کاردانو

تحلیل امروز قیمت کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۲۳ مرداد ( ۱۴ آگوست ۲۰۲۲)

فهرست مطالب نمایش

کاردانو که روز  ۲۶ جولای در محدوده ۰/۴۵ دلاری کف کانال صعودی مورد حمایت قرار گرفته بود، حرکت تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر ADA با عبور از مقاومت‌ ۰/۵۰ دلاری، تا محدوده ۰/۵۵ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت اما کاردانو با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر تا محدوده ۰/۵۰ دلاری اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا روند صعودی خود را از دست ندهد. کاردانو  که با وجود لمس چندین باره محدوده ۰/۵۵ دلاری موفق به عبور از این محدوده نشده بود، در نهایت روز گذشته از این سطح عبور کرد و امروز تا مرز ۰/۶۰ دلاری پیشروی کرد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده قیمت ۰/۵۹ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد کاردانو که مدت‌ها با مقاومت ۰/۵۵ دلاری روبرو شده بود، با وجود تلاش چندین باره در عبور از این سطح ناکام ماند و روز ۱۰ آگوست تا محدوده ۰/۵۰ دلاری عقب نشینی کرد. در این قیمت اما کاردانو توسط خط روند صعودی حمایت شد و حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد. از سد این مانع مستحکم عبور کند. به این ترتیب تا مرز ۰/۶۰ دلاری هم پیشروی کرد.

در حال حاضر اولین مقاومت برای کاردانو در محدوده ۰/۵۹ تا ۰/۶۰ دلاری خط روند نزولی بلند مدت محسوب می‌شود. در صورت عبور از این مانع، مقاومت مهم بعدی در محدوده ۰/۶۵ و سپس ۰/۶۸ تا ۰/۷۰ دلار قرار گرفته است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۶۰ دلاری نشود احتمال اصلاح قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۵۶ تا ۰/۵۵ دلار سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و پس از آن محدوده ۰/۵۲ تا ۰/۵۰ می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۳ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۷۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۰/۵۹ تا ۰/۶۰ دلار است و سپس ۰/۶۴ تا ۰/۶۵  دلار قرار دارد. پس از آن ۰/۶۸ تا ۰/۷۰ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۵۶ تا ۰/۵۵  دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۵۲ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۵۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۱۸ مرداد ( ۹ آگوست ۲۰۲۲)

کاردانو که روز  ۲۶ جولای در محدوده ۰/۴۵ دلاری کف کانال صعودی مورد حمایت قرار گرفته بود، حرکت تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر ADA با عبور از مقاومت‌ ۰/۵۰ دلاری، تا محدوده ۰/۵۵ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت اما کاردانو با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر تا محدوده کف کانال اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا روند صعودی خود را از دست ندهد. کاردانو روز گذشته یکبار دیگر تا محدوده ۰/۵۵ دلاری پیشروی کرد اما باز هم موفق به عبور از این مانع نشد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۵۳ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد کاردانو پس از اینکه روز ۱۳ جولای در محدوده ۰/۴۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت وارد یک کانال صعودی شد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه داد. در این مسیر کاردانو روز ۲۶ جولای با کسب حمایت در محدوده ۰/۴۵ دلاری کف کانال به روند صعودی خود ادامه داد و تا محدوده ۰/۵۵ دلاری پیشروی کرد، هر چند در این قیمت با مقاومت روبرو شد.

در حال حاضر اولین حمایت برای کاردانو در نزدیکی ۰/۵۲ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و کف کانال صعودی قرار گرفته است. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم کاردانو یکبار دیگر برای شکست مقاومت ۰/۵۵ دلاری تلاش کند. در صورت عبور از این سطح، مقاومت‌های مهم بعدی برای کاردانو در قیمت‌های ۰/۵۸ و سپس ۰/۶۰ دلار قرار دارد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۵۵ دلاری نشود و حمایت محدوده ۰/۵۲ تا ۰/۵۰ دلاری را هم از دست بدهد احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۴۷ دلاری حمایت مهم بعدی خواهد بود و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۴۵ و سپس ۰/۴۲ تا ۰/۴۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۸ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۶۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۰/۵۵ دلار است و سپس ۰/۵۸ دلار قرار دارد. پس از آن ۰/۶۰ دلار و  محدوده ۰/۶۲ تا ۰/۶۵ دلاری به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۵۲ تا ۰/۵۰  دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۴۸ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۴۷ تا ۰/۴۵ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۸ مرداد ( ۳۰ جولای ۲۰۲۲)

کاردانو که روز  ۱۳ جولای در محدوده ۰/۴۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، حرکت تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر ADA با عبور از مقاومت‌های ۰/۴۵ و سپس ۰/۵۰ دلاری، روز ۲۰ جولای تا محدوده ۰/۵۵ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت اما کاردانو با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر روز  ۲۶ جولای تا محدوده ۰/۴۵ دلاری اصلاح شد. در این محدوده مورد حمایت خط روند صعودی قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب کاردانو فرصت پیدا کرد تا به روند صعودی خود ادامه دهد و با عبور از محدوده ۰/۵۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته موفق شد روز گذشته تا مرز ۰/۵۵ دلار هم پیشروی کند. هر چند در این قیمت با مقاومت روبرو شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۵۲ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد کاردانو پس از اینکه روز ۱۳ جولای در محدوده ۰/۴۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت وارد یک کانال صعودی شد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه داد. در این روز ۲۰ جولای با لمس محدوده ۰/۵۵ دلاری سقف کانال متوقف شد و تا روز ۲۶ جولای تا محدوده ۰/۴۵ دلاری کف کانال پایین کشیده شد. پس از لمس این محدوده کاردانو حمایت شد و فرصت پیدا کرد حرکت مجدد به سمت سقف کانال آغاز کند. در این مسیر از سد مقاومت ۰/۵۰ دلاری هم گذشت اما با لمس مقاومت ۰/۵۵ دلاری متوقف شد.

در حال حاضر اولین حمایت برای کاردانو در نزدیکی ۰/۵۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته است. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم کاردانو یکبار دیگر برای شکست مقاومت ۰/۵۵ دلاری تلاش کند. در صورت عبور از این سطح، مقاومت‌های مهم بعدی برای کاردانو در قیمت‌های ۰/۵۸ و سپس ۰/۶۰ دلار قرار دارد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۵۵ دلاری نشود و حمایت محدوده ۰/۵۲ تا ۰/۵۰ دلاری را هم از دست بدهد احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۴۸ دلاری کف کانال صعودی سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۴۵ و سپس ۰/۴۲ تا ۰/۴۰ دلار پایین بکشد

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۸ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۶۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۰/۵۵ دلار است و سپس ۰/۵۸ دلار قرار دارد. پس از آن ۰/۶۰ دلار و  محدوده ۰/۶۲ تا ۰/۶۵ دلاری به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۵۲ تا ۰/۵۰  دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۴۸ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۴۶ تا ۰/۴۵ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۲ مرداد ( ۲۴ جولای ۲۰۲۲)

کاردانو که روز  ۱۳ جولای در محدوده ۰/۴۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، حرکت تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر ADA با عبور از مقاومت‌های ۰/۴۵ و سپس ۰/۵۰ دلاری، روز ۲۰ جولای تا محدوده ۰/۵۵ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت اما کاردانو با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر تا محدوده ۰/۴۸ دلاری اصلاح شد و در این قیمت توسط خط روند حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا به روند صعودی خود ادامه دهد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۵۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد کاردانو روز ۱۳ جولای در محدوده ۰/۴۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت و با تثبیت موقعیت در این قیمت فرصت پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر ADA از سد مقاومت‌های ۰/۴۵ و سپس ۰/۴۸ تا ۰/۵۰ دلاری گذشت و تا مرز ۰/۵۵ دلار پیشروی کرد. هرچند در این محدوده با برخورد به مقاومت متوقف شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر کاردانو تا محدوده خط روند شکسته شده در نزدیکی ۰/۴۸ تا ۰/۴۷ دلار عقب نشینی کرد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت.

در حال حاضر اولین مقاومت برای کاردانو در نزدیکی ۰/۵۵ دلار خط روند نزولی قرار دارد، در صورتی موفق به عبور از این سطح شود و موقعیتش را تثبیت کند انتظار داریم تا محدوده ۰/۵۸ و ۰/۶۰ دلاری به پیشروی ادامه دهد. سطح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نزدیکی ۰/۶۲ دلار قرار گرفته است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰۰/۵۵ دلاری نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۵۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین حمایت خواهد بود و در صورت از دست دادن آن باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۴۸ دلاری سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و پس از آن انتظار داریم محدوده ۰/۴۶ تا ۰/۴۵ دلاری از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۶۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۰/۵۵ دلار است و سپس ۰/۵۸ دلار قرار دارد. پس از آن ۰/۶۰ دلار و  محدوده ۰/۶۲ تا ۰/۶۵ دلاری به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۵۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۴۸ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۴۶ تا ۰/۴۵ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۲۶ تیر ( ۱۷ جولای ۲۰۲۲)

کاردانو که روز  ۸ و ۹ جولای موفق به عبور از محدوده ۰/۵۰ دلاری نشده بود، مجبور به عقب‌نشینی شد و تا محدوده ۰/۴۲ دلاری پایین کشیده شد. ADA حتی محدوده ۰/۴۰ دلار را هم لمس کرد اما در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و با عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته تا محدوده ۰/۴۶ دلار به حرکت خود ادامه دهد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده قیمت ۰/۴۶ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد کاردانو در یک محدوده رنج بین قیمت‌های ۰/۴۰ و ۰/۷۰ دلاری قرار گرفته است و با لمس این سطوح به حرکت خود ادامه می‌دهد. در روزهای گذشته کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۵۰ دلار نشد و در محدوده کف این کانال در نزدیکی قیمت‌های ۰/۴۲ تا ۰/۴۰ دلار مورد حمایت قرار گرفته است. با تثبیت موقعیت در این محدوده کاردانو فرصت پیدا تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند و تا محدوده ۰/۴۵ و ۰/۴۶ دلاری پیشروی کرد.

در حال حاضر اولین مقاومت برای کاردانو در نزدیکی ۰/۴۷ تا ۰/۴۸ دلار خط روند نزولی قرار دارد، در صورتی موفق به عبور از این سطح شود و موقعیتش را تثبیت کند انتظار داریم تا قیمت ۰/۵۰ و سپس ۰/۵۴ تا ۰/۵۵ دلار به پیشروی ادامه دهد. سطح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نزدیکی ۰/۵۸ تا ۰/۶۰ دلار قرار گرفته است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۴۷ و ۰/۴۸ دلاری نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۴۴ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین حمایت خواهد بود و در صورت از دست دادن آن باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۴۲ تا ۰/۴۰ دلاری سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و پس از آن انتظار داریم محدوده ۰/۳۵ دلاری از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۶ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۶۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۰/۴۷ تا ۰/۴۸ دلار است و سپس ۰/۵۰ دلار قرار دارد. پس از آن ۰/۵۴ تا ۰/۵۵ دلار و  محدوده ۰/۵۸ تا ۰/۶۰ دلاری به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۴۴ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۴۲ تا ۰/۴۰ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۳۵  دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۲۱ تیر ( ۱۲ جولای ۲۰۲۲)

کاردانو که روز ۲۶ ژوئن موفق به عبور از محدوده ۰/۵۲ دلاری نشده بود، مجبور به عقب‌نشینی شد و تا محدوده ۰/۴۵ و ۰/۴۴ دلاری پایین کشیده شد. از آنجایی که محدوده  ۰/۴۵ تا ۰/۴۳ دلاری شاهد حمایت نسبی هستیم در این قیمت ADA مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. با این حال کاردانو باز هم موفق به عبور از محدوده ۰/۵۰ دلاری نشد تا دوباره در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در  قیمت ۰/۴۳ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد کاردانو در یک محدوده رنج بین قیمت‌های ۰/۴۳ و ۰/۷۰ دلاری قرار گرفته است و با لمس این سطوح به حرکت خود ادامه می‌دهد. در روزهای گذشته کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۵۰ تا ۰/۵۲ دلار نشد و در محدوده کف این کانال در نزدیکی قیمت‌های ۰/۴۵ تا ۰/۴۳ دلار مورد حمایت قرار گرفته است.

در حال حاضر اولین حمایت برای کاردانو در نزدیکی ۰/۴۳ تا ۰/۴۲ دلار قرار دارد، در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم کاردانو حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در مسیر صعودی محدوده ۰/۴۵ و سپس ۰/۵۰ دلار اولین سطوح مقاومت خواهند بود. در صورت عبور از این موانع، محدوده ۰/۵۵ تا ۰/۶۰ دلار  و سپس ۰/۶۵ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۴۵ و ۰/۵۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۴۳ تا ۰/۴۲ دلاری را هم از دست بدهد باید  منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۴۰ دلاری سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و پس از آن انتظار داریم محدوده ۰/۳۵ دلاری از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۱ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۳۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۰/۴۵ و سپس ۰/۵۰ دلار قرار دارد. پس از آن ۰/۵۵ و ۰/۶۰ دلار و  محدوده ۰/۶۵ دلاری به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۴۳ تا ۰/۴۲ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۴۰ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۳۵  دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۱۶ تیر ( ۷ جولای ۲۰۲۲)

کاردانو که در روزهای گذشته موفق به عبور از محدوده ۰/۵۲ دلاری نشده بود، مجبور به عقب‌نشینی شد و تا محدوده ۰/۴۵ و ۰/۴۴ دلاری پایین کشیده شد. از آنجایی که در این محدوده شاهد حمایت نسبی هستیم در این قیمت ADA مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب کاردانو فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۴۶ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد کاردانو در یک محدوده رنج بین قیمت‌های ۰/۴۴، ۰/۴۵ و ۰/۷۰ دلاری قرار گرفته است و با لمس این سطوح به حرکت خود ادامه می‌دهد. در روزهای گذشته هم کاردانو با لمس کف این محدوده در نزدیکی ۰/۴۴ دلاری حمایت شد.

در حال حاضر اولین مقاومت برای کاردانو در نزدیکی ۰/۴۸ تا ۰/۵۰ دلار قرار دارد، سپس محدوده ۰/۵۴ تا ۰/۵۵ دلاری سطح مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. پس از آن محدوده ۰/۵۸ تا ۰/۶۰ دلار و ۰/۶۴ تا ۰/۶۵ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۴۸ تا ۰/۵۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۴۵ تا ۰/۴۴ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۴۰ دلاری سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و پس از آن انتظار داریم محدوده ۰/۳۵ دلاری از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۶ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۰/۴۸ تا ۰/۵۰ دلار قرار دارد. سپس ۰/۵۲ و ۰/۵۵ دلار و پساز آن محدوده ۰/۶۰ دلاری به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۴۵ تا ۰/۴۴ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۴۰ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۳۵  دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۱۲ تیر ( ۳ جولای ۲۰۲۲)

کاردانو که اواسط ماه ژوئن تا محدوده ۰/۴۴ تا ۰/۴۲ دلاری پایین کشیده شده بود، در این محدوده قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه ای را آغاز کرد و تا محدوده ۰/۵۲ دلاری هم پیشروی کرد. با این حال در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر ADA روز آخر ماه ژوئن به مرز ۰/۴۴ دلاری بازگشت و مطابق انتظار مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده قیمت ۰/۴۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ADA همچنان در یک کانال در محدوده رنج قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر کاردانو پس از کسب حمایت در محدوده کف کانال در نزدیکی قیمت ۰/۴۴ تا ۰/۴۲ دلاری حرکت تازه‌ای را آغاز کرد ولی موفق به عبور از محدوده ۰/۵۲ دلاری نشد تا دوباره به محدوده ۰/۴۴ دلاری بازگردد.

در حال حاضر محدوده ۰/۴۴ تا ۰/۴۲ دلاری اولین سطح حمایت مهم برای کاردانو محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم کاردانو حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۴۵ دلار است، سپس محدوده ۰/۴۸ تا ۰/۵۰ دلار مانع بعدی خواهد بود و پس از آن محدوده ۰/۵۵ دلاری قرار دارد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۴۵ دلاری نشود و حمایت ۰/۴۲ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۴۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت کاردانو را تا محدوده ۰/۳۵ و ۰/۳۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۲ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۰/۴۵ دلار است پس از آن محدوده ۰/۴۸ تا ۰/۵۰ دلار قرار دارد. سپس ۰/۵۲ و ۰/۵۵ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۴۴ تا ۰/۴۲ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۴۰ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۳۵ تا ۰/۳۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۵ تیر ( ۲۶ ژوئن ۲۰۲۲)

کاردانو که موفق به عبور از محدوده ۰/۷۰ دلاری نشده بود، ریزش سنگینی را تا محدوده ۰/۴۵ دلاری تجربه کرد و حتی مرز ۰/۴۲ دلاری را هم لمس کرد. با این حال در این قیمت ADA مورد حمایت قرار گرفت تا فرصت جبران ارزش از دست رفته را پیدا کند. به این ترتیب از سد خط روند نزولی در محدوده ۰/۴۸ دلاری گذشت و با پولبک به این سطح به حرکت صعودی خود ادامه داد و از محدوده ۰/۵۰ دلاری هم گذشت. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۰/۵۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA در یک محدوده رنج ۰/۴۵ تا ۰/۷۰ دلاری قرار گرفته است و در روزهای گذشته هم پس از لمس محدوده ۰/۴۵ دلاری در روز ۱۸ ژوئن حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد و موفق شد از سد مقاومت‌های ۰/۴۸ و ۰/۵۰ دلاری عبور کند.

در حال حاضر محدوده ۰/۵۴ تا ۰/۵۵ دلاری اولین سطح مقاومت مهم برای کاردانو محسوب می‌شود. در صورت عبور از این محدوده، مقاومت بعدی در نزدیکی ۰/۵۸ تا ۰/۶۰  دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۷۰ دلاری سطح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۵۵ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۵۰ تا ۰/۴۸ دلار اولین سطح حمایت خواهد بود. در صورت از دست دادن این حمایت احتمال بازگشت کاردانو به قیمت ۰/۴۵ دلاری وجود دارد. هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند کاردانو را تا محدوده ۰/۴۲ و ۰/۴۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۵ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۶۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۰/۵۴ تا ۰/۵۵ دلار است پس از آن محدوده ۰/۵۸ تا ۰/۶۰ دلار قرار دارد. سپس ۰/۷۰  دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۵۰ تا ۰/۴۸ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۴۵  دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۴۲ تا ۰/۴۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۳۰ خرداد ( ۲۰ ژوئن ۲۰۲۲)

کاردانو که با از دست دادن حمایت ۰/۶۳ دلاری در روز ۱۰ ژوئن تا محدوده ۰/۴۵ دلاری پایین کشیده شده بود در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و موفق شد تا محدوده ۰/۵۵ دلاری هم پیشروی کند، اما در این قیمت با خط روند نزولی برخورد کرد و متوقف شد. به این ترتیب روز ۱۸ ژوئن تا مرز ۰/۴۳ دلاری عقب‌نشینی کرد. در این محدوده ADA مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. روز گذشته هم کاردانو یکبار دیگر برای عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۴۹ تا ۰/۵۰ دلاری  تلاش کرد اما موفق به عبور از این سطح نشد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۴۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد کاردانو در محدوده ۰/۴۵ تا ۰/۴۳ دلاری از حمایت خوبی برخوردار است که مانع از ریزش  قیمت شده است. روز ۱۸ ژوئن هم کاردانو با لمس خط روند در محدوده ۰/۴۳ دلاری مورد حمایت قرار گرفت تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر روز گذشته تا محدوده ۰/۴۹ و ۰/۵۰ دلاری پیشروی کرد اما موفق به عبور از آن نشد.

در حال حاضر محدوده ۰/۴۵ دلاری اولین سطح حمایت برای کاردانو محسوب میشود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم یکبار دیگر برای شکست خط روند نزولی در محدوده ۰/۴۹ تا ۰/۵۰ دلاری تلاش کند، در صورت عبور از این سطح، مقاومت مهم بعدی در محدوده ۰/۵۵ دلاری قرار دارد و پس از آن محدوده ۰/۵۸ تا ۰/۶۰ دلار سطح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته خواهد شد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۴۹ تا ۰/۵۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۴۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۴۳ دلاری سطح حمایت مهم بعدی است و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۴۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۳۰ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۰/۴۹ تا ۰/۵۰ دلار است پس از آن محدوده ۰/۵۵ دلار قرار دارد. سپس  ۰/۵۸ تا ۰/۶۰  دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۴۵ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۴۳  دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۴۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۲۶ خرداد ( ۱۶ ژوئن ۲۰۲۲)

کاردانو پس از اینکه روز ۱۰ ژوئن حمایت ۰/۶۳ تا ۰/۶۲ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند صعودی را از دست داده بود، وارد فاز نزولی شد و با از دست دادن حمایت‌های بعدی در محدوده ۰/۵۷ تا ۰/۵۵ و سپس ۰/۵۰ دلاری، روز ۱۳ ژوئن تا محدوده ۰/۴۴ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت ADA مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر کاردانو تا محدوده ۰/۵۰ دلاری پیشروی کرد و پس از اصلاح جزئی به حرکت صعودی خود ادامه داد و روز گذشته تا مرز ۰/۵۵ دلار پیشروی کرد. هر چند با لمس این سطح ریجکت شد و در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۰/۵۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ADA با از دست دادن حمایت ۰/۵۷ و سپس ۰/۵۰ دلاری تا مرز ۰/۴۴ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت اما مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار گرفت. تا مرز ۰/۵۵ دلار هم به حرکت خود ادامه داد.

در حال حاضر محدوده ۰/۵۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح حمایت برای کاردانو محسوب میشود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم ADA به حرمت صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۵۵ تا ۰/۵۷ دلار اولین مقاومت خواهد بود، سپس در صورت عبور از این محدوده، مانع بعدی در نزدیکی ۰/۶۰ تا ۰/۶۲ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۰/۶۷ تا ۰/۷۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۵۵ تا ۰/۵۷ دلاری نشود و حمایت ۰/۵۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۴۵ تا ۰/۴۴ دلار سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و سپس هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند کاردانو را تا محدوده ۰/۴۲ و ۰/۴۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۶ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۰/۵۵ و ۰/۵۷ دلار است پس از آن محدوده ۰/۶۰ تا ۰/۶۲ دلار قرار دارد. سپس  ۰/۶۸ تا ۰/۷۰  دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۵۲ تا ۰/۵۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۴۵ تا ۰/۴۴ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۴۲ تا ۰/۴۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۲۱ خرداد ( ۱۱ ژوئن ۲۰۲۲)

کاردانو که از اواخر ماه می حرکت صعودی قدرتمندی را آغاز کرده بود در نهایت موفق به عبور است مقاومت ۰/۶۹ تا ۰/۷۰ دلاری نشد. در روز ۸ ژوئن هم ADA با برخورد به محدوده ۰/۶۶ دلاری متوقف شد و با از دست دادن حمایت‌ مهم در محدوده ۰/۶۳ تا ۰/۶۲ دلاری، تا مرز ۰/۵۷ دلار سقوط کرد. در این قیمت کاردانو مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب امروز حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و با برخورد به محدوده ۰/۶۰ دلاری متوقف شد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۰/۵۹ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی چهار ساعت نگاه کنیم متوجه خواهیم شد کاردانو که از اواخر ماه مه خط روند صعودی برخوردار بود در نهایت روز گذشته با از دست دادن این حمایت در محدوده ۰/۶۲ دلاری تا مرز ۰/۵۷ دلار سقوط کرد درین قیمت کاردان و مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر در صورتی که محدوده ۰/۵۷ دلاری همچنان به دفاع قیمت ادامه دهد انتظار داریم کاردان و حرکت تازه‌ای را آغاز کند در مسیر صعودی محدوده ۰/۶۰ دلاری و سپس ۰/۶۲ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موجود نزولی اخیر اولین سطوح مقاومت محسوب می شوند در صورت عبور از این محدوده مانع بعدی در قیمت ۰/۶۵ تا ۰/۶۶ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۰/۶۸ تا ۰/۷۰ دلار به عنوان سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۶۰ تا ۰/۶۲ دلاری نشود و حمایت ۰/۵۷ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۵۵ تا ۰/۵۴ دلار سطح حمایت بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۵۱ تا ۰/۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۱ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۰/۶۰ و ۰/۶۲ دلار است پس از آن محدوده ۰/۶۵ تا ۰/۶۶ دلار قرار دارد. سپس  ۰/۶۸ تا ۰/۷۰  دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۵۷ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۵۵ تا ۰/۵۴ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۵۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۱۶ خرداد ( ۶ ژوئن ۲۰۲۲)

کاردانو که روز ۳۱ می با برخورد به خط روند نزولی در محدوده ۰/۶۹ تا ۰/۷۰ دلاری متوقف شده بود، مجبور به عقب‌نشینی شد و تا مرز ۰/۵۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت ADA مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب با تثبیت موقعیت در این محدوده، کاردانو فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر امروز موفق شد از مقاومت ۰/۶۰ دلار  عبور کند. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۰/۶۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA همچنان با یک خط روند نزولی روبرو شده است. روز ۳۱ می هم با برخورد به این خط در محدوده قیمت ۰/۷۰ دلاری متوقف شد و تا محدوده ۰/۵۵ دلاری اصلاح شد. با این حال کاردانو در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را برای شکست خط روند نزولی آغاز کند.

در حال حاضر محدوده ۰/۶۵ تا ۰/۶۶ دلاری خط روند نزولی اولین سطح مقاومت برای کاردانو محسوب می‌شود، در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود، قیمت‌های ۰/۷۰ و سپس ۰/۷۵ تا ۰/۸۰ دلاری موانع بعدی خواهند. محدوده ۰/۸۵ تا ۰/۹۰ دلار در نزدیکی خط روند نزولی هم سطح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو محسوب می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۶۵ تا ۰/۶۶ دلاری نشود. اولین سطح حمایت در محدوده ۰/۶۰ و سپس ۰/۵۸ دلاری قرار گرفته است. هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن این حمایت می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۵۵ تا ۰/۵۳ و سپس ۰/۵۰ تا ۰/۴۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۶ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۷۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۰/۶۵ تا ۰/۶۶ دلار است پس از آن محدوده ۰/۷۰ دلار قرار دارد. سپس  ۰/۷۵ تا ۰/۸۰  دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۶۰ تا ۰/۵۸ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۵۵ تا ۰/۵۳ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۵۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۱۰ خرداد ( ۳۱ می ۲۰۲۲)

کاردانو که در روزهای گذشته تحت تاثیر خط روند نزولی قرار گرفته بود، تا مرز ۰/۴۵ دلاری پایین کشیده شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب ADA فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و با عبور از مقاومت‌های میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۴۸ و سپس خط روند نزولی در محدوده ۰/۵۰ دلاری عبور کند. پس از شکست خط روند نزولی حرکت صعودی کاردانو شتاب بیشتری به خود گرفت و امروز حتی تا مرز ۰/۷۰ دلاری هم پیشروی کرد. با این حال در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و مجبور به عقب‌نشینی شد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۰/۶۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، کاردانو پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۴۵ دلاری در روزهای ۲۷ و ۲۸ می فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. به این ترتیب موفق شد از سد مقاومت‌های ۰/۴۸ تا ۰/۵۰ و سپس ۰/۶۰ دلاری عبور کند و تا مرز ۰/۷۰ دلار به پیشروی خود ادامه دهد. در این قیمت با خط روند نزولی برخورد کرد و مجبور به عقب‌نشینی شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۶۰ دلاری اولین سطح حمایت برای کاردانو محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم به روند صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی خط روند نزولی در محدوده ۰/۷۰ دلاری اولین سطح مقاومت خواهد بود، در صورت عبور از این محدوده، قیمت‌های ۰/۷۵ و سپس ۰/۹۰ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۷۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۶۰ دلاری را از دست بدهد، باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۵۶ تا ۰/۵۵ دلار حمایت مهم بعدی خواهد بود و سپس هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت کاردانو را تا محدوده ۰/۵۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۰ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۸۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۰/۷۰ دلار است پس از آن محدوده ۰/۷۵ دلار قرار دارد. سپس  ۰/۹۰ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۶۵ تا ۰/۶۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۵۶ تا ۰/۵۵۰ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۵۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۷ خرداد ( ۲۸ می ۲۰۲۲)

کاردانو که روز ۲۳ می موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۵۵ دلاری نشده بود به حرکت نزولی خود ادامه داد و با از دست دادن حمایت ۰/۵۰ تا ۰/۴۸ دلاری، روز گذشته تا مرز ۰/۴۵ دلاری اصلاح شد. در این قیمت ADA با محدوده تقاضا روبرو شد و ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب در صورت ادامه داشتن حمایت در این قیمت، انتظار داریم کاردانو حرکت تازه‌ای را در جهت جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۰/۴۶ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA که در دو هفته گذشته موفق به عبور از خط روند نزولی شده بود به مسیر نزولی خود ادامه داد و با از دست دادن حمایت ۰/۵۰ دلاری، روز گذشته تا محدوده ۰/۴۵ دلار پایین کشیده شد. پیش از این دیده بودیم که در این قیمت کاردانو از حمایت نسبی برخوردار است. این بار هم مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند

در حال حاضر محدوده ۰/۴۵ دلاری سطح حمایت مهم برای کاردانو محسوب میشود در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم حرکت تازه‌ای را از کاردانو ببینیم.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۰/۵۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی قرار دارد. در صورت عبور از این مانع و تثبیت موقعیت بالای آن، محدوده ۰/۵۵ دلاری و سپس ۰/۵۸ تا ۰/۶۰ دلاری سطوح مقاومت بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۵۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۴۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در این مسیر محدوده ۰/۴۰ دلاری که پیش از این هم از قیمت حمایت کرده بود قرار دارد و در صورت ریزش بیشتر و از دست دادن این حمایت محدوده ۰/۳۵ و حتی ۰/۳۰ دلاری سطوح حمایت بعدی برای کاردانو در نظر گرفته خواهد شد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۷ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۳۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۰/۴۹ تا ۰/۵۰ دلار است پس از آن محدوده ۰/۵۵ دلار قرار دارد. سپس ۰/۵۸ تا ۰/۶۰ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۴۵ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۴۰ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۳۵ و ۰/۳۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۲ خرداد ( ۲۳ مه ۲۰۲۲)

کاردانو که روز ۱۲ مه تا محدوده ۰/۴۰ دلاری سقوط کرده بود، در این قیمت مورد حمایت خریداران قرار گرفت تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر ADA تا محدوده ۰/۶۰ دلاری پیشروی کرد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. به این ترتیب کاردانو تا مرز ۰/۵۰ دلاری اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. کاردانو این بار فرصت پیدا تا دوباره برای عبور از خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۵۳ دلاری عبور کند و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۵۵ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، کاردانو پس از اینکه موفق به عبور از محدوده ۰/۶۰ دلاری نشده بود، تحت تاثیر خط روند نزولی قرار گرفت و تا مرز ۰/۵۰ دلاری اصلاح شد. در این قیمت هم توسط خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. کاردانو که در چند روز گذشته با لمس این دو سطح به حرکت خود ادامه میداد، در نهایت روز گذشته موفق به شکست خط روند نزولی شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۵۲ تا ۰/۵۰ دلاری سطح حمایت مهم برای کاردانو محسوب میشود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم کاردانو به روند صعودی خود ادامه دهد. در ادامه مسیر محدوده ۰/۵۸ تا ۰/۶۰ دلاری مقاومت بعدی خواهد بود، سپس قیمت‌های ۰/۷۰ و ۰/۷۵ دلار به عنوان موانع بعدی در نظر گرفته خواهد شد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۵۸ تا ۰/۶۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۵۲ تا ۰/۵۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۰/۴۸ تا ۰/۴۵ دلار حمایت بعدی خواهند بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت کاردانو را تا محدوده ۰/۴۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۰/۵۸ تا ۰/۶۰ دلار است پس از آن محدوده ۰/۷۰ دلار قرار دارد. سپس ۰/۷۵ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۵۲ تا ۰/۵۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۴۸ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۴۵ و ۰/۴۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۲۹ اردیبهشت ( ۱۹ مه ۲۰۲۲)

کاردانو پس از سقوط به محدوده ۰/۴ دلاری در روز ۱۲ مه مورد حمایت خریداران قرار گرفت و حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد. در این مسیر ADA تا محدوده ۰/۶ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این محدوده نشد. تا دوباره در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر کاردانو تا محدوده ۰/۵ دلاری پایین کشیده شد و در این قیمت با حمایت روبرو شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۰/۵۱ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که کاردانو پس از سقوط تا محدوده ۰/۴ دلاری مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد تا در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد. در این مسیر تا محدوده ۰/۶ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این سطح نشد تا دوباره مجبور به عقب‌نشینی شود.

در حال حاضر محدوده ۰/۵ دلاری اولین سطح حمایت برای کاردانو محسوب می‌شود، در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم یکبار دیگر برای عبور از محدوده خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی  ۰/۵۵ و ۰/۶ دلاری تلاش کند. در صورت عبور از این سطح و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم تا محدوده ۰/۶۸ تا ۰/۷۰ و سپس ۰/۷۵ دلاری به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۵۵ تا ۰/۶۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۵۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۰/۴۵ دلار سطح حمایت بعدی است و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند کاردانو را تا محدوده ۰/۴ دلاری پایین بکشد.

 

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در حال از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۰/۵۵  و ۰/۶۰ دلار است پس از آن محدوده ۰/۶۸۰ تا ۰/۷۰ دلار قرار دارد. سپس ۰/۷۵ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۵۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۴۵ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۴۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۲۵ اردیبهشت ( ۱۵ مه ۲۰۲۲)

کاردانو که هفته گذشته موفق به عبور از محدوده قیمت ۰/۹۲ دلاری نشده بود، روز نهم مه حمایت ۰/۷۵ دلاری را هم از دست داد و تا مرز ۰/۶ دلاری پایین کشیده شد. ADA که در این قیمت حمایت شده بود، حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد اما از محدوده ۰/۷ دلاری ریجکت شد و همزمان با ریزش بیت کوین، کاردانو هم تا مرز ۰/۴ دلاری سقوط کرد. در این قیمت کاردانو مورد استقبال خریداران قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب در دو سه روز گذشته کاردانو حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرده است و حتی روز ۱۳ مه موفق به لمس محدوده ۰/۶ دلاری هم شد. با این حال خط روند نزولی مانع از ادامه حرکت صعودی شد و کاردانو روز گذشته تا محدوده ۰/۵ دلاری پایین کشیده شد. با این حال در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۵۴ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد کاردانو با از دست دادن حمایت ۰/۷۵ دلاری وارد فاز نزولی شد و همزمان با ریزش بیت کوین، کاردانو هم سقوط سنگینی را تجربه کرد و تا محدوده ۰/۴ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت کاردانو مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند و تا محدوده ۰/۶ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و تا محدوده ۰/۵ دلاری اصلاح شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۵۵ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی اولین سطح مقاومت برای کاردانو محسوب میشود در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند، انتظار داریم تا محدوده ۰/۶ و ۰/۶۵ دلاری به حرکت خود ادامه دهد. در صورت عبور از این محدوده، مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در محدوده ۰/۷۵ دلاری قرار دارد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۵۵ دلاری نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۵۰ دلاری اولین سطح حمایت محسوب می‌شود و سپس انتظار داریم محدوده ۰/۴ دلاری از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند. هرگونه ریزش بیشتر و از دست دادن حمایت مهم ۰/۴ دلاری می‌تواند قیمت کاردانو را تا محدوده ۰/۳۵ تا ۰/۳۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۵ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۰/۵۵ دلار است پس از آن محدوده ۰/۶۰ تا ۰/۶۵ دلار قرار دارد. سپس ۰/۷۵ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۵۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۴۰ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۳۵ و ۰/۳۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۲۰ اردیبهشت ( ۱۰ مه ۲۰۲۲)

کاردانو که روز پنجم مه از محدوده ۰/۹۰ دلاری ریجکت شده بود با از دست دادن حمایت‌های ۰/۸۰ و سپس ۰/۷۲ تا ۰/۷۰ دلاری روز گذشته تا مرز ۰/۶۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت کاردانو توسط خط روند بلند مدت حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب امروز ADA فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و تا محدوده ۰/۶۹ و  ۰/۷۰ دلاری هم پیشروی کرد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در قیمت ۰/۶۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، کاردانو همچنان به روند نزولی خود ادامه می‌دهد و روز پنجم مه با ریجکت شدن از محدوده ۰/۹۰ دلاری، روز گذشته تا مرز ۰/۶۰ دلار پایین کشیده شد. کاردانو حتی محدوده ۰/۵۸ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر کاردانو با مقاومت در محدوده ۰/۷۰ تا ۰/۷۲ دلار در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته روبرو شده است. در صورت عبور از این سطح، محدوده ۰/۸۰ و سپس ۰/۸۵ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۷۰ تا ۰/۷۲ دلاری نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی اولین حمایت در محدوده قیمت ۰/۶۵ تا ۰/۶۴ دلار قرار دارد و در صورت از دست دادن این حمایت، محدوده مهم بعدی قیمت ۰/۶۰ تا ۰/۵۸ دلار خواهد بود. هرگونه ریزش بیشتر و از دست دادن سطح ۰/۶۰ دلاری می‌تواند قیمت کاردانو را تا محدوده ۰/۵۵ و ۰/۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۰ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۲ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۰/۷۰ تا ۰/۷۲ دلار است پس از آن محدوده ۰/۸۰ دلار قرار دارد. سپس ۰/۸۵ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۶۵ تا ۰/۶۴ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۶۰ تا ۰/۵۸ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۵۵ و ۰/۵۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۱۸ اردیبهشت ( ۸ مه ۲۰۲۲)

کاردانو پس از اینکه روز اول ماه مه در محدوده ۰/۷۵ دلاری مورد حمایت قرار گرفت، حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و حتی تا محدوده ۰/۹۰ دلاری هم به حرکت خود ادامه داد. در این قیمت اما ADA با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر کاردانو حمایت‌های ۰/۸۵ و ۰/۸۰ دلاری را از دست داد و امروز دوباره تا محدوده ۰/۷۵ و ۰/۷۴ دلاری پایین کشیده شد. کاردانو حتی قیمت ۰/۷۳۵۰ دلاری را هم لمس کرد و در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۰/۷۴ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که ADA پس از اینکه موفق به عبور از سد محکم ۰/۹۰ دلاری نشد در مسیر اصلاحی قرار گرفت و با از دست دادن حمایت ۰/۸۰ دلاری تا محدوده ۰/۷۵ و ۰/۷۴ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۷۴ دلاری اولین سطح حمایت برای کاردانو محسوب می‌شود، در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم کاردانو حرکت تازه ای را آغاز کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۰/۷۸ تا ۰/۸۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر قرار دارد‌. سپس محدوده ۰/۸۵ دلار و پس از آن خط روند نزولی در محدوده ۰/۸۷ دلاری موانع بعدی محسوب می‌شوند. در صورت عبور از این سطح و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم کاردانو تا محدوده ۰/۹۰ و سپس ۰/۹۵ دلاری به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۸۰ دلاری نشود، باید منتظر ادامه روند کاهشی باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۷۵ تا ۰/۷۴ دلاری سطح حمایت مهم محسوب می‌شود و در صورت از دست رفتن این حمایت، قیمت‌های ۰/۷۰ تا ۰/۶۸ و سپس ۰/۶۵ تا ۰/۶۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته خواهند شد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۸ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۳۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۰/۷۸ تا ۰/۸۰ دلار است پس از آن محدوده ۰/۸۵ تا ۰/۸۷ دلار قرار دارد. سپس ۰/۹۰ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۷۵ تا ۰/۷۴ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۷۲ تا ۰/۷۰ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۶۸ تا ۰/۶۵ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۱۲ اردیبهشت ( ۲ مه ۲۰۲۲)

کاردانو که روز ۲۰ آوریل موفق به عبور از محدوده ۰/۹۸ دلاری نشده بود در مسیر اصلاحی قرار گرفت و با از دست دادن و با از دست دادن حمایت ۰/۹۰ و ۰/۸۰ دلاری، روز ۳۰ آوریل تا محدوده ۰/۷۵ دلاری پایین کشیده شد. ADA حتی قیمت ۰/۷۴ دلاری را هم لمس کرد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار گرفت و روز گذشته تا مرز ۰/۸ دلاری پیشروی کرد‌. هر چند در این قیمت با مقاومت روبرو شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۸۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد کاردانو در یک الگوی نزولی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف الگو به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر کاردانو روز پایانی ماه آوریل تا محدوده ۰/۷۵ تا ۰/۷۴ دلاری پایین کشیده شد و در این قیمت با برخورد به کف کانال حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۰/۸۰ تا ۰/۸۱ دلاری  در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی اولین سطح مقاومت خواهد بود. در صورت عبور از این مانع، مقاومت‌های بعدی برای کاردانو در محدوده ۰/۸۳ تا ۰/۸۵ دلار و سپس ۰/۸۸ تا ۰/۹۰ دلاری قرار گرفته است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۸۰ تا ۰/۸۱ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۷۷ و سپس ۰/۷۵ تا ۰/۷۴ دلار سطوح حمایت مهم بعدی خواهند بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند کاردانو را تا محدوده ۰/۷۱ و ۰/۷۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۲ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۰/۸۰ تا ۰/۸۱ دلار است پس از آن محدوده ۰/۸۳ تا ۰/۸۵ دلار قرار دارد. سپس ۰/۸۸ تا ۰/۹۰ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۷۷ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۷۵ تا ۰/۷۴ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۷۱ تا ۰/۷۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۷ اردیبهشت (۲۷ آوریل ۲۰۲۲)

کاردانو که در روزهای گذشته درون یک الگوی نزولی قرار گرفته است با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر ADA امروز تا محدوده ۰/۸۲ دلاری پایین کشیده شد و با لمس کف الگو مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه ای را آغاز کرد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۸۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA روز ۲۵ آوریل در عبور از محدوده ۰/۹۰ دلاری ناکام ماند تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر حمایت ۰/۸۵ دلاری را از دست داد و روز گذشته تا محدوده ۰/۸۲ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت خط روند (کف کانال) از قیمت حمایت کرد تا کاردانو ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند.

در حال حاضر محدوده ۰/۸۵ دلاری اولین سطح مقاومت برای ما کاردانو محسوب می‌شود در صورت عبور از این سطح مقاومت بعدی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۸۸ دلاری خواهد بود و سپس محدوده ۰/۹۰ دلار سقف کانال به عنوان مانع بعدی در نظر گرفته می شود. در صورت خروج از سقف کانال انتظار داریم کاردانو تا محدوده ۰/۹۲ و سپس ۰/۹۵ دلاری به حرکت خود ادامه دهد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۸۵ و سپس ۰/۸۸ دلاری نشود باید منتظر اصلاح مجدد قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۸۳ تا ۰/۸۲ دلار سطح حمایت مهم برای کاردانو محسوب میشود و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۸۱  تا ۰/۸۰  و سپس ۰/۷۸ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو ۷ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۰/۸۵ دلار است پس از آن محدوده ۰/۸۸ تا ۰/۹۰ دلار قرار دارد. سپس ۰/۹۲ و ۰/۹۵ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۸۳ تا ۰/۸۲ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۸۱ تا ۰/۸۰ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۷۸ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۲ اردیبهشت (۲۲ آوریل ۲۰۲۲)

کاردانو که روز ۱۸ آوریل در محدوده ۰/۸۸ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد روز ۲۰ آوریل تا مرز ۰/۹۸ دلاری پیشروی کند. در این قیمت اما ADA با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب نشینی شود. به این ترتیب روز گذشته کاردانو حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۹۴ دلاری را از دست داد و تا محدوده ۰/۹۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت کاردانو مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۹۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد کاردانو پس از اینکه روز ۱۹ آوریل از سد خط روند نزولی در محدوده ۰/۹۵ دلاری گذشت تا محدوده ۰/۹۸ دلاری هم به حرکت خود ادامه داد ولی در این قیمت متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت و با از دست حمایت محدوده ۰/۹۵ تا ۰/۹۴ دلاری تا محدوده ۰/۹۰ دلاری پایین کشیده شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۰/۹۰ تا ۰/۸۸ دلاری اولین سطح حمایت مهم برای کاردانو محسوب می‌شود، در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم به روند صعودی ادامه دهد

در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۰/۹۴ دلاری تا ۰/۹۵ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد. در صورت عبور از این محدوده، مقاومت بعدی در نزدیکی ۰/۹۸ تا ۱ دلار سطح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۹۴ تا ۰/۹۵ دلاری نشود و حمایت ۰/۹۰ دلاری را هم از دست بدهد بدید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۰/۸۸ تا ۰/۸۵ دلار سطح حمایت بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۸۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۲ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۰/۹۴ تا ۰/۹۵ دلار است پس از آن محدوده ۰/۹۸ تا ۱ دلار قرار دارد. سپس ۱/۰۵ تا ۱/۱۰ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۹۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۸۸ تا ۰/۸۵ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۸۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۲۹ فروردین (۱۸ آوریل ۲۰۲۲)

کاردانو که روز ۱۱ آوریل تا محدوده ۰/۹۲ دلاری پایین کشیده شده بود در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر ADA تا محدوده ۰/۹۸ دلاری پیشروی کرد ولی با برخورد به خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و با از دست دادن حمایت ۰/۹۲ و ۰/۹۰ دلار امروز تا محدوده ۰/۸۸ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده کاردانو توسط خط روند نزولی شکسته شده حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۰/۸۸ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، کاردانو در هفته های گذشته درون یک الگوی کنج نزولی قرار گرفته بود و با لمس سطوح سقف و کف الگو به حرکت خود ادامه می‌داد روز ۱۵ آوریل موفق به عبور از سقف الگو در محدوده ۰/۹۵ دلاری شد اما در ادامه مسیر ناکام ماند و مجبور به عقب‌نشینی شد. به این ترتیب حمایت محدوده ۰/۹۲ و سپس ۰/۹۰ دلاری را از دست داد و امروز تا محدوده ۰/۸۸ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۸۸ دلاری اولین سطح حمایت برای کاردانو محسوب میشود در صورتی که این محدوده به حمایت خود ادامه دهد انتظار داریم کاردانو در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد

در این مسیر محدوده ۰/۹۰ دلاری و سپس ۰/۹۳ تا ۰/۹۵ دلاری خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح مقاومت مهم برای کاردانو محسوب میشود در صورت عبور از این خط روند نزولی و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم کاردانو به روند صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۰/۹۸ تا ۱ دلار سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۹۰ و سپس ۰/۹۳ تا ۰/۹۵ دلاری نشود و حمایت ۰/۸۸ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۰/۸۵ و سپس ۰/۸۰ دلاری سطوح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند کاردانو را تا قیمت ۰/۷۸ و ۰/۷۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۹ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۳۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۰/۹۰ دلار است پس از آن محدوده ۰/۹۳ تا ۰/۹۵ دلار قرار دارد. سپس ۰/۹۸ تا ۱ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۸۸ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۸۵ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۸۰ و ۰/۷۵ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۲۵ فروردین (۱۴ آوریل ۲۰۲۲)

کاردانو که یک هفته اخیر با از دست دادن حمایت ۱/۲۰ دلاری وارد فاز نزولی شده بود در یک کانال نزولی قرار گرفت و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه داد. در این مسیر ADA  روز ۱۱ آوریل تا محدوده ۰/۹۲ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت و با برخورد به کف کانال کاردانو مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه ای را آغاز کرد و موفق شد با عبور از محدوده ۰/۹۵ دلاری امروز تا محدوده ۰/۹۸ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سقف کانال پیشروی کند. با این حال در این قیمت متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۹۷ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو از بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، کاردانو در یک هفته اخیر در کانال نزولی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر روز ۱۱ آوریل با لمس کف کانال در محدوده ۰/۹۲ دلاری حمایت شد و امروز تا محدوده سقف کانال در نزدیکی ۰/۹۸ دلار پیشروی کرد.

در حال حاضر اولین مقاومت برای ADA محدوده ۰/۹۸ دلاری محسوب می‌شود در صورت عبور از این مانع و تثبیت موقعیت بالای این سطح قیمت‌های ۱ دلاری و سپس ۱/۰۵ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می شود. پس از آن محدوده قیمت‌های ۱/۱۰ و ۱/۱۵ دلار موانع بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۹۸ دلاری نشود، اولین سطح حمایت در محدوده ۰/۹۵ دلار قرار دارد، در صورت از دست دادن این حمایت، محدوده ۰/۹۲ دلار و هرگونه ریزش بیشتر می تواند قیمت کاردانو را تا محدوده ۰/۹۰ و ۰/۸۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۵ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۰/۹۸ دلار است پس از آن محدوده ۱ دلار قرار دارد. سپس ۱/۰۵ و ۱/۱۰ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۹۵ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۹۲ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۹۰ و ۰/۸۵ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۲۲ فروردین ( ۱۱ آوریل ۲۰۲۲)

کاردانو که روز چهارم آوریل برای عبور از مقاومت ۱/۲۵ دلاری تلاش میکرد در عبور از این مانع ناکام ماند و مجبور به عقب‌نشینی شد. در این مسیر ADA حمایت خط روند صعودی در نزدیکی ۱/۲۰ دلار را از دست داد و وارد فاز نزولی شد. به این ترتیب کاردانو حمایت های ۱/۱۵ و ۱/۱۰ دلاری را هم از دست داد تا امروز تا مرز ۱ دلاری پایین کشیده شود. در این قیمت کاردانو با برخورد به خط روند مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۰۲ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، کاردانو با از دست دادن حمایت خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۱/۲۰ دلار وارد فاز نزولی شد و در یک الگوی کنج نزولی یا فالینگ وج قرار گرفت. در این مسیر کاردانو با لمس سطوح سقف و کف الگوی کنج به حرکت خود ادامه میدهد. روز گذشته هم با لمس سقف الگو و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۱/۰۷ دلاری متوقف شد و امروز تا کف الگو در محدوده ۱ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۱ دلاری سطح حمایت مهم برای کاردانو محسوب میشود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم کاردانو یکبار دیگر برای عبور از سقف الگوی کنج تلاش کند.

در این مسیر محدوده ۱/۰۵ تا ۱/۰۷ دلار اولین سطح مقاومت خواهد بود و در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم تا محدوده ۱/۱۰ دلاری به حرکت خود ادامه دهد. در صورت عبور از این موانع، قیمت های ۱/۱۵ و ۱/۲۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می شوند

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۰۵ تا ۱/۰۷ دلاری نشود و حمایت ۱ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۰/۹۵ دلار سطح حمایت بعدی است و هرگونه ریزش بیشتر می تواند کاردانو را تا محدوده ۰/۹۰ و ۰/۸۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۲ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۱/۰۵ تا ۱/۰۷ دلار است پس از آن محدوده ۱/۱۰ دلار قرار دارد. سپس ۱/۱۵ و ۱/۲۰ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۹۵ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۹۰ و ۰/۸۵ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۱۷ فروردین ( ۶ آوریل ۲۰۲۲)

کاردانو که از اواسط ماه مارس حرکت صعودی پرقدرتی را آغاز کرده بود، با عبور از مقاومت های مهم از جمله محدوده ۱ دلاری موفق شد اواخر ماه مارس خودش را به محدوده ۱/۲۵ دلاری برساند. در این قیمت اما ADA با مقاومت مهمی روبرو شد و با وجود تلاش چندین باره در عبور از این سطح ناکام ماند. به این ترتیب کاردانو روز گذشته حمایت خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۱/۲۰ تا ۱/۱۸ دلار را از دست داد و امروز تا محدوده ۱/۱۲ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت کاردانو مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۱۵ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA که در روزهای اخیر با مقاومت ۱/۲۵ دلاری روبرو شده بود با وجود لمس چند باره این سطح موفق به عبور از آن نشد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر کاردانو روز گذشته حمایت ۱/۲۰ تا ۱/۱۸ دلاری خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را از دست داد و امروز تا محدوده ۱/۱۲ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۱/۱۲ تا ۱/۱۰ دلار اولین سطح حمایت برای کاردانو محسوب میشود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم ADA حرکت صعودی دیگری را تجربه کند. در این مسیر محدوده ۱/۱۸ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح مقاومت خواهد بود و سپس محدوده ۱/۲۰ و ۱/۲۵ دلاری خط روند شکسته شده مقاومت بعدی محسوب میشود در صورت عبور از این موانع انتظار داریم کاردانو تا محدوده ۱/۳۰ و سپس ۱/۴۰ دلار پیشروی کند

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۱۸ تا ۱/۲۰ دلاری نشود و حمایت ۱/۱۲ تا ۱/۱۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۱/۰۵ تا ۱ دلاری حمایت مهم برای کاردانو محسوب میشود و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند کاردانو را تا محدوده ۰/۹۰ و ۰/۸۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۷ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۱/۱۸ تا ۱/۲ دلار است پس از آن محدوده ۱/۲۵ دلار قرار دارد. سپس ۱/۳۰ و ۱/۴۰ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۱۲ تا ۱/۱۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱/۰۵ تا ۱ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۹۰ و ۰/۸۵ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۱۲ فروردین ( ۱ آوریل ۲۰۲۲)

کاردانو که از میانه ماه مارس و از محدوده قیمت ۰/۸۰ تا ۰/۷۸ دلاری حرکت صعودی پرقدرتی را آغاز کرده بود موفق شد روزهای پایانی ماه مارس به محدوده ۱/۲۵ دلاری هم دست پیدا کند. ADA در این قیمت اما با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر کاردانو با از دست دادن حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۱/۲۰ دلار، امروز تا مرز ۱/۱۰ دلار پایین کشیده شد. با این حال کاردانو در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۱۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA پس از لمس محدوده ۱/۲۵ دلاری در روزهای ۲۸ و ۲۹ مارس موفق به عبور از این مانع نشد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر کاردانو روز گذشته حمایت ۱/۲۰ دلاری MA 100 را از دست داد و امروز تا مرز ۱/۱۰ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده کاردانو توسط خط روند صعودی حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند
در حال حاضر محدوده ۱/۱۰ تا ۱/۰۹ دلاری سطح حمایت مهم برای کاردانو محسوب میشود در صورتی که این محدوده به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم کاردانو به روند صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۱/۱۵ و سپس ۱/۲۰ دلار اولین مانع محسوب میشود و در صورت عبور از این موانع، قیمت های ۱/۲۵ و سپس ۱/۳۵ تا ۱/۴۰ دلار سطوح مقاومت بعدی خواهد بود
در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۱۵ تا ۱/۲۰ دلاری نشود و حمایت ۱/۱۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم
در مسیر نزولی محدوده ۱/۰۵ تا ۱ دلار در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج صعودی اخیر حمایت بسیار مهم محسوب می‌شود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند قیمت کاردانو را تا محدوده ۰/۹۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۲ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۳۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۱/۱۵ تا ۱/۲ دلار است پس از آن محدوده ۱/۲۵ تا ۱/۳۵ دلار قرار دارد. سپس ۱/۴ و ۱/۵ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۱۲ تا ۱/۱۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱/۰۵ تا ۱ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۹۰ و ۰/۸۵ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۸ فروردین ( ۲۸ مارس ۲۰۲۲)

کاردانو که روزهای میانی ماه مارس موقعیت خود را در محدوده ۰/۸ دلاری تثبیت کرده بود، این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه ای را آغاز کند. در این مسیر، ADA از سد مقاومت‌های ۰/۸۵ و ۰/۹۰ دلاری و سپس ۱ و ۱/۱ دلاری هم گذشت و روز ۲۴ مارس خودش را به مقاومت مهم ۱/۲ دلاری نزدیک کرد، با این حال کاردانو موفق به عبور از این مانع نشد و تا محدوده ۱/۱ دلاری اصلاح شد، با این حال در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا یکبار دیگر برای عبور از مقاومت ۱/۲ دلاری تلاش کند.  در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۱۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA پس از اینکه در محدوده ۰/۸۰ تا ۰/۷۵ دلاری مورد استقبال خریداران قرار گرفت این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر کاردانو موفق شد از سد مقاومت مهم ۱ دلاری عبور کند و خودش را به مرز ۱/۲ دلاری برساند.

در حال حاضر کاردانو از حمایت محدوده ۱/۱۲ تا ۱/۱۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته برخوردار است و برای عبور از مقاومت ۱/۲ دلاری تلاش می‌کند.

در صورت عبور از این مانع مقاومت بعدی در نزدیکی ۱/۲۸ تا ۱/۳ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۱/۴۰ و ۱/۵۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۲ دلاری نشود و حمایت ۱/۱۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم

در مسیر اصلاحی محدوده ۱/۰۵ تا ۱ دلاری در نزدیکی خط روند صعودی و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج صعودی اخیر سطح حمایت مهم محسوب می‌شود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند کاردانو را تا محدوده ۰/۹۵ و سپس ۰/۸۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۸ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۶۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۱/۱۸ تا ۱/۲ دلار است پس از آن محدوده ۱/۲۸ تا ۱/۳ دلار قرار دارد. سپس ۱/۴ و ۱/۵ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۱۲ تا ۱/۱۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱/۰۵ تا ۱ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۹۵ و ۰/۸۵ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

 

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۲۱ اسفند ( ۱۲مارس ۲۰۲۲)

کاردانو که روز اول مارس از محدوده ۱ دلاری ریجکت شده بود در مسیر نزولی قرار گرفت و تا محدوده ۰/۷۸ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت ADA مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب روز نهم ماه تا محدوده ۰/۸۵ دلاری پیشروی کرد اما در این قیمت متوقف شد و روز گذشته یکبار دیگر تا محدوده ۰/۷۸ دلاری اصلاح شد. کاردانو که در این محدوده از حمایت نسبی برخوردار است این بار هم حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۰/۸۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ADA پی از اینکه از محدوده ۱ دلاری ریجکت شد تا محدوده ۰/۸۰ تا ۰/۷۸ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت کاردانو مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۰/۷۸ دلاری اولین سطح حمایت برای کاردانو محسوب میشود در صورتی که این محدوده همچنان به حمایت خود از قیمت ادامه دهد انتظار داریم کاردانو حرکت تازه‌ای را آغاز کند.

در مسیر صعودی اولین سطح مقاومت محدوده ۰/۸۲ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد و پس از آن محدوده ۰/۸۵ دلاری خط روند نزولی مقاومت بعدی در نظر گرفته می شود در صورت عبور از این مانع و تثبیت موقعیت بالای آن، محدوده ۰/۸۸ تا ۰/۹۰ دلار سطوح مقاومت بعدی برای کاردانو خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۸۲ و ۰/۸۵ دلاری نشود و حمایت ۰/۷۸ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر حمایت مهم بعدی در قیمت ۰/۷۵ دلار قرار دارد و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت کاردانو را تا محدوده ۰/۷۰ تا ۰/۶۸ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۱ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۰/۸۲ دلار است پس از آن محدوده ۰/۸۵ دلار قرار دارد. سپس ۰/۸۸ تا ۰/۹۰ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۷۸ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۷۵ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۷۰ تا ۰/۶۸ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت  برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۱۶ اسفند ( ۷ مارس ۲۰۲۲)

کاردانو پس از اینکه روز ۲۴ فوریه در محدوده ۰/۷۵ دلاری حمایت شد حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد با عبور از مقاومت‌های ۰/۸۵ و ۰/۹۵ دلاری روز اول مارس خودش را به مرز ۱ دلاری برساند. با این حال ADA در این قیمت با برخورد به مقاومت خط روند نزولی متوقف شد تا دوباره در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر کاردانو حمایت ۰/۹۳ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را از دست داد و وارد فاز نزولی شد. در این مسیر کاردانو حمایت ۰/۹۰ و ۰/۸۵ دلاری را از دست داد و امروز تا مرز ۰/۸۰ دلاری پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۰/۸۱ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که کاردانو پس از لمس محدوده ۱ دلاری ریجکت شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر ADA حمایت مهم میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند صعودی را از دست داد و امروز تا مرز ۰/۸۰ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۸۰ دلاری از قیمت حمایت می‌کند در صورتی که این محدوده به دفاع از قیمت ادامه دهد. انتظار داریم کاردانو حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر خط روند نزولی در محدوده ۰/۸۳ دلار است، در صورت عبور از این مانع، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۸۵ دلار و سپس محدوده ۰/۹۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی خواهد بود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۸۳ تا ۰/۸۵ دلاری نشود و حمایت ۰/۸۰ دلاری را از دست دادن باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۰/۷۸ و سپس ۰/۷۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۶ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۲۷ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۰/۸۳ دلار است پس از آن محدوده ۰/۸۵ دلار قرار دارد. سپس ۰/۹۰ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۸۰  دلار است  سپس ۰/۷۸ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۷۵ دلار سطوح حمایت بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۱۱ اسفند ( ۲ مارس ۲۰۲۲)

کاردانو که روز ۲۴ فوریه تا محدوده ۰/۷۵ دلاری پایین کشیده شده بود در مورده حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه را آغاز کرد در این مسیر کاردانو روز ۲۶ فوریه تا محدوده  ۰/۹۲ تا ۰/۹۳ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت ADA با برخورد به محدوده مقاومتی مجبور به عقب نشینی شد و روز ۲۸ فوریه تا محدوده ۰/۸۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته موفق به دفاع از قیمت شد تا کاردانو روند صعودی خود را از دست ندهد به این ترتیب با عبور از مقاومت در محدوده ۰/۹۲ و سئس خط روند نزولی در محدوده ۰/۹۵ دلاری کاردانو روز گذشته به مرز یک دلار رسید . هر چند با لمس این محدوده با مقاومت روبرو شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۹۷ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو و در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنید متوجه خواهیم شد ADA پس از برخورد مقاومت در نزدیکی ۰/۹۲ تا ۰/۹۳ دلار در روز ۲۶ فوریه، ماه فوریه را در محدوده قیمتی ۰/۸۵ دلاری به پایان برد در این محدوده خط روند صعودی از قیمت دفاع کرد تا کاردانو به روند صعودی خود ادامه دهد. به این ترتیب با عبور از محدوده ۰/۹۲ و سپس خط روند نزولی ۰/۹۵دلاری کاردانو در اولین روز ماه مارس به مرز یک دلار هم رسید. با این حال در این قیمت چند با برخورد به مقاومت مجبور به عقب‌نشینی شد

در حال حاضر محدوده ۰/۹۵ تا ۰/۹۲ دلار اولین سطح حمایت برای کاردانو محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع قیمت شود انتظار داریم حرکت صوتی تازه ای را آغاز کند . در مسیر صعودی مقاومت مهم در محدوده ای ۰/۹۸ تا ۱ دلار قرار گرفته است و در صورت عبور از آن انتظار داریم کاردانو تا محدوده ۱/۰۵ و سپس ۱/۱۰ دلاری به حرکت خود ادامه دهد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۹۸ تا ۱ دلاری نشود و حمایت ۰/۹۵ تا ۰/۹۲ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۰/۸۸ و سپس ۰/۸۵ دلاری سطوح حمایت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می شود

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۱ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۶۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۰/۹۸ تا  ۱ دلار است پس از آن محدوده ۱/۰ و ۱/۱۰ دلار قرار دارد. سپس ۱/۲ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۹۵ و سپس ۰/۹۲ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۸۸ و سپس ۰/۸۵ تا ۰/۸۳ دلار سطوح حمایت بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۷ اسفند ( ۲۶ فوریه ۲۰۲۲)

کاردانو که تحت تاثیر خط روند نزولی بلند مدت قرار دارد، روز ۱۷ فوریه با از دست دادن حمایت مهم ۱ دلاری، در فاز نزولی قرار گرفت. در این مسیر ADA حمایت ۰/۹ و ۰/۸ دلاری را از دست داد و روز ۲۴ فوریه تا محدوده ۰/۷۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت کاردانو مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و روز گذشته موفق شد با عبور از محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی قیمت ۰/۸۶ دلاری، امروز تا محدوده ۰/۹۰ تا ۰/۹۲ دلاری هم پیشروی کرد. با این حال در این قیمت کاردانو با مقاومت روبرو شد تا دوباره در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۰/۸۹ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد کاردانو پس از اینکه حمایت ۱ دلاری را از دست داد، وارد فاز نزولی شد و ریزش بازار تحت تاثیر درگیری‌های نظامی بین روسیه و اوکراین هم بر شدت ماجرا افزود تا کاردانو با از دست دادن حمایت های ۰/۹ و ۰/۸ دلاری تا محدوده ۰/۷۵ دلاری پایین کشیده شود. در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب روز گذشته حرکت تازه ای آغاز کرد و موفق شد امروز تا محدوده ۰/۹۲ دلاری پیشروی کند، هرچند در این قیمت با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۰/۸۹ دلاری اولین سطح حمایت برای کاردانو محسوب میشود، در صورت از دست دادن این حمایت محدوده ۰/۸۶ تا ۰/۸۵ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج صعودی اخیر حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم کاردانو یکبار دیگر برای عبور از سطح ۰/۹۰ تا ۰/۹۲ دلاری تلاش کند، در صورت عبور از این محدوده، مقاومت بعدی در محدوده ۰/۹۵ تا ۰/۹۷ دلار خط روند نزولی قرار دارد و سپس محدوده ۱ دلاری به عنوان مانع بعدی در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۰/۹۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۸۶ تا ۰/۸۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۰/۸۲ تا ۰/۸۰ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۰/۷۵ دلاری قرار دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۷ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۲ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۰/۹۰ تا  ۰/۹۲ دلار است پس از آن محدوده ۰/۹۵ تا ۰/۹۷ دلار قرار دارد. سپس ۱ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۸۹ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۸۶ تا ۰/۸۵ دلار و سپس ۰/۸۲ تا ۰/۸۰ و ۰/۷۵ دلار سطوح حمایت بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۲ اسفند ( ۲۱ فوریه ۲۰۲۲)

کاردانو که از روز هشتم فوریه تحت تاثیر خط روند نزولی قرار گرفته است، روز ۱۷ فوریه هم با لمس این خط روند نزولی در محدوده قیمت ۱/۱۰ دلاری به مسیر خود ادامه داد و با از دست دادن حمایت ۱ دلاری، روز گذشته تا محدوده ۰/۹۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت ADA مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب با تثبیت موقعیت در این قیمت کاردانو این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۰/۹۸ تا ۱ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ADA پس از لمس حط روند نزولی در محدوده ۱/۱۲ دلار در روز ۱۶ فوریه مجبور به عقب نشینی شد و در این مسیر با از دست دادن حمایت‌های مهم ۱/۱۰ و ۱ دلاری، روز گذشته تا مرز ۰/۹۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت کاردانو مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب امروز این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و موفق شد تا مرز ۱ دلاری هم پیشروی کند.

در حال حاضر محدوده ۱ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر اولین مقاومت برای کاردانو محسوب می‌شود، در صورت عبور از این مانع، مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نزدیکی ۱/۰ تا ۱/۰۶ دلار و در نزدیکی خط روند نوزلی قرار گرفته است و سپس محدوده ۱/۱ دلاری به عنوان سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا درصورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۹۵ و سپس ۰/۹۰ دلار سطح حمایت مهم محسوب می‌شود و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند کاردانو را تا محدوده ۰/۸۵ و ۰/۸۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۲ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۰/۹۸ تا  ۱ دلار است پس از آن محدوده ۱/۰۵ تا ۱/۰۶ دلار قرار دارد. سپس ۱/۱۰ تا ۱/۱۲ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۰/۹۵ تا ۰/۹۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۸۵ و سپس ۰/۸۰ دلار سطوح حمایت بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۲۸ بهمن ( ۱۷ فوریه ۲۰۲۲)

کاردانو که روز هشتم فوریه از محدوده ۱.۲۵ دلاری ریجکت شده بود، در روزهای بعد هم به مسیر نزولی خود ادامه داد و با از دست دادن حمایت های مهم روز ۱۴ فوریه تا محدوده ۱ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت ADA مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند به این ترتیب حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و با عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۱.۰۷ دلار موفق شد روز گذشته تا محدوده ۱.۱۲ دلار پیشروی کند. در این قیمت کاردانو با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد تا مجدداً در مسیر اصلاحی قرار بگیرد و امروز تا محدوده ۱.۰۷ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو همچنان از این سطح حمایت برخوردار است.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت  کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد کاردانو پس از اینکه در محدوده ۱.۲۵ دلار با برخورد به خط روند نزولی متوقف شده بود مجبور به عقب نشینی شد و با از دست دادن حمایت های مهم ۱.۲ و ۱.۱ دلاری تا محدوده ۱.۰۲ تا ۱ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت کاردانو مورد حمایت قرار گرفت و این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر جبران ارزش از دست رفته  قرار بگیرد. در این مسیر کاردانو با عبور از محدوده ۱.۰۷ دلاری MA 100 تا محدوده ۱.۱۲ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد تا یکبار دیگر مجبور به عقب نشینی شود.

در حال حاضر محدوده ۱.۰۷ دلاری در نزدیکی MA 100 و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج صعودی اخیر سطح حمایت مهم برای کاردانو محسوب میشود. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم ADA یکبار دیگر برای عبور از خط روند نزولی تلاش کند. در این صورت محدوده ۱.۰۸ و سپس ۱.۱ دلاری اولین سطح مقاومت برای کاردانو محسوب میشود و سپس محدوده ۱.۱۲ تا ۱.۱۳ و ۱.۱۵ تا ۱.۱۶ دلار موانع بعدی در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از خط روند نزولی نشود و حمایت ۱.۰۷ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی حمایت بعدی در محدوده ۱.۰۵ و سپس ۱.۰۲ تا ۱ دلار قرار گرفته است و هر گونه ریزش بیشتر می تواند کاردانو را تا محدوده ۰.۹۵ و ۰.۹۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۸ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۰۸ تا ۱/۱۰ دلار است پس از آن محدوده ۱/۱۲ تا ۱/۱۳ دلار قرار دارد. سپس ۱/۱۵ تا ۱/۱۶ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۰۷ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱.۰۵ و سپس ۱/۰۲ تا ۱ دلار و سپس ۰/۹۵ و ۰/۹۰ دلار سطوح حمایت بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۲۳ بهمن ( ۱۲ فوریه ۲۰۲۲)

کاردانو که روز هشتم فوریه با برخورد به خط روند نزولی در محدوده ۱.۲۵ دلار متوقف شده بود مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر کاردانو تا محدوده ۱.۱۳ دلار هم پایین کشیده شد و در این قیمت توسط خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت. به این ترتیب ADA این فرصت را پیدا کرد تا یک بار دیگر برای عبور از خط روند نزولی تلاش کند. اما این بار هم روز دهم فوریه در قیمت ۱.۲۰ تا ۱.۲۲ متوقف شد و با از دست دادن حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند صعودی در محدوده ۱.۱۸ دلار وارد فاز نزولی شد. در این مسیر کاردانو حمایت ۱.۱۳ و ۱.۱۰ دلار را هم از دست داد و امروز تا قیمت ۱.۰۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت کاردانو مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب کاردانو با قیمت  ۱.۰۷ دلار معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی چهار ساعت نگاه کنید به خوبی متوجه خواهیم شد ADA پس از لمس خط روند نزولی در محدوده ۱.۲۵ دلاری مجبور به عقب نشینی شد در این مسیر کاردانو روز دهم فوریه خط روند صعودی و حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را هم از دست داد و وارد فاز نزولی شد. در مسیر نزولی کاردانو با از دست دادن حمایت‌های ۱.۱۳ و ۱.۱۰ دلاری خط روند صعودی را هم از دست داد و امروز تا محدوده ۱.۰۵ دلار پایین کشیده شد

در حال حاضر محدوده ۱.۰۵ دلاری از قیمت حمایت کرده است در صورتی که این محدوده به حمایت خود ادامه در انتظار داریم کاردانو حرکت تازه‌ای را آغاز کند در مسیر صعودی محدوده ۱.۰۹ تا ۱.۱۰  دلاری اولین سطح مقاومت خواهد بود که در واقع در نزدیکی خط روند شکسته شده قرار دارد. در صورت عبور از این محدوده مقاومت بعدی ۱.۱۳ تا ۱.۱۵ دلار در نزدیکی سطح فیبوناچی ۵۰ تا ۶۱.۸ درصدی از موج نزولی اخیر قرار دارد. میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۱.۱۶ دلار هم مقاومت بعدی در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ADA موفق به عبور از محدوده ۱.۱۰ دلاری نشود و حمایت ۱.۰۵ را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم در مسیر نزولی محدوده ۱ دلاری اولین سطح حمایت خواهد بود و سپس محدوده ۰.۹۵ و ۰.۹۰ دلاری سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۳ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۳۳ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۰۹ تا ۱/۱۰ دلار است پس از آن محدوده ۱/۱۳ تا ۱/۱۵ دلار قرار دارد. سپس ۱/۱۶ و ۱/۱۸ تا ۱/۲۰ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۰۵ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱ دلار و سپس ۰/۹۵ و ۰/۹۰ دلار سطوح حمایت بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۱۸ بهمن ( ۷ فوریه ۲۰۲۲)

کاردانو که روز اول فوریه موفق به عبور از خط روند نزولی (ضلع بالای مثلث) در محدوده ۱/۰۵ دلاری شده بود روز دوم فوریه با پولبک به محدوده ۱ دلاری موقعیتش را تثبیت کرد تا به حرکت صعودی خودش ادامه دهد. در این مسیر ADA موفق شد با عبور از مقاومت ۱/۱۰ دلاری، روز ۵ فوریه تا مرز ۱/۱۸ دلاری هم پیشروی کند. در این قیمت اما با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر کاردانو روز گذشته تا محدوده ۱/۱۰ دلاری اصلاح شود و در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب کارداو در محدوده ۱/۱۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA پس از تثبیت موقعیتش در محدوده ۱ دلاری این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر کاردانو موفق شد از سد مقاومت ۱/۱۰ و سپس ۱/۱۲ دلاری عبور کند و روز ۵ فوریه خودش را به محدوده ۱/۱۷ تا ۱/۱۸ دلاری برساند. در این قیمت ADA با مقاومت روبرو شد و روز گذشته در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر تا محدوده ۱/۱۰ دلاری اصلاح شد ولی در این قیمت با برخودر به خط روند صعودی حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۱/۱۷ تا ۱/۱۸ دلاری اولین سطح مقاومت برای کاردانو محسوب می‌شود. رد صورتی که موفق به عبور از این مانع شود، انتظار داریم به حرکت خود ادامه دهد. در محدوده ۱/۲۰ تا ۱/۲۲ دلاری شاهد محدوده عرضه هستیم که می‌تواند از ادامه حرکت صعودی کاردانو جلوگیری کند. در صورت عبور از این مانع محدوده ۱/۲۵ و سپس ۱/۲۸ تا ۱/۳ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۱۷ تا ۱/۱۸ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۱/۱۵ تا ۱/۱۴ دلار در نزدیکی خط روند صعودی اولین سطح حمایت محسوب می‌شود و در صورت از دست دادن این حمایت محدوده ۱/۱۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت بعدی خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت کاردانو را تا محدوده ۱/۰۷ تا ۱/۰۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۸ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۶۶ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۱۷ تا ۱/۱۸ دلار است پس از آن محدوده ۱/۲۰ تا ۱/۲۲ دلار قرار دارد. سپس ۱/۲۵ و ۱/۲۸ تا ۱/۳ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۱۵ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۱۰ دلار و سپس ۱/۰۷ تا ۱/۰۵ دلار سطح حمایت بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

 

 

 

تحلیل قیمت آلت کوین ها

مطالب پیشنهادی

فهرست