دوج کوین

تحلیل امروز قیمت دوج کوین

تحلیل قیمت آلت کوین ها

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۱ تیر (۲ جولای ۲۰۲۲)

محتوا نمایش

دوج کوین که پس از کسب حمایت در محدوده قیمت ۰/۰۵۰ دلاری در روز ۱۸ ژوئن حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرده بود. در این مسیر از قیمت‌های ۰/۰۶۰ و ۰/۰۷۰ دلاری گذشت و تا مرز ۰/۰۸۰ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت اما دوج کوین با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. به این ترتیب با از دست دادن حمایت ۰/۰۷۰ دلاری روز ۳۰ ژوئن تا مرز ۰/۰۶۲ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت اما مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.  در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۰۶۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج پس از اینکه در محدوده ۰/۰۸۰ دلاری با مقاومت روبرو شد در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا محدوده ۰/۰۶۲ دلاری عقب‌نشینی کرد. در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۶۵ و سپس ۰/۰۷۰ دلاری اولین سطوح مقاومت برای دوج محسوب می‌شود. در صورت عبور از این موانع، محدوده ۰/۰۷۵ تا ۰/۰۸۰ دلاری مقاومت مهم بعدی خواهد بود. سپس قیمت‌های ۰/۰۹۰ و ۰/۱ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی برای دوج در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۰۶۵ تا ۰/۰۷۰ دلاری نشود و حمایت محدوده ۰/۰۶۲ تا ۰/۰۶۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۵۵ دلار سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۰۵۲ و ۰/۰۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲ جولای

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۰۶۵ تا ۰/۰۷۰ دلار است پس از آن ۰/۰۷۵ تا ۰/۰۸۰ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۹۰ تا ۰/۱ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۰۶۲ تا ۰/۰۶۰ دلار است و سپس  ۰/۰۵۵ دلار قرار دارد، پس از آن محدوده  ۰/۰۵۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۸ تیر (۲۹ ژوئن ۲۰۲۲)

دوج کوین که روزهای گذشته در محدوده ۰/۰۵۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود با تثبیت موقعیت در این قیمت، فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر دوج موفق شد با عبور از مقاومت‌های ۰/۰۶۰ و ۰/۰۷۰ دلاری موفق شد خودش را به مرز ۰/۰۸۰ دلاری نزدیک کند. هر چند دوج در این قیمت با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر دوج حمایت ۰/۰۷۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را از دست داد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۶۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۰۵۰ دلاری حرکت صعودی پرقدرتی را آغاز کرد و موفق شد با عبور از مقاومت‌های مهم ۰/۰۶۰ و ۰/۰۷۰ دلار تا مرز ۰/۰۸۰ دلار پیشروی کند. در این قیمت دوج کوین با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۶۵ دلاری اولین سطح حمایت برای دوج محسوب می‌شود، در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم دوج یکبار دیگر برای عبور از محدوده ۰/۰۸۰ دلاری تلاش کند، اما پیش از این باید دوباره از سد محدوده ۰/۰۷۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس ۰/۰۷۵ دلار  بگذرد. سطوح مقاومت مهم بعدی برای دوج در ادامه مسیر در نزدیکی ۰/۰۹۰ و سپس ۰/۱ دلاری قرار گرفته‌اند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۰۷۰ و ۰/۰۷۵ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۶۵ دلاری را هم از دست بدهد احتمال ادامه روند اصلاحی وجود دارد.

در این مسیر محدوده ۰/۰۶۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و  هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا نزدیکی ۰/۰۵۵ و سپس ۰/۰۵۲ تا  ۰/۰۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج روز ۸ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۰۷۰ تا ۰/۰۷۵ دلار است پس از آن ۰/۰۸۰ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۹۰ تا ۰/۱ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۰۶۵ و ۰/۰۶۰ دلار است و سپس  ۰/۰۵۵ دلار قرار دارد، پس از آن محدوده  ۰/۰۵۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۴ تیر (۲۵ ژوئن ۲۰۲۲)

دوج کوین پس از اینکه روز ۱۸ ژوئن در محدوده ۰/۰۵۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد از سد مقاومت‌های ۰/۰۵۵ و سپس ۰/۰۶۰ دلاری عبور کند و تا مرز ۰/۰۷۰ دلار به حرکت خود ادامه دهد. در این قیمت اما دوج کوین با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. به این ترتیب در روزهای گذشته دوج تا مرز ۰/۰۶۲ دلاری اصلاح قیمت را تجربه کرد و در این قیمت با کسب حمایت توسط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته به حرکت خود ادامه داد. در زمان نگارش این مطلب دوج در محدوده ۰/۶۸ دلاری معامله می‌شود و با خط روند نزولی روبرو شده است.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج کوین پس از ریزش بازار در دو هفته گذشته، تا مرز ۰/۰۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت اما دوج با حمایت روبرو شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر دوج از مقاومت ۰/۰۵۵ و ۰/۰۶۰ دلاری هم عبور کرد اما در قیمت ۰/۰۷۰ دلاری با مانع مستحکمی روبرو شد.

در حال حاضر خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۶۸ تا ۰/۰۷۰ دلار اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محسوب می‌شود در صورت عبور از این مانع، محدوده ۰/۰۷۵ دلاری مقاومت بعدی خواهد بود و سپس محدوده ۰/۸۰ تا ۰/۸۵ دلاری قرار دارد. سطح مقاومت مهم بعدی برای دوج در نزدیکی ۰/۰۹۵ تا ۰/۱ دلاری قرار گرفته است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۰۶۸ تا ۰/۰۷۰ دلاری نشود. باید منتظر اصلاح مجدد قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۰۶۵ و ۰/۰۶۰ دلاری اولین سطح حمایت محسوب می‌شود. در صورت از دست دادن این سطح، قیمت ۰/۰۵۵ دلاری حمایت بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۰۵۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۴ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده 60 قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۰۶۸ تا ۰/۰۷۰ دلار است پس از آن ۰/۰۷۵ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۸۰ تا ۰/۰۸۵ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۰۶۵ تا ۰/۰۶۰ دلار است و سپس  ۰/۰۵۵ دلار قرار دارد، پس از آن محدوده  ۰/۰۵۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۳۰ خرداد (۲۰ ژوئن ۲۰۲۲)

دوج کوین پس از اینکه روز ۱۰ ژوئن حمایت خط روند صعودی را در محدوده قیمت ۰/۰۸۰ دلاری از دست داد وارد فاز نزولی شد و روز ۱۴ ژوئن تا محدوده ۰/۰۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده دوج مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر تا محدوده ۰/۰۶۴ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این مانع نشد تا دوباره به محدوده ۰/۰۵۰ دلاری بازگردد. دوج که در این محدوده از حمایت برخوردار بود روز ۱۸ ژوئن با لمس این سطح حمایت شد و حرکت تازه‌ای را برای عبور از سطح ۰/۰۶۳ تا ۰/۰۶۴ دلاری آغاز کرد اما باز هم در عبور از این سطح ناکام ماند. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۰۵۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج پس از این اینکه حمایت ۰/۰۸۰ دلاری ضلع پایین مثلث را از دست داد وارد فاز نزولی شد و همزمان با ریزش بیت کوین و سایر ارزهای بازار سقوط سنگینی را تجربه کرد. در این مسیر دوج حمایت‌های ۰/۰۷۰ و ۰/۰۶۵ دلاری را از دست داد و تا مرز ۰/۰۵۰ دلار پایین کشیده شد.

در این قیمت دوج کوین مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر تا محدوده ۰/۶۳ تا ۰/۶۵ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این سطح نشد.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۵۸ تا ۰/۰۵۶ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج صعودی اخیر اولین سطح حمایت برای دوج محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم دوج یکبار دیگر برای عبور از محدوده ۰/۰۶۳ تا ۰/۰۶۵ دلاری تلاش کند. در صورت عبور از این سطح، مانع بعدی در محدوده ۰/۰۷۰ دلار قرار دارد و پس از آن قیمت ۰/۰۸۰ دلاری مقاومت مهم بعدی برای دوج کوین خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۰۶۳ تا ۰/۰۶۵ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۵۸ تا ۰/۰۵۶ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۵۰ دلاری حمایت بسیار مهم خواهد بود و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۰۴۵ و ۰/۰۴۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۳۰ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۰۶۳ تا ۰/۰۶۵ دلار است پس از آن ۰/۰۷۰ و دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۸۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۰۵۸ تا ۰/۰۵۶ دلار است و سپس  ۰/۰۵۰ دلار قرار دارد، پس از آن محدوده ۰ ۰/۰۴۵ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۵ خرداد (۱۵ ژوئن ۲۰۲۲)

دوج کوین پس از اینکه روز ۱۰ ژوئن حمایت ۰/۰۸۰ دلاری را از دست داد، وارد فاز نزولی شد و  با از دست دادن حمایت ۰/۰۷۰ و ۰/۰۶۰ دلاری روز گذشته تا مرز ۰/۰۵۰ دلار سقوط کرد. در این قیمت دوج مورد حمایت خریداران قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت اصلاحی را در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد. در این مسیر تا محدوده ۰/۰۵۸ دلاری پیشروی کرد اما موفق به عبور از محدوده نشد تا دوباره مجبور به عقب‌نشینی شود.  در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۰۵۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج کوین با از دست دادن ضلع پایین مثلث در محدوده قیمت ۰/۰۸۰ دلاری، سقوط سنگینی را تجربه کرد و روز گذشته تا مرز ۰/۰۵۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت دوج کوین مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۵۲ تا ۰/۰۵۰ دلاری سطح حمایت مهم برای دوج کوین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم دوج حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۰۵۸ تا ۰/۰۶۰ دلار اولین سطح مقاومت خواهد بود. سپس محدوده ۰/۰۶۵ تا ۰/۰۷۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر قرار دارد. در محدوده ۰/۰۷۰ دلاری خط روند نزولی قرار دارد که محدوده مهمی برای ادامه حرکت دوج محسوب می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۰۵۸ تا ۰/۰۶۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۵۲ تا ۰/۰۵۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۴۵ و سپس ۰/۰۴۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای دوج در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۵ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده 25 قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۰۵۸ تا ۰/۰۶ دلار است پس از آن ۰/۰۶۵ و دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۷۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۰۵۲ تا ۰/۵۰ دلار است و سپس  ۰/۰۴۵۰ دلار قرار دارد، پس از آن محدوده ۰ ۰/۰۴۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۱ خرداد (۱۱ ژوئن ۲۰۲۲)

دوج کوین که در یک ماه گذشته درون یک مثلث متقارن قرار گرفته بود و با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می داد در نهایت روز گذشته با از دست دادن حمایت در محدوده ۰/۰۷۸دلاری از ضلع پایین مثلث خارج شد و تا محدوده ۰/۰۷۵ دلاری سقوط کرد. دود کن که در این محدوده از حمایت خریداران برخوردار بود این بار هم مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکتی را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۷۶ دلاری معامله میشود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی چهار ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج کوین که در یک ماه گذشته درون یک یک مثلث متقارن قرار گرفته بود موفق به خروج از ضلع بالای مثلث نشد و روز گذشته با از دست دادن حمایت ضلع پایین مثلث تا مرز ۰/۰۷۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت دوج کوین مورد حمایت خریداران قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۷۸ تا ۰/۰۷۹ دلاری ضلع پایین مثلث و همچنین میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح مقاومت برای دوش محسوب می شود در صورت عبور از این مانع مقاومت بعدی در نزدیکی ۰/۰۸۰ و سپس ۰/۰۸۲ دلار قرار گرفته است پس از آن محدودی ۰/۰۸۵ و ۰/۹۰ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی برای دو شکن خواهد بود دیگر ماجرا در صورتی که دور موفق به عبور از محدوده ۰/۰۷۸ تا ۰/۰۷۹ دلاری نشود، احتمال بازگشت دوباره به محدوده ۰/۰۷۵ دلاری وجود دارد. در صورت از دست دادن این حمایت، محدوده ۰/۰۷۰ دلار حمایت مهم بعدی برای دوج خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت دوج را تا محدوده ۰/۰۶۵ تا ۰/۰۶۴ و سپس ۰/۰۶۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۱ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۰۷۸ تا ۰/۷۹ دلار است پس از آن ۰/۰۸۰ و ۰/۰۸۲ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۸۴ تا ۰/۰۸۵ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۰۷۵ دلار است و سپس  ۰/۰۷۰ دلار قرار دارد، پس از آن محدوده ۰ ۰/۰۶۵ تا /۰۶۴ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۶ خرداد (۶ ژوئن ۲۰۲۲)

دوج کوین پس از اینکه روز اول ژوئن موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۸۸ تا ۰/۰۹ دلاری نشده بود، در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا مرز ۰/۰۸۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت دوج مورد حمایت خط روند صعودی قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در جهت جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر دوج امروز موفق شد از سد خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۰۸۲ دلاری عبور کند. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده قیمت ۰/۰۸۳ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج از ۱۳ می همچنان با یک خط روند نزولی مهم درگیر است. روز ۱ ژوئن هم با لمس این محدوده در نزدیکی قیمت ۰/۰۸۸ تا ۰/۰۹۰ دلار ریجکت شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر تا محدوده ۰/۰۸۰ دلاری اصلاح شد و در این قیمت مورد استقبال خریداران قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. پس از کسب حمایت در این قیمت فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۸۳ دلاری اولین سطح مقاومت برای دوج محسوب می‌شود در صورت عبور از آن محدوده ۰/۰۸۵ تا ۰/۰۸۶ دلار در نزدیکی خط روند نزولی مانع مهم بعدی خواهد بود. در صورتی که دوج موفق به شکست این محدوده شود، انتظار داریم تا محدوده ۰/۰۸۸ و ۰/۰۹۰ دلاری به حرکت خود ادامه دهد. سپس قیمت‌های ۰/۰۹۵ و ۰/۱ دلار به عنوان سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شوند

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۰۸۳ و سپس ۰/۰۸۵ تا ۰/۰۸۶ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۰۸۲ و ۰/۰۸۰ دلار سطوح حمایت مهم محسوب می‌شوند و در صورت از دست دادن این محدوده، امکان ریزش بیشتر تا قیمت‌های ۰/۰۷۷ و ۰/۰۷۵ دلاری وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۶ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۰۸۳ دلار است پس از آن ۰/۰۸۵ تا ۰/۰۸۶ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۸۸ تا ۰/۰۹۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۰۸۲۰ دلار است و سپس  ۰/۰۸۰ دلار قرار دارد، پس از آن محدوده ۰ ۰/۰۷۷ تا /۰۷۵ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

 

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۰ خرداد (۳۱ مه ۲۰۲۲)

دوج کوین که روز ۲۶ می تا محدوده ۰/۰۷۵ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند، به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر دوج از سد میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۰۸۰ تا ۰/۰۸۱ دلار  و سپس خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۸۴ دلار عبور کرد و حتی روز گذشته موفق به لمس محدوده ۰/۰۸۸ دلاری هم شد. اما در این محدوده با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. به این ترتیب امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۸۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج که در روزهای گذشته تحت تاثیر خط روند نزولی قرار داشت تا محدوده ۰/۰۷۵ دلاری هم پایین کشیده شد ولی در این قیمت با کسب حمایت از طرف خریداران ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب دوج حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد با عبور از محدوده ۰/۰۸۰ و سپس ۰/۰۸۴ تا ۰/۰۸۵ دلار تا محدوده ۰/۰۸۸ دلاری پیشروی کرد. در این محدوده دوج با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود.

در حال حاضر محدوده ۰/۸۵ تا ۰/۸۳ دلاری در نزدیکی خط روند شکسته شده و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح حمایت برای دوج محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم دوج به روند صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۰۸۸ تا ۰/۰۹۰ دلار اولین سطح مقاومت خواهد بود و در صورت عبور از این محدوده، قیمت‌های ۰/۰۹۵ تا ۰/۱ دلاری به عنوان سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از ۰/۰۸۸ تا ۰/۰۹۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۸۵ تا ۰/۰۸۳ دلار را از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم. در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۰۸۰ و سپس ۰/۰۷۶ تا ۰/۰۷۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۰ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۰۸۸ تا ۰/۰۹۰ دلار است پس از آن ۰/۰۹۵ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۱ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۰۸۵ تا ۰/۰۸۳ دلار است و سپس  ۰/۰۸۰ دلار قرار دارد، پس از آن محدوده ۰/۰۷۵ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۷ خرداد (۲۸ مه ۲۰۲۲)

دوج کوین که در دو هفته اخیر با خط روند نزولی روبرو شده است، با وجود لمس چندین باره این سطح موفق به شکست آن نشد و در نهایت با از دست دادن حمایت محدوده ۰/۰۸۰ دلاری، روز ۲۶ می تا مرز ۰/۰۷۵ دلار پایین کشیده شد. دوج که پیش از این در این محدوده قیمتی مورد حمایت قرار گرفته بود، این بار هم مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب با کسب حمایت در این قیمت دوج این فرصت را پیدا کرد تا یکبار دیگر برای عبور از خط روند نزولی تلاش کند اما با وجود لمس محدوده ۰/۰۹۰ دلاری موفق به حفظ موقعیت خود نشد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۸۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج پس از اینکه در دو هفته اخیر موفق به عبور از خط روند نزولی نشده بود، به حرکت نزولی خود ادامه داد و با از دست دادن محدوده حمایتی ۰/۰۸۲ تا ۰/۰۸۰ دلاری، تا مرز ۰/۰۷۵ دلار اصلاح شد. دوج که پیش از این هم در این قیمت مورد حمایت قرار گرفته بود، این بار هم با تقاضای خریداران روبرو شد و ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب یکبار دیگر برای عبور از محدوده خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۸۵ دلاری تلاش کرد اما موفق به انجام این کار نشد.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۸۲ تا ۰/۸۰ دلاری سطح حمایت مهم برای دوج محسوب میشود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم دوج یکبار دیگر شانس خود را برای عبور از خط روند نزولی امتحان کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۰/۰۸۵ دلاری قرار گرفته است در صورت عبور از این سطح و تثبیت موقعیت بالای آن، قیمت‌های ۰/۰۹۰ و سپس ۰/۰۹۵ تا ۱ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهند شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۰۸۵ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۸۲ تا ۰/۸۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۷۵ دلار سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت دوج را تا محدوده ۰/۰۷۰ و سپس ۰/۰۶۵ تا ۰/۰۶۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۷ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۰۸۵ دلار است پس از آن ۰/۰۸۵ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۹۰ دلار و ۰/۰۹۵ تا ۰/۱ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۰۸۲ و سپس  ۰/۰۸۰ دلار قرار دارد، پس از آن محدوده ۰/۰۷۵ و سپس ۰/۰۷۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۳ خرداد (۲۴ مه ۲۰۲۲)

دوج کوین که در روزهای گذشته موفق شده بود به بالای سطح ۰/۰۷۵ دلاری دست پیدا کند تا محدوده ۰/۰۹۵ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این سطح نشد تا دوباره مجبور به عقب‌نشینی شود. به این ترتیب تا محدوده ۰/۰۸۳ دلاری اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. رو گذشته هم دوج با لمس محدوده ۰/۰۸۹ دلاری خط روند نزولی متوقف شد و تا محدوده ۰/۰۸۳ دلاری اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۰۸۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج در ۱۰ روز گذشته در یک مثلث متقارن قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر دوج کوین روز گذشته موفق به عبور از خط روند نزولی (ضلع بالای مثلث) نشد و تا محدوده ۰/۰۸۳ دلاری ضلع پایین مثلث پایین کشیده شد.

در حال حاضر دوج کوین از حمایت در محدوده ۰/۰۸۳ دلاری برخوردار است اگر این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم دوج یکبار دیگر برای عبور از ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۰۸۶ تا ۰/۰۸۷ دلار عبور کند. البته پیش از آن باید از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۰۸۵ دلاری عبور کند.

در صورت تحقق این امر، محدوده ۰/۰۹۰ و سپس ۰/۰۹۵ تا ۰/۱ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای دوج در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشود و سطح حمایت ۰/۰۸۳ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در این صورت محدوده ۰/۰۸۰ و سپس ۰/۰۷۵ دلاری سطوح حمایت بعدی خواهند بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۰۷۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۳ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای دوج کوین در حال از دست دادن محدوده صعودی قرار دارد
  • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰ قرار گرفته است
  • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۰۸۵ دلار است پس از آن ۰/۰۸۶ تا ۰/۰۸۷ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۹۰ دلار و ۰/۰۹۵ تا ۰/۱ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
  • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۰۸۲ و سپس  ۰/۰۸۰ دلار قرار دارد، پس از آن محدوده ۰/۰۷۵ و سپس ۰/۰۷۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۳۱ اردیبهشت (۲۱ مه ۲۰۲۲)

دوج کوین روز ۱۲ مه پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۰۷ دلاری، حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرده بود تا محدوده ۰/۰۹۵ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از آن نشد و در یک محدوده رنج بین ۰/۰۸۰ تا ۰/۰۹۵ دلار قرار گرفت و در روزهای گذشته در این محدوده نوسان می‌کند. در زمان این مطلب هم دوج کوین در محدوده ۰/۰۸۳ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج که روز ۱۳ مه موفق  به عبور کامل از مرز ۰/۰۹۵ دلاری نشده بود، مجبور به عقب‌نشینی شد و تا محدوده ۰/۰۸۲ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت دوج مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۸۲ تا ۰/۰۸ دلاری اولین سطح حمایت برای دوج محسوب میشود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم دوج حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر محدوده ۰/۰۸۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۹ دلار مقاومت‌های پیشرو محسوب می‌شوند. اگر دوج موفق به عبور از این محدوده شود، مقاومت بعدی در محدوده خط روند نزولی در نزدیکی ۰/۰۹۵ دلار خواهد بود. پس از آن محدوده ۰/۱ دلاری مقاومت مهم بعدی برای دوج در نظر گرفته خواهد شد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۰۸۵ و ۰/۰۹ دلاری نشود، و حمایت ۰/۰۸۲ تا ۰/۰۸۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۷۵ دلاری سطح حمایت  مهم بعدی است و در صورت از دست دادن این محدوده، احتمال بازگشت دوج به محدوده ۰/۰۷۰ دلاری وجود دارد

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۳۱ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای دوج کوین در حال از دست دادن محدوده صعودی قرار دارد
  • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰ قرار گرفته است
  • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۰۸۵ دلار است پس از آن ۰/۰۹ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۰۹۵ و ۰/۱ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
  • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۰۸۲ تا ۰/۰۸۰ دلار قرار دارد، پس از آن محدوده ۰/۰۷۵ و سپس ۰/۰۷۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۷ اردیبهشت (۱۷ مه ۲۰۲۲)

دوج کوین که روز ۱۲ مه تا محدوده ۰/۰۷ دلاری سقوط کرده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه ای را آغاز کرد و تا محدوده ۰/۰۹۸ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با برخورد به مقاومت خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد تا دوباره مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر دوج تا محدوده ۰/۰۸۵ دلاری اصلاح شد و پس از کسب حمایت در این قیمت موفق شد از سد خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته عبور کند و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۹ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج کوین پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۰۷ دلاری حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر دوج از سد خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۰۸۵ دلار هم گذشت.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۹۵ تا ۰/۱ دلاری اولین سطح مقاومت برای دوج محسوب میشود در صورت عبور از این محدوده، خط روند نزولی دیگری در محدوده ۰/۱۰۵ دلار قرار دارد. اگر دوج موفق به عبور از این محدوده شود و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند، انتظار داریم تا محدوده ۰/۱۱ و سپس ۰/۱۱۵۰ تا ۰/۱۲ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۰۹۵ تا ۰/۱ دلاری نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۰۸۵ تا ۰/۰۸ دلار اولین سطح حمایت خواهد بود، سپس محدوده ۰/۰۷۵ و در نهایت ۰/۰۷ دلار می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۷ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی قرار دارد
  • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار گرفته است
  • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۰۹۵ تا ۰/۱۰ دلار است پس از آن ۰/۱۱ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۱۱۵۰ و ۰/۱۲ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
  • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۰۸۵ تا ۰/۰۸۰ دلار قرار دارد، پس از آن محدوده ۰/۰۷۵ و سپس ۰/۰۷۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۴ اردیبهشت (۱۴ مه ۲۰۲۲)

دوج کوین که روز ۱۱ مه حمایت ۰/۱۰ دلاری را از دست داده بود، روز دوازدهم تا مرز ۰/۰۷ دلاری سقوط کرد. در این محدوده دوج مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. دوج روز گذشته تا محدوده ۰/۰۹۵ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در زمان نگارش این مطلب دوج در محدوده ۰/۰۹۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج پس از اینکه روز ۱۰ مه در عبور از محدوده ۰/۱۱۹۰ تا ۰/۱۲ دلاری ناکام ماند مجبور به عقب‌نشینی شد و همزمان با ریزش بیت کوین سقوط سنگینی را تجربه کرد. در این مسیر دوج حمایت ۰/۱۰ دلاری را هم از دست داد و تا مرز ۰/۰۷۰ دلار سقوط کرد. با این حال در این محدوده دوج مورد حمایت خریداران قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه ای را آغاز کرد

در حال حاضر محدوده ۰/۰۹۵ تا ۰/۱۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح مقاومت برای دوج محسوب می‌شود. در صورت عبور از این سطح، خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۱ و سپس سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد در محدوده ۰/۱۲ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای دوج در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۰۹۵ تا ۰/۱۰ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۸۵ تا ۰/۰۸۰ دلار اولین سطح حمایت محسوب می‌شود و در صورت از دست دادن این حمایت، محدوده ۰/۰۷۰ دلاری می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۴ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای دوج کوین در حال بازگشت به محدوده صعودی قرار دارد
  • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۲ قرار گرفته است
  • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۰۹۵ تا ۰/۱۰ دلار است پس از آن ۰/۱۱ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۱۲ و ۰/۱۳ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
  • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۰۸۵ تا ۰/۰۸۰ دلار قرار دارد، پس از آن محدوده ۰/۰۷۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۱ اردیبهشت (۱۱ مه ۲۰۲۲)

دوج کوین که روز پنجم مه موفق به عبور را از محدوده ۰/۱۳۸۰ دلاری نشده بود به مسیر نزولی خود ادامه داد و با از دست دادن حمایت‌های ۰/۱۲۵۰ و ۰/۱۲ دلاری روز نهم ماه مه تا مرز ۰/۱۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت خط روند صعودی بلند مدت از از قیمت حمایت کرد تا دوج ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر دوج روز گذشته تا محدوده ۰/۱۱۸۰ دلاری پیشروی کرد اما موفق به عبور از این سطح نشد تا دوباره مجبور به عقب‌نشینی شود. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۰۸۰ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم دوج همچنان در یک کانال نزولی بلند مدت قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر دوج روز نهم مه تا مرز ۰/۱۰ دلاری کف کانال نزولی پایین کشیده شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت. به این ترتیب حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و تا محدوده ۰/۱۱۸۰ دلاری پیشروی کرد اما در این قیمت با برخورد به خط روند شکسته شده متوقف شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۱۰۵۰ دلاری اولین سطح حمایت برای دوج محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم دوج یکبار دیگر برای عبور از محدوده ۰/۱۱۸۰ تا ۰/۱۲ دلاری در نزدیکی خط روند شکسته شده و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته تلاش کند. در صورت عبور از این سطح موانع بعدی برای دوج خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۲۳۰ تا ۰/۱۲۵۰ و سپس ۰/۱۳ دلاری قرار گرفته است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۱۸۰ تا ۰/۱۲ دلاری نشود و حمایت ۰/۱۰۵۰ دلار را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۰/۱۰ دلار سطح حمایت مهم برای دوج خواهد بود و در صورت از دست دادن این حمایت مهم باید منتظر کاهش بیشتر قیمت تا محدوده ۰/۹۰ و سپس ۰/۸۰ دلاری باشیم.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۱ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی قرار دارد
  • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۵ قرار گرفته است
  • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۱۸۰ تا ۰/۱۲ دلار است پس از آن ۰/۱۲۳۰ تا ۰/۱۲۵۰ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۱۳ و ۰/۱۳۵۰ تا 0/۱۴ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
  • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۰۵۰ دلار قرار دارد، پس از آن محدوده 0/۱۰ دلار و سپس محدوده ۰/۹۰ و ۰/۸۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۹ اردیبهشت (۹ مه ۲۰۲۲)

دوج کوین که روز ششم مه تا محدوده ۰/۱۲۵۰ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه ای را در جهت جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر دوج تا محدوده ۰/۱۳۳۰ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد تا دوباره مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر دوج حمایت‌های مهم ۰/۱۳ و ۰/۱۲۵۰ دلاری را از دست داد و امروز تا مرز ۰/۱۲ دلار پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب دوج مورد حمایت قرار گرفته است و با قیمت ۰/۱۲۱۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج همچنان در یک الگوی کنج نزولی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف الگو به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز هفتم مه هم دوج با لمس محدوده سقف الگو در نزدیکی قیمت ۰/۱۳۳۰ دلاری متوقف شد و امروز تا محدوده کف الگو در نزدیکی ۰/۱۲ دلار پایین کشیده شد.
در حال حاضر محدوده ۰/۱۲ دلاری سطح حمایت مهم برای دوج محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم دوج کوین حرکت تازه‌ای را آغاز کند.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۱۲۴۰ تا ۰/۱۲۵۰ دلار اولین سطح مقاومت خواهد بود، سپس محدوده ۰/۱۲۸۰ تا ۰/۱۳ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی (سقف الگو) مانع مهم بعدی در نظر گرفته می شود. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم دوج تا محدوده ۰/۱۳۵۰ تا ۰/۱۴ و سپس ۰/۱۴۵۰ تا ۰/۱۵ دلار به حرکت خود ادامه دهد.
در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۲۸۰ تا ۰/۱۳ دلاری نشود و حمایت مهم ۰/۱۲ دلار را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.
در مسیر نزولی محدوده ۰/۱۱۸۰ تا ۰/۱۱۵۰ دلار سطح حمایت مهم محسوب می‌شود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت دوج را تا محدوده ۰/۱۱ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۹ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

• مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی قرار دارد
• RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۳ قرار گرفته است
• مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۲۵۰ دلار است پس از آن ۰/۱۲۸۰ تا ۰/۱۳ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۱۳۵۰ تا ۰/۱۴ و سپس ۰/۱۴۵۰ تا 0/۱۵ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
• حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۲ دلار قرار دارد، پس از آن محدوده 0/۱۱۸۰ تا ۰/۱۱۵۰ دلار و سپس محدوده ۰/۱۱ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۷ اردیبهشت (۷ مه ۲۰۲۲)

دوج کوین که روز ۳۰ آوریل تا محدوده ۰/۱۲۵۰ تا ۰/۱۲۴۰ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت حمایت شد تا در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد. در این مسیر دوج با عبور از مقاومت ۰/۱۳ دلاری تا محدوده ۰/۱۳۸۰ دلار پیشروی کرد اما با برخورد به خط روند متوقف شد تا دوباره مجبور به عقب‌نشینی شود. به این ترتیب با از دست دادن حمایت ۰/۱۳ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته روز گذشته تا محدوده ۰/۱۲۴۰ دلار پایین کشیده شد و مطابق انتظار در این قیمت حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و تا مرز ۰/۱۳ دلار هم پیشروی کرد اما در عبور از این قیمت ناکام ماند و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۱۲۷۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج پس از اینکه موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۳۸۰ دلاری نشده بود در مسیر اصلاحی قرار گرفت و روز گذشته تا محدوده ۰/۱۲۴۰ دلاری پایین کشیده شد. دوج که در این قیمت از حمایت نسبی برخوردار بود، این بار هم مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.
در حال حاضر اولین سطح مقاومت برای دوج در محدوده ۰/۱۳ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی قرار گرفته است. در صورت عبور از این محدوده مانع بعدی در محدوده ۰/۱۳۵۰ تا ۰/۱۳۸۰ دلاری خواهد بود و پس از آن محدوده ۰/۱۴۵۰ تا ۰/۱۵ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی برای دوج کوین در نظر گرفته می‌شود.
در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۳ دلاری نشود و حمایت محدوده ۰/۱۲۵۰ تا ۰/۱۲۴۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.
در مسیر نزولی محدوده ۰/۱۲ دلاری حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت دوج کوین را تا محدوده ۰/۱۱۵۰ و ۰/۱۱ دلار پایین بکشد.

شاخص‌های تکنیکال

• مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی قرار دارد
• RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۵ قرار گرفته است
• مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۳ دلار است پس از آن ۰/۱۳۵۰ تا ۰/۱۳۸۰ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۱۴۵۰ و 0/۱۵ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
• حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۲۵۰ تا ۰/۱۲۴۰ دلار قرار دارد، پس از آن محدوده 0/۱۲ دلار و سپس محدوده ۰/۱۱۵۰ تا ۰/۱۱ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۰ اردیبهشت (۳۰ آوریل ۲۰۲۲)

دوج کوین که پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۱۲۵۰ دلاری روز ۲۵ آوریل حرکت تند و تیزی را تجربه کرد و تا محدوده ۰/۱۷ دلاری پیشروی کرده بود در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر دوج حمایت‌های ۰/۱۶ و ۰/۱۵ دلاری را از دست داد و تا محدوده ۰/۱۴ تا ۰/۱۳۵۰ دلاری پایین کشیده شد. به این ترتیب در چند روز گذشته دوج کوین در محدوده ۰/۱۳۵۰ تا ۰/۱۴۵۰ دلاری در نوسان است. در زمان نگارش این مطلب دوج در محدوده ۰/۱۳۶۰ دلاری معامله می‌شود و با خط روند نزولی روبرو شده است.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که دوج پس از برخورد به مقاومت ۰/۱۷ دلاری در روز ۲۵ آوریل مجبور به عقب‌نشینی شد و تا محدوده ۰/۱۴ و ۰/۱۳۵۰ دلاری سقوط کرد. به این ترتیب در چند روز گذشته در این محدوده نوسان می‌کند.
در حال حاضر اولین مقاومت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۳۸۰ تا ۰/۱۴ دلاری خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته است در صورت عبور از این محدوده مقاومت بعدی برای دوج محدوده ۰/۱۵ تا ۰/۱۵۵۰ دلاری نزدیک به فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد از موج نزولی اخیر قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۱۶ و ۰/۱۶۸۰ تا ۰/۱۷ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای دوج در نظر گرفته می‌شوند.
در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۳۸۰ تا ۰/۱۴ دلاری نشود، احتمال ادامه روند اصلاحی وجود دارد. در این مسیر اولین حمایت در محدوده ۰/۱۳۵۰ دلاری است و در صورت از دست دادن این حمایت، قیمت‌های ۰/۱۳ و ۰/۱۲۵۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای دوج کوین در نظر گرفته خواهند شد

شاخص‌های تکنیکال

• مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی قرار دارد
• RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۵ قرار گرفته است
• مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۳۸۰ تا ۰/۱۴ دلار است پس از آن ۰/۱۵ تا ۰/۱۵۵۰ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۱۶ و 0/۱۶۸۰ تا ۰/۱۷ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
• حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۳۵۰ دلار قرار دارد، پس از آن محدوده 0/۱۳ دلار و سپس محدوده ۰/۱۲۸۰ تا ۰/۱۲۵۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۷ اردیبهشت (۲۷ آوریل ۲۰۲۲)

دوج کوین که روز ۲۵ آوریل تا محدوده ۰/۱۲۵۰ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت توسط خط روند حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و با جهش قیمتی بیش از ۳۰ درصد تا محدوده ۰/۱۷ دلاری پیشروی کرد. با این حال موفق به حفظ موقعیت خود در این محدوده نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر دوج کوین روز گذشته حمایت مهم ۰/۱۵ دلاری را از دست داد و تا محدوده ۰/۱۳۶۰ دلاری پایین کشیده شد . در این قیمت خط روند نزولی شکسته شده در نقش حمایت ظاهر شد و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کرد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۴ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج کوین که در هفته های گذشته درون یک الگوی نزولی قرار داشت. روز ۲۵ آوریل با لمس کف الگو حمایت شد و جهش صعودی پرقدرتی را تجربه کرد. به این ترتیب موفق شد از سد سقف الگو در محدوده ۰/۱۴ دلاری عبور کند و حتی قیمت ۰/۱۷ دلاری را هم لمس کرد. با این حال در این قیمت با برخورد به مقاومت متوقف شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در مسیر اصلاحی دوج روز گذشته حمایت ۰/۱۵ و سپس ۰/۱۴ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را از دست داد و تا محدوده ۰/۱۳۶۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت خط روند شکسته شده (سقف الگو) از قیمت حمایت کرد.
در حال حاضر محدوده ۰/۱۴ تا ۰/۱۳۸۰ دلاری سطح حمایت مهم برای دوج کوین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم دوج در مسیر جبران ارزش از دست رفته حرکت کند. در این مسیر محدوده ۰/۱۴۳۰ تا ۰/۱۴۵۰ دلار اولین مقاومت خواهد بود، سپس محدوده ۰/۱۵ دلاری در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر به عنوان مانع مهم بعدی در نظر گرفته می شود. در صورت عبور از این محدوده دوج کوین این فرصت را خواهد داشت تا محدوده ۰/۱۵۵۰ و ۰/۱۶ دلار به حرکت خود ادامه دهد.
در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۴۳۰ تا ۰/۱۴۵۰ و سپس ۰/۱۵ دلاری نشود باید منتظر اصلاح مجدد قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی حمایت مهم در محدوده ۰/۱۴ تا ۰/۱۳۸۰ و سپس ۰/۱۳۵۰ دلاری قرار گرفته است و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۱۳ تا ۰/۱۲۸۰ و سپس ۰/۱۲۵۰ دلار پایین بکشد.

شاخص‌های تکنیکال

• مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای دوج کوین در حال بازگشت به محدوده صعودی قرار دارد
• RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰ قرار گرفته است
• مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۴۳۰ تا ۰/۱۴۵۰ دلار است پس از آن ۰/۱۵ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۱۵۵۰ و 0/۱۶ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
• حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۴ تا ۰/۱۳۸۰ دلار قرار دارد، پس از آن محدوده 0/۱۳۵۰ دلار و سپس محدوده ۰/۱۳ تا ۰/۱۲۸۰ تا ۰/۱۲۵۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۴ اردیبهشت (۲۴ آوریل ۲۰۲۲)

دوج کوین که روز ۲۰ آوریل موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۴۶۰ دلاری نشده بود، مجبور به عقب‌نشینی شد و با از دست دادن حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۱۴ دلار تا محدوده ۰/۱۳۳۰ دلاری پایین کشیده شد. در یکی دو روز گذشته محدوده ۰/۱۳۳۰ دلاری سطح حمایت مهم برای دوج کوین بود تا شاهد ریزش بیشتر قیمت نباشیم. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۳۴۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج همچنان در یک کانال نزولی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر روز ۲۰ آوریل دوج با لمس محدوده ۰/۱۴۶۰ دلاری سقف کانال ریجکت شد و روز گذشته تا محدوده ۰/۱۳۳۰ دلاری پایین کشیده شد.
در حال حاضر محدوده ۰/۱۳۳۰ دلاری سطح حمایت مهم برای دوج محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم دوج حرکت تازه‌ای را آغاز کند.
در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۰/۱۳۵۰ دلار و سپس ۰/۱۳۸۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر قرار دارد. پس از آن خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۴ دلاری مانع مهم بعدی محسوب می‌شود. اگر دوج موفق به شکست این خط روند نزولی شود و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند انتظار داریم به روند صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۰/۱۴۵۰ تا ۰/۱۴۶۰ و سپس ۰/۱۵ تا ۰/۱۵۵۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد
در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۳۵۰ و ۰/۱۳۸۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۱۳۳۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم
در مسیر نزولی محدوده ۰/۱۳ تا ۰/۱۲۸۰ دلار سطح حمایت بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۱۲۵۰ و سپس ۰/۱۲ تا ۰/۱۱۸۰ دلار پایین بکشد.

شاخص‌های تکنیکال
• مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی قرار دارد
• RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۵ قرار گرفته است
• مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۳۵۰ تا ۰/۱۵۸۰ دلار است پس از آن ۰/۱۴ و ۰/1۴50 دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/1۵ و 0/۱۵۵۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
• حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۳۳۰ دلار قرار دارد، پس از آن محدوده 0/۱۳ تا ۰/۱۲۸۰ و سپس محدوده ۰/۱۲۵۰ و ۰/۱۲ تا ۰/۱۱۸۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۳۱ فروردین (۲۰ آوریل ۲۰۲۲)

دوج کوین که روز گذشته با مقاومت ۰/۱۴ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی (سقف کانال) روبرو شده بود، در نهایت موفق به عبور را این مانع شد و با پولبک به این سطح موقعیت خود را تثبیت کرد. دوج تا قیمت ۰/۱۴۶۰ دلاری هم به حرکت خود ادامه داد و در این سطح با مقاومت روبرو شد. به این ترتیب ناچار به عقب نشینی شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۱۴۴۰ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج بالاخره بعد از دو هفته که در یک کانال نزولی قرار داشت، روز گذشته موفق شد از سقف کانال در محدوده ۰/۱۴ دلاری خارج شد. دوج تا محدوده ۰/۱۴۶۰ دلاری هم به پیشروی خود ادامه داد و در این قیمت با مقاومت روبرو شد
در حال حاضر محدوده ۰/۱۴۱۰ تا ۰/۱۴ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند شکسته شده سطح حمایت مهم برای دوج محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم دوج به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر محدوده تا ۰/۱۵ تا ۰/۱۵۵۰ و سپس ۰/۱۶ تا ۰/۱۶۵۰ دلار مانع بعدی خواهد بود. در صورت عبور از این محدوده، قیمت ۰/۱۸ دلاری سطح مقاومت مهم بعدی برای دوج در نظر گرفته می شود
در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۴۵۰ و سپس ۰/۱۵ دلاری نشود و حمایت ۰/۱۴۱۰ تا ۰/۱۴ دلای را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم
در مسیر نزولی محدوده ۰/۱۳۸۰ تا ۰/۱۳۵۰ دلار و سپس ۰/۱۳۲۰ تا ۰/۱۳ دلار سطوح حمایت مهم در نظر گرفته می شود.

شاخص‌های تکنیکال

• مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی قرار دارد
• RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۰ قرار گرفته است
• مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/15 تا ۰/۱۵۵۰ دلار است پس از آن ۰/16 تا ۰/1650 دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/17 و 0/18 دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
• حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/1410 تا 0/14 دلار قرار دارد، پس از آن محدوده 0/1380 تا ۰/۱۳۵۰ و سپس محدوده ۰/۳۱۲۰ تا ۰/۱۳ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۳۰ فروردین (۱۹ آوریل ۲۰۲۲)

دوج کوین که روز ۱۵ آوریل و با برخورد به محدوده ۰/۱۵ دلاری ریجکت شده بود ناچار به عقب نشینی شد و با از دست دادن حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۱۴ دلار تا محدوده ۰/۱۳۵۰ دلاری پایین کشیده شد. دوج روز گذشته حتی قیمت ۰/۱۳۲۰ دلار را هم لمس کرد اما در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه ای را آغاز کند و امروز تا محدوده ۰/۱۴ دلاری به حرکت خود ادامه دهد. در زمان نگارش این مطلب دوج در محدوده ۰/۱۳۹۰ تا ۰/۱۴ دلار معامله می‌شود و برای عبور از خط روند نزولی تلاش می‌کند

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج در یک کانال نزولی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر دوج پی از لمس محدوده سقف کانال در محدوده ۰/۱۵ دلاری ریجکت شد و روز گذشته تا محدوده ۰/۱۳۲۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت خط روند از قیمت حمایت کرد تا دوج امروز یکبار دیگر برای عبور از سقف کانال تلاش کند.
در حال حاضر محدوده ۰/۱۴ تا ۰/۱۴۲۰ دلاری سقف کانال، فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مقاومت مهمی برای دوج محسوب میشود در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم تا محدوده ۰/۱۵ و سپس ۰/۱۵۵۰ تا ۰/۱۶ دلار به حرکت خود ادامه دهد. قیمت‌های ۰/۱۶۸۰ تا ۰/۱۷ و سپس ۰/۱۸ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهند شد
در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۱۴ دلاری نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد
در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۱۳۵۰ و سپس ۰/۱۳۲۰ تا ۰/۱۳ دلاری سطوح حمایت مهم برای دوج محسوب می‌شود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند قیمت را تا محدوده ۰/۱۲۵۰ و ۰/۱۲ دلار پایین بکشد

شاخص‌های تکنیکال

• مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای دوج کوین در حال بازگشت به محدوده صعودی قرار دارد
• RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده 50 قرار گرفته است
• مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۴ تا ۰/۱۴۲۰ دلار است پس از آن ۰/۱۵ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/15۵0 تا 0/16 دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
• حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۳۵۰ تا۰/۱۳۳۰ دلار قرار دارد، پس از آن محدوده محدوده ۰/۱۳ تا ۰/۱۲۸۰ دلار و سپس ۰/۱۲۵۰ و ۰/۱۲ ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۷ فروردین (۱۶ آوریل ۲۰۲۲)

دوج کوین که روز ۱۱ آوریل تا محدوده ۰/۱۳۳۰ دلاری پایین کشیده شده بود در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد. در این مسیر دوج موفق شد از سد مقاومت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۱۴ دلار و سپس خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۴۵۰ دلار عبور کند و روز گذشته موفق به لمس محدوده ۰/۱۵ دلاری شد. با این حال دوج در عبور از این مانع ناکام ماند تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در زمان نگارش این مطلب دوج در محدوده ۰/۱۴۶۰ تا ۰/۱۴۵۰ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج پس از سقوط تا محدوده ۰/۱۳۳۰ دلاری در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و حرکت تازه ای آغاز کرد در این مسیر دوج از سد موانع ۰/۱۴ و ۰/۱۴۵۰ دلاری گذشت اما با برخورد به محدوده ۰/۱۵ دلار متوقف شد
در حال حاضر محدوده ۰/۱۴۱۰ تا ۰/۱۴ دلاری در نزدیکی خط روند شکسته شده و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح حمایت مهم برای دوج محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم دوج به حرکت خود ادامه دهد. در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۰/۱۵ و سپس ۰/۱۵۵۰ دلاری خواهد بود و سپس محدوده ۰/۱۶ دلاری مانع بعدی در نظر گرفته خواهد شد. در صورت عبور از این موانع دوج میتواند تا محدوده ۰/۱۷ و ۰/۱۸ دلاری به حرکت خود ادامه دهد
در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۱۵ دلاری نشود و حمایت محدوده ۰/۱۴ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم
در مسیر نزولی محدوده ۰/۱۳۸۰ و سپس ۰/۱۳۵۰ تا ۰/۱۳۳۰ دلار سطوح حمایت بعدی خواهند بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را تا محدوده ۰/۱۳ تا ۰/۱۲۸۰ و سپس ۰/۱۲۵۰ دلار پایین بکشد.

شاخص‌های تکنیکال

• مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی قرار دارد
• RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده 55 قرار گرفته است
• مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/15 تا ۰/۱5۵۰ دلار است پس از آن ۰/16 تا ۰/1650 دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/17 و 0/18 دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
• حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/1410 تا 0/14 دلار قرار دارد، پس از آن محدوده 0/1380 و ۰/۱۳۵۰ تا۰/۱۳۳۰ دلار و سپس محدوده ۰/۱۳ تا ۰/۱۲۸۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۴ فروردین (۱۳ آوریل ۲۰۲۲)

دوج کوین که روز ۱۱ آوریل ریزش قابل توجهی را تجربه کرد و با از دست دادن حمایت محدوده ۰/۱۴۵۰ دلاری تا محدوده ۰/۱۳۳۰ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. دوج روز گذشته در مسیر جبران ارزش از دست رفته تا محدوده ۰/۱۴۴۰ دلاری هم پیشروی کرد ولی در این قیمت با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و تا ۰/۱۳۵۰ دلار عقب‌نشینی کرد. دوج که در این محدوده از حمایت نسبی برخوردار است این بار هم مورد حمایت قرار گرفت تا سطح حمایت ۰/۱۳۵۰ تا ۰/۱۳۳۰ دلاری را از دست ندهد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۴ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج در روزهای گذشته با از دست دادن حمایت خط روند صعودی در محدوده ۰/۱۴۵۰ دلار وارد فاز نزولی شد و در این مسیر تا محدوده ۰/۱۳۳۰ دلاری هم پایین کشیده شد. با این حال در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. روز گذشته هم دوج در مسیر اصلاح موج نزولی اخیر تا سطح ۰/۱۴۴۰ دلاری پیشروی کرد اما در این قیمت با برخورد به MA 100 متوقف شد.

در حال حاضر اولین سطح مقاومت برای دوج در محدوده ۰/۱۴۴۰ تا ۰/۱۴۵۰ دلاری قرار گرفته است در صورت عبور از این محدوده خط روند نزولی مانع بعدی محسوب میشود در صورت عبور از این مانع و تثبیت موقعیت بالای خط روند نزولی انتظار داریم دوج به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۰/۱۴۸۰ تا ۰/۱۵ دلار و سپس محدوده ۰/۱۵۸۰ تا ۰/۱۶ دلار سطوح مقاومت بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۴۴۰ تا ۰/۱۴۵۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۱۳۵۰ تا ۰/۱۳۳۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۰/۱۳ تا ۰/۱۲۸۰ دلار و پس از آن محدوده ۰/۱۲۵۰ تا ۰/۱۲ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای دوج در نظر گرفته می شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۴ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای دوج کوین در حال بازگشت به  محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده 50 قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۴۴۰ تا ۰/۱۴۵۰ دلار است پس از آن ۰/۱۴۸۰ تا ۰/۱۵ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/1580 تا  0/16 دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۴ دلار قرار دارد، پس از آن محدوده ۰/۱۳۵۰ تا۰/۱۳۳۰ دلار و سپس محدوده ۰/۱۳  تا ۰/۱۲۸۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۲ فروردین (۱۱ آوریل ۲۰۲۲)

دوج کوین که روز نهم آوریل تا محدوده ۰/۱۴ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر دوج از سد مقاومت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۱۴۸۰ دلار گذشت و موفق شد تا محدوده ۰/۱۵۵۰ تا ۰/۱۵۸۰ دلاری پیشروی کند. در این قیمت دوج با مقاومت روبرو شد تا یکبار دیگر به محدوده خط روند صعودی بازگردد. بنابراین دوج کوین امروز در محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند صعودی در نزدیکی ۰/۱۴۵۰ دلار مورد حمایت قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب دوج با قیمت ۰/۱۴۷۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج پس از اینکه روز نهم آوریل تا محدوده ۰/۱۴ دلاری خط روند صعودی حمایت شد حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و روز گذشته موفق شد با عبور از محدوده ۰/۱۴۸۰ دلاری به حرکت خود ادامه دهد. با این حال دوج در قیمت ۰/۱۵۸۰ دلاری با مقاومت روبرو شد تا دوباره مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر دوج مجدد تا خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده قیمت ۰/۱۴۵۰ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۱۴۵۰ دلاری حمایت مهم برای دوج کوین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم دوج حرکت تازه ای را آغاز کند.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۱۵ دلاری اولین سطح مقاومت خواهد بود و سپس خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۵۴۰ تا ۰/۱۵۵۰ دلار قرار دارد. در صورت عبور از این محدوده، قیمت‌های ۰/۱۵۸۰ تا ۰/۱۶ دلار موانع بعدی خواهند بود و پس از آن قیمت ۰/۱۷ تا ۰/۱۸ دلار سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۱۵ و سپس ۰/۱۵۴۰ تا ۰/۱۵۵۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۱۴۵۰ دلار خط روند صعودی را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۰/۱۴ دلاری حمایت بعدی است و سپس قیمت‌های ۰/۱۳۵۰ تا ۰/۱۳ و ۰/۱۲۵۰ دلار سطوح حمایت بعدی محسوب می شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۲ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده 50 قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/15 دلار است پس از آن ۰/1540 تا ۰/1550 دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/1580 تا  0/16 دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده 0/1450 دلار قرار دارد، پس از آن محدوده ۰/۱۴ دلار و سپس محدوده ۰/۱۳۵۰  تا ۰/۱۳ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

 

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۱ فروردین (۱۰ آوریل ۲۰۲۲)

دوج کوین که پس از لمس محدوده ۰/۱۸ دلاری مجبور به عقب‌نشینی شده بود در مسیر نزولی تا محدوده ۰/۱۴ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت دوج با برخورد به خط روند شکسته شده حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب تا محدوده ۰/۱۵ تا ۰/۱۵۳۰ دلاری پیشروی کرد اما با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و روز گذشته یکبار دیگر تا محدوده ۰/۱۴ دلار پایین کشیده شد. دوج که در این محدوده از حمایت برخوردار بود این بار هم مورد حمایت قرار گرفت تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. امروز و با عبور از مقاومت MA 100 در محدوده ۰/۱۴۸۰ دلار تا محدوده ۰/۱۵۴۰ دلاری صعود کرد اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۱۴۹۰ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج پس از اینکه روز ۵ آوریل موفق به عبور از مرز ۰/۱۸ دلار نشد در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا محدوده ۰/۱۴ دلاری اصلاح شد. در این قیمت دوج مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند، به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه ای را آغاز کند.

در حال حاضر محدوده ۰/۱۵ تا ۰/۱۴۸۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح حمایت برای دوج محسوب میشود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم دوج کوین به روند صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۰/۱۵۴۰ تا ۰/۱۵۵۰ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۱۶ تا ۰/۱۶۵۰ دلاری مانع بعدی محسوب میشود در صورت عبور از این موانع، محدوده ۰/۱۷۵۰ تا ۰/۱۸ دلار محدوده مقاومت بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از مقاومت ۰/۱۵۴۰ تا ۰/۱۵۵۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۱۵ تا ۰/۱۴۸۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۰/۱۴۳۰ دلاری خط روند صعودی حمایت بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند قیمت دوج را تا محدوده ۰/۱۴ و سپس ۰/۱۳۵۰ تا ۰/۱۳ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۱ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای دوج کوین در حال بازگشت به محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۵  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۵۴۰ تا ۰/1550 دلار است پس از آن ۰/۱۶ تا ۰/۱۶۵۰ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/17 و 0/18 دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۵ تا ۰/۱۴۸۰ دلار قرار دارد، پس از آن محدوده ۰/۱۴۳۰ تا ۰/۱۴ دلار و سپس محدوده ۰/۱۳۵۰  تا ۰/۱۳ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۷ فروردین (۶ آوریل ۲۰۲۲)

دوج کوین که در روزهای گذشته با خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۵ تا ۰/۱۵۵۰ دلاری روبرو شده بود، در نهایت موفق به عبور از این مقاومت شد و تا محدوده ۰/۱۸ دلاری به حرکت خود ادامه داد. در این قیمت دوج با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر تا محدوده ۰/۱۶ دلاری اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت.  در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۶۳۰ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج که از اواسط ماه مارس از حمایت خط روند صعودی برخوردار است با تکیه بر این محدوده به روند صعودی خود ادامه می دهد. دوج پی از برخورد به مقاومت در محدوده ۰/۱۵ تا ۰/۱۵۵۰ دلاری مجبور به عقب‌نشینی شد ولی با حمایت خط روند صعودی به حرکت خود ادامه داد و روز ۴ آوریل از این محدوده عبور کرد و تا مرز ۰/۱۸ دلاری به حرکت خود ادامه داد. هر چند در این قیمت با مقاومت روبرو شد و امروز تا محدوده ۰/۱۶ دلاری اصلاح شد

در حال حاضر محدوده ۰/۱۶ تا ۰/۱۵۵۰ دلاری اولین سطح حمایت مهم برای دوج محسوب میشود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم دوج کوین یکبار دیگر برای عبور از مقاومت ۰/۱۸ دلاری تلاش کند. در این مسیر محدوده ۰/۱۷ دلاری اولین مقاومت خواهد بود، سپس مانع ۰/۱۸ دلاری و پس از آن قیمت های ۰/۱۹ و ۰/۲۰ دلاری سطوح مقاومت بعدی خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۱۷ و ۰/۱۸ دلاری نشود و حمایت ۰/۱۶ تا ۰/۱۵۵۰ دلاری را از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم

در این مسیر محدوده ۰/۱۵ تا ۰/۱۴۵۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس خط روند شکسته شده سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند قیمت را تا محدوده ۰/۱۴ و ۰/۱۳۵۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۷ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۷ و ۰/۱۸ دلار است پس از آن ۰/۱۹ تا ۰/۲۰ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۲۲ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۶ تا ۰/‍۵۵۰ دلار قرار دارد، پس از آن محدوده ۰/۱۵ تا ۰/۱۴۵۰ دلار و سپس محدوده ۰/۱۴ تا ۰/۱۳۵۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

 

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۶ فروردین (۵ آوریل ۲۰۲۲)

دوج کوین که روز ۲۸ مارس در محدوده ۰/۱۵ تا ۰/۱۵۳۰ دلاری با مقاومت خط روند نزولی روبرو شده بود، مجبور به عقب‌نشینی شد و روز اول آوریل تا محدوده ۰/۱۳۵۰ تا ۰/۱۳۳۰ دلاری اصلاح شد. در این قیمت خط روند صعودی از قیمت حمایت کرد تا دوج روند صعودی خود را از دست ندهد. به این ترتیب یکبار دیگر برای عبور از مرز ۰/۱۵ دلاری تلاش کرد. دوج روز گذشته حتی محدوده ۰/۱۵۵۰ تا ۰/۱۵۷۰ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد و تا مرز ۰/۱۴ دلار اصلاح شد. این بار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از قیمت حمایت کرد تا دوج ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۵ دلاری معامله می‌شود و تلاش میکند تا به طور کامل از خط روند نزولی عبور کند.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که دوج در چند روز گذشته برای عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۵ تا ۰/۱۵۵۰ دلاری تلاش می‌کند، همچنین خط روند صعودی که از اواسط ماه مارس تشکیل شده هم از دوج حمایت می‌کند.

در حال حاضر اولین مقاومت برای دوج در محدوده ۰/۱۵ تا ۰/۱۵۵۰ دلاری قرار دارد، در صورت عبور از این مانع و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم دوج به روند صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۰/۱۶۵۰ تا ۰/۱۷ و سپس ۰/۱۸ دلاری سطوح مقاومت بعدی خواهد بود و پس از آن محدوده ۰/۲۰ و ۰/۲۲ دلاری مقاومت های مهم بعدی برای دوج کوین در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۵ تا ۰/۱۵۵۰ دلاری نشود، اولین سطح حمایت در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج صعودی اخیر در قیمت ۰/۱۴۵۰ دلار و سپس خط روند صعودی در نزدیکی ۰/۱۴ دلار قرار دارد. در صورت از دست دادن این حمایت ها باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۰/۱۳۵۰ تا ۰/۱۳ دلار سطوح حمایت بعدی است و هرگونه ریزش بیشتر می تواند دوج کوین را تا قیمت ۰/۱۲۵۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۶ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/15 تا ۰/1550 دلار است پس از آن ۰/۱۶۵۰ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/17 و 0/18 دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۴۵۰ دلار قرار دارد، پس از آن محدوده ۰/۱۴ تا ۰/۱۳۸۰ دلار و سپس محدوده ۰/13 تا ۰/1250 دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۱ فروردین (۳۱ مارس ۲۰۲۲)

دوج کوین پس از شکست خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۲ دلاری و سپس پولبک به این سطح موقعیتش را تثبیت کرد تا به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر دوج از مقاومت های ۰/۱۳ و ۰/۱۴ دلاری هم عبور کرد و روز ۲۸ مارس موفق به لمس محدوده ۰/۱۵ دلاری شد. با این حال دوج در عبور از این محدوده ناکام ماند و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. به این ترتیب دوج روز گذشته تا مرز ۰/۱۴ دلاری اصلاح شد ولی در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۴۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج با عبور از مقاومت ۰/۱۲ دلاری، حرکت صعودی پرقدرتی را آغاز کرد و حتی تا محدوده ۰/۱۵ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با مانع روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود.

در حال حاضر محدوده ۰/۱۴ تا ۰/۱۳۸۰ دلاری سطح حمایت مهم برای دوج کوین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم دوج یکبار دیگر برای عبور از محدوده ۰/۱۵ تا ۰/۱۵۵۰ دلاری تلاش کند. در صورت عبور از این مانع، محدوده ۰/۱۶ دلاری سطح مقاومت بعدی خواهد بود و سپس قیمت های ۰/۱۷ و ۰/۱۸ دلار به عنوان موانع بعدی در نظر گرفته می شوند

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۱۵ تا ۰/۱۵۵۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۱۴ تا ۰/۱۳۸۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۱۳ دلار سطح حمایت بعدی محسوب می‌شود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند قیمت دوج کوین را تا محدوده ۰/۱۲۵۰ و ۰/۱۲ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۱ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) 4 ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده 55 قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/15 تا ۰/1550 دلار است پس از آن ۰/16 دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/17 و 0/18 دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۴ تا ۰/۱۳۸۰ دلار است، پس از آن محدوده ۰/13 تا ۰/1250 دلار و سپس ۰/12 دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۷ فروردین (۲۷ مارس ۲۰۲۲)

دوج کوین که روز ۱۵ مارس در محدوده قیمت ۰/۱۱ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، حرکت صعودی تازه ای را آغاز کرد و موفق شد از سد مقاومت‌ ۰/۱۱۵۰ دلاری خط روند نزولی عبور کند. سپس دوج با پولبک به سطح شکسته شده موقعیتش را تثبیت کرد و به حرکت صعودی خود ادامه داد. در این مسیر دوج با عبور از مقاومت های ۰/۱۲۵۰ و ۰/۱۳ دلاری روز ۲۴ مارس تا قیمت ۰/۱۴ دلار پیشروی کرد. هر چند با لمس این محدوده مجبور به عقب‌نشینی شد و تا محدوده ۰/۱۳ دلاری اصلاح شد. در این قیمت خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از دوج کوین حمایت کرد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. امروز هم دوج تا محدوده ۰/۱۴۳۰ دلاری پیشروی کرد اما موفق به عبور از این مانع نشد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده قیمت ۰/۱۴ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج پس از شکستن خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۱۵۰ دلاری، حرکت صعودی پرقدرتی را آغاز کرد و با عبور از مقاومت های ۰/۱۲۵۰ و ۰/۱۳ دلاری تا محدوده ۰/۱۴ دلاری پیشروی کرد. در حال حاضر محدوده ۰/۱۴۳۰ تا ۰/۱۴۵۰ دلاری اولین سطح مقاومت برای دوج محسوب میشود در صورت عبور از این مانع محدوده ۰/۱۵ دلاری به عنوان مقاومت بعدی در نظر گرفته خواهد شد و سپس محدوده ۰/۱۶ دلاری سطح مقاومت مهم بعدی خواهد بود در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۴۳۰ تا ۰/۱۴۵۰ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در این مسیر اولین حمایت در محدوده ۰/۱۴ تا ۰/۱۳۸۰ دلاری قرار دارد. در صورت از دست دادن این حمایت ، محدوده ۰/۱۳۳۰ تا ۰/۱۳ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج صعودی اخیر سطوح حمایت بعدی خواهند بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۱۲۵۰ دلاری پایین بکشد.

 

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۷ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۷۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۴۳۰ تا ۰/۱۴۵۰ دلار است پس از آن ۰/۱۵ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۱۶ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۴ تا ۰/۱۳۸۰ دلار است، پس از آن محدوده ۰/۱۳۳۰ تا ۰/۱۳ دلار و سپس ۰/۱۲۵۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۵ اسفند (۱۶ مارس ۲۰۲۲)

دوج کوین که در روزهای گذشته موفق به عبور از خط روند نزولی نشده بود، روز گذشته تا مرز ۰/۱۱ دلاری پایین کشیده شد، در این محدوده، دوج مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه ای را آغاز کرد به این ترتیب با عبور از محدوده ۰/۱۱۳۰ دلاری از خط روند نزولی عبور کرد، دوج تا محدوده ۰/۱۱۶۰ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد و امروز دوباره تا محدوده ۰/۱۱۲۰ دلاری اصلاح شد و پولبک خود را به خط روند نزولی تکمیل کرد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۱۳۵ تا ۰/۱۱۴۰ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی یک ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج که از ابتدای ماه مارس در یک کانال نزولی قرار داشت، روز گذشته با تثبیت موقعیت خود در محدوده ۰/۱۱ دلاری حرکت تازه ای را آغاز کرد و موفق شد از سد خط روند نزولی (سقف کانال) عبور کند. دوج پس از لمس محدوده ۰/۱۱۶۰ دلاری امروز به خط روند شکسته شده پولبک زد و موقعیت خود را تثبیت کرد.

در حال حاضر اولین سطح مقاومت برای دوج در محدوده ۰/۱۱۵۰ تا ۰/۱۱۶۰ دلار قرار دارد، سپس محدوده ۰/۱۱۸۰ تا ۰/۱۲ دلار  مانع بعدی خواهد بود. در صورت عبور از این موانع، محدوده ۰/۱۲۵۰ تا ۰/۱۳ دلار سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۱۵۰ دلاری نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۱۱۲۰ تا ۰/۱۱۱۵ دلار اولین سطح حمایت خواهد بود و سپس محدوده ۰/۱۱ دلار می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند. در صورت هرگونه ریزش بیشتر احتمال کاهش قیمت تا محدوده ۰/۱۰۷۰ و ۰/۱۰۵۰ دلار وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۵ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۱۵۰ تا ۰/۱۱۶۰ دلار است پس از آن  ۰/۱۱۸۰ تا ۰/۱۲ دلار قرار دارد و  سپس محدوده ۰/۱۲۵۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۱۲۰ دلار است، پس از آن محدوده ۰/۱۱ دلار و سپس ۰/۱۰۷۰ تا ۰/۱۰۵۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

 

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۴ اسفند (۱۵ مارس ۲۰۲۲)

دوج کوین که روز گذشته با وجود لمس محدوده ۰/۱۲۲۰ دلاری موفق به حفظ موقعیت خود بالای محدوده ۰/۱۲ دلاری نشده بود، مسیر اصلاحی را در پیش گرفت و تا محدوده ۰/۱۱۲۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت دوج مورد حمایت قرار گرفت و یکبار دیگر هم برای شکستن خط روند نزولی (سقف کانال) تلاش کرد اما با برخورد به محدوده ۰/۱۱۴۰ تا ۰/۱۱۵۰ دلاری ریجکت شد در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۱۲۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی یک ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج پس از اینکه روز ۱۳ مارس حمایت شد، جهش صعودی قابل توجهی را تجربه کرد و حتی موفق به لمس محدوده ۰/۱۲۲۰ دلاری هم شد اما در نهایت موفق به حفظ موقعیتش نشد تا دوباره به زیر خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته بازگردد. به این ترتیب تا محدوده ۰/۱۱۲۰ دلاری پایین کشیده شد

در حال حاضر محدوده ۰/۱۱۲۰ دلاری اولین سطح حمایت برای دوج محسوب میشود در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم دوج یکبار دیگر برای عبور از خط روند نزولی تلاش کند. در این مسیر محدوده ۰/۱۱۴۰ تا ۰/۱۱۵۰ دلار اولین سطح مقاومت محسوب می‌شود، در صورت عبور از این مانع، محدوده ۰/۱۱۷۰ تا ۰/۱۱۸۰ دلار در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر قرار دارد و پس از آن محدوده ۰/۱۲ تا ۰/۱۲۲۰ دلاری به عنوان مقاومت بعدی در نظر گرفته خواهد شد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۱۱۴۰ تا ۰/۱۱۵۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۱۱۲۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۰/۱۱ دلار حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۱۰۷۰ و ۰/۱۰۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۴ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۱۴۰ تا ۰/۱۱۵۰ دلار است پس از آن  ۰/۱۱۷۰ تا ۰/۱۱۸۰ دلار قرار دارد و  سپس محدوده ۰/۱۲ و ۰/۱۲۲۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۱۲۰ دلار است، پس از آن محدوده ۰/۱۱ دلار و سپس ۰/۱۰۷۰ تا ۰/۱۰۵۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۳ اسفند (۱۴ مارس ۲۰۲۲)

دوج کوین که روزهای گذشته در محدوده ۰/۱۱۴۰ تا ۰/۱۱۸۰ دلاری در نوسان بود در نهایت روز گذشته حمایت ۰/۱۱۴۰ دلاری را از دست داد و تا مرز ۰/۱۱ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت دوج مورد حمایت قرار گرفت و جهش صعودی قابل توجهی را تجربه کرد. دوج حتی از خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در قیمت ۰/۱۱۶۰ دلار عبور کرد و محدوده ۰/۱۲۲۰ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد و امروز دوباره در مسیر اصلاحی قرار گرفت. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۱۵۰ تا ۰/۱۱۴۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج از روز ۱۰ مارس در یک محدوده قیمتی کوچک در حال نوسان بود، سرانجام روز گذشته کف این محدوده را از دست داد و تا قیمت ۰/۱۱ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت اما دوج کوین مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند‌.

امروز و با کسب حمایت در این قیمت دوج حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و حتی موفق به لمس محدوده ۰/۱۲ تا ۰/۱۲۲۰ دلاری هم شد اما با این حال نتوانست موقعیتش را بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی حفظ کند و دوباره در مسیر نزولی قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۰/۱۱۳۰ تا ۰/۱۱۲۰ دلار اولین سطح حمایت برای دوج کوین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم دوج به حرکت صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۰/۱۱۶۰ دلار خط روند نزولی خواهد بود، سپس محدوده ۰/۱۲ تا ۰/۱۲۲۰ دلار موانع بعدی محسوب میشود. در صورت عبور از این موانع قیمت های ۰/۱۲۵۰ و ۰/۱۳ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۱۱۶۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۱۱۳۰ تا ۰/۱۱۲۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۰/۱۱ دلار سطح حمایت بعدی است و پس از آن محدوده ۰/۱۰۷۰ تا ۰/۱۰۵۰ دلار به عنوان حمایت‌های بعدی در نظر گرفته می شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۳ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۱۶۰ دلار است پس از آن  ۰/۱۲ تا ۰/۱۲۲۰ دلار قرار دارد و  سپس محدوده ۰/۱۲۵۰ و ۰/۱۳ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۱۳۰ تا ۰/۱۱۲۰ دلار است، پس از آن محدوده ۰/۱۱ دلار و سپس ۰/۱۰۷۰ تا ۰/۱۰۵۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

 

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۲ اسفند (۱۳ مارس ۲۰۲۲)

دوج کوین که از روز ۱۰ مارس در یک محدوده رنج قرار گرفته است، روز گذشته هم از این محدوده خارج نشد.  دوج پس از لمس محدوده ۰/۱۱۴۰ دلاری در روز ۱۱ مارس روز دوازدهم مارس تا قیمت ۰/۱۱۷۰ دلار پیشروی کرد اما موفق به ادامه مسیر نشد و امروز دوباره تا محدوده ۰/۱۱۴۰ دلاری پایین کشیده شد. دوج که در این قیمت از حمایت نسبی برخوردار است، این حمایت را از دست نداد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۱۱۵۰ تا ۰/۱۱۶۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه یک ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد بیش از ۲ روز است که بازار ارزهای دیجیتال در محدوده کوچکی در نوسان است و دوج کوین هم در این مدت بین قیمت های ۰/۱۱۴۰ تا ۰/۱۱۸۰ دلاری نوسان می کند.

در حال حاضر محدوده ۰/۱۱۴۰ دلاری از قیمت حمایت می‌کند در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم دوج حرکت صعودی تازه را آغاز کند.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۱۱۷۰ تا ۰/۱۱۸۰ دلاری خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح مقاومت برای دوج خواهد بود، سپس محدوده ۰/۱۱۹۰ تا ۰/۱۲ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر مقاومت بعدی محسوب میشود. در صورت عبور از این موانع محدوده ۰/۱۲۲۰ و ۰/۱۲۵۰ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۱۱۷۰ تا ۰/۱۱۸۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۱۱۵۰ تا ۰/۱۱۴۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۰/۱۱۲۰ تا ۰/۱۱ دلار سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند دوج را تا قیمت ۰/۱۰۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۲ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۱۷۰ تا ۰/۱۱۸۰ دلار است پس از آن  ۰/۱۱۹۰ تا ۰/۱۲ دلار قرار دارد و  سپس محدوده ۰/۱۲۲۰ و ۰/۱۲۵۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۱۵۰ تا ۰/۱۱۴۰ دلار است، پس از آن محدوده ۰/۱۱۲۰ تا ۰/۱۱ دلار و سپس ۰/۱۰۷۰ تا ۰/۱۰۵۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

 

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۱ اسفند (۱۲ مارس ۲۰۲۲)

دوج کوین که روز ۹ مارس تا محدوده ۰/۱۲۴۰ دلاری پیشروی کرده بود، در این قیمت دوج با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر دوج کوین حمایت‌های مهم ۰/۱۲ و ۰/۱۱۸۰ دلاری را از دست داد و تا محدوده ۰/۱۱۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در سه روز اخیر دوج در محدوده ۰/۱۱۵۰ تا ۰/۱۱۸۰ دلاری در نوسان است و موفق به خروج از این محدوده رنج نشده است. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۱۷۰ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۱۱۸۰ دلار تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج کوین همچنان در یک کانال نزولی قرار دارد و روز ۹ مارس با برخورد به سقف کانال در محدوده قیمت ۰/۱۲۴۰ دلار مجبور به عقب نشینی شد. به این ترتیب با از دست دادن حمایت ۰/۱۲ دلاری در فاز نزولی قرار گرفت و تا محدوده ۰/۱۱۵۰ و ۰/۱۱۴۰ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر دوج در یک محدوده ۰/۱۱۵۰ تا ۰/۱۱۸۰ دلار در نوسان است. اولین سطح مقاومت برای دوج در محدوده ۰/۱۱۸۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد. سپس محدوده ۰/۱۱۹۰ تا ۰/۱۲ دلار سقف کانال مانع بعدی خواهد بود و در صورت عبور از این موانع انتظار داریم دوج کوین تا محدوده ۰/۱۲۱۰ تا ۰/۱۲۲۰ و سپس ۰/۱۲۴۰ تا ۰/۱۲۵۰ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۱۸۰ و ۰/۱۲ دلاری نشود و حمایت مهم ۰/۱۱۵۰ تا ۰/۱۱۴۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی حمایت‌های مهم بعدی در نزدیکی ۰/۱۱۳۰ تا ۰/۱۱ دلار قرار دارد و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۱۰۷۰ تا ۰/۱۰۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۱ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۳ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۱۸۰ دلار است پس از آن  ۰/۱۱۹۰ تا ۰/۱۲ دلار قرار دارد و  سپس محدوده ۰/۱۲۲۰ تا ۰/۱۲۵۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۱۵۰ تا ۰/۱۱۴۰ دلار است، پس از آن محدوده ۰/۱۱۳۰ تا ۰/۱۱ دلار و سپس ۰/۱۰۷۰ تا ۰/۱۰۵۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۹ اسفند (۱۰ مارس ۲۰۲۲)

دوج کوین که روز هشتم مارس و از محدوده ۰/۱۱۵۰ دلاری حرکت تازه‌ای را آغاز کرده بود، موفق شد با عبور از مقاومت ۰/۱۱۸۰ و ۰/۱۲ دلاری روز گذشته تا قیمت ۰/۱۲۵۰ دلار پیشروی کند. در این قیمت دوج با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر دوج حمایت ۰/۱۲ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را از دست داد و امروز دوباره تا محدوده ۰/۱۱۵۰ دلاری پایین کشیده شد. دوج در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۱۱۶۰ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی یک ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که دوج روز گذشته و با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۱۸۰ تا ۰/۱۲ دلاری موفق شد تا سطح ۰/۱۲۵۰ دلار پیشروی کند. در این قیمت اما با برخورد به مقاومت متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر دوج حمایت مهم ۰/۱۲ تا ۰/۱۱۸۰ دلاری را از دست داد و امروز دوباره تا سطح ۰/۱۱۶۰ و ۰/۱۱۵۰ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۱۱۶۰ تا ۰/۱۱۵۰ دلار سطح حمایت مهم برای دوج کوین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم دوج حرکت تازه‌ای را آغاز کند.

در این مسیر محدوده ۰/۱۱۸۰ تا ۰/۱۲ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر اولین سطح مقاومت محسوب می‌شود، در صورت عبور از این مانع، قیمتهای ۰/۱۲۵۰ دلار و سپس محدوده ۰/۱۲۸۰ تا ۰/۱۳ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای دوج در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۱۸۰ تا ۰/۱۲ دلاری نشود و حمایت ۰/۱۱۶۰ تا ۰/۱۱۵۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در این مسیر قیمت‌های ۰/۱۱۳۰ و سپس ۰/۱۱ دلار سطوح حمایت بعدی خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۹ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۱۸۰ تا ۰/۱۲ دلار است پس از آن  ۰/۱۲۵۰  دلار و  سپس محدوده ۰/۱۲۸۰ تا ۰/۱۳ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۱۶۰ تا ۰/۱۱۵۰ دلار است، پس از آن محدوده ۰/۱۱۳۰ دلار  و سپس محدوده ۰/۱۱ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۸ اسفند (۹ مارس ۲۰۲۲)

دوج کوین که در هفته گذشته درون یک کانال نزولی قرار گرفته بود و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت نزولی خود ادامه میداد، روز هفتم مارس تا محدوده ۰/۱۱۳۰ دلاری کف کانال پایین کشیده شد. دوج با لمس این محدوده حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. روز گذشته با تثبیت موقعیتش در محدوده ۰/۱۱۵۰ دلاری این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه ای را آغاز کند. در این مسیر دوج موفق شد از سد خط روند نزولی (سقف کانال) عبور کند و امروز تا محدوده ۰/۱۲ تا ۰/۱۲۲۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پیشروی کرد.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی یک ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج روز گذشته با تثبیت موقعیت خود در محدوده ۰/۱۱۵۰ دلاری گارد صعودی گرفت و امروز موفق شد از خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۱۷۰ تا ۰/۱۱۸۰ دلاری عبور کند. در این مسیر دوج از مقاومت ۰/۱۲ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته هم عبور کرد و با پولبک به آن موقعیتش را تثبیت کرد.

در حال حاضر در صورتی که محدوده ۰/۱۲ دلاری همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم دوج به روند صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر  موانع بعدی در محدوده ۰/۱۲۵۰ و سپس ۰/۱۲۸۰ تا ۰/۱۳ دلاری قرار دارد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۲۵۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۱۲۱۰  دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح مجدد قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۱۲ تا ۰/۱۱۹۰ دلار سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج صعودی اخیر حمایت بعدی خواهد بود و هر گونه ریزش بیشتر می تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۱۱۷۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۸ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۸ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۲۴۰ تا ۰/۱۲۵۰ دلار است پس از آن  ۰/۱۲۸۰  دلار و  سپس محدوده ۰/۱۳ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۲۱۰ دلار است، پس از آن محدوده  ۰/۱۲ تا ۰/۱۱۹۰ دلار  و سپس محدوده ۰/۱۱۸۰ تا ۰/۱۱۷۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

 

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۷ اسفند (۸ مارس ۲۰۲۲)

دوج کوین که همچنان در کانال نزولی به سر می‌برد، روز گذشته با کسب حمایت در محدوده ۰/۱۱۸۰ دلاری، حرکت تازه ای را آغاز کرد و تا محدوده ۰/۱۲ تا ۰/۱۲۲۰ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با برخورد به سقف کانال متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر دوج حمایت ۰/۱۱۸۰ دلاری را هم از دست داد و تا محدوده ۰/۱۱۳۰ دلاری پایین کشیده شد. در این سطح دوج با برخورد به کف کانال مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب یکبار دیگر تا محدوده ۰/۱۱۹۰ تا ۰/۱۲ دلاری پیشروی کرد ولی باز هم سقف کانال مانع از ادامه حرکت دوج شد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۱۷۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج کوین همچنان مانند یک هفته گذشته درون یک کانال نزولی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه میدهد. در روز گذشته هم دوج با کسب حمایت در محدوده ۰/۱۱۸۰ دلاری تا محدوده ۰/۱۲ تا ۰/۱۲۲۰ دلاری پیشروی کرد اما موفق به عبور از سقف کانال نشد و با از دست دادن حمایت ۰/۱۱۸۰ دلاری تا کف کانال در نزدیکی ۰/۱۱۳۰ دلار پایین کشیده شد. با این حال دوج با لمس این قیمت حمایت شد و امروز تا محدوده سقف کانال پیشروی کرد ولی باز هم موفق به عبور از آن نشد

در حال حاضر محدوده ۰/۱۱۷۰ دلاری اولین سطح حمایت برای دوج محسوب میشود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم دوج کوین یکبار دیگر برای عبور از سقف کانال تلاش کند. در این مسیر محدوده ۰/۱۱۹۰ تا ۰/۱۲ دلار و سپس ۰/۱۲۳۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته موانع پیش روی دوج محسوب میشود سپس قیمتهای ۰/۱۲۵۰ و ۰/۱۳ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۱۹۰ تا ۰/۱۲ دلاری نشود و حمایت ۰/۱۱۷۰ دلاری را از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۰/۱۱۵۰ دلار و سپس ۰/۱۱۲۰ تا ۰/۱۱ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می شود

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۷ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۲ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۱۹۰ تا ۰/۱۲ دلار است پس از آن  ۰/۱۲۳۰  دلار و  سپس محدوده ۰/۱۲۵۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۱۷۰ دلار است، پس از آن محدوده  ۰/۱۱۵۰ دلار  و سپس محدوده ۰/۱۱۳۰ تا ۰/۱۱ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۶ اسفند (۷ مارس ۲۰۲۲)

دوج کوین که از ابتدای ماه مارس در یک کانال نزولی قرار گرفته است با لمس سطوح سقف و کف این کانال به حرکت خود ادامه میدهد، روز چهارم مارس پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۱۲ دلاری کف کانال به سمت سقف کانال حرکت کرد و تا محدوده ۰/۱۲۵۰ دلاری پیشروی کرد در این قیمت دوج با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب نشینی شود. به این ترتیب با از دست دادن حمایت ۰/۱۲ دلاری امروز تا قیمت ۰/۱۱۸۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت دوج مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۱۹۰ تا ۰/۱۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی یک ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که دوج در یک هفته گذشته و پس از ریجکت شدن از قیمت ۰/۱۴ دلاری در یک کانال نزولی قرار گرفته است و در این مسیر به حرکت خود ادامه میدهد. دوج که در روزهای گذشته موفق به عبور از سقف کانال نشده بود، مجبور به عقب‌نشینی شد و با از دست دادن حمایت ۰/۱۲ دلاری امروز تا قیمت ۰/۱۱۸۰ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر اولین سطح مقاومت برای دوج در محدوده ۰/۱۲ دلاری قرار دارد، در صورتی که دوج موفق به عبور از این مانع نشود خط روند نزولی (سقف کانال) در قیمت ۰/۱۲۱۵ تا ۰/۱۲۲۰ دلار مقاومت بعدی خواهد بود و در صورت عبور از آن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۱۲۵۰ دلاری به عنوان مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۲ دلاری نشود و حمایت ۰/۱۱۸۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده حمایت بعدی ۰/۱۱۶۰ تا ۰/۱۱۵۰ دلار خواهد بود و سپس محدوده ۰/۱۱۳۰ تا ۰/۱۱ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۶ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۳ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۲ دلار است پس از آن ۰/۱۲۱۵ تا ۰/۱۲۲۰  دلار و  سپس محدوده ۰/۱۲۵۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۱۸۰ دلار است، پس از آن محدوده  ۰/۱۱۶۰ تا ۰/۱۱۵۰ دلار  و سپس محدوده ۰/۱۱۳۰ تا ۰/۱۱ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

 

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۵ اسفند (۶ مارس ۲۰۲۲)

دوج کوین که روز اول مارس از محدوده ۰/۱۳۹۰ تا ۰/۱۴ دلاری ریجکت شده بود در مسیر نزولی قرار گرفت و  با از دست دادن حمایت مهم ۰/۱۳ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته روز گذشته تا مرز ۰/۱۲ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت دوج مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و تا محدوده ۰/۱۲۵۰ دلاری پیشروی کرد. با این حال در این قیمت دوج با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۲۴۵ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از خط روند نزولی تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی یک ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که دوج در روزهای گذشته در یک کانال نزولی قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می دهد. در این مسیر دوج کوین روز گذشته با لمس کف کانال در محدوده ۰/۱۲ دلاری حمایت شد و امروز تا سقف کانال پیشروی کرد.

در حال حاضر اولین مقاومت برای دوج محدوده سقف کانال در نزدیکی ۰/۱۲۵۰ دلار محسوب می‌شود در صورت عبور از این مانع مقاومت بعدی محدوده ۰/۱۲۸۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته خواهد بود و سپس محدوده ۰/۱۳ و ۰/۱۳۵۰ دلار به عنوان مقاومت‌های بعدی محسوب میشود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از ۰/۱۲۵۰ دلاری نشود، احتمال ادامه روند اصلاحی وجود دارد

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۱۲ دلاری اولین سطح حمایت خواهد بود و سپس محدوده ۰/۱۱۷۹ تا ۰/۱۱۵۰ دلار قرار دارد. هر گونه ریزش بیشتر می تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۱۱ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۵ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۳ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۲۴۵ تا ۰/۱۲۵۰ دلار است پس از آن ۰/۱۲۸۰  دلار و  سپس محدوده ۰/۱۳ و  ۰/۱۳۵۰ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۲ دلار است، پس از آن محدوده  ۰/۱۱۷۰ تا ۰/۱۱۵۰ دلار  و سپس محدوده ۰/۱۱ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

 

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۴ اسفند (۵ مارس ۲۰۲۲)

دوج کوین که روز اول مارس از محدوده ۰/۱۴ دلاری ریجکت شده بود تا روز سوم مارس در محدوده ۰/۱۳ تا ۰/۱۳۵۰ دلار در حال نوسان بود. سرانجام با از دست دادن حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۱۳ دلاری وارد فاز نزولی شد. در این مسیر دوج حمایت های ۰/۱۲۸۰ و سپس ۰/۱۲۵۰ دلار را هم از دست داد و امروز تا مرز ۰/۱۲ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت دوج کوین مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۱۲۲۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت قیمت دوج کوین در بازه زمانی یک ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج روز سوم مارس با از دست دادن خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۱۳۲۰ و ۰/۱۳ دلاری وارد مسیر نزولی شد. در این مسیر دوم حمایت‌های مهم ۰/۱۲۸۰ و ۰/۱۲۵۰ دلاری را هم از دست داد و امروز تا مرز ۰/۱۲ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۱۲ دلاری اولین سطح حمایت برای دوج محسوب میشود در صورتی که این محدوده به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم دوج حرکت تازه ای را آغاز کند. در این مسیر محدوده ۰/۱۲۴۰ تا ۰/۱۲۵۰ دلاری اولین سطح مقاومت خواهد بود و سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر در نزدیکی ۰/۱۳ دلار مقاومت بعدی محسوب میشود در صورت عبور از این موانع، محدوده ۰/۱۳۵۰ دلار سطح مقاومت مهم بعدی برای دوج کوین در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۲۴۰ تا ۰/۱۲۵۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۱۲ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی حمایت بعدی در محدوده قیمت ۰/۱۱۸۰ تا ۰/۱۱۷۰ دلار در نزدیکی خط روند قرار دارد و هر گونه ریزش بیشتر می تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۱۱ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۴ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد و در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۲۴۰ تا ۰/۱۲۵۰ دلار است پس از آن ۰/۱۳  دلار و  سپس محدوده ۰/۱۳۵۰ و  ۰/۱۴ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۲ دلار است، پس از آن محدوده  ۰/۱۱۸۰ تا ۰/۱۱۷۰ دلار  و سپس محدوده ۰/۱۱ دلار ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.

 

 

مطالب پیشنهادی

فهرست