بایننس کوین

تحلیل امروز قیمت بایننس کوین

تحلیل قیمت آلت کوین ها

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۹ تیر (۳۰ ژوئن ۲۰۲۲)

محتوا نمایش

بایننس کوین که با از دست دادن حمایت ۲۸۰ دلاری ریزش سنگینی را تجربه کرده بود، تا مرز ۱۹۰ تا ۱۸۵ دلار هم پایین کشیده شد. در این قیمت BNB مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند.  در این مسیر بایننس کوین موفق شد با عبور از مقاومت‌های ۲۱۰ تا ۲۱۵ و سپس ۲۲۵ تا ۲۳۰ دلار، تا مرز ۲۴۵ دلار پیشروی کند. در این قیمت اما بایننس کوین با برخورد به سطح مقاومت متوقف شد و مجبور به عقب‌نشینی شد. روز گذشته تا محدوده ۲۱۵ دلاری پایین کشیده شد و در این قیمت حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۲۱۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد بایننس کوین پس از کسب حمایت در محدوده ۱۹۰ تا ۱۸۵ دلاری حرکت پرقدرتی را آغاز کرد. در این مسیر بایننس کوین از سد مقاومت‌های مهمی در محدوده ۲۲۰ و ۲۳۰ دلار گذشت و تا محدوده ۲۴۵ دلاری پیشروی کرد، هر چند در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب‌نشینی شود. به این ترتیب تا محدوده ۲۱۵ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۲۱۵ تا ۲۱۰ دلاری اولین سطح حمایت برای بایننس کوین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم BNB به حرکت صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۲۳۰ دلاری اولین سطح مقاومت خواهد بود سپس محدوده ۲۴۵ تا ۲۵۰ دلاری قرار دارد. در صورت عبور از این موانع محدوده ۲۷۰ دلار سد راه بایننس کوین قرار گرفته است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۲۳۰ دلاری نشود و حمایت ۲۱۵ تا ۲۱۰ دلار را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۲۰۵ تا ۲۰۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی محسوب می شود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت بایننس کوین را تا محدوده ۱۹۵ تا ۱۹۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۹ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در  محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۳۲ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین  ۲۳۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۲۴۵ تا ۲۵۰ دلار قرار دارد.  سپس محدوده ۲۶۰ و ۲۷۰ دلار سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت  ۲۱۵ تا ۲۱۰ دلار است پس از آن محدوده ۲۰۵ تا ۲۰۰ دلار و سپس ۱۹۵ تا ۱۹۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۴ تیر (۲۵ ژوئن ۲۰۲۲)

بایننس کوین که ریزش سنگینی را از محدوده ۲۸۰ دلاری تجربه کرده بود، تا محدوده ۱۹۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت BNB مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر بایننس کوین موفق شد از مقاومت‌های ۲۱۰ و ۲۳۰ دلاری عبور کند و خودش را به محدوده ۲۴۰ دلاری برساند. هر چند موفق به عبور از این سطح نشد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۲۳۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB پس از ریزش سنگین در دو هفته گذشته، در محدوده ۱۹۰ تا ۱۸۵ دلاری مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر بایننس از مقاومت ۲۱۰ و ۲۳۰ دلار گذشت و در قیمت ۲۴۰ دلار متوقف شد.

در حال حاضر اولین سطح حمایت برای بایننس در محدوده ۲۳۰ تا ۲۲۵ دلار قرار گرفته است. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم BNB به حرکت صعودی خود ادامه دهد.  در روند صعودی محدوده ۲۴۰ و سپس ۲۵۰ دلار مقاومت‌های بعدی خواهند بود. در صورت عبور از این سطح، خط روند نزولی در محدوده ۲۶۰ دلار مانع بعدی محسوب می‌شود. سپس قیمت‌های ۲۷۵ تا ۲۸۰ دلار به عنوان سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۲۴۰ و ۲۵۰ دلاری نشود و حمایت ۲۳۰ تا ۲۲۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۲۱۵ تا ۲۱۰ حمایت بعد خواهد بود و سپس هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۲۰۰ و ۱۹۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۴ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در  محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۶۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین  ۲۴۰ و ۲۵۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۲۶۰ دلار قرار دارد.  سپس محدوده ۲۷۰ تا ۲۷۵ دلار سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت  ۲۳۰ تا ۲۲۵ دلار است پس از آن محدوده ۲۱۵ تا ۲۱۰ دلار و سپس ۲۰۰ تا ۱۹۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۳۰ خرداد (۲۰ ژوئن ۲۰۲۲)

بایننس کوین که با از دست دادن حمایت ۲۹۰ تا ۲۸۰ دلاری روز ۱۱ ژوئن وارد فاز نزولی شده بود. ریزش سنگینی را تجربه کرد و روز ۱۸ ژوئن تا محدوده ۱۸۵ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده BNB مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و روز گذشته تا محدوده ۲۱۵ دلاری پیشروی کرد اما موفق به عبور از این سطح نشد تا دوباره مجبور به عقب‌نشینی شود. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۲۰۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد بایننس کوین با از دست دادن محدوده ۲۸۰ دلاری و همزمان با ریزش بیت کوین، سقوط سنگینی را تجربه کرد. در این مسیر حمایت‌های ۲۶۰ و سپس ۲۲۰ دلاری را از دست داد و تا محدوده ۱۸۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت BNB مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر اولین مقاومت برای بایننس کوین در محدوده ۲۱۵ تا ۲۲۰ دلاری قرار دارد. در صورت عبور از این محدوده، مقاومت بعدی در نزدیکی ۲۳۵ تا ۲۴۰ دلار قرار گرفته و سپس محدوده ۲۵۵ تا ۲۶۰ دلار سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۲۱۵ تا ۲۲۰ دلاری نشود، اولین حمایت در محدوده ۲۰۵ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۱۹۵ دلار و ۱۸۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای بایننس کوین خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۳۰ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در  محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۴۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین  ۲۱۵ تا ۲۲۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۲۳۵ تا ۲۴۰ دلار قرار دارد.  سپس محدوده ۲۵۵ و سپس ۲۶۰ دلار سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت  ۲۰۵ تا ۲۰۰ دلار است پس از آن محدوده ۱۹۵ دلار و سپس ۱۸۵ تا ۱۸۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۲)

بایننس کوین پس از اینکه روز ۱۱ ژوئن حمایت ضلع پایین مثلث در نزدیکی قیمت ۲۸۰ دلاری را از دست داد، وارد فاز نزولی شد و با از دست دادن حمایت‌های ۲۶۰ تا ۲۵۰ و سپس ۲۲۰ دلاری، روز ۱۴ ژوئن تا مرز ۲۰۰ دلاری سقوط کرد. در این قیمت BNB مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند. در این مسیر بایننس کوین حتی تا محدوده ۲۳۵ دلاری هم پیشروی کرد اما میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر مانع از ادامه حرکت شدند. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۲۲۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، بایننس کوین که درونی کی مثلث قرار داشت در نهایت موفق به عبور از ضلع بالای مثلث در محدوده ۳۰۰ دلاری نشود و با از دست دادن حمایت ضلع پایین مثلث در محدوده ۲۸۰ دلاری وارد فاز نزولی شد. همزمان با ریزش بیت کوین و کل بازار ارزهای دیجیتال، بایننس کوین هم ریزش سنگینی را تجربه کرد و تا محدوده ۲۰۰ دلاری پایین کشیده شد. با این حال در این محدوده بایننس کوین مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار گرفت و روز گذشته تا محدوده ۲۳۵ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته نشد.

در حال حاضر محدوده ۲۲۵ تا ۲۲۰ دلاری اولین سطح حمایت برای بایننس کوین محسوب می‌شود، در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم BNB به روند صعودی باز گردد. در مسیر صعودی محدوده ۲۴۰ دلاری اولین سطح مقاومت خواهد بود، سپس در صورت عبور از این سطح، محدوده ۲۵۵ تا ۲۶۰ دلاری مانع مهم بعدی محسوب می‌شود. پس از آن قیمت‌های ۲۷۰ و ۲۸۰ دلاری هم به عنوان سطح مقاومت بعدی برای بایننس کوین در نظر گرفته خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۲۳۵ تا ۲۴۰ دلاری نشود و حمایت ۲۲۵ تا ۲۲۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر بازگشت دوباره قیمت به محدوده ۲۲۰ دلاری باشیم. هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن این حمایت می‌تواند قیمت را تا محدوده ۱۸۰ و ۱۷۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲۶ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۴۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین  ۲۳۵ تا ۲۴۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۲۵۵ تا ۲۶۰ دلار قرار دارد.  سپس محدوده ۲۷۰ و سپس ۲۸۰ دلار سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت  ۲۲۵ تا ۲۲۰ دلار است پس از آن محدوده ۲۰۰ دلار و سپس ۱۸۰ تا ۱۷۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۱ خرداد (۱۱ ژوئن ۲۰۲۲)

بایننس کوین که همچنان تحت تاثیر خط روند نزولی قرار دارد، روز  ۶ ژوئن هم با لمس خط روند نزولی در محدوده ۳۱۰ دلاری متوقف شد و تا مرز ۲۷۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت BNB مورد حمایت خط روند صعودی قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و روز گذشته موفق به لمس محدوده ۳۰۰ دلاری هم شد، اما در عبور از آن ناکام ماند و روز گذشته تا محدوده ۲۸۵ دلاری اصلاح شد. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده قیمت ۲۸۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که BNB همچنان تحت تاثیر خطوط روند صعودی و نزولی قرار دارد و با لمس این سطوح به حرکت خود ادامه می‌دهد.

در حال حاضر محدوده ۲۸۵ تا ۲۸۰ دلاری خط روند صعودی سطح حمایت مهم برای بایننس کوین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم حرکت تازه‌ای را از BNB ببینیم.

در مسیر صعودی محدوده ۲۹۰ و سپس ۳۰۰ دلاری  خط روند نزولی موانع پیش روی بایننس کوین محسوب می‌شوند. در صورت عبور از این سطح و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم بایننس کوین تا محدوده ۳۱۰ تا ۳۱۵ دلار و سپس ۳۲۰ تا ۳۳۵ دلاری به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۲۹۰ و ۳۰۰ دلاری نشود، احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۲۸۵ تا ۲۸۰ دلار سطح حمایت مهم محسوب می‌شود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۲۷۵ تا ۲۷۰ و سپس ۲۶۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲۱ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۴۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین  ۲۹۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۳۰۰ دلار قرار دارد.  سپس محدوده ۳۱۰ تا ۳۱۵ و سپس ۳۲۰ دلار سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت  ۲۸۵ تا ۲۸۰ دلار است پس از آن محدوده ۲۷۵ تا ۲۷۰ دلار و سپس ۲۶۰  دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۶ خرداد (۶ ژوئن ۲۰۲۲)

بایننس کوین که روزهای پایانی ماه می موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۳۲۵ دلاری نشده بود مجبور به عقب‌نشینی شد و تا محدوده ۳۰۰ تا ۲۹۵ دلاری اصلاح شد. در این قیمت BNB مورد حمایت خط روند صعودی قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر از سد میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۳۰۰ دلاری گذشت. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده قیمت ۳۱۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB همچنان تحت تاثیر خط روند نزولی قرار گرفته است و با وجود لمس چندین باره این سطح در عبور از آن ناکام است. روز ۳۱ می هم با لمس این خط در محدوده ۳۲۵ دلاری ریجکت شد و تا محدوده ۳۰۰ تا ۲۹۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب با کسب حمایت در این محدوده فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و از سد مقاومت ۳۰۰ دلاری عبور کند.

در حال حاضر محدوده ۳۱۵ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی اولین سطح مقاومت مهم برای بایننس کوین محسوب می‌شود، در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود، محدوده ۳۲۵ دلاری مقاومت بعدی خواهد بود و سپس محدوده قیمت‌های ۳۳۵ و ۳۵۰ دلاری به عنوان سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۳۱۵ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۳۰۰ دلاری سطح حمایت مهم محسوب می‌شود. در صورت از دست دادن این حمایت محدوده ۲۹۵ تا ۲۹۰ و سپس ۲۸۵ تا ۲۸۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته خواهند شد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۶ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۶۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین  ۳۱۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۳۲۵ دلار قرار دارد.  سپس محدوده ۳۳۵ و ۳۴۵ تا ۳۵۰ دلار سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت  ۳۰۰ دلار است پس از آن محدوده ۲۹۵ تا ۲۹۰ دلار و سپس ۲۸۵ تا ۲۸۰  دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۰ خرداد (۳۱ مه ۲۰۲۲)

بایننس کوین که روز ۲۵ می موفق به عبور از محدوده ۳۴۰ دلاری نشده بود، در مسیر اصلاحی قرار گرفت و روز ۲۷ می تا محدوده ۲۹۵ تا ۲۹۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت BNB مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب بایننس کوین این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر بایننس کوین موفق شد از سد ۳۰۰ تا ۳۰۵ و سپس ۳۱۵ دلار عبور کند و امروز خودش را به محدوده ۳۲۵ دلاری برساند. در این قیمت بایننس کوین با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۳۲۰ دلاری معامله می‌شود و با خط روند نزولی درگیر است.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که که بایننس کوین پس از کسب حمایت در محدوده ۲۹۵ تا ۲۹۰ دلاری فرصت پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر BNB از سد مقاومت‌های ۳۰۰ تا ۳۰۵ و سپس ۳۱۵ دلاری عبور کند و خودش را به مرز ۳۲۵ دلاری برساند.

در این قیمت بایننس کوین با مقاومت خط روند نزولی برخورد کرد و متوقف شد.

در حال حاضر محدوده ۳۱۵ تا ۳۱۰ دلاری اولین سطح حمایت محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم بایننس کوین به حرکت صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۳۲۰ دلاری خط روند نزولی اولین سطح مقاومت خواهد بود، در صورت عبور از این مانع، محدوده  ۳۳۵ تا ۳۴۰ دلار مقاومت بعدی خواهد بود، در صورت شکست این مقاومت، قیمت‌های ۳۵۰ و سپس ۳۷۰ تا ۳۸۰ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۳۲۰ دلاری نشود، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۳۱۵ تا ۳۱۰ و سپس محدوده ۳۰۵ تا ۳۰۰ دلاری خط روند صعودی سطوح حمایت مهم برای بایننس کوین محسوب می‌شوند و در صورت از دست دادن این محدوده، احتمال کاهش بیشتر قیمت تا محدوده ۲۹۰ و سپس ۲۸۰ تا ۲۷۵ دلار وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۰ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین  ۳۲۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۳۳۵ تا ۳۴۰ دلار قرار دارد.  سپس محدوده ۳۵۰ و ۳۷۰ تا ۳۸۰ دلار سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت  ۳۱۵ تا ۳۱۰ دلار است پس از آن محدوده ۳۰۵ تا ۳۰۰ دلار و سپس ۲۹۰ و ۲۸۰ تا ۲۷۵  دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۷ خرداد (۲۸ مه ۲۰۲۲)

بایننس کوین که در روزهای گذشته درون یک الگوی کنج صعودی قرار داشت و با لمس سطوح سقف و کف الگو به حرکت خود ادامه می‌داد. روز ۲۵ می تا محدوده ۳۴۰ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت اما با برخورد به سقف الگو متوقف شد و مجبور به عقب‌نشینی شد. در این مسیر BNB حمایت کف الگو و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۳۲۵ تا ۳۲۰ دلاری را از دست داد و از کف کانال خارج شد. به این ترتیب روز گذشته تا محدوده ۲۹۵ تا ۲۹۰ دلاری پایین کشیده شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده قیمت ۳۰۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، BNB پس از اینکه موفق به عبور از محدوده ۳۴۰ دلاری نشد، مجبور به عقب‌نشینی شد و با از دست دادن حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته محدوده ۳۲۵ تا ۳۲۰ دلاری از کف الگوی صعودی خارج شد. در این مسیر بایننس کوین حمایت ۳۱۵ تا ۳۱۰ دلار را هم از دست داد و روز گذشته تا قیمت ۲۹۰ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده اما BNB با حمایت نسبی روبرو شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۲۹۵ تا ۲۹۰ دلاری سطح حمایت مهم برای بایننس کوین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم BNB حرکت تازه‌ای را در جهت جبران ارزش از دست رفته آغاز کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۳۱۵ تا ۳۲۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر قرار دارد. در این محدوده شاهد خط روند نزولی هم هستیم که این محدوده را به یک نقطه مهم برای ادامه حرکت بایننس تبدیل می‌کند. در صورت عبور از این سطح و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم بایننس کوین تا محدوده ۳۳۰ و سپس ۳۴۰ دلار به حرکت خود ادامه دهد. قیمت‌‌های ۳۵۰ و سپس ۳۷۰ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی برای بایننس کوین در نظر گرفته خواهند شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۳۱۵ تا ۳۲۰ دلاری نشود و حمایت ۲۹۵ تا ۲۹۰ دلار را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۲۸۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و پس از آن محدوده ۲۶۵ تا ۲۶۰ و ۲۵۰ تا ۲۴۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای بایننس کوین خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۷ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۳۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین  ۳۱۵ تا ۳۲۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۳۳۰ دلار قرار دارد.  سپس محدوده ۳۴۰ و ۳۵۰ دلار سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت  ۲۹۵ تا ۲۹۰ دلار است پس از آن محدوده ۲۸۰ دلار و سپس ۲۶۵ تا ۲۶۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۴ خرداد (۲۵ مه ۲۰۲۲)

بایننس کوین که روز ۱۲ می تا محدوده ۲۲۰ دلاری هم پایین کشیده شده بود، در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و خیلی زود به بالای محدوده ۲۶۰ دلاری بازگشت و با تثبیت موقعیت در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار گرفت. در این مسیر BNB روز ۲۳ می تا محدوده ۳۴۰ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این مانع نشد و تا محدوده ۳۱۵ دلاری عقب نشینی کرد. در این قیمت بایننس کوین مورد حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفت تا روند صعودی خود را حفظ کند. به این ترتیب امروز یکبار دیگر برای عبور از از مانع ۳۴۰ دلاری تلاش می‌کند. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده قیمت ۳۳۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB پس از سقوط به محدوده ۲۲۰ دلاری و کسب حمایت در این قیمت، در یک الگوی کنج صعودی قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف الگو به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر بایننس کوین روز ۲۳ می با برخورد به سقف الگو در محدوده ۳۴۰ دلاری متوقف شد و روز گذشته تا کف الگو در محدوده ۳۱۵ دلاری اصلاح شد. در این قیمت بایننس کوین توسط کف الگو و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر اولین مقاومت برای بایننس کوین در محدوده ۳۴۰ دلاری قرار دارد. در صورتی که موفق به عبور از این مانع شود. محدوده ۳۵۰ دلار قرار داد و پس از آن محدوده ۳۶۰ و ۳۷۰ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی برای بایننس کوین در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۳۴۰ دلاری نشود، احتمال بازگشت به محدوده ۳۲۰ تا ۳۱۵ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و کف الگو وجود دارد. در صورت از دست دادن این حمایت و خروج از الگوی صعودی باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۳۰۰ تا ۲۹۵ دلار سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و سپس هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۲۸۰ و ۲۶۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۴ خرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۶۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین  ۳۴۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۳۴۵ تا ۳۵۰ دلار قرار دارد.  سپس محدوده ۳۶۰ و ۳۷۰ دلار سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت  ۳۲۰ تا ۳۱۵ دلار است پس از آن محدوده ۲۸۰ دلار و سپس ۲۶۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۳۱ اردیبهشت (۲۱ مه ۲۰۲۲)

بایننس کوین که روز ۱۲ مه تا محدوده ۲۲۰ دلاری سقوط کرده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و خیلی زود تا محدوده ۲۷۰ دلاری پیشروی کرد. BNB پس از تثبیت موقعیت در این قیمت، حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد تا محدوده ۳۱۵ دلاری هم پیشروی کند. با این حال، با وجود لمس چندین باره موفق به عبور از این سطح نشد. روز گذشته هم با لمس این محدوده ریجکت شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۲۹۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد بایننس کوین پس از اینکه از محدوده ۲۷۰ دلاری حرکت صعودی را آغاز کرد، در محدوده ۳۱۵ دلاری با مقاومت روبرو شد. همچنین بایننس از حمایت یک خط روند صعودی هم برخوردار است که چندین بار قیمت را به سمت بالا پرتاب کرده است.

در حال حاضر محدوده ۲۹۵ دلاری خط روند صعودی اولین سطح حمایت برای بایننس کوین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم BNB یکبار دیگر برای عبور از مقاومت ۳۱۵ دلاری تلاش کند. در صورت عبور از این سطح انتظار داریم تا محدوده ۳۴۵ تا ۳۵۰ و سپس ۳۵۵ تا ۳۶۰ دلار به روند صعودی خود ادامه دهد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۳۱۵ دلاری نشود و حمایت ۲۹۵ دلار را هم از دست بدهد، باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۲۸۵ تا ۲۸۰ دلار سطح حمایت بعدی است و سپس محدوده ۲۷۰ و ۲۶۰ دلار می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۳۱ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در حال از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین  ۳۱۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۳۴۵ تا ۳۵۰ دلار قرار دارد.  سپس محدوده ۳۶۰ و ۳۷۰ دلار سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت  ۲۹۵ تا ۲۹۰ دلار است پس از آن محدوده ۲۸۵ تا ۲۸۰ دلار و سپس ۲۷۰ و ۲۶۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۵ اردیبهشت (۱۵ مه ۲۰۲۲)

بایننس کوین که با از دست دادن حمایت ۲۹۵ تا ۳۰۰ دلاری، روز ۱۲ مه تا مرز ۲۲۰ دلار سقوط کرده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب BNB این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند و روز ۱۳ مه تا محدوده ۳۱۰ دلاری هم پیشروی کرد، هر چند در این قیمت با مقاومت روبرو شد و روز گذشته تا محدوده ۲۷۵ دلاری اصلاح شد. بایننس کوین با کسب حمایت در این قیمت حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۲۹۰ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از خط روند نزولی تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که BNB که همزمان با ریزش بیت کوین، سقوط سنگینی را تجربه کرد تا محدوده ۲۲۰ دلاری پایین کشیده شد. با این حال در این قیمت مورد استقبال خریداران قرار گرفت و با لمس این سطح خیلی سریع به محدوده ۲۷۰ دلاری بازگشت. پس از تثبیت موقعیت در این سطح حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و تا محدوده ۳۱۰ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد.

در حال حاضر اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین در محدوده ۲۹۵ تا ۳۰۰ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی قرار دارد. در صورت عبور از این سطح و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم بایننس کوین تا محدوده ۳۱۵ تا ۳۲۰ و سپس ۳۴۰ تا ۳۵۰ دلار به روند صعودی خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۲۹۵ تا ۳۰۰ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۲۹۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس ۲۸۰ تا ۲۷۵ دلاری سطوح حمایتی بایننس کوین محسوب می‌شود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۲۶۵ و ۲۶۰ دلاری پایین بکشد

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲۵ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین  ۲۹۵ تا ۳۰۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۳۱۵ تا ۳۲۰ دلار قرار دارد.  سپس محدوده ۳۴۰ تا ۳۵۰ دلار سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت  ۲۹۰ دلار است پس از آن محدوده ۲۸۰ تا ۲۷۵ دلار و سپس ۲۶۵ تا ۲۶۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۱ اردیبهشت (۱۱ مه ۲۰۲۲)

بایننس کوین پس از اینکه روز پنج ماه مه موفق به عبور از محدوده ۴۰۰ دلاری نشده بود در مسیر اصلاحی قرار گرفت و با از دست دادن حمایت خط روند در محدوده قیمت ۳۷۰ دلاری، روز نهم مه تا مرز ۳۰۰ و ۲۹۰ دلار سقوط کرد‌ در این قیمت BNB مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه ای را آغاز کرد و روز گذشته تا محدوده ۳۳۰ دلاری پیشروی کرد اما موفق به عبور از این محدوده نشد تا دوباره مجبور به عقب‌نشینی شود. در این مسیر امروز دوباره تا محدوده ۳۰۰ دلاری پایین کشیده شد و در زمان نگارش این مطلب در این محدوده قیمتی معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد بایننس کوین در یک کانال نزولی بلند مدت قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر BNB روز نهم مه تا محدوده ۳۰۰ تا ۲۹۰ دلاری کف کانال پایین کشیده شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه ای را آغاز کند. در این مسیر بایننس کوین تا مرز ۳۳۰ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این محدوده نشد.

در حال حاضر محدوده ۳۰۰ تا ۲۹۰ دلاری سطح حمایت مهم برای بایننس کوین محسوب می‌شود، در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم بایننس کوین یکبار دیگر برای عبور از محدوده ۳۳۰ تا ۳۴۰ دلاری در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته تلاش کند. در صورت عبور از این محدوده، مانع بعدی در قیمت‌های ۳۶۰ تا ۳۷۰ و سپس ۳۹۰ تا ۴۰۰ دلار سقف کانال قرار گرفته است.

در طرف مقابل در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۳۳۰ تا ۳۴۰ دلاری نشود و حمایت ۳۰۰ تا ۲۹۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۲۸۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و پس از آن محدوده ۲۶۰ تا ۲۵۰ دلار می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲۱ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۳۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین  ۳۳۰ تا ۳۴۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۳۶۰ تا ۳۷۰ دلار قرار دارد.  سپس محدوده ۳۹۰ تا ۴۰۰ دلار سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۳۰۰ تا ۲۹۰ دلار است پس از آن محدوده ۲۸۰ دلار و سپس ۲۶۰ تا ۲۵۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۷ اردیبهشت (۷ مه ۲۰۲۲)

بایننس کوین که روز ۳۰ آوریل تا محدوده ۳۷۵ دلاری پایین کشیده شده بود در این قیمت با برخورد به خط روند حمایت شد و حرکت تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر BNB با عبور از محدوده ۳۹۰ و ۴۰۰ دلاری، موفق به لمس محدوده ۴۱۰ تا ۴۱۵ دلار هم شد اما در این محدوده با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد تا ناچار به عقب نشینی شود. به این ترتیب بایننس کوین حمایت‌های ۴۰۰ و ۳۹۰ دلاری را از دست داد و روز گذشته تا مرز ۳۷۰ دلار پایین کشیده شد. مطابق انتظار در این محدوده خط روند از قیمت حمایت کرد تا BNB ریزش بیشتری را تجربه نکند. بایننس کوین پس از کسب حمایت تا قیمت ۳۸۰ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این محدوده نشد و در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۳۷۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB همچنان در یک الگوی کنج نزولی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف الگو به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر بایننس کوین روز ۵ مه با برخورد به سقف الگو در محدوده قیمت ۴۱۰ دلاری مجبور به عقب‌نشینی شد و روز گذشته تا کف الگو در محدوده ۳۷۰ دلاری پایین کشیده شد. با این حال در این محدوده حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۳۷۵ تا ۳۷۰ دلاری اولین سطح حمایت مهم برای بایننس کوین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم BNB حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت برای بایننس در محدوده ۳۸۰ دلاری قرار دارد، سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر در محدوده ۳۹۰ دلار مانع بعدی محسوب میشود. در صورت عبور از این محدوده، خط روند نزولی (سقف الگو) در محدوده ۳۹۸ تا ۴۰۰ دلار مقاومت مهم بعدی برای بایننس کوین در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۳۸۰ و ۳۹۰ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۳۷۵ تا ۳۷۰ دلار سطح حمایت مهم خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند قیمت بایننس کوین را تا محدوده ۳۶۰ و ۳۵۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۷ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین  ۳۸۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۳۹۰ دلار قرار دارد.  سپس محدوده ۳۹۸ تا ۴۰۰ دلار سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۳۷۵ تا ۳۷۰ دلار است پس از آن محدوده ۳۶۰ دلار و سپس ۳۵۵ تا ۳۵۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۲ اردیبهشت (۲ مه ۲۰۲۲)

بایننس کوین که روز ۲۹ آوریل با برخورد به خط روند نزولی موفق به عبور از محدوده ۴۱۰ دلاری نشده بود به مسیر نزولی خود ادامه داد و تا محدوده ۳۷۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت خط روند مانع از ریزش بیشتر قیمت شد و BNB این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. به این ترتیب بایننس کوین امروز تا محدوده ۳۹۰ دلاری پیشروی کرد و در این محدوده با مقاومت روبرو شد. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین همچنان در محدوده ۳۹۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که BNB در یک کانال نزولی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر بایننس کوین روز ۳۰ آوریل محدوده ۳۷۵ دلاری کف کانال را لمس کرد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت. به این ترتیب حرکت تازه‌ای را در مسیر جبران ارزش از دست رفته آغاز کرد.

در حال حاضر محدوده ۳۹۰ تا ۳۹۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین محسوب می‌شود در صورت عبور از این مانع، خط روند نزولی در محدوده ۴۰۰ دلار قرار دارد. اگر بایننس کوین موفق به عبور از خط روند نزولی شود و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند انتظار داریم تا محدوده ۴۱۰ و ۴۲۰ دلار به پیشروی خود ادامه دهد

در سمت مقابل در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۳۹۰ تا ۳۹۵ دلاری نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۳۸۵ تا ۳۸۰ و سپس ۳۷۵ تا ۳۷۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی خواهند بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت بایننس کوین را تا محدوده ۳۶۵ تا ۳۶۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۲ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین  ۳۹۰ تا ۳۹۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۴۰۰ دلار قرار دارد.  سپس محدوده ۴۱۰ تا ۴۲۰ دلار سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۳۸۵ تا ۳۸۰ دلار است پس از آن محدوده ۳۷۵ تا  ۳۷۰ دلار و سپس ۳۶۵ تا ۳۶۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۸ اردیبهشت (۲۸ آوریل ۲۰۲۲)

بایننس کوین که روز ۲۵ آوریل حمایت خط روند صعودی در محدوده ۴۰۵ تا ۴۰۰ دلاری را از دست داده بود تا محدوده ۳۸۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت BNB حمایت شد و در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار گرفت. با این حال با لمس محدوده ۴۰۰ تا ۴۰۵ دلاری خط روند شکسته شده و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و یکبار دیگر تا محدوده ۳۸۰ دلاری اصلاح شد‌. بایننس کوین که در این محدوده از حمایت نسبی برخوردار بود این بار هم مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و با عبور از محدوده ۳۹۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته امروز تا محدوده ۴۰۵ دلاری به حرکت خود ادامه داد و حتی موفق به لمس محدوده ۴۰۷ دلاری هم شد. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۴۰۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که بایننس کوین با از دست دادن حمایت خط روند صعودی در محدوده ۴۰۰ دلار تا قیمت ۳۸۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه ای را آغاز کند و امروز تا محدوده ۴۰۵ تا ۴۰۷ دلاری به حرکت خود ادامه داد

در حال حاضر اولین سطح مقاومت برای BNB در محدوده ۴۰۵ تا ۴۱۰ دلاری در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر و خط روند شکسته شده قرار دارد. در صورت عبور از این محدوده مانع بعدی در محدوده ۴۱۵ تا ۴۲۰ دلاری قرار گرفته است و پس از آن محدوده ۴۳۰ تا ۴۳۵ و سپس ۴۴۵ تا ۴۵۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای بایننس کوین خواهند بود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۴۰۵ تا ۴۱۰ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۳۹۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح حمایت مهم خواهد بود. در صورت از دست دادن این حمایت محدوده ۳۸۵ تا ۳۸۰ دلاری سطح حمایت در نظر گرفته می شود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت بایننس کوین را تا محدوده ۳۷۵ تا ۳۷۰ دلاری پایین بکشد

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۸ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۷ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین  ۴۰۵ تا ۴۰۷ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۴۱۰ دلار قرار دارد.  سپس محدوده ۴۱۵ تا ۴۲۰ دلار سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۳۹۵ دلار است پس از آن محدوده ۳۸۵ تا ۳۸۰دلار و سپس ۳۷۵ تا ۳۷۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۵ اردیبهشت (۲۵ آوریل ۲۰۲۲)

بایننس کوین که روز ۲۰ آوریل با برخورد به خط روند نزولی در محدوده ۴۳۰ دلاری ناکام مانده بود مجبور به عقب‌نشینی شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر BNB حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۴۱۵ دلاری را از دست داد و و تا محدوده ۴۰۰ دلاری پایین کشیده شد محدوده خط روند صعودی از قیمت حمایت کرد با این حال بایننس کوین موفق به جبران ارزش از دست رفته نشد و با از دست دادن حمایت در محدوده ۴۰۰ دلاری امروز تا محدوده پایین کشیده شد محدوده مورد حمایت نسبی قرار گرفت در زمان نگارش این مطلب با قیمت ۳۹۳ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعت نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB که درون یک مثلث قرار داشت با برخورد به ضلع بالایی مثلث در محدوده ۴۳۰ دلاری مجبور به عقب نشینی شد و دام حدود ۴۰۰ دلار ایزل با این مثلث با اینکه شده شد با این حال این محدوده موفق به دفاع از قیمت نشد تا بیایند گوید این حمایت را از دست بدهد و امروز محدوده ۳۹۰ دلاری پایین کشیده شود.

در حال حاضر محدوده ۳۹۰ دلاری اولین سطح حمایت برای بایننس کوین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم بایننس کوین حرکت تازه ای را آغاز کند. در این مسیر محدوده ۴۰۰ دلاری اولین سطح مقاومت خواهد بود و سپس محدوده ۴۰۵ تا ۴۰۷ دلار در نزدیکی خط روند شکسته شده، سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مانع بعدی خواهد بود. در صورتی که BNB از این موانع عبور کند انتظار داریم تا محدوده ۴۱۰ دلاری خط روند نزولی پیشروی کند. در صورت شکسته خط و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم تا محدوده ۴۲۰ و ۴۲۵ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که موفق به عبور از محدوده ۴۰۰ و سپس ۴۰۵ تا ۴۰۷ دلاری نشود و حمایت ۳۹۰ دلار را هم از دست بدهد، باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی حمایت بعدی در محدوده ۳۸۵ و سپس ۳۷۵ دلار قرار گرفته است هرگونه ریزش بیشتر می تواند قیمت بایننس کوین را تا حدودی ۳۶۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۵ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۳۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین  ۴۰۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۴۰۵ تا ۴۰۷ دلار قرار دارد.  سپس محدوده ۴۱۰ و ۴۲۰ دلار سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۳۹۰ دلار است پس از آن محدوده ۳۸۵ دلار و سپس ۳۷۵ و ۳۶۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱ اردیبهشت (۲۱ آوریل ۲۰۲۲)

بایننس کوین پس از اینکه موفق به عبور از محدوده ۴۲۰ دلاری نشده بود، تا محدوده ۴۰۰ تا ۳۹۷ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت خط روند صعودی از قیمت حمایت کرد تا BNB ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب بایننس کوین حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و با عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۴۱۵ دلار روز ۲۰ آوریل تا مرز ۴۳۰ دلار به حرکت خود ادامه داد. در این محدوده قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر بایننس کوین امروز تا محدوده ۴۱۵ دلاری پایین کشیده شد و توسط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مورد حمایت قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۴۲۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد بایننس کوین پس از کسب حمایت در محدوده ۴۰۰ تا ۳۹۷ دلار حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و با عبور از محدوده ۴۲۵ دلاری موفق شد تا مرز ۴۳۰ دلار پیشروی کند. در این قیمت خط روند نزولی مانع از ادامه حرکت بایننس شد تا امروز دوباره تا محدوده ۴۱۵ دلاری اصلاح شود.

در حال حاضر محدوده ۴۱۵ دلاری اولین سطح حمایت برای BNB محسوب می‌شود. در صورتی مه این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم بایننس کوین یکبار دیگر برای عبور از خط روند نزولی تلاش کند. در این مسیر محدوده ۴۲۵ تا ۴۳۰ دلار اولین مقاومت خواهد بود و در صورت عبور از این مانع مقاومت بعدی در نزدیکی ۴۴۰ دلار قرار دارد. سپس قیمت‌های ۴۵۰ و ۴۶۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای بایننس کوین در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۴۲۵ تا ۴۳۰ دلاری نشود و حمایت ۴۱۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در این مسیر محدوده ۴۱۰ تا ۴۰۵ سطح حمایت بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۴۰۰ و ۳۹۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱ اردیبهشت

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در حال از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین  ۴۲۵ تا ۴۳۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۴۴۰ دلار قرار دارد.  سپس محدوده ۴۵۰ و ۴۶۰ دلار سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۴۱۵ دلار است پس از آن محدوده ۴۱۰ تا ۴۰۵ دلار و سپس ۴۰۰ تا ۳۹۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۸ فروردین (۱۷ آوریل ۲۰۲۲)

بایننس کوین پس از ریجکت شدن از محدوده ۴۴۰ دلاری روند نزولی را در پیش گرفته بود با از دست دادن حمایت‌ مهم ۴۲۰ و ۴۰۰ دلاری روز ۱۱ آوریل تا محدوده ۳۹۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت BNB توسط خط روند صعودی حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار گرفت و حتی تا محدوده ۴۲۵ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در روزهای گذشته در محدوده ۴۱۰ تا ۴۲۰ دلار در نوسان است. در زمان نگارش این مطلب هم بایننس کوین در محدوده ۴۱۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، BNB با را دست دادن خط روند صعودی در محدوده ۴۴۰ تا ۴۳۵ دلار در روند نزولی قرار گرفت و تا محدوده ۳۹۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت مورد حمایت خریداران قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر بایننس کوین تحت تاثیر یک خط روند نزولی در محدوده ۴۲۰ دلاری قرار دارد که با وجود لمس چندین باره این سطح موفق به عبور از آن نشده است. در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۴۱۸ تا ۴۲۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی شود و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند، انتظار داریم به روند صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۴۲۵ تا ۴۳۰ دلار مانع بعدی خواهد بود و سپس خط روند نزولی دیگر در محدوده ۴۴۰ تا ۴۴۵ دلار قرار دارد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۴۲۰ دلاری نشود، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی اولین حمایت در محدوده ۴۱۰ دلاری قرار گرفته است. در صورت از دست دادن این حمایت محدوده خط روند صعودی در نزدیکی ۴۰۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی برای BNB در نظر گرفته می شود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند قیمت را تا محدوده ۳۹۰ و ۳۸۵ دلار پایین بکشد.

 

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در حال از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین  ۴۱۸ تا ۴۲۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۴۲۵ تا ۴۳۰ دلار قرار دارد.  سپس محدوده ۴۴۰ تا ۴۴۵ دلار سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۴۱۰ دلار است پس از آن محدوده ۴۰۰ دلار و سپس ۳۹۰ و ۳۸۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۲ فروردین (۱۱ آوریل ۲۰۲۲)

بایننس کوین که روز پنجم آوریل موفق به عبور از محدوده ۴۶۰ دلاری نشده بود، مجبور به عقب‌نشینی شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر BNB حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند صعودی در محدوده ۴۴۵ تا ۴۴۰ دلاری را از دست داد و وارد فاز نزولی شد. به این ترتیب تا محدوده ۴۲۰ دلاری پایین کشیده شد. بایننس کوین در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و حرکت اصلاحی موج نزولی  را آغاز کرد و حتی تا محدوده ۴۴۰ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این محدوده نشد تا همچنان به مسیر نزولی خود ادامه دهد. در این مسیر بایننس کوین امروز تا محدوده ۴۱۰ دلاری پایین کشیده شد و با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۴۱۵ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB پی از اینکه در عبور از سطح ۴۶۰ دلاری ناکام ماند ناچار به عقب نشینی شد و با از دست دادن حمایت ۴۴۵ تا ۴۴۰ دلاری وارد فاز نزولی شد. در این مسیر بایننس کوین امروز تا مرز ۴۱۰ دلار هم پایین کشیده شد

در حال حاضر محدوده ۴۱۰ دلاری خط روند صعودی اولین سطح حمایت برای BNB محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم بایننس کوین حرکت تازه ای را آغاز کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۴۲۰ دلار قرار دارد و سپس محدوده خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۴۲۵ دلاری مقاومت بعدی محسوب میشود در صورت عبور از این موانع قیمت های ۴۳۰ و ۴۴۰ دلار سطوح مقاومت بعدی خواهند بود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۴۲۰ تا ۴۲۵ دلاری نشود و حمایت خط روند صعودی را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۴۰۰ دلار سطح حمایت مهم برای بایننس کوین خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند قیمت را تا محدوده ۳۸۵ و سپس ۳۷۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲۲ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین  ۴۲۰ تا ۴۲۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۴۳۰ تا ۴۳۵ دلار قرار دارد.  سپس محدوده ۴۴۰ تا ۴۵۰ دلار سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۴۱۰ دلار است پس از آن محدوده ۴۰۰ دلار و سپس ۳۸۵ و ۳۷۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۶ فروردین (۵ آوریل ۲۰۲۲)

بایننس کوین که روز ۱۷ مارس موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۳۹۰ دلار شده بود با پولبک به سطح شکسته شده موقعیتش را تثبیت کرد و به روند صعودی خود ادامه داد. در این مسیر از مقاومت های ۴۰۰ و سپس محدوده ۴۲۰ و ۴۴۰ دلار گذشت ‌روز پایانی ماه مارس به مرز ۴۵۰ دلار رسید. BNB در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر تا مرز ۴۲۰ دلاری اصلاح شد ولی توسط خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب به حرکت صعودی خود ادامه داد و امروز موفق به لمس محدوده ۵۶۰ دلار هم شد. با این حال در عبور از این مانع ناکام ماند و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۵۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تحلیل تکنیکال تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد بایننس پس از شکست خط روند نزولی در محدوده ۳۹۰ دلاری به حرکت صعودی خود ادامه داد و موفق شد از سد مقاومت های مهم در محدوده ۴۰۰ و سپس ۴۲۰ و ۴۴۰ دلار عبور کند. امروز هم بایننس کوین با عبور از مقاومت ۴۵۰ دلاری موفق به لمس ۴۶۰ دلار شد ولی در عبور از آن ناکام ماند.

در حال حاضر محدوده ۴۵۰ تا ۴۴۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح حمایت برای بایننس کوین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم یکبار دیگر برای عبور از سد ۴۶۰ دلاری تلاش کند. در صورت عبو‌ر از این محدوده، قیمت های ۴۷۰ و ۴۸۰ دلار موانع بعدی خواهند بود و‌‌س از آن محدوده ۴۹۰ تا ۵۰۰ دلار به عنوان سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین در عبور از محدوده ۴۶۰ دلار ناکام بماند و حمایت ۴۵۰ تا ۴۴۵ دلاری را هم از دست بدهد، خط روند صعودی در محدوده ۴۴۰ دلار حمایت  بعدی است و هر‌گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۴۲۵ تا ۴۲۰ و سپس ۴۱۵ تا ۴۱۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۶ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۶۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین  ۴۶۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۴۷۰ تا ۴۸۰ دلار قرار دارد.  سپس محدوده ۴۹۰ تا ۵۰۰ دلار سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۴۵۰ تا ۴۴۵ دلار است پس از آن محدوده ۴۴۰ تا ۴۳۵ دلار و سپس ۴۲۵ تا ۴۲۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۱ فروردین (۳۱ مارس ۲۰۲۲)

بایننس کوین که روز ۱۷ مارس موفق به عبور از محدوده ۳۹۰ دلاری خط روند نزولی شده بود، با تثبیت موقعیت بالای این سطح به روند صعودی خود ادامه داد و موفق شد از سد مقاومت‌های ۴۰۰ و سپس ۴۲۰ دلاری عبور کند. BNB سپس از سطح مقاومت ۴۴۰ دلاری هم عبور کرد و روز گذشته موفق به لمس محدوده ۴۵۰ دلای هم شد. با این حال در عبور از این مانع ناکام ماند. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۴۴۵ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB  با عبور از خط روند نزولی و تثبیت موقعیت بالای آن این فرصت را پیدا کرد تا به روند صعودی خود ادامه دهد در این مسیر بایننس کوین از سد مقاومت‌های ۴۰۰ و سپس ۴۲۰ و ۴۴۹ دلار عبور کرد و تا مرز ۴۵۰ دلار به حرکت خود ادامه داد. با این حال موفق به عبور از این مانع نشد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد.

در حال حاضر محدوده ۴۴۰ دلاری اولین سطح حمایت برای بایننس کوین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم، بایننس کوین یکبار دیگر برای عبور از محدوده ۴۵۰ دلاری تلاش کند. در صورت عبور از این مانع، قیمت های ۴۶۰ و سپس ۴۷۵ تا ۴۸۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور محدوده ۴۵۰ دلار نشود و حمایت ۴۴۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۴۳۵ تا ۴۳۰ دلار در نزدیکی خط روند صعودی، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج صعودی اخیر حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند بایننس کوین را تا ۴۲۰ و ۴۱۰ دلار پایین بکشد

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۱ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۶۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین  ۴۵۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۴۶۰ دلار قرار دارد.  سپس محدوده ۴۷۵ تا ۴۸۰ دلار سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۴۴۰ دلار است پس از آن محدوده ۴۳۵ تا ۴۳۰ دلار و سپس ۴۲۰ و ۴۱۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۷ فروردین (۲۷ مارس ۲۰۲۲)

بایننس کوین پس از اینکه روز ۱۴ و ۱۵ مارس در محدوده قیمت ۳۶۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت حرکت تازه ای را آغاز کرد و موفق شد با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۳۸۵ دلاری به قیمت ۴۰۰ دلار دست پیدا کند، BNB در این قیمت با مقاومت روبرو شد و با اصلاح جزیی تا محدوده ۳۸۵ دلار پایین کشیده شد. با این حال خط روند صعودی از قیمت حمایت کرد تا بایننس کوین ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب به حرکت خود ادامه داد و روز ۲۵ مارس موفق به لمس محدوده ۴۲۰ دلاری هم شد. هر چند در عبور از این محدوده ناکام ماند و در زمان نگارش این مطلب در محدوده قیمت ۴۱۵ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، BNB پس از کسب حمایت در محدوده ۳۶۰ دلاری حرکت پرقدرتی را آغاز کرد و موفق شد از سد مقاومت‌های ۳۸۵ و سپس ۴۰۰ تا ۴۰۵ دلار عبور کند. بایننس کوین روز ۲۵ مارس تا محدوده ۴۲۰ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از آن نشد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد در حال حاضر محدوده ۴۱۵ تا ۴۱۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند صعودی اولین سطح حمایت مهم برای بایننس کوین محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم BNB یکبار دیگر برای عبور از ۴۲۰ دلار تلاش کند، در این مسیر محدوده ۴۳۰ و سپس ۴۴۰ دلار سطوح مقاومت بعدی خواهد بود و در صورت عبور از این موانع قیمت ۴۶۰ دلار به عنوان مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شود در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۴۲۰ دلاری نشود و حمایت ۴۱۵ تا ۴۱۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم در مسیر اصلاحی محدوده ۴۰۰ تا ۳۹۵ و سپس ۳۸۵ دلار سطوح حمایت بعدی است و هرگونه ریزش بیشتر می تواند بایننس کوین را تا محدوده ۳۷۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین دوز ۷ فروردین

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۸ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین  ۴۲۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۴۳۰ و ۴۴۰ دلار قرار دارد.  سپس محدوده ۴۵۵ تا ۴۶۰ دلار سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۴۱۵ تا ۴۱۰ دلار است پس از آن محدوده ۴۰۰ تا ۳۹۵ دلار و سپس ۳۸۵ و ۳۷۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۹ اسفند (۱۰ مارس ۲۰۲۲)

بایننس کوین که روز اول مارس تا محدوده ۴۲۰ و ۴۲۵ دلاری پیشروی کرده بود، در این قیمت BNB با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر بایننس کوین حمایت ۴۰۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و حمایت ۳۹۰ دلاری را از دست داد و  روز هفتم مارس تا قیمت ۳۶۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت خط روند صعودی مانع از ریزش بیشتر شد و بایننس کوین این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه ای را آغاز کند. در این مسیر BNB روز گذشته تا محدوده ۴۰۰ تا ۴۰۵ دلار هم پیشروی کرد اما بازهم در عبور از خط روند نزولی ناکام ماند و امروز تا محدوده ۳۷۵ دلاری پایین کشیده شد

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB که تحت تاثیر خط روند نزولی بلند مدت قرار دارد، روز گذشته هم در محدوده ۴۰۰ دلار با لمس این خط روند ریجکت شد و تا محدوده ۳۷۵ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۳۷۵ تا ۳۷۰ دلاری در نزدیکی خط روند صعودی از قیمت حمایت میکند، در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم بایننس کوین حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر محدوده ۳۹۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح مقاومت خواهد بود، سپس خط روند نزولی در محدوده ۴۰۰ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب میشود در صورت عبور از این موانع محدوده ۴۱۵ تا ۴۲۰ دلار سطح مقاومت بعدی خواهد بود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۳۹۰ و ۴۰۰ دلاری نشود و حمایت مهم ۳۷۰ دلاری را از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۳۶۰ و سپس ۳۵۰ تا ۳۴۵ دلار سطح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۹ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۴۳ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۳۹۰ و ۴۰۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۴۱۵ تا ۴۲۰ دلار قرار دارد.  سپس محدوده ۴۳۰ تا ۴۴۰ دلار سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۳۷۵ تا ۳۷۰ دلار است پس از آن محدوده ۳۶۰ دلار و سپس ۳۵۰ تا ۳۴۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۶ اسفند (۷ مارس ۲۰۲۲)

بایننس کوین که روز ۲۴ فوریه تا محدوده ۳۲۵ دلاری پایین کشیده شده بود، حرکت صعودی پرقدرتی را آغاز کرد و موفق شد با عبور از مقاومت های ۳۶۵ و ۳۸۰ دلاری، روز اول مارس تا محدوده ۴۲۰ و ۴۲۵ دلاری پیشروی کند. در این قیمت BNB با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد تا دوباره در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر بایننس کوین حمایت‌های ۴۰۰ و ۳۹۰ دلاری را از دست داد و امروز تا محدوده ۳۶۵ دلاری پایین کشیده شد. بایننس کوین در این قیمت حمایت شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۳۷۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که بایننس کوین پس از برخورد به مقاومت خط روند نزولی در محدوده ۴۲۵ دلاری ریجکت شد  و با از دست دادن حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۴۰۰ و سپس خط روند صعودی در محدوده ۳۹۰ دلار را از دست داد و تا محدوده ۳۶۵ دلاری پایین کشیده شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت

در حال حاضر محدوده ۳۷۵ تا ۳۸۰ دلاری خط روند نزولی اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین محسوب می‌شود، در صورت عبور از این محدوده، مانع بعدی در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در قیمت ۳۹۰ دلاری قرار دارد و پس از آن محدوده ۴۰۰ دلاری مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۳۷۵ تا ۳۸۰ دلاری نشود و حمایت ۳۶۵ تا ۳۶۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۳۵۰ تا ۳۴۵ دلار و سپس ۳۲۵ تا ۳۲۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۶ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۴۳ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۳۷۵ تا ۳۸۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۳۹۰ دلار قرار دارد.  سپس محدوده ۴۰۰ تا ۴۰۵ دلار سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۳۶۵ تا ۳۶۰ دلار است پس از آن محدوده ۳۵۰ تا ۳۴۵  دلار و سپس ۳۳۰ تا ۳۲۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۱ اسفند (۲ مارس ۲۰۲۲)

بایننس کوین که روز ۲۴ فوریه تا محدوده ۳۳۰ تا ۳۲۵ دلاری پایین کشیده شده بود، در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه ای را آغاز کرد. در این مسیر روز ۲۶ فوریه تا محدوده ۳۸۰ تا ۳۸۵ دلاری پیشروی کرد، در این قیمت BNB با مقاومت روبرو شد و تا محدوده ۳۶۰ دلار اصلاح شد. با این حال خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از قیمت دفاع کرد تا بایننس کوین روند صعودی را از دست ندهد. به این ترتیب با عبور از مقاومت ۳۸۰ تا ۳۸۵ دلاری، BNB روز گذشته تا محدوده ۴۲۰ و ۴۲۵ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۱۰ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، BNB پی از کسب حمایت در محدوده ۳۶۰ دلاری در ۲۸ فوریه به روند صعودی خود ادامه داد و با عبور از محدوده ۳۸۰ و سپس ۴۰۰ دلار، روز گذشته تا مرز ۴۲۰ تا ۴۲۵ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت BNB با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد.

در حال حاضر محدوده ۴۱۰ تا ۴۰۰ دلار سطح حمایت مهم برای بایننس کوین محسوب می‌شود، در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم BNB یکبار دیگر برای عبور از مقاومت محدوده ۴۲۵ دلاری تلاش کند. در صورت عبور از این مانع، محدوده ۴۴۰ تا ۴۵۰ دلار و پس از آن ۴۶۵ و ۴۸۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شوند

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۴۲۰ تا ۴۲۵ دلاری نشود و حمایت ۴۱۰ تا ۴۰۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم

در مسیر نزولی محدوده ۳۹۰ دلاری فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج صعودی اخیر حمایت بعدی است و پس از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند صعودی در محدوده ۳۸۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۱ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۶۶ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۲۰ تا ۴۲۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۴۴۰ تا ۴۵۰ دلار قرار دارد.  سپس محدوده ۴۶۵ و ۴۸۰ دلار سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۴۱۰ تا ۴۰۰ دلار است پس از آن محدوده ۳۹۰  دلار و سپس ۳۸۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۷ اسفند (۲۶ فوریه ۲۰۲۲)

بایننس کوین پس از اینکه روز ۲۰ فوریه حمایت ۴۰۰ تا ۳۹۵ دلاری خط روند صعودی را از دست داد وارد فاز نزولی شد و روز ۲۲ فوریه تا محدوده ۳۵۰ دلاری اصلاح شد. BNB پس از کسب حمایت در این قیمت تا محدوده ۳۸۰ تا ۳۸۵ دلار هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از آن نشد تا به مسیر نزولی خود ادامه دهد. ریزش بازار ارزهای دیجیتال روز ۲۳ فوریه در اثر شروع درگیری بین روسیه و اوکراین باعث شد بایننس کوین تا محدوده ۳۳۵ دلاری هم افت کند. با این حال پس از لمس محدوده ۳۳۰ تا ۳۲۵ دلاری مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه ای را آغاز کرد و روز گذشته با عبور از ۳۶۰ تا ۳۶۵ دلاری خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته، امروز تا محدوده ۳۸۰ تا ۳۸۵ دلاری پیشروی کرد اما موفق به عبور از این محدوده نشد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۳۷۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB پس از اینکه روز پنجشنبه در محدوده ۳۳۰ تا ۳۲۵ دلاری حمایت شد حرکت تازه ای را آغاز کرد و با عبور از محدوده ۳۶۰ تا ۳۶۵ دلار امروز تا قیمت ۳۸۰ تا ۳۸۵ دلاری پیشروی کرد.

در حال حاضر محدوده ۳۷۵ تا ۳۷۰ دلار، اولین سطح حمایت محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم یکبار دیگر برای عبور از محدوده ۳۸۰ تا ۳۸۵ دلار تلاش کند. در صورت عبور از این محدوده، مقاومت بعدی در محدوده ۳۹۵ تا ۴۰۰ دلار خواهد بود و سپس محدوده ۴۱۰ دلاری خط روند نزولی مقاومت بعدی محسوب می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور محدوده ۳۸۰ دلاری نشود حمایت ۳۷۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۳۶۰ تا ۳۵۵  دلار  در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج صعودی اخیر سطوح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند قیمت را تا محدوده ۳۴۰ تا ۳۳۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۷ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۴ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۳۸۰ تا ۳۸۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۳۹۵ تا ۴۰۰ دلار قرار دارد.  سپس محدوده ۴۱۰ دلار سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۳۷۵ تا ۳۷۰ دلار است پس از آن محدوده ۳۶۰ تا ۳۵۵  دلار و سپس ۳۴۰ تا ۳۳۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲ اسفند (۲۱ فوریه ۲۰۲۲)

بایننس کوین که روز شانزدهم و هفدهم فوریه با برخورد به خط روند نزولی از محدوده ۴۳۵ تا ۴۳۰ دلاری ریجکت شده بود، مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر BNB حمایت‌های مهم در  محدوده ۴۲۰ و ۴۱۰ و سپس ۴۰۰ تا ۳۹۵ دلار را از دست داد و روز گذشته تا محدوده ۳۷۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت بایننس کوین مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر جبران ارزش از دست رفته حرکت کند. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۳۹۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که BNB پس از ریجکت شدن از خط روند نزولی در محدوده ۴۳۵ تا ۴۳۰ دلاری، ریزش بیشتر از ۱۰ درصد را تجربه کرد و با از دست دادن خط روند صعودی در محدوده ۴۰۰ تا ۳۹۵ دلار، روز گذشته تا محدوده ۳۷۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت بایننس کوین مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

امروز و پس از تثبیت موقعیت در محدوده ۳۸۰ دلار، بایننس کوین حرکت تازه ای را آغاز کرد و در حال حاضر با مقاومت محدوده ۳۹۰ دلاری روبرو شده است. در صورت عبور از این مانع، مقاومت بعدی برای BNB در محدوده ۴۰۰ تا ۴۰۵ دلار و در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته، خط روند شکسته شده و همچنین سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر قرار دارد. در صورت عبور از این مقاومت مهم، محدوده ۴۲۰ دلار مانع بعدی در نظر گرفته می شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۳۹۰ و ۴۰۰ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر نزولی اولین حمایت در محدوده ۳۸۰ تا ۳۷۵ دلار قرار دارد. در صورت از دست دادن این محدوده، حمایت بعدی در نزدیکی ۳۶۰ دلار است و هرگونه ریزش بیشتر می تواند بایننس کوین را تا محدوده ۳۴۰ تا ۳۳۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲ اسفند

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۴۷ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۳۹۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۴۰۰ تا ۴۰۵ دلار قرار دارد.  سپس ۴۲۰ دلار سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۳۸۰ تا ۳۷۵ دلار است پس از آن محدوده ۳۶۰  دلار و سپس ۳۴۰ تا ۳۳۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۸ بهمن (۱۷ فوریه ۲۰۲۲)

بایننس کوین که روز هشتم فوریه از محدوده ۴۴۰ دلاری ریجکت شده بود به مسیر نزولی خود ادامه داد و تا محدوده ۴۰۰ تا ۳۹۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت بایننس کوین مورد حمایت قرار گرفت و با تشکیل الگوی دو کف  (Double bottom) گارد صعودی گرفت. به این ترتیب حرکت صعودی تازه را آغاز کرد و روز چهاردهم فوریه با عبور از محدوده ۴۰۰ دلاری و سپس خط روند نزولی در محدوده ۴۲۰ دلار موفق شد تا مرز ۴۴۰ دلار پیشروی کند. با این حال BNB روز ۱۵ فوریه با لمس محدوده ۴۴۰ دلاری ریجکت شد و روز گذشته تا محدوده ۴۲۵ تا ۴۲۰ دلاری اصلاح شد. بایننس کوین در این سطح مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۲۵ تا ۴۳۰ دلار معامله می شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات بایننس کوین در بازه زمانی چهار ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB پس از اینکه روز ۱۴ فوریه در محدوده ۳۹۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت حرکت تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر بایننس کوین از مقاومت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۴۰۰ دلار و سپس خط روند نزولی در محدوده ۴۲۰ دلار عبور کرد و حتی موفق به لمس محدوده ۴۴۰ دلاری شد. با این حال در این قیمت با مقاومت روبه‌رو شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد BNB که روز گذشته در محدوده ۴۲۰ اصلاح شده بود در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت ریزش بیشتری را تجربه کند.

در حال حاضر اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین در محدوده ۴۳۰ دلاری قرار گرفته است. در صورتی که موفق به عبور از این مانع شود مقاومت بعدی در محدوده ۴۴۰ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۴۵۰ تا ۴۵۵ دلاری سطح مقاومت مهم بعدی خواهد بود. در صورت عبور از این موانع انتظار داریم باید تا محدوده ۴۷۵ و ۴۸۰ به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BNB موفق به عبور از محدوده ۴۳۰ دلاری نشود احتمال اصلاح قیمت وجود دارد در این مسیر محدوده ۴۲۵ تا ۴۲۰ دلار اولین سطح حمایت محسوب می‌شود و در صورت از دست رفتن این محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند شکسته شده در محدوده ۴۱۵ دلاری می تواند از قیمت دفاع کند. هرگونه ریزش بیشتر و از دست رفتن این سطح می تواند بایننس کوین را تا محدوده ۴۰۵ تا ۴۰۰ و سپس ۳۹۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲۸ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۸ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۳۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۴۴۰  و سپس ۴۵۰ تا ۴۵۵ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین محدوده ۴۷۵ تا ۴۸۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۴۲۵ تا ۴۲۰ دلار است پس از آن محدوده ۴۲۵  دلار و سپس ۴۰۰ تا ۳۹۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۳ بهمن (۱۲ فوریه ۲۰۲۲)

بایننس کوین روز هشتم فوریه در محدوده ۴۴۰ تا ۴۴۵  دلاری با برخورد به خط روند نزولی متوقف شده بود در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر BNB تا محدوده ۴۱۰ تا ۴۰۵ دلار اصلاح شد و این فرصت را پیدا کرد تا یک بار دیگر برای عبور از خط روند نزولی تلاش کند. اما این بار هم با لمس محدوده ۴۳۰ دلار ریجکت شد و با از دست دادن حمایت مهم محدوده ۴۱۰ تا ۴۰۵ دلاری روز گذشته تا محدوده ۴۰۰ تا ۳۹۰ دلار پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین همچنان از حمایت در محدوده ۳۹۰ تا ۴۰۰ دلاری برخوردار است در همین محدوده قیمت معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که BNB پس از این که در عبور از خط روند نزولی در محدوده ۴۴۵ دلار ناکام مانده بود مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر حمایت محدوده ۴۲۰ تا ۴۲۵  دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند صعودی را از دست داد و وارد فاز نزولی شد. در این مسیر بایننس کوین روز گذشته حتی حمایت محدوده ۴۱۰ تا ۴۰۵ دلار را هم از دست داد و تا محدوده ۳۹۰ دلاری با این کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۳۹۰ تا ۴۰۰ دلار سطح حمایت مهم برای حتی محسوب می شود در صورتیکه این محدود همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم بایننس کوین حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در مسیر صعودی محدوده  ۴۰۵ تا ۴۱۰ دلار اولین سطح مقاومت خواهد بود سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۴۱۵ دلاری و سپس خط روند نزولی در محدوده ۴۲۵ دلار سطوح مقاومت مهم برای بایننس کوین  در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BNB موفق به عبور از محدوده ۴۰۵ تا ۴۱۰ دلاری نشود و حمایت ۳۹۰ دلاری را هم از دست بدهد احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد. در مسیر نزولی در محدوده ۳۸۰ دلار سطح حمایتی بعدی خواهد بود و ریزش بیشتر می‌تواند بایننس کوین را تا محدوده ۳۷۰ و ۳۶۰ دلار هم پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۰۵ تا ۴۱۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۴۱۵ تا ۴۲۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین محدوده ۴۲۵ تا ۴۳۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۳۹۰ دلار است پس از آن محدوده ۳۸۰  دلار و سپس ۳۷۰ تا ۳۶۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۷ بهمن (۶ فوریه ۲۰۲۲)

بایننس کوین که روز ۲۲ و ۲۴ ژانویه در محدوده ۳۴۰ تا ۳۳۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و با تکیه بر خط روند صعودی موفق شد از مقاومت های ۳۸۰ تا ۳۸۵ دلار و سپس ۴۰۰ دلار عبور کند. به این ترتیب موفق شد روز گذشته محدوده ۴۳۰ دلاری را هم لمس کند. در این قیمت BNB با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب نشینی شود در این مسیر روز گذشته تا محدوده ۴۱۰ تا ۴۰۵ دلار هم اصلاح شد و مورد حمایت قرار گرفت. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۴۱۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB پس از کسب حمایت در محدوده ۳۴۰ تا ۳۳۰ دلاری در مسیر جبران ارزش ازدست‌رفته قرار گرفت. در این مسیر روز سوم فوریه بایننس کوین با لمس محدوده ۳۶۰ دلاری حرکت تازه را آغاز کرد و موفق شد با شکست میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی در محدوده ۳۷۵ و ۳۸۵ دلار خودش را به محدوده ۴۳۰ دلاری برساند.

در این قیمت BNB با برخورد محدوده عرضه با مقاومت روبه‌رو شد و مجبور به عقب نشینی شد. در مسیر اصلاحی بایننس کوین روز گذشته تا محدوده ۴۱۰ تا ۴۰۵ دلاری هم اصلاح شد اما در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۴۳۰ دلاری اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین محسوب می‌شود در صورتی که BNB موفق به عبور از زیر مانع شود، خط روند نزولی در محدوده ۴۴۰ تا ۴۵۰ دلار مقاومت مهم بعدی خواهد بود و در صورت عبور از آن انتظار داریم بایننس کوین تا محدوده ۴۷۵ و سپس ۴۹۰ تا ۵۰۰ دلاری به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BNB موفق به عبور از محدوده ۴۳۰ دلاری نشود احتمال اصلاح قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی  اولین حمایت در محدوده ۴۱۰ تا ۴۰۵ دلاری قرار دارد در صورت از دست دادن آن، فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد در محدوده ۴۰۰ تا ۳۹۵ دلار و سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در مرحله ۳۹۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی خواهد بود. هرگونه ریزش بیشتر و از دست دادن این حمایت می تواند بایننس کوین را تا محدوده ۳۸۰ تا ۳۷۵ دلار هم پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۷ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۶۶ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۳۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۴۴۰ تا ۴۵۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین محدوده ۴۷۵ و ۵۰۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۴۱۰ تا ۴۰۵ دلار است پس از آن محدوده ۴۰۰ تا ۳۹۰  دلار و سپس ۳۸۰ تا ۳۷۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۱ بهمن (۳۱ ژانویه ۲۰۲۲)

بایننس کوین پس از ریزش شدید روز ۲۰ ژانویه تا محدوده ۳۴۵ تا ۳۳۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت اما BNB با برخورد به محدوده تقاضا مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب بایننس کوین این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد. در این مسیر بایننس کوین با عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۳۷۰ دلاری موفق شد تا مرز ۴۰۰ دلاری هم پیشروی کند اما موفق به عبور از این مانع نشد و تا ۳۶۰ دلار اصلاح شد. با این حال BNB پس از کسب حمایت در این قیمت یکبار دیگر برای عبور از محدوده ۳۹۵ تا ۴۰۰ دلاری تلاش کرد که با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و امروز تا محدوده ۳۷۰ دلاری پایین کشیده شد.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، BNB که پس از کسب حمایت در محدوده ۳۴۵ تا ۳۳۵ دلاری حرکت تازه ای را آغاز کرده بود، تا محدوده ۳۹۵ تا ۴۰۰ دلاری پیشروی کرد اما روز گذشته با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر بایننس کوین تا محدوده ۳۷۰ دلاری پایین کشیده شد و در این محدوده حمایت شد.

در حال حاضر بایننس کوین در محدوده ۳۷۰ تا ۳۶۵ دلاری از حمایت برخوردار است، در صورتی که این محدوده به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم BNB به روند صعودی بازگردد. در این مسیر خط روند نزولی  در محدوده ۳۸۰ دلاری اولین مقاومت مهم خواهد بود سپس محدوده ۳۹۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساده و ۴۰۰ دلاری مقاومت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BNB موفق به عبور از خط روند نزولی نشود و حمایت ۳۶۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر اصلاحی محدوده ۳۶۰ دلار حمایت مهم بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند بایننس کوین را دوباره تا محدوده ۳۴۵ و ۳۳۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۱ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در محدوده  از دست دادن مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۴۴ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۳۸۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۳۹۰ تا ۴۰۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین محدوده ۴۲۰ تا ۴۳۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۳۷۰ تا ۳۶۵ دلار است پس از آن ۳۶۰  دلار و سپس ۳۴۵ تا ۳۳۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۶ بهمن (۲۶ ژانویه ۲۰۲۲)

بایننس کوین که روز ۲۰ ژانویه موفق به عبور از محدوده ۴۸۰ دلاری نشده بود، با از دست دادن حمایت های مهم ۴۶۰ تا ۴۵۰ دلار و سپس ۴۰۰ دلار را از دست داد و تا محدوده ۳۵۰ تا ۳۴۰ دلار پایین کشیده شد قیمت بایننس کوین با محدودیت تقاضا روبرو شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند به این ترتیب حرکت تازه را آغاز کرد و تا ۳۹۰ دلار هم به حرکت خود ادامه داد اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد تا مجددا تا محدوده ۳۴۰ دلاری اصلاح شود باید عرض کنم که در این محدوده از حمایت خوبی برخوردار بود این بار هم مورد استقبال خریداران قرار گرفت قیمت های پایین تر را تجربه نکند. به این ترتیب با این سخنان روز گذشته موفق شد خط روند نزولی در محدوده ۳۶۰ دلاری و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۳۷۰ دلار عبور کند و دوباره خودش را به محدوده ۳۹۰ دلاری برساند. در زمان نگارش این مطلب با این اسکن با برخورد به خط روند نزولی در محدوده ۳۸۵ دلار معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۲۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد بایننس کوین که اخر هفته گذشته ریزش سنگینی را تا محدوده‌های ۳۵۰ تا ۳۴۰ دلاری تجربه کرده بود قیمت مورد استقبال خریداران قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. بایننس کوین روز گذشته با تشکیل الگوی کف دوقلو یا (Double bottom) حرکت صعودی را را آغاز کرد و موفق شد از خط روند نزولی در محدوده ۳۶۰ دلار و سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۳۷۰ دلاری عبور کند.

در حال حاضر محدوده ۳۸۵ تا ۳۹۰ دلاری اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین محسوب می‌شود. در صورت عبور از این مانع محدوده ۴۱۰ تا ۴۱۵ دلار در نزدیکی خط روند نزولی مقاومت بعدی است و سپس محدوده ۴۶۰ دلار مقاومت بعدی خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۳۸۵ تا ۳۹۰ دلاری نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۳۷۰ تا ۳۶۰ دلار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح حمایت است و در صورت از دست دادن این محدوده، احتمال بازگشت بایننس کوین به محدوده۳۵۰ تا ۳۴۰ دلاری وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۶ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۲ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۳۸۵ تا ۳۹۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۴۱۰ تا ۴۱۵ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۴۶۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۳۷۰ تا ۳۶۰ دلار است پس از آن ۳۵۰ تا ۳۴۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲ بهمن (۲۲ ژانویه ۲۰۲۲)

بایننس کوین که روز ۲۰ ژانویه در محدوده قیمت ۴۸۰ دلاری با مقاومت روبرو شد، در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در همین حال ریزش شدید بیت کوین هم بر سایر ارزهای بازار از جمله بایننس کوین تاثیر گذاشت تا BNB سقوط بیشتری را تجربه کند. در این مسیر بایننس کوین با از دست دادن حمایت محدوده ۴۲۰ و ۴۰۰ دلاری امروز تا محدوده ۳۵۰ تا ۳۴۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت اما  توسط خط روند صعودی حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۳۵۵ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB پس از اینکه موفق به عبور از محدوده ۴۸۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته نشد در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر ریزش بیت کوین باعث سقوط آزاد ارزهای دیجیتال شد تا بایننس کوین با از دست دادن حمایت‌های مهم ۴۲۰ تا ۴۰۰ دلاری، امروز تا محدوده ۳۵۰ تا ۳۴۵ دلاری پایین کشیده شود. در این قیمت بایننس کوین با برخورد به خط روند صعودی و محدوده تقاضا حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر در صورتی که محدوده ۳۵۰ تا ۳۴۵ دلاری موفق به دفاع از قیمت شود، بایننس کوین این فرصت را خواهد داشت تا در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد.

در مسیر صعودی محدوده ۳۷۵ تا ۳۸۰ دلار فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از موج نزولی اخیر قرار دارد و پس از آن خط روند نزولی در محدوده ۴۰۰ دلاری قرار گرفته است. سپس سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد در محدوده ۴۱۰ تا ۴۲۰ دلاری مانع بعدی است و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۴۵۰ دلاری به عنوان سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۳۷۵ تا ۳۸۰ دلار نشود و حمایت ۳۵۰ تا ۳۴۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی حمایت بعدی در نزدیکی ۳۲۰ تا ۳۱۰ دلار قرار دارد و پس از آن محدوده ۳۰۰ تا ۲۹۰ دلار می‌تواند از قیمت دفاع کند. در صورت هر گونه ریزش بیشتر سطح تقاضای مهم بعدی در محدوده ۲۷۰ تا ۲۶۰ دلار قرار گرفته است.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۲۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۳۷۵ تا ۳۸۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۴۰۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۴۱۰ تا ۴۲۰ و سپس ۴۵۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۳۵۰ تا ۳۴۵ دلار است پس از آن ۳۲۰ تا ۳۱۰ دلار و سپس محدوده ۳۰۰ تا ۲۹۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۹ دی (۱۹ ژانویه ۲۰۲۲)

بایننس کوین که از روز ۱۰ ژانویه و کسب حمایت در محدوده ۴۰۵ تا ۴۱۰ دلاری حرکت تازه را آغاز کرده بود موفق شد روز ۱۶ ژانویه خودش را به محدوده ۵۰۰ دلاری برساند. با این حال بایننس کوین با لمس قیمت ۵۰۵ دلار و برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر BNB حمایت‌های ۴۹۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس حمایت ۴۷۰ دلاری را از دست داد و امروز تا محدوده ۴۵۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت اما مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۴۶۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به  نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی یک ساعت نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB پس از اینکه روز ۱۶ ژانویه در محدوده ۵۰۵ دلاری متوقف شد در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر حمایت های مهمی از جمله میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعت در محدوده ۴۹۰ و سپس محدوده ۴۷۰ دلار را از دست داد و روز گذشته تا محدوده ۴۶۰ دلاری پایین کشیده شد. با این حال BNB  در این قیمت حمایت شد و روز گذشته حرکت تازه‌ای را آغاز کرد اما در محدوده ۴۷۵ دلاری با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و امروز دوباره تا محدوده ۴۵۵ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۴۵۵ تا ۴۵۰ دلار سطح حمایت مهم ‌برای بایننس کوین محسوب می شود در صورتی که این محدوده به حمایت خود از قیمت ادامه دهد انتظار داریم یک بار دیگر برای عبور از خط روند نزولی تلاش کند.

در این مسیر محدوده ۴۶۵ دلاری اولین سطح مقاومت مهم محسوب می‌شود در صورت عبور از این مانع و تثبیت موقعیت بالای خط روند نزولی انتظار داریم بایننس کوین تا محدوده ۴۸۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و فیبوناچی اصلاحی پ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر پیشروی کند. سپس محدوده ۴۹۵ تا ۵۰۰ دلار سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BNB موفق به عبور از محدوده ۴۶۵ دلاری خط روند نزولی نشود احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد. در این مسیر محدوده ۴۵۵ تا ۴۵۰ دلار سطح حمایت مهم خواهد بود و در صورت از دست دادن این محدوده انتظار داریم بایننس کوین  محدوده ۴۴۵ و ۴۴۰ دلار پایین کشیده شود هرگونه ریزش بیشتر و از دست دادن این محدوده می تواند BNB را تا محدوده ۴۳۰ سپس ۴۲۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲۹ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۳۸ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۶۵ تا ۴۷۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۴۸۰  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۴۹۵ تا ۵۰۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۴۵۵ تا ۴۵۰ دلار است پس از آن ۴۴۵ تا ۴۴۰ دلار و سپس محدوده ۴۳۰ و ۴۲۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۵ دی (۱۵ ژانویه ۲۰۲۲)

بایننس کوین که روز دهم ژانویه در محدوده ۴۱۰ تا ۴۱۵ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، حرکت پرقدرتی را آغاز کرد و با عبور از مقاومت‌های مهم ۴۴۵، ۴۶۰ و ۴۷۵ دلار موفق شد تا مرز ۴۹۰ دلاری پیشروی کند. در این قیمت اما BNB با برخورد به سطح مقاومت متوقف شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر روز گذشته بایننس کوین تا محدوده ۴۷۰ دلاری پایین کشیده شد و در این قیمت توسط خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و امروز تا مرز ۴۹۵ دلاری هم پیشروی کرد و دوباره با برخورد به مقاومت خط روند متوقف شد. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۴۹۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، BNB پس از اینکه در محدوده ۴۱۰ دلاری با استقبال خریداران روبرو شد، این فرصت را پیدا کرد که حرکت پرقدرتی را آغاز کند. در این مسیر بایننس کوین از مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۴۰ تا ۴۴۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس ۴۶۰ و ۴۷۵ دلار هم گذشت و تا ۴۹۰ دلار پیشروی کرد. BNB پس از اصلاح جزئی و لمس محدوده ۴۸۰ دلاری دوباره به حرکت خود ادامه داد و امروز محدوده ۴۹۵ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد.

در حال حاضر محدوده ۴۸۵ دلاری اولین سطح حمایت برای بایننس کوین محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم بایننس کوین به روند صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۴۹۵ تا ۵۰۰ دلاری اولین سطح مقاومت خواهد بود، سپس محدوده ۵۰۵ و پس از آن ۵۱۵ تا ۵۲۰ دلاری سطوح مقاومت بعدی محسوب می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۴۹۵ تا ۵۰۰ دلاری نشود و سطح حمایت ۴۹۰ تا ۴۸۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۴۷۵ تا ۴۷۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح حمایت مهم بعدی است و هر گونه ریزش بیشتری می‌تواند BNB را تا محدوده ۴۷۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲۵ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۶۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۹۵ تا ۵۰۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۵۰۵ تا ۵۱۰  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۵۱۵ تا ۵۲۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۴۹۰ تا ۴۸۵ دلار است پس از آن ۴۷۵ تا ۴۷۰ دلار و سپس محدوده ۴۶۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۹ دی (۹ ژانویه ۲۰۲۲)

بایننس کوین که اواخر دسامبر موفق به عبور از محدوده ۵۷۰ دلاری نشده بود مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر حمایت‌ مهم در قیمت های ۵۳۵ و سپس ۵۰۰ دلاری را از دست داد و ریزش سنگینی را تجربه کرد. به این ترتیب روز گذشته تا محدوده ۴۲۰ تا ۴۱۵ دلاری هم پایین کشیده شد  و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت. BNB روز گذشته این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و امروز خودش را به محدوده ۴۳۸ تا ۴۴۰ دلاری رساند هرچند موفق به عبور از این محدوده نشد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۳۰ دلاری معامله می‌‌شود

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی یک ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB از روز چهارم ژانویه و پس از برخورد به محدوده ۵۲۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مجبور به عقب نشینی شد و حرکت نزولی را آغاز کرد. در این مسیر بایننس کوین حمایت های مهم در محدوده ۵۰۰ سپس ۴۸۵ و ۴۶۰ دلاری را از دست داد و روز گذشته تا محدوده ۴۲۰ تا ۴۱۵ دلار پایین کشیده شد در این قیمت BNB حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

امروز و پس از کسب حمایت در محدوده ۴۲۰ دلاری حرکت تازه آغاز کرد و تا محدوده ۴۳۸ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر مانع از ادامه پیشروی BNB  شد تا دوباره مجبور به اصلاح شود

در حال حاضر محدوده ۴۲۵ دلاری اولین سطح حمایت برای بایننس کوین محسوب می شود در صورتی که این محدوده بتواند از قیمت دفاع کند انتظار داریم BNB یک بار دیگر برای عبور از محدوده ۴۳۸ تا ۴۴۰ دلاری تلاش کند در صورت عبور است خط روند نزولی در این محدوده مقاومت بعدی برای بایننس کوین در محدوده ۴۶۰ دلاری و نزدیک به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BNB موفق به عبور از محدوده ۴۳۸ تا ۴۴۰ دلاری نشود و حمایت ۴۲۵ دلار را هم ازدست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم در مسیر نزولی محدوده ۴۲۰ تا ۴۱۵ حمایت مهم بعدی است و هرگونه ریزش بیشتر می تواند بایننس کوین را تا محدوده ۴۰۰ و ۳۹۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۹ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۳۸ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۳۸ تا ۴۴۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۴۶۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۴۷۰ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۴۲۵ دلار است پس از آن ۴۲۰ تا ۴۱۵ دلار و سپس محدوده ۴۰۰ تا ۳۹۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

 

مطالب پیشنهادی

فهرست