیر (۲۲ ژوئن  ۲۰۲۲)

انجین کوین که با از دست دادن محدوده ۰/۶ دلاری در روز ۱۰ ژوئن ریزش سنگینی را تجربه کرده بود تا محدوده ۰/۴ دلاری پایین کشیده شد. ENJ در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند، به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر از سد میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۴۳ دلاری عبور کرد و تا مرز ۰/۵ دلاری هم پیشروی کرد. با این حال در این قیمت با مقاومت روبرو شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۴۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد انجین پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۴ دلاری و تثبیت موقعیت در این قیمت، حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد با عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته تا مرز ۰/۵ دلاری هم پیشروی کند. هر چند در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود.

در حال حاضر محدوده ۰/۴۵ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج صعودی اخیر اولین سطح حمایت برای انجین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم انجین به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر اولین مقاومت محدوده ۰/۵ دلاری خواهد بود سپس خط روند نزولی در محدوده ۰/۵۳ تا ۰/۵۵ دلاری قرار گرفته است. در صورت شکست این خط روند و تثبیت موقعیت بالای آن، محدوده ۰/۶ دلاری سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۰/۵ دلاری نشود و حمایت ۰/۴۵ دلاری را هم از دست بدهد، احتمال بازگشت تا محدوده ۰/۴ و ۰/۳۸ دلاری وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۱ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۵۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده ۰/۵۰ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۵۳ تا ۰/۵۵ دلاری سطح مقاومت بعدی است و سپس محدوده ۰/۵۸ تا ۰/۶۰ دلار مقاومت‌ بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده ۰/۴۵ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۴۰ تا ۰/۳۸  دلار و سپس محدوده ۰/۳۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۲۸ خرداد (۱۸ ژوئن  ۲۰۲۲)

انجین که روز ۱۰ ژوئن با از دست دادن خط روند صعودی در محدوده ۰/۶۳ دلاری وارد فاز نزولی شده بود، حمایت‌های مهم ۰/۶۰ و سپس ۰/۵۰ دلاری را از دست داد و تا محدوده ۰/۴۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت ENJ مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد و حتی تا محدوده ۰/۵۰ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این سطح نشد. در زمان نگارش این مطلب انجین کوین در محدوده ۰/۴۳ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ENJ پس از اینکه حمایت ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۶۳ دلاری را از دست داد، ریزش سنگینی را تجربه کرد و تا محدوده ۰/۴۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت انجین مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۰/۴۳ تا ۰/۴۵ دلاری اولین سطح مقاومت برای انجین محسوب می‌شود در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود، انتظار داریم به حرکت صعودی خود ادامه دهد. مانع بعدی در این مسیر در نزدیکی ۰/۵۰ دلاری قرار دارد. در صورت عبور از این سطح، قیمت‌های ۰/۵۵ و سپس ۰/۵۸ تا ۰/۶۰ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می شوند

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۰/۴۳ تا ۰/۴۵ دلاری نشود، احتمال بازگشت به محدوده ۰/۴۰ دلاری وجود دارد. در صورت از دست دادن این حمایت، قیمت‌های ۰/۳۶ تا ۰/۳۵ و سپس ۰/۳۰ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته خواهد شد.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۲۸ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۴۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده ۰/۴۳ و سپس ۰/۴۵ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۵۰ دلاری سطح مقاومت بعدی است و سپس محدوده ۰/۵۷ تا ۰/۶۰ دلار مقاومت‌ بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده ۰/۴۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۳۶ تا ۰/۳۵  دلار و سپس محدوده ۰/۳۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۱۸ خرداد (۸ ژوئن  ۲۰۲۲)

انجین کوین که همچنان از ۱۲ می تحت تاثیر خط روند صعودی و نزولی قرار دارد، روز ۶ ژوئن هم با لمس خط روند نزولی در محدوده ۰/۶۷ دلاری متوقف شد و تا مرز ۰/۶۰ دلاری عقب نشینی کرد. در این قیمت ENJ با برخورد به خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. هر چند روز گذشته با لمس محدوده ۰/۶۵ دلاری متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب در قیمت ۰/۶۳ دلاری معامله‌ می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد انجین پس همچنان در یک مثلث متقارن قرار گرفته است و با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر انجین با کسب حمایت در محدوده ۰/۶۰ دلاری خط روند صعودی حمایت شد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند.

در حال حاضر محدوده ۰/۶۳ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین مقاومت محسوب می‌شود و سپس خط روند نزولی در محدوده ۰/۶۶ دلار قرار دارد. در صورت عبور از این سطح و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم انجین تا محدوده ۰/۶۸ تا ۰/۷۰ و سپس ۰/۷۵ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۰/۶۳ و سپس ۰/۶۵ تا ۰/۶۶ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی حمایت محدوده ۰/۶۱ تا ۰/۶۰ در نزدیکی خط روند صعودی (ضلع پایین مثلث) قرار گرفته است. در صورت از دست دادن این حمایت محدوده ۰/۵۸ و سپس ۰/۵۵ دلار سطوح حمایتی مهم برای انجین در نظر گرفته خواهد شد

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۱۸ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۵۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده ۰/۶۳ و سپس ۰/۶۵ تا ۰/۶۶ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۶۸ تا ۰/۷۰ دلاری سطح مقاومت بعدی است و سپس محدوده ۰/۷۵ دلار مقاومت‌ بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده ۰/۶۱ تا ۰/۶۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۵۸  دلار و سپس محدوده ۰/۵۵ و ۰/۵۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۱۵ خرداد (۶ ژوئن  ۲۰۲۲)

انجین کوین که روز ۲۸ می در محدوده ۰/۵۸ دلاری توسط خط روند صعودی حمایت شده بود، این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر ENJ تا محدوده ۰/۷۰ دلاری هم پیشروی کرد اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد. به این ترتیب مجبور به عقب‌نشینی شد و با از دست دادن حمایت ۰/۶۵ دلاری تا مرز ۰/۶۰ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده خط روند صعودی دوباره از قیمت دفاع کرد تا انجین ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده ۰/۶۲ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، انجین از ۱۲ می تحت تاثیر دو خط روند نزولی و صعودی قرار گرفته است که یک مثلث متقارن را تشکیل می دهند و انجین با لمس اضلاع بالا و پایین به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر روز ۳۱ می در محدوده ۰/۷۰ دلاری با برخورد به ضلع بالای مثلث متوقف شد و با از دست دادن حمایت ۰/۶۵ دلاری تا محدوده ۰/۶۰ دلاری ضلع پایین مثلث پایین کشیده شد. در این قیمت انجین مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۰/۶۳ تا ۰/۶۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح مقاومت برای انجین محسوب می‌شود در صورت عبور از این محدوده ۰/۶۷ دلاری ضلع بالای مثلث مانع مهم بعدی خواهد بود. در صورت شکست ضلع بالای مثلث و عبور از آن، قیمت‌های ۰/۷۰ و پس از آن ۰/۷۵ دلار مقاومت‌های بعدی بود. در صورت عبور از این موانع، قیمت‌های ۰/۸۰ و ۰/۹۰ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۰/۶۵ و  ۰/۶۷ دلاری نشود و حمایت ۰/۶۰ دلاری را از دست بدهد و از ضلع پایین مثلث خارج شود باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۰/۵۶ تا ۰/۵۵ دلار و سپس ۰/۵۲ تا ۰/۵۰ دلار سطوح حمایت مهم برای انجین در نظر گرفته خواهد شد.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۱۵ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۴۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده ۰/۶۳ تا ۰/۶۵ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۶۷ تا ۰/۶۸ دلاری سطح مقاومت بعدی است و سپس محدوده ۰/۷۰ و ۰/۷ دلار مقاومت‌ بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده ۰/۶۲ تا ۰/۶۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۵۶ تا ۰/۵۵ دلار و سپس محدوده ۰/۵۲ و ۰/۵۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

 

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۹ خرداد (۳۰ می  ۲۰۲۲)

انجین کوین که همچنان تحت تاثیر خط روند نزولی قرار دارد، روز ۲۶ می هم با لمس این سطح در محدوده قیمت ۰/۷۰ دلاری ریجکت شد و با از دست دادن حمایت محدوده ۰/۶۵ دلاری تا قیمت ۰/۵۸ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت ENJ توسط خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب انجین فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و امروز موفق شد از سد میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۶۰ دلاری عبور کند. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده ۰/۶۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ENJ نزدیک به ۲۰ روز است که تحت تاثیر خط روند نزولی قرار دارد و با وجود لمس چندین باره این سطح موفق به عبور از آن نشده است. روز ۲۶ می هم انجین با لمس این خط در محدوده ۰/۷۰ دلاری ریجکت شد و تا محدوده ۰/۵۸ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت انجین مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه‌ای را آغاز کرد.

در حال حاضر اولین سطح مقاومت برای انجین در محدوده ۰/۶۶ تا ۰/۶۸ دلاری خط روند نزولی قرار دارد. در صورت شکست این سطح و تثبیت موقعیت بالای آن، انتظار داریم انجین تا محدوده ۰/۷۰ و ۰/۷۵ دلاری به حرکت خود ادامه دهد. در صورت عبور از این موانع، قیمت‌های ۰/۸۰ و سپس ۰/۸۵ تا ۰/۹۰ دلار به عنوان سطوح مقاومت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۰/۶۶ تا ۰/۶۸ دلاری نشود، باید منتظر اصلاح مجدد قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۶۳ و سپس ۰/۶۰ تا ۰/۵۸ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند صعودی سطوح حمایت مهم محسوب می‌شوند و سپس هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت انجین را تا محدوده ۰/۵۵ و ۰/۵۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۹ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۶۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده ۰/۶۶ تا ۰/۶۸ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۷۰ با ۰/۷۵ دلاری سطح مقاومت بعدی است و سپس محدوده ۰/۸۰ و ۰/۸۵ تا ۰/۹۰ دلار مقاومت‌ بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده ۰/۶۳ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۶۰ تا ۰/۵۸ دلار و سپس محدوده ۰/۵۵ و ۰/۵۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۵ خرداد (۲۶ می  ۲۰۲۲)

انجین کوین که پس از کسب حمایت در قیمت ۰/۵ دلاری موفق به عبور از محدوده ۰/۷۸ دلاری نشده بود، در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا محدوده ۰/۶۳ دلاری اصلاح شد. در این قیمت ENJ مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. با این حال انجین روز ۲۳ می در عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۷۵ دلاری ناکام ماند تا مجبور به عقب‌نشینی شود. به این ترتیب با از دست دادن حمایت ۰/۷۰ دلاری امروز دوباره تا مرز ۰/۶۳ دلار پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده ۰/۶۳ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد انجین پس از اینکه در عبور از محدوده ۰/۷۸ دلاری ناکام مانده بود مجبور به عقب‌نشینی شد و امروز تا محدوده ۰/۶۳ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۶۳ دلار اولین سطح حمایت برای انجین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم انجین یکبار دیگر برای عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۷۰ دلاری تلاش کند. در صورت عبور از این سطح و تثبیت موقعیت بالای آن انجین این فرصت را خواهد داشت تا محدوده ۰/۷۸ تا ۰/۸۰ و سپس ۰/۹۰ دلاری به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۰/۷۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۶۳ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۶۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و سپس هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۵۵ و ۰/۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین کوین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۵ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در حال از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۳۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده ۰/۷۰ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۷۸ تا ۰/۸۰ دلاری سطح مقاومت بعدی است و سپس محدوده ۰/۹۰ و ۰/۹۵ تا ۱ دلار مقاومت‌ بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده ۰/۶۳ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۶۰ تا ۰/۵۸ دلار و سپس محدوده ۰/۵۵ و ۰/۵۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۱ خرداد (۲۲ مه  ۲۰۲۲)

انجین کوین که روز ۱۲ مه تا محدوده ۰/۵۰ تا ۰/۴۸ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد. در این مسیر ENJ تا مرز ۰/۷۸ دلاری پیشروی کرد اما موفق به عبور از این محدوده نشد تا دوباره مجبور به عقب‌نشینی شود. به این ترتیب انجین تا محدوده ۰/۶۵ دلاری اصلاح شد و در این قیمت توسط خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. انجین با کسب حمایت در این قیمت،  فرصت پیدا کرد تا یکبار دیگر شانس خود را برای عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۶۸ تا ۰/۷۰ دلار امتحان کند و امروز موفق به انجام این کار شد. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده ۰/۷۱ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ENJ که در روزهای اخیر درون یک مثلث قرار گرفته بود و با لمس سطوح سقف و کف به حرکت خود ادامه می‌داد. در نهایت موفق شد از سد خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۶۸ تا ۰/۷۰ دلار عبور کند.

در حال حاضر محدوده ۰/۶۸ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند شکسته شده حمایت مهم برای انجین محسوب می‌شو. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم انجین شانس خود را برای عبور از محدوده ۰/۷۸ تا ۰/۸۰ دلار امتحان کند. در صورت عبور از این محدوده، مقاومت مهم بعدی در نزدیکی ۰/۸۵ دلار و سپس ۰/۹۵ تا ۱ دلار قرار گرفته است

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۰/۶۸ دلاری موفق به حمایت از انجین نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۶۵ تا ۰/۶۳ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و سپس هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۶۰ و ۰/۵۵ تا ۰/۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۱ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۵۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده ۰/۷۲ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۷۸ تا ۰/۸۰ و ۰/۸۵ دلاری سطح مقاومت بعدی است و سپس محدوده ۰/۹۵ تا ۱ دلار مقاومت‌ بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده ۰/۶۸ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۶۵ تا ۰/۶۳ دلار و سپس محدوده ۰/۶۰ و ۰/۵۵ تا ۰/۵۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۲۸ اردیبهشت (۱۸ مه  ۲۰۲۲)

انجین پس از اینکه روز ۱۲ مه تا محدوده ۰/۵۰ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد و حتی تا محدوده ۰/۷۸ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت اما ENJ با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده ۰/۷۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد انجین پس از سقوط به محدوده ۰/۵ دلاری در این قیمت مورد استقبال خریداران قرار گرفت تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر انجین تا محدوده ۰/۷۸ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این مانع نشد.

در حال حاضر محدوده ۰/۷۰ دلاری اولین سطح حمایت برای انجین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم انجین یکبار دیگر برای عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۷۵ تا ۰/۷۸ دلاری تلاش کند. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم انجین تا محدوده ۰/۸۵ و سپس ۰/۹۵ تا ۱ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۰/۷۵ تا ۰/۷۸ دلاری نشود و حمایت ۰/۷۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۶۵ دلاری سطح حمایت بعدی خواهد بود و درصورت ریزش بیشتر و از دست دادن این حمایت، احتمال بازگشت انجین به قیمت‌های ۰/۵۵ و سپس ۰/۵۰ دلاری وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۲۸ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۵۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده ۰/۷۵ تا ۰/۷۸ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۸۵ دلاری سطح مقاومت بعدی است و سپس محدوده ۰/۹۵ تا ۱ دلار مقاومت‌ بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده ۰/۷۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۶۵ دلار و سپس ۰/۵۵ و ۰/۵۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۲۴ اردیبهشت (۱۴ مه  ۲۰۲۲)

انجین که روز ۱۰ مه موفق به عبور از محدوده ۰/۹۰ دلاری نشده بود مجبور به عقب‌نشینی شد و با از دست دادن حمایت ۰/۷۵ دلاری روز دوازدهم مه تا مرز ۰/۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت ENJ مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند‌. به این ترتیب حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد روز گذشته تا محدوده ۰/۷۵ دلاری پیشروی کند. در این سطح اما با مقاومت روبرو شد تا دوباره مجبور به عقب نشینی شود. روز گذشته انجین با لمس محدوده ۰/۶۵ تا ۰/۶۶ دلار حمایت شد و امروز یکبار دیگر برای عبور از خط روند نزولی تلاش می‌کند. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده ۰/۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد انجین پس از اینکه موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۹۰ دلاری نشد در مسیر نزولی قرار گرفت و همزمان با ریزش بیت کوین و کل بازار با از دست دادن حمایت ۰/۷۵ دلاری تا مرز ۰/۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت انجین مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند به این ترتیب حرکت تازه ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد و موفق شد تا محدوده ۰/۷۵ دلای پیشروی کند. در این قیمت اما انجین با مقاومت روبرو شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۷۵ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی سطح مقاومت مهم برای انجین محسوب می‌شود در صورت عبور از این سطح محدوده ۰/۸۵ تا ۰/۹۰ دلار مانع بعدی خواهد بود و سپس محدوده ۱ دلار به عنوان سطح مقاومت بعدی برای انجین در نظر گرفته خواهد شد

در سوی مقابل در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۰/۷۵ دلاری نشود، باید منتظر کاهش مجدد قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۶۶ تا ۰/۶۵ دلار سطح حمایت بعدی است و در صورت از دست دادن این حمایت محدوده ۰/۶۰ تا ۰/۵۵ دلار قرار دارد. هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند انجین را دوباره تا محدوده ۰/۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۲۴ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۴۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده ۰/۷۵ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۸۵ تا ۰/۹۰ دلاری سطح مقاومت بعدی است و سپس محدوده ۱ دلار مقاومت‌ بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده ۰/۶۵ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۶ تا ۰/۵۵۰ دلار و سپس ۰/۵۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۱۸ اردیبهشت (۸ مه  ۲۰۲۲)

انجین کوین پس از اینکه روز ۳۰ آوریل در محدوده ۱ دلاری حمایت شد، حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد و روز ۵ مه تا محدوده ۱/۲۰ دلاری به حرکت خود ادامه داد. در این قیمت اما ENJ با مقاومت روبرو شد تا دوباره مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر حمایت ۱/۱۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را از دست داد و امروز تا مرز ۰/۹۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت انجین توسط خط روند مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده ۰/۹۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد انجین همچنان در یک کانال نزولی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت نزولی خود ادامه می‌دهد. در این مسیر امروز انجین تا محدوده کف کانال در نزدیکی قیمت ۰/۹۵ دلاری پایین کشیده شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت.

در حال حاضر اولین مقاومت در محدوده ۱ دلاری قرار دارد، سپس مقاومت مهم‌تر برای انجین در محدوده ۱/۰۸ تا ۱/۱۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته، سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر و خط روند نزولی قرار گرفته است. در صورت عبور از این مانع و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم انجین به مسیر صعودی خود تا محدوده ۱/۱۵ و ۱/۲۰ دلار ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۱ و سپس ۱/۰۸ تا ۱/۱۰ دلاری نشود باید منتظر ادامه روند کاهشی باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۹۵ دلار سطح حمایت مهم محسوب می‌شود و در صورت از دست دادن آن قیمت‌های ۰/۹۰ و ۰/۸۵ دلار می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۱۸ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۳۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده ۱ دلار است. پس از آن محدوده  ۱/۰۸ تا ۱/۱۰ دلاری سطح مقاومت بعدی است و سپس ۱/۱۵ تا ۱/۲۰ دلار مقاومت‌های بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده ۰/۹۵ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۹۰ دلار و سپس ۰/۸۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۱۰ اردیبهشت (۳۰ آوریل  ۲۰۲۲)

انجین که روز ۲۰ آوریل از محدوده ۱/۶  و ۱/۵۸ دلاری ریجکت شده بود در مسیر اصلاحی قرار گرفت و با از دست دادن حمایت‌های ۱/۵، ۱/۴ و ۱/۳ دلاری تا محدوده ۱/۲ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت محدوده ENJ مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده قیمت ۱/۲ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که انجین در هفته‌های گذشته در یک کانال نزولی قرار گرفته است و در این مسیر با از دست دادن حمایت‌های مهم تا محدوده ۱/۲ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۱/۲ دلاری اولین سطح حمایت برای انجین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم انجین حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند.

در این مسیر اولین سطح مقاومت مهم محدوده ۱/۳ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر قرار دارد. در صورت عبور از این محدوده، خط روند نزولی در محدوده ۱/۳۵ تا ۱/۴۰ دلاری مانع بعدی خواهد بود و سپس ۱/۴۸ تا ۱/۵ دلار به عنوان سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۱/۲۵ تا ۱/۳ دلاری نشود و سطح حمایت ۱/۲ تا ۱/۱۸ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۱/۱۵ تا ۱/۱۰ سطح حمایت بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند قیمت انجین را تا محدوده ۱ دلاری پایین بکشد

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۱۰ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۳۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده ۱/۲۵ تا ۱/۳۰ دلار است. پس از آن محدوده  ۱/۳۵ تا ۱/۴ دلاری سطح مقاومت بعدی است و سپس ۱/۴۸ تا ۱/۵۰ و ۱/۵۵ دلار مقاومت‌های بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده  ۱/۲۰ تا ۱/۱۸ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱/۱۵ تا ۱/۱۰ دلار و سپس ۱ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۶ اردیبهشت (۲۶ آوریل  ۲۰۲۲)

انجین کوین که روز ۲۰ آوریل از محدوده قیمت ۱/۵۸ دلاری ریجکت شده بود در مسیر اصلاحی قرار گرفت. ENJ در این مسیر حمایت‌های ۱/۵ و ۱/۴ تا ۱/۳۵ دلاری را از دست داد و روز گذشته تا محدوده ۱/۳۰ دلاری پایین کشیده شد. انجین حتی قیمت ۱/۲۸ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت توسط خط روند کف کانال مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب انجین روز گذشته حرکت پرقدرتی را آغاز کرد و موفق شد تا محدوده ۱/۴۰ تا ۱/۴۲ دلاری پیشروی کند. در این محدوده انجین با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۴ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ENJ همچنان در یک کانال نزولی قرار دارد و روز گذشته در محدوده ۱/۳ تا ۱/۲۸ دلاری با لمس کف کانال مورد حمایت قرار گرفت. به این ترتیب حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد با عبور از محدوده ۱/۳۵ دلاری، امروز تا مرز ۱/۴۰ دلار پیشروی کند. در این قیمت اما میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد از موج‌ نزولی اخیر مانع از ادامه حرکت انجین شدند.

در حال حاضر اولین مقاومت برای انجین در محدوده ۱/۴ تا ۱/۴۲ دلاری قرار دارد، در صورت عبور از این مانع، مقاومت‌های بعدی در محدوده ۱/۴۵ و سپس ۱/۴۸ تا ۱/۵ دلار قرار گرفته‌اند. پس از آن خط روند نزولی (سقف کانال نزولی) در محدوده ۱/۵۵ دلار سطح مقاومت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۱/۴۰ تا ۱/۴۲ دلاری نشود، احتمال اصلاح جزیی قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۱/۳۵ تا ۱/۳۲ دلار اولین سطح حمایت خواهد بود و سپس محدوده ۱/۳۰ تا ۱/۲۸  و ۱/۲۵ دلار به عنوان سطوح حمایت مهم برای انجین در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۶ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۵۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده ۱/۴ تا ۱/۴۲ دلار است. پس از آن محدوده  ۱/۴۵ دلاری سطح مقاومت بعدی است و سپس ۱/۴۸ تا ۱/۵۰ و ۱/۵۵ دلار مقاومت‌های بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده  ۱/۳۵ تا ۱/۳۲ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱/۳۰ تا ۱/۲۸ دلار و سپس ۱/۲۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۳۱ فروردین (۲۰ آوریل  ۲۰۲۲)

انجین کوین که روزهای ۱۲ و ۱۳ آوریل برای عبور از مقاومت در محدوده ۱/۶ دلاری تلاش می‌کرد در عبور از این ناحیه ناکام ماند تا ناچار به عقب‌نشینی شود در این مسیر ENJ حمایت محدوده ۱/۵ دلاری را از دست داد و روز ۱۸ آوریل تا محدوده ۱/۳۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت انجین مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد از مقاومت خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۱/۴۷ تا ۱/۴۸ دلار و سپس ۱/۵ دلار عبور کند. انجین امروز تا مرز ۱/۶ دلاری هم پیشروی کرد و در این قیمت با مقاومت روبرو شد. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده ۱/۵۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تحلیل تکنیکال انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، انجین تقریبا از ابتدای ماه مارس در یک کانال نزولی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر انجین روز ۱۸ آوریل تا محدوده ۱/۳۵ دلاری کف کانال پایین کشیده شد و در این قیمت حمایت شد تا حرکت تازه‌ای را به سمت سقف کانال آغاز کند. به این ترتیب روز گذشته از محدوده ۱/۴۸ و ۱/۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط میانه کانال عبور کرد و به محدوده ۱/۶ دلاری رسید.

در حال حاضر اولین مقاومت برای انجین در قیمت ۱/۶ دلاری قرار گرفته است، در صورت عبور از این مانع محدوده سقف کانال در نزدیکی ۱/۶۵ دلار مانع بعدی خواهد بود. اگر انجین موفق به عبور از سقف کانال نزولی شد انتظار داریم تا محدوده ۱/۷ و ۱/۸ دلاری به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۱/۶ و سپس ۱/۶۵ دلاری نشود، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۱/۵ تا ۱/۴۸ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج صعودی اخیر سطح حمایت مهم برای انجین محسوب می‌شود. در صورت از دست دادن این محدوده، قیمت‌های ۱/۴۵ و سپس ۱/۴۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۳۱ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۶۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده ۱/۶ دلار است. پس از آن محدوده  ۱/۶۵ دلاری سطح مقاومت بعدی است و سپس ۱/۷۰ تا ۱/۸۰ دلار مقاومت‌های بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده  ۱/۵ تا ۱/۴۸ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱/۴۵ تا ۱/۴ دلار و سپس ۱/۳۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۲۸ فروردین (۱۷ آوریل  ۲۰۲۲)

نجین کوین که روزهای گذشته درون یک مثلث قرار گرفته بود روز ۱۱ آوریل با از دست دادن ضلع پایین مثلث در محدوده قیمت ۱/۶ تا ۱/۵۸ دلار از آن خارج شد و تا محدوده ۱/۵ تا ۱/۴۸ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت ENJ مورد حمایت قرار گرفت و حرکتی را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد اما با برخورد به خط روند شکسته شده (ضلع پایین مثلث) و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۱/۶ دلاری متوقف شد و روز گذشته تا محدوده ۱/۴۷ دلاری پایین کشیده شد. انجین که در این محدوده از حمایت برخوردار بود ، این بار هم مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده ۱/۴۹ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ENJ با از دست دادن حمایت خط روند صعودی (ضلع پایین مثلث) در محدوده ۱/۶ دلاری وارد فاز نزولی شد و تا محدوده ۱/۴۷ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت انجین مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند

در حال حاضر محدوده ۱/۴۷ تا ۱/۴۵ دلاری اولین سطح حمایت مهم برای انجین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم انجین حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۱/۵۳ تا ۱/۵۵ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر قرار دارد، در صورت عبور از این محدوده، مقاومت مهم بعدی محدوده ۱/۶ دلار است و پس از آن قیمت‌های ۱/۶۵ تا ۱/۷ دلار موانع بعدی در نظر گرفته خواهد شد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۱/۵۳ تا ۱/۵۵ دلاری نشود و حمایت ۱/۴۷ تا ۱/۴۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۱/۴۰ تا ۱/۳۵ دلار سطح حمایت بعدی است و هرگونه ریزش بیشتر می تواند قیمت انجین را تا محدوده ۱/۳ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۲۸ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۴۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده ۱/۵۳ تا ۱/۵۵ دلار است. پس از آن محدوده  ۱/۶ دلاری سطح مقاومت بعدی است و سپس ۱/۶۵ تا ۱/۷ دلار مقاومت‌های بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده  ۱/۴۷ تا ۱/۴۵ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱/۴ تا ۱/۳۵ دلار و سپس ۱/۳ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۲۱ فروردین (۱۰ آوریل  ۲۰۲۲)

انجین کوین که روز آخر ماه مارس تا محدوده ۱/۹۵ دلاری پیشروی کرده بود، موفق به عبور از این سطح نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر ENJ حمایت خط روند صعودی در محدوده ۱/۸ دلاری را از دست داد و وارد فاز نزولی شد. در مسیر نزولی انجین حمایت های ۱/۷ و ۱/۶ دلاری را از دست داد و روز هفتم آوریل تا محدوده ۱/۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت خط روند صعودی از انجین حمایت کرد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه ای را آغاز کند، در این حرکت انجین از مقاومت های ۱/۶ و سپس ۱/۷ دلار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته گذشت و امروز تا محدوده ۱/۸ دلار به حرکت خود ادامه داد. در این قیمت با مقاومت خط روند نزولی برخورد کرد و مجبور به عقب‌نشینی شد. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده ۱/۷۵ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد انجین پس از اینکه موفق به عبور از محدوده ۱/۹۵ دلاری نشد، در مسیر اصلاحی قرار گرفت در این مسیر انجین تا محدوده ۱/۵ دلاری اصلاح شد و در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت و تا محدوده ۱/۸ دلاری خط روند نزولی پیشروی کرد

در حال حاضر انجین با مقاومت خط روند نزولی در محدوده ۱/۸ دلاری روبرو شده است و محدوده ۱/۷ تا ۱/۶۸ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح حمایت برای انجین محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم انجین یکبار دیگر برای عبور از خط روند نزولی در محدوده ۱/۸ دلار تلاش کند. در صورت عبور از این مانع، مقاومت بعدی در محدوده ۱/۹۰ تا ۱/۹۲ دلار قرار گرفته است و سپس محدوده ۱/۹۵ تا ۲ دلار سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۱/۸ دلاری نشود و حمایت ۱/۷ تا ۱/۶۸ دلار را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۱/۶ تا ۱/۵۸ دلار خط روند صعودی سطح حمایت مهم برای انجین محسوب می‌شود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند قیمت را تا محدوده ۱/۵۵ و ۱/۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین کوین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۲۱ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۵۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده ۱/۸ تا ۱/۸۵ دلار است. پس از آن محدوده  ۱/۹ تا ۱/۹۲ دلاری سطح مقاومت بعدی است و سپس ۱/۹۵ تا ۲ دلار مقاومت‌های بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده  ۱/۷ تا ۱/۶۸ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱/۶ تا ۱/۵۸ دلار و سپس ۱/۵۵ و ۱/۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۱۴ فروردین (۴ آوریل ۲۰۲۲)

انجین کوین که از اواسط ماه مارس و با عبور از مقاومت ۱/۳۵ دلاری در یک مسیر صعودی قرار گرفته بود با عبور از مقاومت های مهم موفق شد روز پایانی ماه مارس تا مرز ۲ دلار پیشروی کند. ENJ در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر انجین تا محدوده ۱/۷۵ دلاری اصلاح شد و توسط خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب انجین همچنان در روند صعودی قرار دارد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۸۷ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که ENJ از اواسط ماه مارس در یک کانال صعودی قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف کانال به مسیر خود ادامه می‌دهد. در این مسیر انجین روز ۳۱ مارس با لمس قیمت ۲ دلاری در نزدیکی سقف کانال متوقف شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر انجین تا کف کانال در نزدیکی ۱/۷۵ دلار پایین کشیده شد ولی در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند

در حال حاضر محدوده ۱/۸ دلاری سطح حمایت مهم برای انجین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم انجین به مسیر صعودی خود ادامه دهد، در این مسیر محدوده ۱/۹ و سپس ۲ دلار سطوح مقاومت بعدی خواهد بود و در صورت عبور از این موانع ۲/۱۵ تا ۲/۲۰ دلار مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۱/۹ و ۲ دلاری نشود و حمایت ۱/۸ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی ۱/۷۵ تا ۱/۷ دلار سطح حمایت بعدی است و در صورت از دست دادن این محدوده احتمال کاهش بیشتر قیمت تا محدوده ۱/۶ و ۱/۵ دلاری وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۱۴ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۵۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده ۱/۹ تا ۲ دلار است. پس از آن محدوده  ۲/۱۵ تا ۲/۲ دلاری سطح مقاومت بعدی است و سپس ۲/۴ و ۲/۵ دلار مقاومت‌های بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده  ۱/۸ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱/۷۵ و ۱/۷۰ دلار و سپس ۱/۶ و ۱/۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۹ فروردین (۲۹ مارس ۲۰۲۲)

انجین که اواسط ماه مارس تا محدوده ۱/۲۵ دلاری پایین کشیده شده بود و در این محدوده قیمتی در نوسان بود، در نهایت با تثبیت موقعیت حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد با عبور از مقاومت ۱/۳۵ دلاری روند پرقدرتی را آغاز کند. در این مسیر ENJ از سد مقاومت ۱/۵ و سپس ۱/۶۵ دلار عبور کند و روز گذشته موفق به لمس قیمت ۱/۸۵ دلاری شد. با این حال در این قیمت با برخورد به مقاومت متوقف شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر انجین امروز تا محدوده ۱/۷ دلاری اصلاح شد و در این قیمت توسط خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب انجین کوین در محدوده ۱/۷۸ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ENJ با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۱/۳۵ دلاری حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد از سد مقاومت‌های ۱/۵ و سپس ۱/۷ دلار عبور کند، انجین روز گذشته حتی موفق به لمس محدوده ۱/۸۵ دلاری هم شد اما در عبور از این مانع ناکام ماند تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر تا قیمت ۱/۷ دلار اصلاح شد و توسط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند
در حال حاضر اولین سطح مقاومت برای انجین در محدوده ۱/۸ و سپس ۱/۸۵ دلار قرار دارد، در صورت عبور از این مانع محدوده ۱/۹۵ تا ۲ دلار قرار دارد و سپس ۲/۱۵ تا ۲/۲ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شود
در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۱/۸۵ دلاری نشود و حمایت ۱/۷ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم
در مسیر اصلاحی محدوده ۱/۶۵ و سپس ۱/۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند انجین را تا قیمت ۱/۴۵ و سپس ۱/۳۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۹ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در حال از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۶۰قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده  ۱/۸ تا ۱/۸۵ دلار است. پس از آن محدوده ۱/۹۵ تا ۲ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۲/۱۵ تا ۲/۲ دلاری سطح مقاومت بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده  ۱/۷ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱/۶۵ و ۱/۵۰ دلار و سپس ۱/۴۵ تا ۱/۳۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۲۳ اسفند (۱۴ مارس ۲۰۲۲)

انجین کوین که روز ۷ مارس تا محدوده ۱/۳۰ تا ۱/۲۸ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد در این مسیر تا محدوده ۱/۴۵ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت اما ENJ با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و مجبور به عقب‌نشینی شد‌. در این مسیر انجین امروز دوباره تا محدوده ۱/۳۰ تا ۱/۲۸ دلاری پایین کشیده شد و در این قیمت حمایت شد. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده ۱/۳۱ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، انجین  در روزهای گذشته تحت تاثیر خط روند نزولی قرار دارد و با وجود لمس چندین باره این سطح موفق به عبور از آن نشد. روز گذشته هم انجین با لمس این سطح ریجکت شد و امروز تا مرز ۱/۳۰ دلار پایین کشیده شد. با این حال در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر انجین از حمایت در محدوده ۱/۳۰ تا ۱/۲۸ دلار برخوردار است و برای عبور را از محدوده ۱/۳۳ تا ۱/۳۵ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی تلاش می‌کند. در صورت عبور از این مانع، محدوده ۱/۴۰ و سپس ۱/۴۵ دلار سطح مقاومت بعدی خواهد بود و پس از آن محدوده ۱/۵ دلاری سطح مقاومت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۱/۳۳ تا ۱/۳۵ دلاری نشود و حمایت ۱/۳۰ تا ۱/۲۸ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در این مسیر محدوده ۱/۲۵ و ۱/۲۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی خواهند بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند انجین را تا قیمت ۱/۱۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۲۳ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۴۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده  ۱/۳۳ تا ۱/۳۵ دلار است. پس از آن محدوده ۱/۴۰ تا ۱/۴۵ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۱/۵ دلاری سطح مقاومت بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده  ۱/۳۰  تا ۱/۲۸ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱/۲۵ تا ۱/۲۰ دلار و سپس ۱/۱۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۱۸ اسفند (۹ مارس ۲۰۲۲)

انجین کوین که روزهای ابتدایی ماه مارس در محدوده ۱/۶ تا ۱/۶۵ دلاری با مقاومت خط روند نزولی روبرو شده بود، موفق به عبور از این مانع نشد و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر ENJ حمایت ۱/۵ و سپس ۱/۳۵ دلاری را از دست داد و روز هفتم مارس تا محدوده ۱/۲۸ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت انجین با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب انجین فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و امروز با عبور از محدوده ۱/۳۵ دلاری خط روند نزولی و سپس ۱/۳۷ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته موفق شد خودش را به محدوده ۱/۴ دلاری برساند

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ENJ پس از کسب حمایت در محدوده ۱/۲۸ دلاری و تثبیت موقعیت خود در نزدیکی ۱/۳۲ دلاری حرکت تازه ای را آغاز کرد در این مسیر انجین از سد مقاومت‌های ۱/۳۵ تا ۱/۳۷ دلاری عبور کرد و خودش را به محدوده ۱/۴ دلاری رساند.

در حال حاضر محدوده ۱/۴۴ تا ۱/۴۵ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی اولین سطح مقاومت برای انجین محسوب می‌شود در صورتی که انجین موفق به عبور از این مانع شود، مقاومت بعدی در محدوده ۱/۴۸ تا ۱/۵ دلاری قرار دارد و سپس محدوده ۱/۶ دلاری به عنوان سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۱/۴۴ تا ۱/۴۵ دلاری نشود، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۱/۴۰ تا ۱/۳۸ دلاری اولین سطح حمایت خواهد بود سپس محدوده ۱/۳۵ تا ۱/۳۳ دلاری به عنوان سطح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۱۸ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۵۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده  ۱/۴۴ تا ۱/۴۵ دلار است. پس از آن محدوده ۱/۴۸ تا ۱/۵ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۱/۵۸ تا ۱/۶ دلاری سطح مقاومت بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده  ۱/۴۰  تا ۱/۳۸ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱/۳۵ تا ۱/۳۳ دلار و سپس ۱/۳۰ تا ۱/۲۸ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۱۴ اسفند (۳ مارس ۲۰۲۲)

انجین که از روز ۲۴ فوریه حرکت صعودی تازه ای را آغاز کرده بود، موفق شد با عبور از  مقاومتهای ۱/۴ و سپس ۱/۵ دلاری روز اول مارس تا محدوده ۱/۶۳ دلاری پیشروی کند، با این حال در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر ENJ روز ۳ مارس حمایت خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۱/۵ دلاری را از دست داد و وارد فاز نزولی شد. در ادامه روند نزولی انجین روز گذشته حمایت ۱/۴ دلاری را هم از دست داد و امروز تا محدوده ۱/۳۲ دلاری پایین کشیده شد. انجین در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب انجین کوین در محدوده ۱/۳۸ دلاری معامله میشود.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ENJ پس از لمس محدوده ۱/۶ تا ۱/۶۲ دلاری در روز اول مارس با مقاومت خط روند نزولی برخورد کرد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر حمایت مهم ۱/۵ دلاری در نزدیکی خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را از دست داد و امروز تا محدوده ۱/۳۵ تا ۱/۳۲ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۱/۳۲ دلاری حمایت مهم برای انجین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم انجین حرکت صعودی تازه ای را آغاز کند، در مسیر صعودی اولین مقاومت در قیمت ۱/۴۰ دلاری قرار دارد و سپس محدوده ۱/۴۸ تا ۱/۵ دلاری در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته موانع بعدی خواهند بود. در صورت عبور از این موانع محدوده ۱/۵۸ و ۱/۶ دلار سطوح مقاومت بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۱/۴ دلاری نشود و حمایت ۱/۳۲ تا ۱/۳ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۱/۲۵ و سپس ۱/۲۰ تا ۱/۱۸ دلار سطوح حمایت بعدی برای انجین در نظر گرفته می شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۱۴ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۴۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده   ۱/۴ تا ۱/۵۲ دلار است. پس از آن محدوده ۱/۴۸ تا ۱/۵ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۱/۵۸ تا ۱/۶ دلاری سطح مقاومت بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده  ۱/۳۲ تا ‍/۳ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱/۲۵ دلار و سپس ۱/۲۰ تا ۱/۱۸ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۸ اسفند (۲۷ فوریه ۲۰۲۲)

انجین که روز  ۱۶ فوریه از محدوده ۲ دلاری ریجکت شده بود به مسیر نزولی خود ادامه داد. در این مسیر ریزش بازار ارزهای دیجیتال در اثر شروع درگیری های نظامی بین روسیه و اوکراین بر قیمت انجین هم تاثیر گذاشت و ENJ روز ۲۴ فوریه تا محدوده ۱.۲۰  تا ۱.۱۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت انجین مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند و حرکت تازه ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. به این ترتیب انجین روز شنبه از خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۱.۴ دلاری عبور کرد و روز گذشته تا مرز ۱.۵ دلاری پیش رفت اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد و امروز تا محدوده ۱.۴ دلاری اصلاح شد. میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در این محدوده از قیمت دفاع کرد و در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده ۱.۴۵ تا ۱.۴۶ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد انجین پس از سقوط سنگین تا محدوده ۱.۲ و ۱.۱۵ دلاری در این قیمت حمایت شد و این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه ای را آغاز کند. در این مسیر انجین با عبور از مقاومت ۱.۳۵ تا ۱.۴ دلاری روز جمعه تا مرز ۱.۵ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از آن نشد و امروز تا میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۱.۴ دلاری اصلاح شد.

در حال حاضر محدوده ۱.۵ تا ۱.۵۵ دلار اولین سطح مقاومت محسوب می‌شود و پس از آن محدوده ۱.۶ تا ۱.۶۵ دلاری قرار دارد سپس محدوده ۱.۷۵ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی مقاومت بعدی برای انجین در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۱.۵ دلاری نشود و حمایت ۱.۴ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۱.۳۵ دلار حمایت بعدی محسوب میشود و هر گونه ریزش بیشتر می تواند انجین را تا محدوده ۱.۲۵ تا ۱.۲ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۸ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۵۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده   ۱/۵ تا ۱/۵۲ دلار است. پس از آن محدوده ۱/۶ تا ۱/۶۵ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۱/۷ تا ۲/۷۵ دلاری سطح مقاومت بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده  ۱/۴۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱/۳۵ دلار و سپس ۱/۲۵ تا ۱/۲۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۴ اسفند (۲۳ فوریه ۲۰۲۲)

انجین که روز ۱۶ فوریه از محدوده ۲ دلاری ریجکت شده بود مجبور به عقب نشینی شد و با از دست دادن حمایت های ۱/۸۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و ۱/۷ تا ۱/۶۵ دلاری روز گذشته تا محدوده ۱/۳۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمتENJ مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب امروز و با تثبیت موقعیت این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه ای را آغاز کند. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده ۱/۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد انجین با از دست دادن حمایت ۱/۷ تا ۱/۶۵ دلار و سپس ۱/۵ دلاری روز گذشته تا محدوده ۱/۳۵ دلار پایین کشیده شد در این قیمت انجین با برخورد به محدوده کف کانال مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه ای را آغاز کرد و امروز تا محدوده ۱/۵ دلاری پیشروی کرد.

در حال حاضر محدوده ۱/۵ تا ۱/۵۲ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد از موج نزولی اخیر، اولین سطح مقاومت برای انجین محسوب می شود، در صورت عبور از این مانع، محدوده ۱/۶۵ تا ۱/۷ دلار مقاومت بعدی خواهد بود و سپس  سقف کانال مانع بعدی در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۱/۵ تا ۱/۵۲ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی اولین حمایت در محدوده ۱/۴۰ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۱/۳۵ و ۱/۳۰ دلار در نزدیکی کف کانال حمایت های مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۴ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در حال بازگشت به محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۴۲ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده   ۱/۵ تا ۱/۵۲ دلار است. پس از آن محدوده ۱/۶۵ تا ۱/۷ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۱/۸ دلاری سطح مقاومت بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده  ۱/۴۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱/۳۵ دلار و سپس ۱/۳ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۳۰ بهمن (۱۹ فوریه ۲۰۲۲)

انجین پس از اینکه روز ۱۴ فوریه حرکت تازه ای را از محدوده ۱.۷ دلاری آغاز کرده بود، موفق شد با عبور از محدوده ۱.۸ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی تا محدوده ۲ دلاری پیشروی کند. در این قیمت انجین با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب نشینی شود. به این ترتیب ENJ با از دست دادن حمایت‌های ۱.۹ و سپس ۱.۸۶ تا ۱.۸۵ دلاری، روز گذشته تا محدوده ۱.۶۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت انجین با حمایت روبرو شد تا کاهش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب انجین کوین در محدوده ۱.۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ENJ پس از اینکه در محدوده ۲ دلاری با مقاومت روبرو شد در مسیر نزولی قرار گرفت و با از دست دادن حمایت های مهم ۱.۹، ۱.۸، و ۱.۷ دلاری روز گذشته تا مرز ۱.۶۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت انجین حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند‌.

در حال حاضر محدوده ۱.۷  دلاری اولین سطح مقاومت برای انجین محسوب می‌شود. در صورتی که از این مانع عبور کند محدوده ۱.۸ و سپس ۱.۸۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس ۱.۹ دلاری خط روند نزولی مقاومت های مهم بعدی برای انجین خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۱.۷ دلاری نشود و حمایت ۱.۶۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۱.۶۲ تا ۱.۶ دلار سطح حمایت بعدی است و هرگونه ریزش بیشتر می تواند قیمت را تا محدوده ۱.۵۵ و سپس ۱.۵ تا ۱.۴۸ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۳۰ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۳۹ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده   ۱/۷ دلار است. پس از آن محدوده ۱/۷۵ تا ۱/۸ دلار قرار دارد. سپس ۱/۸۵ و ۱/۹ دلاری سطح مقاومت بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده  ۱/۶۵ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱/۶۲ تا ۱/۶ دلار و سپس ۱/۵۵ و ۱/۵۰ تا ۱/۴۸ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۲۴ بهمن (۱۳ فوریه ۲۰۲۲)

انجین که روز ۹ فوریه تا محدوده ۲.۲ دلاری پیشروی کرده بود، در این قیمت با برخورد به سطح مقاومت متوقف شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر ENJ حمایت های ۲ و ۱.۹۵ دلار را از دست داد تا به مسیر نزولی خود ادامه دهد. روز گذشته هم انجین حمایت خط روند در محدوده ۱.۸۵ دلار را از دست داد و امروز تا مرز ۱.۷۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت انجین مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده ۱.۷۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ENJ پس از اینکه در محدوده ۲.۲ دلاری با مقاومت روبرو شد در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر انجین حمایت‌های ۲ و سپس ۱.۹۵ و ۱.۸۵ دلار را از دست داد و امروز تا محدوده ۱.۷۵ دلار پایین کشیده شد در این محدوده انجین مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۱.۷۵ داری سطح حمایت مهم برای انجین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم این حرکت تازه را آغاز کند در مسیر صعودی محدوده ۱.۸۵ و سپس ۱.۹۰ تا ۱.۹۲ دلار اولین سطح مقاومت خواهد بود و در صورت عبور از آن محدوده ۱.۹۷ تا ۲ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر  مقاومت مهم بعدی محسوب می شود. در صورت عبور از این موانع انجین فرصت خواهد داشت که تا محدوده ۲.۱۰ و سپس ۲.۲۰ دلار به حرکت خود ادامه دهد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۱.۸۵ و ۱.۹ دلاری نشود و حمایت ۱.۷۵ دلار را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۱.۷۰ و سپس ۱.۶۵ تا ۱.۶ دلار سطح حمایت مهم خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند این را تا محدوده ۱.۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۲۴ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۳۹ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده   ۱/۸۵ دلار است. پس از آن محدوده ۱/۹ تا ۱/۹۲دلار قرار دارد. سپس ۱/۹۷ تا ۲ دلاری سطح مقاومت بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده  ۱/۷۵ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱/۷ و سپس ۱/۶۵ تا ۱/۶ دلار و  ۱/۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۱۹ بهمن (۸ فوریه ۲۰۲۲)

انجین کوین که روز سوم فوریه در محدوده ۱/۶  دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، حرکت تازه ای را آغاز کرد و موفق شد از سد مقاومت ۱/۷۵ داری خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته عبور کند. به این ترتیب روز گذشته تا محدوده ۲/۱۵ دلاری هم پیش روی کرد اما در این قیمت با برخورد به مقاومت، متوقف شد تا مجبور به عقب نشینی شود. امروز و در مسیر ENJ تا محدوده ۲ تا ۱.۹۸ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پایین کشیده شد.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین کوین در بازه زمانی ۴ ساعت نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ENJ از روز ۲۴ ژانویه درون کانال صعودی قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می دهد. در این مسیر روز سوم فوریه با لمس کف کانال در محدوده ۱/۶ دلاری حمایت شد و حرکت تازه را به سمت سقف کانال آغاز کرد. در این مسیر انجین مقاومت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعت در محدوده ۱/۷۵ دلاری هم عبور کرد و روز گذشته خودش را به مرز ۲/۱۵ دلار در نزدیکی سقف کانال رساند. انجین که با برخورد به این سطح با مقاومت روبه‌رو شده بود مجبور به عقب نشینی شد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۱/۹۸ میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح حمایت برای انجین محسوب می شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم ENJ به روند صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۲ دلاری و سپس ۲/۱۵ تا ۲/۲۰ دلاری سطوح مقاومت بعدی خواهند بود و در صورت ادامه مسیر انتظار داریم انجین تو محدوده ۲/۵ و ۲/۶ دلار پیشروی کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۲ دلاری نشود و حمایت ۱/۹۸ دلار هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۱/۹۵ و سپس ۱/۹۰ دلاری فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج صعودی اخیر سطوح حمایت بعدی خواهد بود. هرگونه ریزش بیشتر می تواند انجین را تا  محدوده ۱/۷۵ دلاری کف کانال پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۱۹ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۵۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده   ۲ دلار است. پس از آن محدوده ۲/‍ ۱۵ تا ۲/۲۰ دلار قرار دارد. سپس ۲/۴۵ تا ۲/۵ دلاری سطح مقاومت بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده  ۱/۹۸ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱/۹۵ و ۱/۹۰ دلار و سپس محدوده ۱/۷۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۱۴ بهمن (۳ فوریه ۲۰۲۲)

انجین پس از سقوط روز ۲۰ ژانویه و کسب حمایت در محدوده ۱/۳۵ تا ۱/۳۳ دلاری، فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر ENJ روز ۳۱ ژانویه تا محدوده ۱/۹ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت اما انجین با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب نشینی شود. به این ترتیب حمایت ۱/۸ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس ۱/۷۵ و ۱/۷ دلاری را از دست داد و امروز تا محدوده ۱/۶۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت انجین مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده ۱/۶۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ENJ که در روزهای گذشته درون یک الگوی کنج صعودی قرار داشت تا محدوده ۱/۹ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با برخورد به سقف الگو متوقف شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر انجین حمایت ۱/۸ دلاری کف الگو در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را از دست داد و وارد فاز نزولی شد. در ادامه حمایت‌های ۱/۷۵ و ۱/۷ دلاری هم نتوانست مانع از ریزش قیمت شود تا انجین امروز تا محدوده ۱/۶۵ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۱/۶۵ دلاری از قیمت دفاع می‌کند، در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم انجین حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر محدوده ۱/۷۰ اولین مقاومت خواهد بود و سپس محدوده ۱/۷۵ و ۱/۸۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته می‌تواند سطح مقاومت بعدی در نظر گرفته شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۱/۸ دلاری نشود و حمایت ۱/۶۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در این مسیر محدوده ۱/۵ تا ۱/۴۵ سطح حمایت بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند انجین را تا محدوده ۱/۳۵ و ۱/۳ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۱۴ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۳۸ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده   ۱/۷ دلار است. پس از آن محدوده ۱/۷۵ دلار قرار دارد. سپس ۱/۸ دلاری سطح مقاومت بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده  ۱/۶۵ تا ۱/۶ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱/۵۰ تا ۱/۴۵ دلار و سپس محدوده ۱/۳۵ تا ۱/۳ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۹ بهمن (۲۹ ژانویه ۲۰۲۲)

انجین که روز ۲۰ ژانویه ریزش سنگینی را تجربه کرده بود تا محدوده ۱/۳۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت ENJ با برخورد به محدوده تقاضا مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. انجین پس از لمس محدوده ۱/۷ دلاری یکبار دیگر به محدوده ۱/۳۵ دلار برگشت و با تشکیل الگوی دو کف (Double Bottom) حرکت صعودی را آغاز کرد. در این مسیر با عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۱/۵ دلاری موفق شد تا محدوده ۱/۷۵ دلاری هم پیشروی کند اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده ۱/۷۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم انجین پس از سقوط روز ۲۰ ژانویه در محدوده ۱/۳۵ دلاری مورد حمایت قرار گرفت  و با تشکیل الگوی دو کف این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر انجین موفق شد تا محدوده ۱/۷۵ دلاری پیشروی کند اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد.

در  حال حاضر انجین برای عبور از محدوده ۱/۷۵ دلاری تلاش می‌کند. در صورت عبور از این مانع* محدوده ۱/۸۵ تا ۲ دلار مانع مهم بعدی است و سپس ۲/۱۰ تا ۲/۱۵ دلار در نزدیکی خط روند نزولی به عنوان مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۱/۷۵ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. اولین سطح حمایت برای انجین در محدوده ۱/۶ دلار خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد. در صورت از دست دادن این حمایت باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم. در این مسیر محدوده ۱/۵ تا ۱/۴۸ و سپس ۱/۳۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین کوین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۹ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۵۸ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده   ۱/۷۵ دلار است. پس از آن محدوده ۱/۸۵ تا ۲ دلار قرار دارد. سپس ۱/۱۰ تا ۲/۱۵ دلاری سطح مقاومت بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده  ۱/۶ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱/۵۰ تا ۱/۴۵ دلار و سپس محدوده ۱/۳۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۳ بهمن (۲۳ ژانویه ۲۰۲۲)

انجین که روز ۲۰ ژانویه برای عبور از محدوده ۲/۳۵ دلاری تلاش می‌کرد در این محدوده با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر ENJ حمایت ۲/۲۰ دلاری را هم از دست داد و همزمان با ریزش بیت کوین، سقوط سنگینی را تجربه کرد. در این مسیر انجین با از دست دادن حمایت‌های ۲، ۱/۷۵ تا محدوده ۱/۵ دلاری پایین کشیده شد. انجین حتی محدوده ۱/۳۵ دلاری را هم لمس کرد اما در این محدوده با استقبال خریداران روبرو شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب با تثبیت موقعیت در محدوده ۱/۵ تا ۱/۴۵ دلار این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده ۱/۶۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین

با نگاهی به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی  ۴ ساعته متوجه خواهیم شد، ENJ با از دست دادن حمایت ۲/۲ تا ۲ دلاری ریزش نزدیک به ۴۰ درصدی را تجربه کرد و تا محدوده ۱/۳۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت انجین مورد استقبال خریداران قرار گرفت تا خیلی زود به محدوده ۱/۵ دلاری بازگردد. انجین پس از تثبیت موقعیت در محدوده ۱/۵ دلاری امروز حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد.

در حال حاضر محدوده ۱/۷۰ تا ۱/۷۵ دلاری اولین سطح مقاومت برای انجین خواهد بود و در صورت عبور از این مانع محدوده ۱/۸۵ تا ۱/۹۵ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر و همچنین میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. پس از آن محدوده ۲ تا ۲/۲۰ دلار محدوده مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۱/۷۰ دلاری نشود احتمال اصلاح جزئي وجود دارد. در این مسیر محدوده ۱/۶۰ دلار اولین سطح حمایت است و در صورت از دست دادن آن محدوده ۱/۵ تا ۱/۴۵ سطح حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند انجین کوین را تا محدوده ۱/۳۵ و ۱/۲۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۳ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۳۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده  ۱/۷۰ تا ۱/۷۵ دلار است. پس از آن محدوده ۱/۸۵ تا ۱/۹۵ دلار قرار دارد. سپس ۲ تا ۲/۲ دلاری سطح مقاومت بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده  ۱/۶ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱/۵۰ تا ۱/۴۵ دلار و سپس محدوده ۱/۳۵ تا ۱/۲ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۲۸ دی (۱۸ ژانویه ۲۰۲۲)

انجین که روز ۱۰ ژانویه تا محدوده ۲ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب ENJ این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر از مقاومت خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۲/۲ تا ۲/۳ دلار گذشت و تا محدوده ۲/۵۵ تا ۲/۶ دلار پیشروی کرد. انجین حتی محدوده ۲/۷ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر انجین روز ۱۴ ژانویه تا محدوده ۲/۳۵ دلاری اصلاح شد اما مورد حمایت قرار گرفت تا یکبار دیگر برای عبور از محدوده ۲/۵۵ دلاری تلاش کند اما این بار هم موفق نشد و امروز تا محدوده ۲/۲۵ دلاری پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده ۲/۲۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد انجین پس از اینکه در محدوده قیمت ۲/۱ تا ۲ دلار مورد حمایت قرار گرفت این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر انجین از مقاومت خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۲/۲ تا ۲/۳ دلار گذشت تا با شتاب بیشتری به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر انجین تا محدوده ۲/۶ دلاری هم پیشروی کرد اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد تا اصلاح قیمت را تجربه کند. در این مسیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۲/۳۵ دلار از قیمت دفاع کرد. با این حال انجین در بار دوم هم موفق به عبور از محدوده ۲/۵۵ تا ۲/۶ دلار نشد تا دوباره به مسیر اصلاحی باز گردد.

در حال حاضر انجین از حمایت در محدوده ۲/۲۵ دلاری خط روند شکسته شده برخوردار است، در صورتی که این محدوده به حمایت خود از قیمت ادامه دهد انتظار داریم انجین بتواند حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۲/۳۵ دلاری قرار دارد و پس از آن محدوده ۲/۴۰ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر و سپس ۲/۴۵ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی مقاومت مهم بعدی خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۲/۳۵ دلاری نشود و حمایت ۲/۲۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم. در این صورت محدوده ۲/۱۵ تا ۲ دلاری سطح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۲۸ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۳۴ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده  ۲/۳۵ دلار است. پس از آن محدوده  ۲/۴۰ تو۲/۴۵۷ دلار قرار دارد. سپس۲/۵۵ تا ۲/۶ دلاری سطح مقاومت بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده  ۲/۲۵ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۲/۱۵ تا ۲/۱۰ و سپس محدوده ۲ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۲۳ دی (۱۳ ژانویه ۲۰۲۲)

انجین کوین که روزهای پایانی سال ۲۰۲۱ از محدوده ۳/۳ دلاری ریجکت شده بود در مسیر نزولی قرار گرفت و روز ۱۰ ژانویه تا محدوده ۲ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت ENJ با حمایت روبرو شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد. در این مسیر انجین از سد مقاومت خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۲/۳ دلاری گذشت و روز گذشته حتی قیمت های ۲/۷ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد تا مجبور به عقب نشینی شود. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده ۲/۵ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ENJ پس از اینکه موفق به عبور از محدوده ۳/۳ دلاری نشد در مسیر نزولی قرار گرفت و با از دست دادن حمایت‌های مهم ۲/۸ و ۲/۵ دلاری را از دست داد و روز دهم ژانویه تا محدوده ۲ دلاری پایین کشیده شد. انجین که در این محدوده قیمتی از حمایت خوبی برخوردار است، این بار هم مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را از دست ندهد. به این ترتیب انجین این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر ENJ با عبور از مقاومت خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۲/۲ تا ۲/۳ دلاری روند صعودی پر قدرتی را آغاز کرد و به محدوده ۲/۷ دلاری هم دست پیدا کرد. هر چند در این محدوده با مقاومت روبرو شد و امروز با اصلاح جزيی به محدوده ۲/۵ دلاری برگشت.

در حال حاضر محدوده ۲/۶ دلاری اولین مقاومت است و سپس محدوده ۲/۶۸ تا ۲/۷ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی مانع بعدی محسوب می‌شود. در صورت عبور از این موانع قیمت‌های ۲/۸ و سپس ۲/۹۵ تا ۳ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۲/۶ و سپس ۲/۶۸ تا ۲/۷ دلاری شود و حمایت ۲/۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۲/۴۵ تا ۲/۴ خط روند شکسته شده سطح حمایت مهم بعدی است و در صورت از دست دادن آن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۲/۳۵ دلاری می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین کوین روز ۲۳ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۶۷ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده  ۲/۶ دلار است. پس از آن محدوده  ۲/۶۸ تا ۲/۷ دلار قرار دارد. سپس۲/۸ و ۲/۹۵ تا ۳ دلاری سطح مقاومت بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده  ۲/۵ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۲/۴۵ تا ۲/۴ دلار و سپس محدوده ۲/۳۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۹ دی (۳۰ دسامبر ۲۰۲۱)

انجین کوین که پس از کسب حمایت در محدوده ۲/۲ دلاری در روز ۲۰ دسامبر موفق شد روز ۲۶ دسامبر تا محدوده ۳/۳ دلاری پیشروی کند در این قیمت با مقاومت ربورو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر ENJ حمایت‌های مهم ۳ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس ۲/۷۵ دلاری را از دست داد و امروز تا محدوده ۲/۵۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت انجین مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب امروز فرصت پیدا کرد حرکت تازه‌ای را اغاز کند و تا مرز ۲/۷۵ دلاری هم پیشروی کرد.

تحلیل پرایس اکشن انجین کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ENJ پس از اینکه در میانه‌های ماه دسامبر در محدوده ۲/۲ دلاری مورد حمایت خط روند صعودی قرار گرفته بود، این فرصت را پید کرد تا محدوده ۳/۳ دلاری پیشروی کند. انجین حتی محدوده ۳/۳۵ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به عبور از این مانع نشد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر ENJ حمایت‌های ۳ و ۲/۷۵ دلاری را از دست داد و امروز تا مرز ۲/۵۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت انجین مورد حمایت قرار گرفت و این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد.

در حال حاضر ENJ با مقاومت ۲/۷۵ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از ریزش اخیر (از ۳/۳۵ تا ۲/۵۵ دلار) قرار گرفته است.  در صورت عبور از این مانع محدوده ۲/۹۵ تا ۳ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مقاومت مهم بعدی خواهد بود و سپس محدوده ۳/۳ تا ۳/۳۵ دلار به عنوان سد بعدی قرار گرفته است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۲/۷۵ دلار نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۲/۵۵ دلار اولین سطح حمایت مهم است و پس از آن محدوده ۲/۴ و ۲/۲ دلاری به عنوان سطوح حمایت مهم بعدی خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۹ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد و در مسیر بازگشت به بالا قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۴۲ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده  ۲/۷۵ دلار است. پس از آن محدوده  ۲/۹۵ تا ۳ دلار قرار دارد. سپس ۳/۳ تا ۳/۳۵ دلاری سطح مقاومت بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده  ۲/۵۵ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۲/۴ دلار و سپس محدوده ۲/۲ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۲۹ آذر (۲۰ دسامبر ۲۰۲۱)

انجین کوین که درون یک کانال نزولی قرار دارد، با برخورد به سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر روز گذشته با برخورد به سقف کانال در محدوده ۲/۴۹ تا ۲/۵ دلاری متوقف شد و مجبور به عقب نشینی  شد. در این مسیر ENJ به زیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سقوط کرد و با از دست دادن حمایت ۲/۳ دلاری امروز و به زیر ۲/۲ دلار پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده قیمت ۲/۱۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ENJ تقریبا از ابتدای ماه دسامبر در کانال نزولی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر روز گذشته با برخورد به سقف کانال در محدوده ۲/۵ دلاری متوقف شد و در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر با از دست دادن حمیات‌های ۲/۴ و ۲/۳ دلاری امروز به زیر ۲/۲ دلار سقوط کرد.

در حال حاضر محدوده ۲/۱۷ دلاری از قیمت حمایت می‌کند، در صورتی که موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم انجین در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد.

در این مسیر محدوده ۲/۲۵ دلار و سپس ۲/۳ دلار موانع پیش روی قیمت خواهند بود. در صورتی که موفق به عبور از این موانع شود، فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد در محدوده ۲/۳۳  تا ۲/۳۷ دلار و سپس سپس محدوده ۲/۳۷ تا ۲/۴۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سقف کانال سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۲/۲۵ دلاری نشود و حمایت ۲/۱۷ دلار را از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در این مسیر محدوده ۲/۰۵ تا ۲ دلاری در نزدیکی کف کانال حمایت مهم قیمت خواهد بود و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند انجین را تا محدوده ۱/۹۵ دلار پایین بکشد. در صورت از دست دادن این حمایت، قیمت‌های ۱/۸۰ تا ۱/۷۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۲۹ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۳۲ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده  ۲/۲۵ دلار است. پس از آن محدوده  ۲/۳۰ دلار قرار دارد. سپس ۲/۳۳ و ۲/۳۷ دلار و ۲/۳۸ تا ۲/۴۰ دلاری سطح مقاومت بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده  ۲/۱۷ تا ۲/۱۵  دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۲/۰۵ تا ۲ دلار و سپس محدوده ۱/۹۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

 

تحلیل قیمت آلت کوین ها

مطالب پیشنهادی

فهرست